Alege constient! Alege liber!

507 views

Published on

Campanie de educatie civica pentru alegerile locale din 5 iunie 2011.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alege constient! Alege liber!

 1. 1. Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se  exprimă  prin  alegeri  libere, care au loc  în  mod  periodic  prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA Articolul 38 Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales Campani e de educa ţ ie electorală Alege conştient! Alege liber! - 2011
 2. 2. <ul><li>Scopul dezbaterilor electorale: </li></ul><ul><li>Dorim ca în rezultatul acestor dezbateri Dumneavoastră: </li></ul><ul><li>să cunoaşteţi mai îndeaproape ofertele concurenţilor electorali la alegerile locale generale ; </li></ul><ul><li>să înţelegeţi că nu trebuie să staţi acasă la 5 iunie , căci votul Dumneavoastră contează; </li></ul><ul><li>să vă daţi seama, cine din concurenţii electorali sunt mai aproape de grijile şi problemele cu care vă confruntaţi şi merită încrederea Dumneavoastră; </li></ul><ul><li>SĂ FACEŢI O ALEGERE </li></ul><ul><li>CONŞTIENTĂ ŞI LIBERĂ! </li></ul>
 3. 3. Donatorii <ul><li>Proiectul este implementat de Asociaţia European Exchange (Germania) în parteneriat cu Centrul CONTACT. </li></ul><ul><li>Proiectul este realizat cu suportul financiar al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova şi Fundaţia Friedrich Ebert î n cadru l Coaliţiei pentru Alegeri Libere şi Corecte. </li></ul>
 4. 4. Reguli de desfăşurare a dezbaterii electorale <ul><li>La dezbateri participă doar câte un concurent electoral, ori repre z entant al acestuia, desemnat de staff-ul electoral. </li></ul><ul><li>În timpul desfăşurării dezbaterilor, în clădire (pe hol, în vestibuluri, pe scări etc.) precum şi în sală, nu vor fi difuzate materiale promoţionale şi de agitaţie electorală. </li></ul><ul><li>În sală nu se permite activitatea unor grupuri de susţinere cu lozinci, drapele, scandări în favoarea unui sau altui concurent electoral. </li></ul><ul><li>Concuren ţii electorali vorbesc în limitele regulamentului. Timpul nefolosit nu se recuperează. </li></ul><ul><li>Doritorii de a adresa întrebări ridică mâna şi vorbesc doar cu permisiunea moderatorilor. </li></ul><ul><li>În luările de cuvânt, concurenţii electorali se vor abţine de la atacuri la persoană, expresii denigratoare care ar leza onoarea şi demnitatea altor concurenţi electorali. </li></ul><ul><li>Cetăţenii care vor adresa de pe loc întrebări concurenţilor sunt rugaţi să formuleze scurt, clar şi explicit întrebarea şi să indice cărui concurent aflat la dezbatere îi este adresată. </li></ul><ul><li>Întrebările agresive, care lezează onoarea şi denigrează imaginea concurenţilor electorali nu vor fi acceptate. </li></ul><ul><li>Participanţii la dezbateri se vor abţine de la replici, strigăte, comportament agresiv şi alte manifestări inadecvate din sală. </li></ul>
 5. 5. Codul electoral <ul><li>Articolul 47. Agitaţia electorală </li></ul><ul><li>(1) Cetăţenilor Republicii Moldova, partidelor şi altor organizaţii social- </li></ul><ul><li>politice, candidaţilor şi persoanelor de încredere ale candidaţilor li se </li></ul><ul><li>oferă dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale acestora, precum şi de a face agitaţie în favoarea sau în defavoarea candidaţilor în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau altor forme de comunicare ce exclud încălcarea ordinii publice şi normelor etice. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Articolul 21 </li></ul><ul><li>Prezumţia nevinovăţiei </li></ul><ul><li>Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal , în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. </li></ul>CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA 29 iulie 1994
 7. 7. Agenda dezbaterilor electorale Nr. Conţinutul activităţii Protagonişti Timpul 1 Deschiderea oficială a dezbaterii, prezentarea proiectului şi a scopurilor evenimentului Moderatorii 3 min. 2 Prezentarea unei informaţii generale privind campania electorală din 20 1 1 Moderatorii 2 min. 3 Aprobarea programului de lucru, scenariului dezbaterilor, precum şi a regulilor de comportament Moderatorii, participanţii la dezbateri 5 min. 4 Invitarea în scenă şi prezentarea concurenţilor electorali Moderatorii 2 min. 5 Prezentarea platformelor electorale de către concurenţi Concurenţii electorali 30 min. 6 „ Loteria electorală” Moderatorii 30 min. 7 Microfonul liber. Întrebări-răspunsuri Cetăţenii, concurenţii electorali 20 min. 8 Mesajul final către alegători a concurenţilor electorali. Concurenţii electorali 1 0 min. 9 Încheierea dezbaterilor publice. Moderatorii 5 min. TOTAL 1,5 - 2 ore
 8. 8. Repartizarea timpului pe parcursul dezbaterilor electorale 1. Prezentarea platformelor electorale de către concurenţi - până la 5 minute 2. Răspunsuri la întrebări în cadrul “Loteriei electorale” - până la 2 minute Completări la răspunsurile oponenţilor - până la 30 secunde 4. Microfonul liber. Răspunsuri la întrebările din sală - până la 1 minut Completări - până la 30 secunde 5. Mesajul final către alegători - până la 1 minut a concurenţilor electorali. În total până la 1,5 - 2 ore de lucru
 9. 9. <ul><li>Concurenţii electorali prezenţi </li></ul><ul><li>la dezbaterea electorală </li></ul><ul><li>d in 2 9 mai 2011 </li></ul><ul><li>OXENTEA </li></ul>Ion Gurițenco PL Andrei Gondiu PCRM Valeriu Rusu PLDM Ion Leca PPR Alexei Gurițenco INDEPENDENT Serafim Terinte PD
 10. 10. <ul><li>Prezentarea platformelor (ofertelor) electorale </li></ul>
 11. 11. <ul><li>“ Loteria electorală” </li></ul>
 12. 12. <ul><li>După cum se ştie, veniturile proprii ale autorităţilor publice locale sunt destul de modeste, iar nivelul de dotaţii din partea bugetului central este considerabil. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Ce se poate întreprinde pentru diversificarea surselor de venituri la bugetul local? Aveţi vre-un proiect, vre-o strategie de extindere a bazei impozabile a APL, de atragere în localitate a unor surse financiare externe pentru a creşte bugetul local şi a diminua dotaţiile de la bugetul central? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. În conformitate cu legislaţia în vigoare, autorităţile publice locale contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială a populaţiei din localitate. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Cum caracterizaţi situaţia actuală privind asistenţa socială a copiilor, persoanelor în etate, invalizilor, familiilor cu mulţi copii, a altor categorii de persoane socialmente vulnerabile din localitatea Dvs.? Cu ce le puteţi ajuta în cazul în care veţi deveni primar? </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. Una din problemele cu care se confruntă localităţile din RM este lipsa unor sisteme centralizate de aprovizionare a cetăţenilor cu apă potabilă şi a sistemelor de canalizare. Pe de altă parte nici tarifele la aceste servicii nu corespund aşteptărilor cetăţenilor? </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Cum caracterizaţi situaţia din localitatea Dvs. în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi asigurării funcţionării sistemului de canalizare, precum şi al costurilor acestor servicii ? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>4. Unii cetăţeni consideră că vânzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate publică nu de fiece dată este transparentă, că aceasta se face în folosul unor persoane sau grupuri de interes şi nu aduce beneficiile dorite comunităţii. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Care este părerea Dvs. privind starea patrimoniului comunităţii din care faceţi parte? Ce trebuie de întreprins pentru a spori eficienţa administrării bunurilor domeniului public şi ale celui privat ale localităţii? </li></ul>
 16. 16. <ul><li>5 . Autorităţile publice locale activează în văzul cetăţenilor şi cu implicarea lor permanentă în procesul decizional. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Cum caracterizaţi stilul de lucru al consiliului orăşenesc din localitatea Dvs.? Au cetăţenii acces liber la informaţia de interes public, se pot ei pronunţa asupra proiectelor de decizie ale consiliului până la discutarea chestiunilor în şedinţă. Ce credeţi că s-ar putea întreprinde pentru sporirea transparenţei activităţii autorităţilor publice din localitatea Dvs.? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>6 . Subiectul corupţiei este discutat pe larg atât de cetăţenii simpli cât şi de către politicieni. Nivelul de percepţie a acestui fenomen în societatea noastră rămâne a fi înalt. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Credeţi că în primăria şi în consiliul localităţii Dvs. pot avea loc cazuri de corupţie? Ce veţi întreprinde, în cazul că veţi deveni primar, pentru a contribui la eliminarea protecţionismului, dării şi luării de mită şi a altor metehne ce mai au loc în autorităţile publice? </li></ul>
 18. 18. <ul><li>7. Toată lumea este preocupată de plecarea masivă a forţei de muncă calificate. În satele şi oraşele noastre practic sunt puţine posibilităţi de angajare şi de asigurare a unui loc de muncă decent şi bine plătit. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Credeţi că în localitatea Dvs. s-ar putea de făcut mai multe pentru a susţine dezvoltarea economică durabilă şi a menţine populaţia economic activă? Cum vedeţi soluţionarea acestei probleme? </li></ul>
 19. 19. <ul><li>8. În conformitate cu legislaţia în vigoare autorităţile publice locale decid asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local. </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>În ce stare este infrastructura economică, socială şi de agrement din localitatea Dvs. şi ce s-ar putea întreprinde pentru a o îmbunătăţi? </li></ul>
 20. 20. <ul><li>9. Strategia naţională de descentralizare pune direct problema eficientizării administraţiei publice locale prin sporirea capacităţilor administrative ale APL. Adică, ne putem trezi cu o nouă reformă administrativ-teritorială… </li></ul><ul><li>Întrebare: </li></ul><ul><li>Ce aşteptaţi de la această eventuală reformă? Ce credeţi că trebuie de întreprins pentru ca autorităţile publice locale din RM să-şi poată îndeplini pe deplin misiunea de promovare a intereselor şi soluţionare a problemelor colectivităţilor locale? </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Microfonul liber </li></ul><ul><li>Întrebări din partea alegătorilor </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Prezentarea mesajului final </li></ul><ul><li>al concurenţilor electorali </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Organizatorii dezbaterilor electorale vă mulţumesc pentru participarea activă la acest eveniment important pentru viaţa comunităţii! </li></ul><ul><li>Va dorim succes şi să faceţi o alegere conştientă şi liberă, în folosul comunităţii </li></ul><ul><li>D-umneavoastră! </li></ul><ul><li>ÎNTR-UN CEAS BUN! </li></ul>

×