Tasekirja koululiikuntaliitto kll ry 31.12.2013

1,274 views
995 views

Published on

Koululiikuntaliiton VUOSIKOKOUSMATERIAALIA 2014

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tasekirja koululiikuntaliitto kll ry 31.12.2013

 1. 1. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 1 / 17 TASEKIRJA Koululiikuntaliitto KLL ry Y-tunnus: 0217229-5 01.01.2013 - 31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti
 2. 2. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 2 / 17 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013 - 31.12.2013 Sisällysluettelo Toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2013 - 31.12.2013....................................................................................3 Tase.................................................................................................................................................................. 9 Tuloslaskelma................................................................................................................................................. 11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot..................................................................................................12 Kirjanpitokirjat................................................................................................................................................. 15 Tositelajit ja säilyttämistapa............................................................................................................................15 Tilinpäätöksen allekirjoitus..............................................................................................................................16 Tilinpäätösmerkintä.........................................................................................................................................17 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati: Kirjanpitotoimisto J. Castrén Oy Osoite: Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki Y-tunnus: 0217229-5 Kotipaikka: Helsinki
 3. 3. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 9 / 17 Tase 31.12.2013 31.12.2012 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 319,80 479,70 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 319,80 479,70 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 11 971,20 15 961,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11 971,20 15 961,60 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 10 000,00 10 000,00 Muut osakkeet ja osuudet 168 187,93 168 187,93 Sijoitukset yhteensä 178 187,93 178 187,93 Pysyvät vastaavat yhteensä 190 478,93 194 629,23 Vaihtuvat Vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 13 953,14 20 562,08 Vaihto-omaisuus yhteensä 13 953,14 20 562,08 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 30 133,32 5 039,72 Siirtosaamiset 23 854,84 20 553,48 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 53 988,16 25 593,20 Saamiset yhteensä 53 988,16 25 593,20 Rahat ja pankkisaamiset 146 484,52 181 856,73 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 214 425,82 228 012,01 VASTAAVAA YHTEENSÄ 404 904,75 422 641,24
 4. 4. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 10 / 17 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA Oma pääoma Oma pääoma 176 029,52 176 029,52 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 113 667,98 100 796,01 Tilikauden ylijäämä 15 728,40 12 871,97 Oma pääoma yhteensä 305 425,90 289 697,50 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 16 818,79 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 16 818,79 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 16 697,21 11 698,19 Muut velat 7 950,31 4 688,15 Siirtovelat 74 831,33 99 738,61 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 99 478,85 116 124,95 Vieras pääoma yhteensä 99 478,85 132 943,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 404 904,75 422 641,24
 5. 5. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 11 / 17 Tuloslaskelma 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 -31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 270 010,65 263 988,75 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -230 346,72 -220 194,19 Henkilösivukulut -43 850,23 -44 377,57 Henkilöstökulut yhteensä -274 196,95 -264 571,76 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 150,30 -5 480,43 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 150,30 -5 480,43 Muut kulut -314 719,84 -321 146,73 Tuotto/Kulujäämä -323 056,44 -327 210,17 Varainhankinta Tuotot Varainhankinnan tuotot 42 725,27 46 200,41 Kulut Varainhankinnan kulut -37 303,34 -38 996,40 Tuotto/Kulujäämä 5 421,93 7 204,01 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 21 941,66 21 411,65 Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -8 578,75 -8 533,52 Tuotto/Kulujäämä 13 362,91 12 878,13 Yleisavustukset 320 000,00 320 000,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 728,40 12 871,97
 6. 6. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 12 / 17 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Yhdistyksen rakenne Koululiikuntaliitto KLL ry, kotipaikka Helsinki. Koululiikuntaliitto KLL ry:n tilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa yhdistyksen konttorista Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki. Yhdistyksellä on tytäryhtiö Koululiikunnan Tuki Liitu Oy. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöllä ei ole ollut mitään liiketoimintaa. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus on arvostettu alimman arvon periaatteen mukaan, joko muuttuvaan hankintamenoon tai sitä alempaan jälleenhankintamenoon tai todennäköiseen myyntihintaan. Hankintameno on määritetty käyttäen fifo-periaatetta. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Kuluvien pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Koneet ja kalusto, jonka taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, sekä elinkeinoverolain tarkoittamat pienhankinnat kirjataan kokonaan hankintatilikauden kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti: Aineettomat oikeudet 25% tasapoisto Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto Tasetta koskevat liitetiedot Aineettomien hyödykkeiden muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Aineettomat hyödykkeet 01.01 479,70 0,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 639,60 Vähennykset tilikauden aikana Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -159,90 -159,90 Aineettomat hyödykkeet 31.12 319,80 479,70
 7. 7. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 13 / 17 Aineellisten hyödykkeiden muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Aineelliset hyödykkeet 01.01 15 961,60 12 578,74 Lisäykset tilikauden aikana 10 433,29 Vähennykset tilikauden aikana -1 729,90 Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -3 990,40 -5 320,53 Aineelliset hyödykkeet 31.12 11 971,20 15 961,60 Oma pääoma Oman pääoman muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Oma pääoma 01.01 176 029,52 176 029,52 Omapääoma 31.12 176 029,52 176 029,52 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 01.01 113 667,98 100 796,01 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 31.12 113 667,98 100 796,01 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 15 728,40 12 871,97 Vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2013 31.12.2012 Danske Bank luottolimiitti FI4080001200096072 16 818,79 16 818,79 Luotollisen tilin vakuutena ovat As Oy Vilppulantie 2:n osakkeet. Kirjanpitoarvo 168.187,92 euroa. 31.12.2013 31.12.2012 Leasing-vastuut Alkaneella tilikaudella erääntyvät leasingmaksut 4 013,32 4 357,80 Myöhemmin erääntyvät leasingmaksut 13 043,29 18 520,65 Yhteensä 17 056,61 22 878,45
 8. 8. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 14 / 17 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 31.12.2013 31.12.2012 Toimihenkilöt 5 5 . Henkilöstökulut 31.12.2013 31.12.2012 Tilikauden palkat 230 346,72 220 194,19 Eläkekulut 35 501,92 37 052,23 Henkilösivululut 8 348,31 7 325,34 Henkilöstökulut yhteensä 274 196,95 264 571,76 Omistukset muissa yrityksissä Yhtiön nimi ja kotipaikka Omistusosuus (%) Kirjanpitoarvo Koululiikunnan Tuki Liitu Oy 100 % 10 000,00 As Oy Vilppulantie 2 4075 osaketta 100 % 168 187,92 Tytäryhtiö Koululiikunnan Tuki Liitu Oy:n tappio 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella oli -108,90 euroa ja oma pääoma oli 11.876,02 euroa. As Oy Vilppulantie 2:n osakkeiden alkuperäinen hankintahinta oli 204 973,14 euroa. Vuonna 2001 osakkeista on kirjattu 36.785,22 euron arvonalennus.
 9. 9. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 15 / 17 Kirjanpitokirjat Päiväkirja Sähköinen arkisto Pääkirja Sähköinen arkisto Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Tositelajit ja säilyttämistapa Myyntilaskut Sähköinen arkisto Ostolaskut Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta Verkkolaskut (ostolaskut) Sähköinen arkisto Matka- ja kululaskut, muistiot Sähköinen arkisto Palkat Sähköinen arkisto Tiliotteet, maksutositteet Sähköinen arkisto ALV-laskelmat Sähköinen arkisto Kausiveroilmoitukset Sähköinen arkisto Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa. Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.
 10. 10. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 16 / 17 Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä, ___ . ___ .2014 ___________________________________________ ___________________________________________ Raija Vahasalo Hallituksen puheenjohtaja Vesa Haapala Hallituksen varapuheenjohtaja ___________________________________________ ___________________________________________ Salla Leinonen Hallituksen jäsen Pasi Pesonen Hallituksen jäsen ___________________________________________ ___________________________________________ Esa Seretin Hallituksen jäsen Eero Heikkinen Hallituksen jäsen ___________________________________________ ___________________________________________ Tuomo Lukkari Hallituksen jäsen Arja Nurminen Hallituksen yleisvarajäsen ___________________________________________ Kristiina Jakobsson Toiminnanjohtaja
 11. 11. Koululiikuntaliitto KLL ry 0217229-5 17 / 17 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, ___ . ___ . 2014 ________________________________________________ Raimo Hakola HTM
 12. 12. Tase-erittely, 01.01.2013 - 31.12.2013 Koululiikuntaliitto KLL ry,Y-tunnus 0217229-5 1030 479,7 31.12.2013 Poistot Muistio 20 -159,9 319,8 319,8 1160 15 961,60 31.12.2013 Poistot Muistio 20 -3 990,40 11 971,20 11 971,20 1400 10 000,00 10 000,00 1440 168 187,93 168 187,93 178 187,93 190 478,93 1500 20 562,08 31.12.2013 Varaston muutos Muistio 21 -6 608,94 13 953,14 13 953,14 1700 23.10.2013 Järvenpään Voimailijat r.y. Myyntilasku 144 1 499,00 20.11.2013 YHTENÄISKOULU Myyntilasku 289 10 20.11.2013 IISVEDEN KOULU Myyntilasku 292 -0,8 26.11.2013 KERAVANJOEN KOULU Myyntilasku 301 10 3.12.2013 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU(YLÄKOULU JA LUKIO) Myyntilasku 370 50 3.12.2013 SOMPION KOULU Myyntilasku 382 50 3.12.2013 Tarja-Tuulikki Saarinen Myyntilasku 385 16,7 13.12.2013 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO Myyntilasku 401 50 13.12.2013 LAPUAN YLÄKOULU Myyntilasku 405 50 13.12.2013 LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU Myyntilasku 410 100 13.12.2013 YHTEISLYSEON LUKIO Myyntilasku 411 50 13.12.2013 LUMIJOEN PERUSKOULU Myyntilasku 412 50 13.12.2013 MIKKELIN LUKIO Myyntilasku 414 100 13.12.2013 MUHOKSEN LUKIO Myyntilasku 416 50 13.12.2013 MUHOKSEN YLÄKOULU Myyntilasku 417 100 13.12.2013 NAKKILAN YHTEISKOULU Myyntilasku 421 50 16.12.2013 ORIVEDEN YHTEISKOULU Myyntilasku 432 100 16.12.2013 HAUKIPUTAAN LUKIO Myyntilasku 434 100 16.12.2013 PORNAISTEN YHTENÄISKOULU Myyntilasku 442 100 16.12.2013 LINNAKOSKEN LUKIO Myyntilasku 445 100 16.12.2013 MERIKADUN KOULU Myyntilasku 449 50 16.12.2013 NURMON YLÄASTE Myyntilasku 460 100 16.12.2013 SONKAJÄRVEN LUKIO Myyntilasku 465 100 16.12.2013 TEUVAN YHTEISKOULU Myyntilasku 470 100 16.12.2013 KUUSISTON KOULU Myyntilasku 472 50 16.12.2013 UUDENKAUPUNGIN LUKIO Myyntilasku 477 50 16.12.2013 VAASAN KAUPUNKI / KASVATUS- JA OPETUSVIRASTO Myyntilasku 479 100 16.12.2013 OULUN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 491 4 020,00 16.12.2013 KAUKO RY / HARRI TIILIKAINEN Myyntilasku 492 500 16.12.2013 JUKKA SOINI Myyntilasku 493 2 700,00 16.12.2013 ARTO VÄLIKETO Myyntilasku 494 3 140,00 16.12.2013 ESPOON JA KAUNIAISTEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 495 2 420,00 16.12.2013 JÄMSÄN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 496 500 16.12.2013 MIKKELIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 497 2 040,00 16.12.2013 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Myyntilasku 498 2 388,00 16.12.2013 PALOSAAREN KOULU Myyntilasku 500 2 420,00 16.12.2013 SEPPO KARJALAINEN Myyntilasku 501 2 700,00 21.12.2013 KEMPELEEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 503 500 21.12.2013 KEMPELEEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS Myyntilasku 504 2 420,00 28 932,90 Myyntisaamiset Tili yhteensä Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Tilinavaus Tili yhteensä Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset As Oy Vilppulantie 2 4075 kpl Tili yhteensä Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat Vastaavat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Koululiikunnan Tuki Liitu Oy 10 kpl Tili yhteensä Muut osakkeet ja osuudet Tili yhteensä Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Tilinavaus Tili yhteensä TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tilinavaus
 13. 13. 1701 31.8.2013 Kokkolan kaupunki 20141011 17.5.2013 Muistio 1 40 31.8.2013 Riihimäen kehitysvammatuki ry 20141142 28.8.2013 Muistio 1 370,02 31.8.2013 Tampereen Pyrintö ry 20131309 11.10.2012 Muistio 1 782,4 31.8.2013 Tampereen Pyrintö ry 20141068 31.5.2013 Muistio 1 8 1 200,42 1800 8.11.2013 Ravintola Lämpö Oy, Power Mover 2014 DVD kulu Tiliote tositteena 182 87,3 12.11.2013 Deco Media Oy, Power Mover 2014 DVD kulu Ostolasku 81 6 293,00 29.11.2013 Meltwater News-alusta mBuzz Connect 01.01.2014 31.12.2014 Ostolasku 102 2 480,00 3.12.2013 ISF Futsal 2014 deposit, dim. 201, tili 8470 Ostolasku 104 2 640,00 3.12.2013 Tallink 2014 matkakulu, dim. 1016, tili 7800 Ostolasku 105 854 4.12.2013 NCB, Power Mover DVD 2014 kulu Ostolasku 117 687,99 5.12.2013 Oy K.G. Öhman Ab, lasku 525644, Power Mover DVD 2014 Ostolasku 116 384,21 16.12.2013 Carlson Wagonlit Travel, laivaliput 2.1.2014 Muistio 8 510 18.12.2013 Kiint. Oy Asemamiehenkatu 4, lasku 12044, Power Mover DVD 2014 Ostolasku 146 420 20.12.2013 Deco Media Oy, Power Mover DVD 2014 Ostolasku 148 8 697,32 31.12.2013 Arvioitu ryhmähenkivakuutussaaminen 2013 Muistio 17 13,48 31.12.2013 Arvioitu tapaturmavakuutussaaminen 2013 Muistio 17 65,46 31.12.2013 Arvioitu työttömyysvakuutussaaminen 2013 Muistio 17 159,08 31.12.2013 Verotilin saldo 31.12.2013 Muistio 19 0,4 30.12.2013 Fazer Food Services Oy, ruokalippujen 2013 palautus Muistio 22 562,6 23 854,84 53 988,16 1910 31.12.2013 FI4080001200096072 96 921,86 96 921,86 1920 31.12.2013 FI6680001300487403 49 562,66 49 562,66 146 484,52 214 425,82 404 904,75 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä Vaihtuvat Vastaavat yhteensä TASE VASTAAVAA Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset DANSKE BANK FI40 8000 1200 0960 72 Tili yhteensä DANSKE BANK FI66 8000 1300 4874 03 Tili yhteensä Vanhat myyntisaamiset Tili yhteensä Siirtosaamiset, lyhytaikaiset Tili yhteensä
 14. 14. 2000 176 029,52 176 029,52 176 029,52 2250 1.1.2013 Edell. tilik. Ylijäämä 113 667,98 113 667,98 113 667,98 2370 31.12.2013 Tilikauden ylijäämä 15 728,40 15 728,40 15 728,40 305 425,90 2880 5.12.2013 Pohjanniemi Raimo Kululasku 6 85,71 17.12.2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES Ostolasku 145 21,3 18.12.2013 TeliaSonera Finland OyjMatkapuhelinpalvelut Ostolasku 132 12,4 18.12.2013 KIINT. OY ASEMAMIEHENKATU 4 Ostolasku 146 420 19.12.2013 Yleisradio Oy Ostolasku 138 372 20.12.2013 Turun Merkki-Mitali Oy Ostolasku 137 574,45 20.12.2013 Kirjanpitotoimisto J. Castrén Oy Ostolasku 141 2 528,98 20.12.2013 DECO MEDIA OY Ostolasku 148 9 811,96 23.12.2013 Eilakaisla Oy Ostolasku 142 392,93 27.12.2013 TeliaSonera Finland Oyj Ostolasku 143 74,4 30.12.2013 DNA Oy Ostolasku 147 352,77 31.12.2013 Kirjanpitotoimisto J. Castrén Oy Ostolasku 150 408,58 31.12.2013 ProCountor International Oy Ostolasku 151 685,21 31.12.2013 Suomen Terveystalo Oy Ostolasku 153 108,4 31.12.2013 Fazer Food Services Oy Ostolasku 155 443,25 31.12.2013 Itella Posti Oy Ostolasku 156 99,13 31.12.2013 Paperinkeräys Oy Ostolasku 161 29,76 31.12.2013 Carlson Wagonlift Travel Ostolasku 168 12,4 31.12.2013 Carlson Wagonlift Travel Ostolasku 169 263,58 16 697,21 2920 31.12.2013 Ennakonpidätys 12/2013 7 361,41 31.12.2013 Sotu-maksu 12/2013 498,44 7 859,85 2925 2.12.2013 Ay-jäsenmaksut Palkka 28 47,87 2.12.2013 Ay-jäsenmaksut Palkka 31 42,59 90,46 2951 11.11.2013 Tampereen kaupunki, liikasuoritus laskusta nro 187 Viitemaksu 15331020 50 11.11.2013 Tampereen kaupunki, liikasuoritus laskusta nro 189 Viitemaksu 15331020 50 20.11.2013 Tampereen Pyrintö ry, tuplasuoritus laskusta nro 188 Viitemaksu 15460176 100 18.12.2013 Projektin 608 siirtyvä tuotto vuodelle 2014 Muistio 6 15 202,03 18.12.2013 Salibandy vuoden 2014 osanottomaksut Muistio 4 10 400,00 31.12.2013 Arvioitu TyEL-velka 2013 Muistio 17 4 831,17 31.12.2013 Lomapalkkavelka 31.12.2013 Muistio 16 44 198,13 74 831,33 99 478,85 99 478,85 404 904,75 Allekirjoitus __________________________ Suomalainen Timo TASE VASTATTAVAA Tili yhteensä Muut siirtovelat Tili yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Maksuliikennetili Tili yhteensä Ennakonpidätys- ja stm-velka Tili yhteensä Jäsenmaksutilitysvelka Tilikauden ylijäämä Tili yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä yhteensä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Oma pääoma yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tili yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma Oma pääoma Oma pääoma Tili yhteensä TASE VASTATTAVAA
 15. 15. Koululiikuntaliitto KLL ry - Kirjanpitoraportti Laatija Suomalainen, Timo Tulostettu 29.01.2014 klo 14:10 Kirjanpitoraportin tyyppi Tuloslaskelma Tositteen tila Liiketapahtumat Kirjanpitotositteen pvm 01.01.2013 - 31.12.2013 Raportin pituus Kaikki tilit Raportin sarakkeet Valittu kausi Näytettävä vertailutieto Edellinen vuosi Toteuma 1-12/2013 Vertailu 1-12/2012 Ero (%) Varsinainen toiminta Tuotot 270 010,65 263 988,75 2,3 % 300, Varsinaisen toiminnan tuotot 270 010,65 263 988,75 2,3 % 3000, Kilpailumaksut 19 120,00 19 637,00 -2,6 % 3001, Osanottomaksut 79 313,00 90 770,80 -12,6 % 3002, Avustukset 76 101,46 51 898,54 46,6 % 3003, Muut tuotot 110 678,22 101 682,41 8,8 % 3004, Avustukset, siirtyvä erä -15 202,03 0,00 Kulut Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut yhteensä 0,00 0,00 Henkilöstökulut 500, Palkat ja palkkiot -230 346,72 -220 194,19 -4,6 % 500, Työntekijöiden palkat ja palkkiot -230 726,72 -220 194,19 -4,8 % 5000, Työssäoloajan normaalipalkat -223 047,03 -204 186,67 -9,2 % 5200, Palkkiot -7 392,78 -14 483,37 49 % 5300, Loma-ajan ja sosiaalipalkat -1 155,66 -2 328,80 50,4 % 5400, Luontoisedut -380,00 0,00 5470, Saadut korvaukset palkoista 1 248,75 804,65 55,2 % 599, Luontoisetujen vastatili 380,00 0,00 5990, Luontoisetujen vastatili 380,00 0,00 600, Henkilösivukulut -43 850,23 -44 377,57 1,2 % 600, Eläkekulut -35 501,92 -37 052,23 4,2 % 6100, Eläkevakuutusmaksut -35 501,92 -49 210,23 27,9 % 6101, Työntekijöiden maksama TyEL 0,00 12 158,00 -100 % 630, Muut henkilösivukulut -8 348,31 -7 325,34 -14 % 6300, Sosiaaliturvamaksut -4 559,72 -4 580,26 0,4 % 6400, Pakolliset vakuutusmaksut -3 788,59 0,00 6405, Tapaturmavakuutusmaksut 0,00 -801,03 100 % 6410, Työttömyysvakuutusmaksut 0,00 -3 074,45 100 % 6420, Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut 0,00 1 291,58 -100 % 6430, Ryhmähenkivakuutukset 0,00 -161,18 100 % Henkilöstökulut yhteensä -274 196,95 -264 571,76 -3,6 % Poistot ja arvonalentumiset 680, Suunnitelman mukaiset poistot -4 150,30 -5 480,43 24,3 % 6810, Poistot aineettomista -159,90 -159,90 0 %
 16. 16. Toteuma 1-12/2013 Vertailu 1-12/2012 Ero (%) oikeuksista 6830, Poistot koneista ja kalustosta 0,00 -5 320,53 100 % 6870, Poisto koneista ja kalustosta -3 990,40 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -4 150,30 -5 480,43 24,3 % Muut kulut -314 719,84 -321 146,73 2 % 700, Vapaaehtoiset henkilösivukulut -7 990,82 -9 808,23 18,5 % 7001, Henkilökunnan koulutus -258,72 -920,35 71,9 % 7002, Henkilökunnan lounasetu -1 795,10 -4 606,40 61 % 7003, Liikuntaetu -1 522,00 -1 012,00 -50,4 % 7004, Toimiston koulutus- ja virkistys (suunnittelupäivät) -1 338,74 -2 236,60 40,1 % 7010, Sisäiset palaverit ja henkilök -455,01 0,00 7050, Työterveyshuolto -2 086,05 -1 032,88 -102 % 7160, Lahjat henkilökunnalle -535,20 0,00 720, Toimitilakulut -45 714,44 -58 970,77 22,5 % 7200, Toimitilavuokrat -29 086,88 -27 035,04 -7,6 % 7201, Muut vuokrat -13 706,36 -27 860,77 50,8 % 7202, Huoneiston muut kulut -2 921,20 -4 074,96 28,3 % 764, Atk-laite ja -ohjelmakulut -16 347,84 -8 362,65 -95,5 % 7640, Atk-laite ja -ohjelmakulut -173,51 0,00 7641, Verkkopalvelut (laskutus) -511,80 -1 027,62 50,2 % 7642, Ohjelmistolisenssit ja ohjelmien päivitys -6 696,45 -7 335,03 8,7 % 7650, Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat -1 898,72 0,00 7660, Atk-ohjelmistot, päivitykset -6 200,00 0,00 7700, Muut atk-laite ja ohjelmistokulut 777,00 0,00 7701, Procountor ohjelmiston kulut -1 644,36 0,00 771, Kone- ja kalustokulut -5 595,45 -5 878,37 4,8 % 7711, Matkapuhelimet -837,65 -1 083,90 22,7 % 7712, Leasingvuokrat -4 497,49 -4 794,47 6,2 % 7713, Muut pienhankinnat (alle 3v) -260,31 0,00 780, Matkakulut -58 976,17 -67 498,78 12,6 % 7800, Matkakulut -2 275,29 0,00 7810, Taksikulut -401,80 0,00 7820, Hotelli- ym. majoitus -434,34 0,00 7830, Majoitus ja ruokailu -18 410,00 -27 666,65 33,5 % 7850, Paikoituskulut -16,00 0,00 7870, Kilometrikorvaukset -2 310,87 0,00 7875, Matkakorv. ja päivärahat -34 300,37 -39 832,13 13,9 % 7880, Päivärahat -827,50 0,00 795, Edustuskulut -1 658,59 -1 900,06 12,7 % 7950, Edustuskulut -699,96 0,00 7951, Vieraanvaraisuus -348,45 -170,37 -104,5 % 7961, Huomionosoitukset -610,18 -1 729,69 64,7 % 805, Markkinointikulut -6 074,98 -13 876,08 56,2 % 8050, Viestintä ja markkinointi -1 054,30 -35,00 -2912,3 % 8060, Muut mainos- ja myynninedistämiskulut, provisiot -3 422,40 -4 243,50 19,3 % 8120, Mainosmat.(PR) -1 598,28 -9 597,58 83,3 % 837, Hallintopalvelut -10 187,93 0,00 8380, Taloushallintopalvelut -8 362,23 0,00 8385, Vuokrattu työvoima -1 825,70 0,00 845, Muut hallintokulut -92 830,16 -131 099,95 29,2 %
 17. 17. Toteuma 1-12/2013 Vertailu 1-12/2012 Ero (%) 8470, Osanottomaksut (kans.väl.,kurssit, tapaht.ym.) -10 407,64 -1 784,30 -483,3 % 8471, Osanottomaksut 0,00 -579,50 100 % 8480, Jäsenmaksut -3 247,61 -4 384,75 25,9 % 8500, Puhelinkulut -3 711,78 -6 496,89 42,9 % 8510, Matkapuhelinkulut -12,40 0,00 8530, Internet -18 812,45 -19 259,85 2,3 % 8540, Posti- ja lähettikulut -9 642,58 -9 378,67 -2,8 % 8560, Pankkikulut -1 021,37 -1 027,13 0,6 % 8600, Vakuutukset -13 499,39 -10 218,31 -32,1 % 8620, Toimistotarvikkeet -879,97 -683,06 -28,8 % 8621, Kopiointi -221,00 0,00 8622, Talkoo(postitus, tapahtuma-avustajat ym.) -590,00 -1 840,00 67,9 % 8623, Musiikin käyttö, tapahtuman taustatyöt -1 232,42 -1 791,70 31,2 % 8624, Juonto, tuomarointi ja esiintyjät tapahtumissa -199,00 -8 200,18 97,6 % 8625, Liikpalv , tuomarointi, toimits, valokuvaus, siiv ja ensiapu -3 239,54 -6 660,63 51,4 % 8626, Liikuntavälineet, asut ja muut tarvikkeet -5 852,07 -17 889,11 67,3 % 8627, Julkaisut -187,40 -2 326,27 91,9 % 8628, Painatuskulut -6 626,25 -7 120,01 6,9 % 8629, Taitto -6 615,90 -3 767,50 -75,6 % 8630, Toimiston muut kulut -480,71 -612,42 21,5 % 8631, Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt -4 816,00 -6 838,80 29,6 % 8632, Luvat ym. vast. 0,00 -21,00 100 % 8633, Suunnittelu, tuotanto ja TV-mainonta 0,00 -4 190,00 100 % 8634, Tapahtuman tekniikka 0,00 -11 070,00 100 % 8635, Ohjelmapalvelut, pääsyliput, kisapassit 0,00 -704,80 100 % 8636, Ilmoitukset 0,00 -1 227,90 100 % 8637, Huolinta 0,00 -3 027,17 100 % 8650, Kokous- ja neuvottelukulut -1 534,68 0,00 870, Muut liikekulut -69 343,47 -23 751,84 -191,9 % 8700, Muut liikekulut -299,26 0,00 8701, Ostopalvelut, virkistys, saunat -590,00 0,00 8702, Matka-avustus -652,11 0,00 8703, Retkeilyvarusteet, kartat ym. varusteet -809,44 -333,62 -142,6 % 8704, Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) -10 922,22 -9 435,62 -15,8 % 8705, Koulutus -3 347,57 -436,00 -667,8 % 8706, Ostopalvelut -37 430,64 0,00 8707, Alueilta/piireiltä ostetut koulutuspalvelut -15 244,73 -13 246,60 -15,1 % 8708, Muut kulut -47,50 -300,00 84,2 % 889, Täsmäytyserot 0,01 0,00 8890, Täsmäytyserot 0,01 0,00 Tuotto/Kulujäämä -323 056,44 -327 210,17 1,3 % Varainhankinta Tuotot 900, Varainhankinnan tuotot 42 725,27 46 200,41 -7,5 % 9006, Myyntituotot (tarvikevälitys) 14 790,57 15 039,41 -1,7 % 9007, Keräystuotot 2,00 0,00 9008, Kerhomaksut(Power Mover DVD+Mus)tuotot 26 936,70 27 011,00 -0,3 %
 18. 18. Toteuma 1-12/2013 Vertailu 1-12/2012 Ero (%) 9026, Ilmoitus- ja mainostuotot 700,00 4 150,00 -83,1 % 9046, Muut varainhankinnan tuotot 296,00 0,00 Kulut 905, Varainhankinnan kulut -37 303,34 -38 996,40 4,3 % 9057, Henkilöstökulut -950,00 -1 000,00 5 % 9058, Henkilösivukulut -182,40 -192,20 5,1 % 9059, Ostokulut (tarvikevälitys) -4 625,81 -13 126,46 64,8 % 9060, Kerhomaksut (Power Mover DVD+Mus kulut) -24 936,19 -27 077,44 7,9 % 9061, Varaston muutos -6 608,94 2 399,70 -375,4 % Tuotto/Kulujäämä 5 421,93 7 204,01 -24,7 % Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 909, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 21 941,66 21 411,65 2,5 % 9091, Vastiketuotot 20 822,12 20 294,40 2,6 % 9160, Korko- ja muut rahoitustuotot 1 119,54 1 117,25 0,2 % Kulut 944, Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -8 578,75 -8 533,52 -0,5 % 9440, Korko- ja muut rahoituskulut -485,47 -500,24 3 % 9441, Vastikemenot -8 093,28 -8 033,28 -0,7 % Tuotto/Kulujäämä 13 362,91 12 878,13 3,8 % Tulos ennen satunnaiseriä -304 271,60 -307 128,03 0,9 % Satunnaiset erät Yleisavustukset 320 000,00 320 000,00 0 % 975, Yhdistyksen muut tuotot 320 000,00 320 000,00 0 % 9760, Valtion toiminta-avustus 320 000,00 320 000,00 0 % Satunnaiset erät yhteensä 320 000,00 320 000,00 0 % Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 15 728,40 12 871,97 22,2 % Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 728,40 12 871,97 22,2 %
 19. 19. KOULULIIKUNTALIITTO KLL RY TAVARALUETTELO 31.12.2013 SUORITUSMERKIT Voimistelu Metallipinssit Kpl á/€ Yhteensä YHTEENSÄ RAUTA 626 0,99 619,74 PRONSSI 565 0,99 559,35 HOPEA 860 0,99 851,4 KULTA 893 0,99 884,07 MESTARI 42 0,99 41,58 2 956,14 € Hiihto Metallipinssit RAUTA 796 0,99 788,04 PRONSSI 356 0,99 352,44 HOPEA 505 0,99 499,95 KULTA 6 0,99 5,94 TAITO 82 0,99 81,18 MESTARI 1 0,99 0,99 1 728,54 € YLEISURHEILU Metallipinssit RAUTA 660 0,99 653,4 PRONSSI 510 0,99 504,9 HOPEA 568 0,99 562,32 KULTA 225 0,99 222,75 1 943,37 € SUORITUSMERKIT YHTEENSÄ 6 628,05 € Kpl á/€ Lenkillä kpl á/€ Lenkillä MITALLIT Yleisurheilu 328 1,99 652,72 57 1,99 113,43 Soihtu 478 1,99 951,22 323 1,99 642,77 Hiihto 454 1,99 903,46 1135 1,99 2258,65 Juoksija 311 1,99 618,89 7 1,99 13,93 Piiri 114 1,98 225,72 0 1,98 0 3 352,01 € 3028,78 Nauha+kiinnitin 298 0,35 104,30 € OKL-levyke 56 15 840,00 € Kotelot 68 PALKINNOT YHTEENSÄ 7 325,09 € KAIKKI YHTEENSÄ VARASTO 31.12.2013 13 953,14 € VARASTO 1.1.2013 20 562,08 € Varaston muutos 6 608,94 €- Helsinki 22.1.2014 Kristiina Jakobsson

×