Monica Revecu, prezentare ODA MAE

1,505 views
1,418 views

Published on

Prezentare in cadrul „ÎmprEUnă - Forum ONG România-Republica Moldova, 3-6 mai 2010

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,505
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Monica Revecu, prezentare ODA MAE

 1. 1. DIVIZIA DE ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE www.mae.ro www.aod.ro ROM Â NIA ASISTENŢA OFICIALĂ PENTRU DEZVOLTARE
 2. 2. <ul><li>Politica de cooperare interna ţională pentru dezvoltare a României </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 3. 3. <ul><li>Context </li></ul><ul><li>Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, România a devenit stat donator de asistenţă pentru dezvoltare (ODA). </li></ul><ul><li>Ministerul Afacerilor Externe este instituţia responsabilă pentru coordonarea şi gestionarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare. </li></ul><ul><li>Cooperarea pentru dezvoltare este integrată în ansamblul politicii externe a României. </li></ul><ul><li>În calitate de stat membru UE, România poate acorda asistenţă pentru dezvoltare statelor în curs de dezvoltare aflate pe lista Comitetului Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al OCDE. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 4. 4. Obiectivele României în domeniul ODA <ul><li>Principalul obiectiv al politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare îl reprezintă susţinerea eforturilor de reducere a sărăciei în statele beneficiare de asistenţă, în contextul larg al contribuţiei la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). </li></ul><ul><li>În acelaşi timp, România s-a asociat angajamentelor asumate de UE în domeniul finanţării pentru dezvoltare (angajamentele Monterrey) şi al creşterii eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare (ca semnatară a Declaraţiei de la Paris, Declaraţiei ministeriale Agenda de Acţiune Accra) , inclusiv cele referitoare la creşterea substanţială a volumului de asistenţă oficială pentru dezvoltare, precum Consensul European pentru dezvoltare din decembrie 2005. </li></ul><ul><li>România depune eforturi în vederea atingerii unui volum ODA de 0,17% din VNB până în 2010 şi 0,33% din VNB până în 2015. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 5. 5. Cadrul legal şi domeniile prioritare <ul><li>Guvernul României a adoptat, la 31 mai 2006, „Strategia Naţională privind Politica Naţională de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare”, document care defineşte perspectiva românească în domeniul cooperării pentru dezvoltare. </li></ul><ul><li>La 2 august 2007, a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare (H.G. nr. 747). </li></ul><ul><li>Hotărârea stabileşte procedurile de programare şi implementare a asistenţei naţionale pentru dezvoltare şi definitivează cadrul instituţional. </li></ul><ul><li>Strategia naţională menţionează ca arii prioritare ale politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare: consolidarea democraţiei şi a statului de drept, dezvoltarea economică, buna guvernare, educaţia, ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului şi sănătatea. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 6. 6. Regiunile şi statele prioritare <ul><li>România susţine dezvoltarea statelor din ariile geografice identificate ca prioritare în relaţiile externe, incluzând statele din Europa de Est, Balcanii de Vest şi Caucazul de Sud. </li></ul><ul><li>Ţările partenere prioritare ale României sunt R. Moldova , Georgia şi Serbia. </li></ul><ul><li>Ţările în atenţie Irak şi Afganistan . </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 7. 7. ODA în 2007 <ul><li>bugetul MAE special destinat finanţării asistenţei pentru dezvoltare - 4.675.000 Euro </li></ul><ul><li>alocat exclusiv prin canale multilaterale </li></ul><ul><li>pro iecte in R. Moldova , Georgia, Serbia ( prin PNUD ) – 2.325.000 Euro </li></ul><ul><li>finanţarea unui Program naţional vizând creşterea capacităţii instituţionale, educaţia şi informarea în domeniul dezvoltării (SNIECODA – PNUD Rom â nia) . </li></ul><ul><li>România a raportat, în 2007, o contribuţie ODA de 0,07% din VNB, echivalentul a aproximativ 80 de milioane Euro), sumă care include contribuţia României la bugetul comunitar. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 8. 8. Proiecte co-finanţate de MAE în 2007 – R.Moldova <ul><li>PNUD – 800 000 Euro – proiecte vizând dezvoltarea socială, administraţia publică locală, societatea civilă, sisteme de furnizare a apei. </li></ul><ul><li>Programul Consiliului Europei de pregătire a tinerilor lideri din R. Moldova – 17 250 Euro </li></ul><ul><li>Participarea la alegerile monitorizate de OSCE/ODIHR şi Consiliul Europei – 9.120 Euro </li></ul><ul><li>Dezvoltarea unui sistem informaţional integrat pentru combaterea violenţei domestice în R.Moldova, implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie – 100 000 Euro </li></ul><ul><li>Asistenţă umanitară – 2,1 milioane Euro </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 9. 9. ODA î n 2008 <ul><li>proiecte derulate de OCDE şi OMC, Fonduri ONU cu destinaţie definită (earmarked) pentru statele partenere prioritare, contribuţii multilaterale fără destinaţie specială (non earmarked). </li></ul><ul><li>Urmare rectificării bugetare din noiembrie 2008, totalul fondurilor care au putut fi alocate pentru co-finanţarea proiectelor de asistenţă pentru dezvoltare a fost de 1 . 930 . 808 Euro , din care 4 50.000 Euro au reprezentat asistenţă umanitară. </li></ul><ul><li>Anul 2008 a marcat debutul implementarii de programe bilaterale </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 10. 10. Proiecte finanţate în 2008 – R.Moldova <ul><li>Total: 177.350 Euro </li></ul><ul><li>Promovarea accesului la servicii de bază, protecţie şi incluziune socială a grupurilor vulnerabile din R.Moldova – proiect implementat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (FNUAP) – 40.000 Euro </li></ul><ul><li>Întărirea capacităţii Comisiei Electorale Centrale (CEC), în vederea pregătirii alegerilor naţionale din 2009 - 100.000 Euro </li></ul><ul><li>Consolidarea capacităţilor instituţionale pentru combaterea traficului de persoane (UNODC) – 50.000 USD </li></ul><ul><li>Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat – 3.150 Euro </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 11. 11. ODA în 2009 <ul><li>Bugetul anual ODA : 1.8 32 . 00 0 Euro. </li></ul><ul><li>- R.Moldova: 100.000 Euro </li></ul><ul><li>- Georgia: 443.145 Euro </li></ul><ul><li>- Serbia: 70.000 Euro </li></ul><ul><li>Alte state/regiuni: </li></ul><ul><li>- ASEM (program de instruire managementul şi securităţii frontierelor: 250.000 Euro </li></ul><ul><li>- Palestina – strategia de securitate internă şi Poliţie civilă: 100.000 Euro </li></ul><ul><li>- Fondul global pentru combaterea SIDA, tuberculozei şi malariei: 75.000 Euro </li></ul><ul><li>- Etiopia – construirea unui muzeu al capodoperelor religioase şi istorice 34.413 Euro </li></ul><ul><li>- Contribuţie la Trust Fund-ul “Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate”: 400.000 Euro </li></ul><ul><li>- OCDE / DEV: 100.000 Euro </li></ul><ul><li>- Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră: 60.000 Euro </li></ul><ul><li>- Asisten ţă umanitară: 200.000 Euro </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 12. 12. <ul><li>-„Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor din R. Moldova pentru asigurarea transferului prestaţiilor de securitate socială” – 100.000 E uro . </li></ul><ul><li>Cooperarea drepturilor omului în cooperare cu societatea civilă – 150.000 USD – grantul este implementat prin PNUD Chişinău şi a fost deschis ONG-urilor din R.Moldova şi România. </li></ul><ul><li>Cooperarea Internaţională în Managementul Poliţienesc prin Formarea Formatorilor – implementat de MAI, cu sprijinul OIM (Organizaţia Internaţională pentru Migraţie) – 53.000 USD </li></ul>Proiectele finanţate din bugetul ODA alocat MAE în 2009 - R. Moldova Ministry of Foreign Affairs of Romania
 13. 13. Proiecte ODA implementate prin PNUD Chişinău – 2008-2009 <ul><li>Dezvoltarea socială “Better Opportunities for Youth and Women” – 400.000 Euro </li></ul><ul><li>Administraţia publică locală “Local Development Strategies” – 160.000 Euro </li></ul><ul><li>Societatea civilă “Civil Society Organisation Development” – 140.000 Euro </li></ul><ul><li>Sisteme de furnizare a apei – 100.000 Euro </li></ul><ul><li>Total: 800.000 Euro </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 14. 14. Dialogul MAE român cu donatorii şi reprezentanţii Guvernului R.Moldova <ul><li>Au fost organizate consultări la Bucureşti şi Chişinău în decembrie 2008 cu reprezentanţi guvernamentali şi ai ambasadelor sau agenţiilor. </li></ul><ul><li>În martie 2010 a avut loc o nouă rundă de consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale (Cancelaria de Stat) şi locale (reprezentanţi ai autorităţilor locale din Cahul şi Bălţi) şi cu principalii donatori din R.Moldova. Au fost identificate o serie de proiecte concrete, care au fost ulterior aprobate prin Planul Anual de Acţiune ODA 2010. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 15. 15. Proiecte în 2010 – R.Moldova <ul><li>Bugetul ODA 2010 – R.Moldova: 2 milioane Euro. </li></ul><ul><li>MAE va implementa proiecte bilaterale şi trilaterale (cu Suedia şi Germania). MAE va continua să ofere asistenţă în format multilateral (Consiliul Europei, PNUD Chişinău). </li></ul><ul><li>Exerciţiul Division of Labour (DoL) iniţiat de Comisia Europeană - La iniţiativa României, R.Moldova a fost inclusă, ca stat pilot, în a doua etapă de implementare a exerciţiului DoL. Obiectivele acestui exerciţiu vizează: îmbunătăţirea eficacităţii acţiunilor donatorilor în R.Moldova, intensificarea coordonării între donatorii UE şi simplificarea dialogului dintre donatorii UE şi guvernul moldovean. Exerciţiul urmează a fi operaţionalizat pe parcursul anului 2010. </li></ul><ul><li>La 18 martie 2010 , România a semnat Principiile Parteneriatului pentru Dezvoltare . Documentul, promovat de guvernul moldovean, la care au aderat majoritatea donatorilor (state şi organizaţii internaţionale) prezenţi în R.Moldova, conţine un set de principii şi linii directoare pentru o mai bună coordonare şi armonizare a acţiunilor guvernului şi donatorilor. </li></ul><ul><li>Negocieri iniţiate in martie 2010 pentru încheierea unui Acord bilateral de cooperare pentru dezvoltare între România şi R.Moldova. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 16. 16. Ajutorul umanitar acordat de România – R.Moldova <ul><li>În 2007 , România a acordat, din bugetul de stat, un ajutor umanitar în valoare de 2.000.000 Euro ca răspuns la seceta prelungită din Republica Moldova precum şi o contribuţie de 250.000 EURO la Fondul Naţiunilor Unite de Reacţie Rapidă în Cazuri de Urgenţă (CERF), din bugetul ODA pentru 2007. </li></ul>Ministry of Foreign Affairs of Romania
 17. 17. Ministry of Foreign Affairs of Romania Vă mulţumesc ! Contact dasd @mae.ro Tel.: 0040 21 431 1605 Fax: 0040 21 319 21 81

×