Presentatie training projectleiders 17 april 2012

727 views
579 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
727
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie training projectleiders 17 april 2012

 1. 1. Training ProjectmatigwerkenToeska RenierKarin Goosens17 april 2012
 2. 2. Programma van de ochtend Waar sta je met je project en wat is op dit moment je grootste uitdaging? Project versus lijn Wat is een project en wat zijn haar kenmerken Taken van de projectleider vs de opdrachtgever Projectvoorbereiding en projectplan Opstarten projectteam Het schip op koers houden Wat neem je mee uit training? Wat is je volgendestap na vandaag? Volgende keer: meer focus op projectuitvoering en afsluiting24-4-2012 2
 3. 3. Is dit projectmatig werken?
 4. 4. Project versus lijnOnderscheid is niet altijd eenvoudig, beiden kennen:planmatigheid, beheersing, resultaatgerichtheid,budgettering en structuur.Project: Lijn:Eenmalig karakter RoutinematigUniek resultaat Terugkerend resultaatDuidelijk begin en doel ContinuiteitOpdrachtgever Lijnmanamgement
 5. 5. Wat is een project?Een project is een tijdelijke, resultaatgerichte en uniekesamenwerking tussen mensen om een verandering totstand te brengen, met een duidelijk begin- en eindpunt engericht op een specifiek doel.
 6. 6. Kenmerken van een projectEen concreet en vooraf te definiëren uniek resultaat wordtopgeleverd;De realisatie plaatsvindt via een eenmalig niet-routinematigproces;Het resultaat op een vooraf gedefinieerd moment klaardient te zijn;De beschikbare middelen (tijd, geld, mensen) schaars zijnen specifiek zijn toegekend aan het project;De organisatie zich veelal kenmerkt door eenmultidisciplinaire samenwerking;Een projectleider verantwoordelijk is voor het realiserenvan het afgesproken resultaat;Een opdrachtgever verantwoordelijk is voor heteindresultaat.
 7. 7. Rolverdeling tussen opdrachtgeveren projectleider (Helder!)Opdrachtgever (het wat en waarom) is eigenaar en stuurt het project; verantwoordelijk voor realiseren doelstellingen; verantwoordelijk voor beschikbare middelen; zorgt voor intern en extern alignment.Projectleider (het hoe) leidt het project; verantwoordelijk voor de te behalen projectresultaten; stelt het projectplan op en onderhoud het; rapporteert aan opdrachtgever over voortgang, risico’s knelpunten etc.
 8. 8. ProjectvoorbereidingNiet het project maar het doel telt!Goede voorbereiding van een project is essentieel!De projectleider stelt samen met opdrachtgever deprojectopdracht op: Waarom moet wat gerealiseerd worden? Wat is de aanleiding/achtergrond? Welk probleem moet het project oplossen? Wat is de afbakening/scope? Welke concrete resultaten (SMART) worden verwacht? Welke randvoorwaarden zijn er (geld, organisatie, communicatie, kwaliteit, risico’s, informatie en tijd)?Vervolgens stelt de PL het projectplan op: hoe concreterhoe beter!
 9. 9. Projectplan
 10. 10. Opstarten van een projectteam (1)Hoe maak je van individuele projectmedewerkers die bijna nooit samenwerken, een goed team dat effectiefsamenwerkt, hoe laat ik als projectleider het geheel meer worden dan de som der delen?Aandacht voor teamvorming: de neuzen dezelfde kant op!4 aspecten waarop je kan sturen als projectleider om effectief projectteam te vormen:1. Doelen: geven zin en richting!Hoe meer enthousiasme over gem. doelen des te sterker de teamvorming.- Start met communicatie over aanleiding, doel en belang van project;- Ga niet verder voordat iedereen doelen begrijpt en zich committeert;- Laat eigen overtuiging en enthousiasme zien;- Houd de doelen gedurende project zichtbaar;- Projectdoelen en persoonlijke doelen op 1 lijn.2. Taken: voor iedereen zijn taken en rollen helder!- Zorg dat rollen van iedereen helder zijn en passen bij competenties;- Betrek medewerkers zoveel mogelijk bij verdeling en toedeling taken;- Verbind taken met individuele resultaten;- Zorg dat iedereen elkaars rol kent en begrijpt;- Als er rolonduidelijkheid is kom dan meteen in actie.24-4-2012 10
 11. 11. Opstarten van een projectteam (2)3. Procedures: om informatie uit te wisselen en tot beslissingen te komen- Zorg voor vaste informatie en communicatielijnen;- Maak duidelijk welke weg gevolgd moet worden bij een conflict;- Maak inbreng van iedereen mogelijk en bevorder constructief denken.4. Persoonlijke verhoudingen: versterk deze-Als je met je team de eerste drie aspecten goed hebt ingevuld, versterk dan depersoonlijke verhoudingen.- Bevorder openheid;- Handel naar ‘ere wie ere toekomt’;- Maak in de groep meerdere persoonlijke rollen nodig: de serieuze persoon vsde humorist.24-4-2012 11
 12. 12. Opstarten van een projectteam (3)Organiseer een project start-up/kick off: 4 doelen:1. Het creëren van helderheid en acceptatie;2. Het verkrijgen van commitment en motivatie;3. Het mobiliseren van alle informatie die voor resultaat en uitvoering vanbelang is;4. Versterken van de samenhang.Voordeel: iedereen heeft dezelfde informatie en ieders bijdrage aan het projectwordt zichtbaar!24-4-2012 12
 13. 13. Opstarten van een projectteam (4)Start-up vorm geven:1. Doelgericht- Heldere structuur: gebruik structuur van projectplan.2. Praktisch en interactief- Werken in projecten is voor velen nieuw. Beantwoord praktische vragen als hoe loopt de onderlinge communicatie, hoe worden besluiten genomen, wat kan ik zelfstandig doen en wat niet?- Laat ruimte voor vragen en discussie.3. Constructief- Positieve sfeer!24-4-2012 13
 14. 14. Het schip op koers houden!Leidinggeven aan de uitvoering: het project besturen en beheersenEr is vaak geen hiërarchische verhouding naar projectleden, dus wees zichtbaar enaanspreekbaar, communiceer open, kom afspraken na, wees consequent inwoorden en handelen, biedt ondersteuning en schep de juiste condities.Voorwaarde voor effectieve sturing: Status van de uitvoering moet op ieder momentbekend zijn:-Hoever is het met de ontwikkeling van de (deel-) resultaten?-Voldoet de kwaliteit nog steeds?-Hoeveel tijd en geld is er nog?-Is het project nog goed georganiseerd of moet u bijsturen?Verzorg de voorgangsrapportage!Onderhoud de projectdocumentatie!

×