• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Rum for uformel læring 28.4.2011
 

Rum for uformel læring 28.4.2011

on

 • 1,179 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,179
Views on SlideShare
1,179
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Rum for uformel læring 28.4.2011 Rum for uformel læring 28.4.2011 Presentation Transcript

  • Rum for uformellæring28. april 2011
   Dansk FolkeoplysningsSamråd
   DanmarksBiblioteksforening
  • Samfundsmæssigeopgaver - fællesudfordringer
   IT oglæsekompetencer – forudsætning for at kunnefungeresommyndigborger (forvalte sig selv)
   Demokratisksamfund
   – forudsætterbåde at derer en kompetentbefolkningogarenaerhvordemokratietogdetsamfundmæssigetilhørsforholdkanudspilles
   FolkeoplysningBiblioteker
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   2
  • Folkeoplysingsudvalget 2010
   Udvalget vil pege på flere mulige former for samarbejde:
   De folkeoplysende organisationers aktiviteter finder sted på biblioteket
   De folkeoplysende organisationer inddrager bibliotekerne i deres virksomhed og arrangerer undervisningstilbud, der ligger i forlængelse af bibliotekernes introduktionstilbud. Bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer planlægger i fællesskab aktiviteter, der har fælles interesse
   De folkeoplysende organisationer og bibliotekerne koordinerer aktivitetsplaner
   De fælles aktiviteter markedsføres og gennemføres som fælles aktiviteter, for eksempel foredragsrækker og demokratirelaterede debatarrangementer samt inddragende aktiviteter
   Bibliotekerne kan bruges som hvervested for nye kunder til undervisningsaktiviteter i de folkeoplysende organisationer
  • Folkeoplysingsudvalget 2010
   En væsentlig barriere for at etablere et værdiskabende samarbejde er, at bibliotekerne gennemfører en række aktiviteter uden betaling fra deltagerne, mens oplysningsforbundene er afhængige af deltagerbetaling. Det er antagelig en forudsætning for at etablere et partnerskab, at der etableres en regulerende aftale mellem parterne herom. En aftale kan enklest etableres, ved at der udarbejdes en kodeks eller rammeaftale, som udmøntes konkret lokalt.
  • Folkebibliotekerne i Vidensamfundet
   4. Undervisning - f.eks. i samarbejde med oplysningsforbund, VUC eller andre uddannelsesinstitutioner
   Længerevarende undervisningsforløb baseret på en undervisningsplan forekommer kun i begrænset form på bibliotekerne og sker så i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne f.eks. om at levere undervisning i informations- og biblioteksbenyttelse
   Men netop på informationssøgningsområdet har biblioteket spidskompetencer, og der er basis for at arbejde yderligere med udbud af undervisning i samarbejde med oplysningsforbund og relevante uddannelsesinstitutioner
  • Folkebibliotekerne i Vidensamfundet
   Udvalget anbefaler, at der i kommunerne iværksættes et samarbejde mellem folkebiblioteker og oplysningsforbund om sammen at sikre den bedst mulige udnyttelse af kommunens ressourcer til livslang læring. Gennem dialog og konkrete aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats
  • Folkebibliotekerne i Vidensamfundet
   Udvalget anbefaler:
   At der etableres lokale partnerskaber med oplysningsforbundene
   At der sker en udbygning af den eksisterende indsats for at udvikle danskernes it-færdigheder
   At der etableres en indsats for i partnerskaber at fremme læsning blandt læsesvage befolkningsgrupper
   At der arbejdes målrettet med programsatte aktiviteter i biblioteket.
  • Den kompetente borger?
   Et 1 årigt projekt
   Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt
   Projektpartnere: FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Samfund og Fritid samt Borgerservice og Biblioteker
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   9
  • Formålet med projektet
   At bygge bro mellem folkeoplysning og biblioteker
   At identificere drivkræfter og barrierer for samarbejde
   At identificere oplagte samarbejdsområder
   At give input om emnet til policy-niveauet
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   10
  • Projektprodukter
   En rapport: Den kompetente borger – Fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
   En pjece: Den kompetente borger – Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
   En film: Laboratorieforsøget – Et kreativt mødested
   En blog: www.denkompetenteborger.dk – her findes bl.a. en værktøjskasse med tips og tricks
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   11
  • 8 motivationsfaktorer for samarbejde mellem områderne
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   12
  • Vi kan skabe gode tilbud,
   selvom vi er økonomisk pressede
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   13
  • Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   14
  • Vi kan skabe bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   15
  • Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente borger
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   16
  • Vi kan få en større markedsføringsplatform
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   17
  • Vi kan gøre os mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   18
  • Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksen- og efteruddannelse og den uformelle uddannelse
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   19
  • Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   20
  • 8 råd om samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   21
  • Lær hinanden at kende
   Hvor der ikke samarbejdes skyldes det ofte:
   Manglende samarbejdsidéer
   Manglende kendskab til
   hinandens områder
   Forestillinger om konkurrenceforhold
   Fokus på økonomisk ulige kår
   Generelle fordomme
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   22
  • Koordiner aktivitetsplaner
   Der er eksempler på, at man udbyder det samme tilbud men til forskellige priser
   Der er eksempler på, at det ene område dropper aktiviteter, fordi det andet område nærmest overtager
   Der er eksempler på,
   at man supplerer
   hinandens aktiviteter,
   så borgerne får et bedre tilbud fra områderne
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   23
  • Identificér fællesområder og egne områder
   Vi har identificeret snitfladerne til at være:
   IT-undervisning
   Demokratiske mødesteder
   Kulturelle mødesteder
   Fælles kommunikationsplatform
   Realkompetencer
   Biblioteket som fleksibelt læringsrum
   Men… bibliotekerne skal f.eks. ikke:
   være formelle læringsrum
   lave realkompetence-afklaringer
   Og… folkeoplysningen skal f.eks. ikke:
   være specialister i informationskompetence
   formidle materialer
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   24
  • Brug hinandens ressourcer og kompetencer
   Hvordan kan I lave gode tilbud samtidig med, at I sparer ressourcer ved at samarbejde?
   Kan noget samarbejde skabe en merværdi ved f.eks. at genere synlighed?
   Hvordan kan bibliotekernes åbne rum og materialer skabe en ekstra dimension til folke- oplysningens undervisning?
   Hvordan kan folkeoplysningens undervisning skabe en ekstra dimension til bibliotekets tilbud?
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   25
  • Identificer jeres fælles mål
   Lav en forventningsafstemning: Hvad er det fælles mål?
   Indgås samarbejdet i et forsøg på at udbygge driften eller for at skabe et ad hoc projekt?
   Hvis samarbejde ønskes, så skab fælles visioner og forretningsmål
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   26
  • Vær opmærksomme på hinandens årshjul
   Alle har perioder med spidsbelastninger
   De institutioner, der arbejder med trykte programmer, forbereder deres aktivitets-kalendere i rigtig god tid
   Nogle institutioner har
   sommer-stille i flere
   måneder
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   27
  • Italesætbarrierer ved samarbejde
   Det kan være hensigtsmæssigt at være opmærksom på konkurrenceproblematikker, kulturforskelle, udgangspunkter, dagsordener, forudsætninger og vilkår.
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   28
  • Skab ligeværdighed i samarbejdet
   Samarbejdet skal indgås på lige fod
   Alle skal have en oplevelse af, at alle bidrager
   Er der klarhed over, hvem der gør hvad hvornår?
   Har alle påtaget sig
   en del af opgaverne?
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   29
  • 4 forslag til samarbejdsmetoder
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   30
  • Skab møder både på leder- og medarbejderniveau
   Det er vigtigt, at der er god kontakt på lederniveau
   Medarbejderne udfører samarbejdet i praksis
   Medarbejderne har fingrene så langt
   nede i det praktiske,
   at de får idéerne
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   31
  • Skab et videnspolitisk forum
   Der skal arbejdes målrettet med at sikre:
   Koordination mellem områderne
   Politisk fokus på voksen- og efteruddannelse
   Fokus på vigtigheden af den uformelle læring
   Læringstilbud – også for de borgere som ikke lige passer ind i det formelle uddannelsessystem
   Udvikling af nye idéer
   Informationsflow mellem relevante parter
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   32
  • Skab kreative rum
   Vi kan bruge kreative rum til
   lære hinanden at kende
   at skabe alternative læringsrum
   kompetenceløft
   borgerinddragelse
   service-udvikling
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   33
  • Gør borgere kompetente og engagerede ved at inddrage dem
   Borgerinddragelse er værdifuldt ved serviceudvikling
   Borgerinddragelse giver borgerne en historie om organisationen
   Vigtigt
   Borgerinddragelse
   motiverer borgere til at
   være aktive samfunds- borgere
   Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   34
  • Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   35
  • Rum for uformel læring Knud Schulz 28. april 2011
   36
   www.denkompetenteborger.dk
   (Louise Overgaard: mlog@aarhus.dk)
   Knud Schulz: ksc@aarhus.dk