• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ayalim Masa
 

Ayalim Masa

on

 • 754 views

 

Statistics

Views

Total Views
754
Views on SlideShare
754
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ayalim Masa Ayalim Masa Presentation Transcript

  • ועדת ההיגוי 2010 סיכום פעילות 2010
  • - תוכן המצגת -
   • מעגלי ההשפעה של העמ ותה
    • הייש ובים המארחים את כפרי הסטודנטים
    • הפעילות החברתית
    • הסטודנטים כקהל יעד
  • עמותת איילים צפויה להגיע לעצמאות כלכלית בתוך שלוש שנים 2013 2012 2011 מליוני ש " ח 4 3 2 חברה לניהול כפרים ( שכ " ד ותכניות חו " ל ) הכנסות 6 5 2 חברת אחזקות ( בניה , מסע , ותיירות ) 8 5 3 מלגות פר " ח 18 13 7 סה " כ 15 14 13 תוכניות ואחזקת כפרים הוצאות 8.8 5.5 3.3 מלגות 2 2 החזר השקעה 23.8 21.5 18.3 סה " כ ( - 5.8) (-8.5) (-11.3) יעד לגיוס
  • המשך תנופת הבנייה : שותפות אסטרטגית עם הממשלה
   • הסיבות לשכנוע א ' התקציבים לתמיכה מאסיבית :
   • בעלות של 50K ₪ ל " ראש " העמותה מצליחה :
    • לייצר " בסיסים קדמיים " קבועים ( עם אוכלוסייה מתחלפת ), מהם יוצאים מיטב צעירי הארץ לפעילות חברתית באזורי המצוקה הקשים ביותר בפריפריה
    • לייצר בסיסי יציאה להתיישבות קבע בגליל ובנגב בהצלחה של מעל 50% מהבוגרים
   השתתפות הממשלה בתקציב בניית הכפרים בהתאם להחלטות הממשלה 2007-2012 ( מיליוני ₪ ) הוצאות בפועל סה " כ 50 מלש " ח השקעה 40 מלש " ח / 1000 מתיישבים בכפרים = 50,000₪ ל " למתיישב "
  • - תוכן המצגת -
   • מעגלי ההשפעה של העמ ותה
    • השפעה על הישובים
    • הפעילות החברתית
    • הסטודנטים כקהל יעד להתיישבות קבע
  • מעגלי ההשפעה של העמותה : - מקורות מידע -
   • ראיונות עם גורמים ברשויות ובקמפוסים בהם פעילה איילים
   • שלושה סקרים נערכו על ידי גורם חיצוני
   • סקר בקרב חברי איילים משנה ב ' ומעלה
    • סקר בקרב סטודנטים שאינם חברי איילים , בקמפוסים בהם פעילה איילים
    • סקר בקרב תושבים המתגוררים בסמוך לכפרי הסטודנטים
  • כפרי הסטודנטים של איילים : כלים רבי עוצמה ליצירת מציאות חדשה ביישובים לא רק בסיס היציאה להתיישבות קבע ...
   • מודל ייחודי של התיישבות זמנית הן באורך הזמן ( לפחות 3 שנים ) והן בפיזור ובחיבור האינטימי ליישובים
   • השפעה ממשית על החזות , יחסי השכנות ותושת הביטחון בישובים
   • עלייה בשכר הדירה , בביקוש לדירות בשכירות ואפילו בערך הקרקע באזורים הסמוכים לכפרים
   • יצירת תהליך שינוי ארוך טווח של התחדשות והשבחה
   • פלטפורמה חזקה לחיבור בין יהדות העולם לנגב והגליל
   • "
   • " איילים הצליחה למתג את הנגב ולמשוך אליו קהלים שלא היו מגיעים בלעדיה "
      • שמוליק ריפמן ,
      • ראש המועצה המקומית רמת נגב
   • " ההשפעה של איילים על המרחב הציבורי ביישוב היא מדהימה . היישוב הפך צעיר יותר , וחיוני . רק שמבקרים בישוב מבינים שמדובר בהרבה יותר מעוד תכנית התנדבות סטודנטים "
      • עודד פלוט ,
      • מנהל מטה אסטרטגי
      • מועצה אזורית שער הנגב
  • כפרי הסטודנטים מנקודת המבט של השכנים
   • " אנשים שבאים רק לתת "
   • " איילים נותנים גאווה לשכונה , הם משפרים מאוד את חיזוק וחיבור השכונה על כל גווניה "
   • " הכי טובים שיש "
   • " דוגמא אישית לנוער "
   • " רוח צעירה ביישוב "
   • " חזון אחריות ונתינה "
   שכנים שמייחסים לאיילים השפעה משמעותית על ... (" במידה רבה " או " במידה רבה מאוד ") 92% 81% 65% 62% 62% יצירת כיוון חינוכי לנוער ולילדים מהפיכה באיכות החיים בשכונה / ישוב תחושת הביטחון בשכונה / ישוב שיפור יחסי השכנות בשכונה / יישוב גאווה בשייכות לשכונה / ישוב
  • - תוכן המצגת -
   • חת ירה ל עצמאות כלכלית של העמותה
   • מעגלי ההשפעה של העמ ותה
    • השפעה על הישובים
    • הפעילות החברתית
    • הסטודנטים כקהל יעד להתיישבות קבע
  • הפעילות החינוכית בעמותה : מאסה אדירה להובלת שינוי כמות ילדים ונוער אליהם מגיעה העמותה 2010 - 2007
  • שותפות אסטרטגית עם פר " ח : מרכזים למשפחות ואימוץ בתי ספר אימוץ בתי ספר מרכזים למשפחות
   • קידום חווית נעורים חיובית בקרב קבוצות נוער ורכישת ידע בישובים בהם פעילה איילים
   • יצירת שוויון הזדמנויות ע " י סיוע לימודי לנוער בפריפריה
   • הזדמנות שנייה : מניעת נשירה מהשיעור בזמן ביה " ס
   • יצירת תחושת שייכות לבית הספר
   • הוצאת הישובים והשכונות הסמוכים לכפרי איילים ממעגל המצוקה
   • הנעת תהליך ליצירת " הון חברתי " בקהילות שיאפשר להן העצמה עצמית
   • פלטפורמה ליצירת לקיחת אחריות קבוצתית לידי מעשה
   מטרות התכנית
   • כניסה מאסיבית לבתי ספר באמצעות שילוב בין חניכה אישית ולפעילות קבוצתית הכוללת גם התנדבות של הנוער / ילדים
   • בניית חממות במתחם בית - הספר
   • הקמת מרכז בכל ישוב / שכונה שיהווה בית פתוח לפעילות מול אוכלוסיות שונות בשכונה ומוקד התנדבות של תושבים
   שיטה
   • נוער / ילדים נורמטיבי
   • ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם
   קהל יעד
   • תחושת שייכות לבית הספר , וגאווה .
   • דימוי העיר או האזור בקרב צעירים בעיר
   • מידת המעורבות של נוער וצעירים בעיר
   • ציונים שנתיים , תעודת בגרות וציווני מבחני הבגרות
   • בניית מנהיגות מקומית
   • ירידה באלימות וכנות אירועי השחתה
   • מעבר מתפקוד לקויי לתפקוד חיובי בשעות בית הספר ולאחריהן
   מדדי הצלחה עיקריים
  • מרכזים למשפחות חממות
  • המרכזים למשפחות : מיצוי הנוכחות של כפרי הסטודנטים ביישובים
   • מגוון רחב של שירותים לאוכלוסייה במרכז אחד
   • תהליך אפיון מעמיק שמאפשר " תפירת " חבילת שירותים מותאמת לכל ישוב וישוב
   • הפעילות הפורמאלית במרכז מועצמת ע " י מגע יומיומי ובלתי אמצעי עם קהל היעד המבוסס על יחסי שכנות
   • פיתוח יכולות בקהילה לעזור לעצמה : תושבי השכונה לוקחים חלק בפעילות המרכז
   • " מרכז עופרים מאפשר לקבוצות שונות בשכונה להתחבר ולהתחזק אחת מהשנייה "
   • תושבת קריית שמונה
   • " המרכז למשפחות הוא חלק אינטגרלי מהיישוב והוא נותן אפשרות לקחת את הנוער למקום טוב יותר על ידי השפעה ישירה על סביבת המחיה שלהם "
   • תושב אשלים
   • " המרכז למשפחות הוא לא עוד מוקד בעמותה , אלא מקום שבו באה לידי ביטוי עצם הנוכחות שלנו מהשכונה "
       • סטודנטית בעמותה ,
       • קריית שמונה
   • יצירת שתי תכניות מרכזיות אליהן יופנו כל המשאבים : מרכזים למשפחות ואימוץ בתי ספר
   • פיתוח התמחות בעמותה סביב תכניות אלה ושיפור יכולתה להעצים את הסטודנטים הפועלים במסגרתן
   מיקוד והתמחות
   • העברה הדרגתית של כל הסטודנטים לעבודה תחת המסגרת של פר " ח
   • מימון כל המלגות בעמותה ע " י פר " ח תוך שימוש במנגנון " המלגה הכפולה "
   • יצירת " שפה ארגונית משותפת " עם פר " ח
   שותפות אסטרטגית עם פר " ח
   • חיזוק הפעילות מול אוכלוסיה חזקה בישובים , כחלק מהמאמץ הכולל ליצור עתודת אוכלוסיה חזקה לנגב ולגליל
   • פיתוח תנועת נוער על בסיס המרכזים למשפחות
   • פעילות רוחנית מול נוער נורמטיבי במסגרת אימת בתי הספר
   הגעה גם לאוכלוסיה חזקה 3 אתגרים מרכזיים לפיתוח הפעילות החינוכית - חברתית בעמותה
  • - תוכן המצגת -
   • חת ירה ל עצמאות כלכלית של העמותה
   • מעגלי ההשפעה של העמ ותה
    • השפעה על הישובים
    • הפעילות החברתית
    • הסטודנטים כקהל יעד להתיישבות קבע
  • חיבור לקבוצות משימה ספציפיות יצירת רצון להתיישבות קבע העמותה מנהלת שני תהליכים אל מול הסטודנטים רצון ושינוי תפיסה לגבי התיישבות בנגב / גליל חיבור לאתגרים לאומיים חיבור לאזור יצירת מומנטום : חיבור לתנועת צעירים חבילות סיוע להתיישבות הנעת גרעינים להתיישבות תרגום הרצון למעשה החלטה על התיישבות הצלחה מס '2 הצלחה מס '1
  • חיבור לתנועה ולאזור חברים באיילים שענו 3 או 4 לשאלה " באיזו מידה (1-4) את / ה מרגיש / ה ...?" סטודנטים שענו 3 או 4 לשאלה " באיזו מידה (1-4) את / ה מרגיש / ה שאת / ה מכיר את ...?" חברים באיילים ( שנה ב ' ומעלה ) סטודנטים שאינם חברים באיילים חברים באיילים ( שנה ב ' ומעלה ) סטודנטים שאינם חברים באיילים יצירת מומנטום תנועתי חיבור לאזור שמחה על החברות באילים היכרות אזור המגורים היכרות עם האוכלוסייה גאווה על החברות באילים תחושת שייכות לאילים
  • חיבור לאתגרים לאומיים סטודנטים שענו 3 או 4 לשאלה " באיזו מידה 1-4 את / ה חושב / ת ש ...? תחושה של " יזם חברתי " היכרות עם בעיות היסוד בפריפריה מעורבות חברתית בסיום הלימודים 38% 44% 74% 42% חברים באיילים ( שנה ב ' ומעלה ) סטודנטים שאינם באיילים סטודנטים שאינם באיילים
  • חיבור ל " קבוצות משימה " ספציפיות : משמעות רבה להתיישבות קבע " קבוצת משימה " היא מרכיב קריטי בהנעת התיישבות קבע 95% מחברי איילים מרוצים מהחברה והאווירה בכפר שלהם גורמים מרכזיים בהחלטה אם להישאר בנגב / גליל לאחר הלמודים חברים באיילים ( שנה ב ' +) סטודנטים שאינם באיילים חברי איילים פחות מחוברים לעבר שלהם : בן הזוג והקבוצה החדשה מחליפים את המשפחה והחברים מהבית
  • העמותה מצליחה ליצור בקרב הסטודנטים רצון להשתקע בנגב / גליל סטודנטים שענו 3 או 4 לשאלה " באיזו מידה 1-4 את / ה מרגיש / ה ...? תפיסת אטרקטיביות האזור להשתקעות סיכויי הישארות לאחר הלימודים השפעת העמותה על הסיכויים להישארות 76% 60% חברים באיילים ( שנה ב ' ומעלה ) סטודנטים שאינם באיילים 31%
  • גרעיני התיישבות - בוגרי איילים גרעין כרמים - גרעין כרמים : הגרעין הראשון שיצא מכפר הסטודנטים עדיאל באשלים . מונה כיום כ 45 תושבים אשר בונים את ביתם בקיבוץ כרמים במועצה אזורית בני - שמעון . הגרעין הינו גרעין מעורב . חברים באיילים ( שנה ב ' ומעלה ) סטודנטים שאינם באיילים גרעין באר - שבע עתיקה : גרעין של בוגרי כפר הסטודנטים עדיאל באשלים . עברו להתגורר בעיר העתיקה בבאר - שבע למגורים משותפים במלון " רול ". הגרעין מונה כיום 10 תושבים . גרעין דימונה : גרעין שהוקם מבוגרי הכפרים בדימונה . גרעין מעורב של דתיים וחילוניים , בני המקום ותושבי חוץ אשר החליטו להגשים חלום משותף של בניית קהילה כפרית בעיר דימונה . הגרעין מונה כיום כ - 70 משפחות . גרעין אשלים : גרעין שהוקם ממקימי העמותה אשר רכשו מגרשים בישוב אשלים בסמוך לכפר הסטודנטים . לגרעין הצטרפו בני משפחה וחברים . מונה כיום כ - 100 משפחות גרעין ארז : גרעין בוגרי כפר הסטודנטים יכיני , אשר עברו להתגורר בדירות משופצות של הקיבוץ . אל הגרעין הצטרפו משפחות נוספות וכיום הוא מונה 30 תושבים . גרעין מלכיה : הגרעין הראשון בצפון . הוקם מבוגרי כפר הסטודנטים בקרית - שמונה . בגרעין ישנם 10 תושבים אשר החליטו להצטרף לקיבוץ ולבנות את ביתם .
  • התיישבות קבע – 1000 יח " ד
   • כחלק מקידום המעבר מהשלב הזמני לקבוע ישנם מספר תהליכים . עמותת איילים בשיתוף עם גורמים חיצוניים כגון קרן מיראז ' ויזמים פרטיים בנו תוכנית אסטרטגית לקידום התהליך :
   • מרכיבים :
   • קרקע - 20,000
   • פיתוח - 150,000 (80% מימון ממשלתי )
   • בנייה - ע " י יזם פרטי , יחידות של 70-80 מ " ר ( אופציית הרחבה של 70 מ " ר על ידי המשתכן )
   • מימון - 330,000 + מע " מ ( לפי עלות של 1200$ למ " ר לפי 4 ₪)
   • שכירות - אופציית שכירות לעד חמש שנים ( בתום תקופת השכירות תהיה אופציית רכישה בקיזוז שכ " ד מינוס עלויות המימון .
   סה " כ 450,000 ש " ח ! בנייה + קרקע + פיתוח
  • אופציות מימון