Overvejelser om open public management 4.12.12

960 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Overvejelser om open public management 4.12.12

 1. 1. ’Open Public Management’overvejelser med baggrund iforandringer i offentlig ledelseFra Hovedbibliotek til Multimediehus – en involverendeinnovationsproces Region Hovedstaden 4. december 2012 Knud Schulz 16.500/27.000 m2 8.500 m2 1 Knud Schulz dec 2012
 2. 2. Punkter Forretningsmodellen – behovet for innovation 3 måder at se biblioteker på Fra New Public Management til Open Public Management Innovationsstrategi  brugerne som omdrejningspunkt  partnerskaber  innovations redskaber Urban Mediaspace – Dokk1 Knud Schulz dec 2012 2
 3. 3. Biblioteket - Bevægelsen -Forandringen Biblioteket nu Biblioteket i fremtiden Information der kan søges Det som kun kan opleves på ’hvor-som-helst’ biblioteket Rum til medier Rummet som medie On-line On site Transaktioner Relationer Information Betydning Fakta Troværdighed Mødet med information Mødet med mennesker Vidende Eksperimenterende Besøgende Ressourceperson Neutralitet Sanselighed Alvor Humor Arrangementer Begivenheder Knud Schulz dec 2012 3
 4. 4. Hvilke forandringer ses ibibliotekerne Brugerne klarer selv både rutineopgaver og mere avancerede problemer IT understøtter alle funktioner Kravene til medarbejdernes kompetencer flyttes fra at sikre information til at være rådgivere/konsulenter Informationerne digitaliseres og kan repræsenteres gennem forskellige udtryk Biblioteksrummet som opbevaringssted for medier mister sin betydning Knud Schulz dec 2012 4
 5. 5. Bibliotekets styrker lov baseret og ikkekommercielt (politisk hensigt om fælles samfundsnytte) kommunalt etableret – udtryk for lokal politisk vilje lokalsamfund demokratisk neutralt åbent rum masser af brugere ofte god lokalisering professionelle medarbejdere kendt brand Knud Schulz dec 2012 5
 6. 6. Forandringerne RelationelleVirtuelle Fysiske Transaktionelle Knud Schulz dec 2012 6
 7. 7. 3 måder at se biblioteker på Medborgercenter 4 rumsmodel Univers-tænkning Knud Schulz dec 2012 7
 8. 8. Medborgercenter Satellit- centre LOKALARKIV NATURGUIDE UDSTILLINGER UDLÅN LÆRINGS-CENTER UNGE KULTURELLE AKTIVITETERBØRN/FOR DE MINDSTE JOBHJØRNET STUDIESTØTTE & LEKTIE- FAMILIER MEDBORGERCENTER STILLE- LÆSE HJÆLP OMRÅDE TRÆ- MØDE- NING CAFÉ NETADGANG LOKALER SUNDHEDS- SELV- EHVERVS- RÅDGIVNING & BETJENING SERVICE SMV VEJLEDNING KAMPAGNER FORBRUGERINFO SHOP AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER FOR BESØGENDE Knud Schulz dec 2012 8
 9. 9. NATURGUIDE LÆSE TRÆ- LÆRINGS-CENTER UDSTILLINGER NING LOKALARKIV JOBHJØRNET Biblioteket er mellemrummene – kittet der sammenbinder alle UDLÅN KULTURELLE AKTIVITETER EHVERVS- de lokale borgernære aktiviteter STUDIESTØTTE BØRN/FOR DE MINDSTE SERVICE SMVLEKTIE- UNGE som private, frivillige ogHJÆLP FORBRUGERINFO arbejder med. offentlige MEDBORGERCENTER STILLE- OMRÅDE CAFÉ NETADGANG SUNDHEDS- RÅDGIVNING & MØDE- SELV- VEJLEDNING BETJENING LOKALER AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER FOR BESØGENDE SHOP BibliotekKAMPAGNER & FAMILIER Knud Schulz dec 2012 9
 10. 10. Det moderne bibliotek Erkendelse/erfaring Innovation EmpowermentD.Skot-HansenC.H. RasmussenH. Jochumsen Engagement Schulz dec 2012 Knud 10
 11. 11. Brugerne skaber indholdet YOUng – Mindspot Spot på unge og biblioteker - universtænkning Knud Schulz dec 2012 11
 12. 12. Knud Schulz dec 2012 13
 13. 13. Knud Schulz dec 2012 14
 14. 14. Knud Schulz dec 2012 15
 15. 15. Universtænkning Pallesgavebod ABM – den lokale historie Skønlitteratur – Litteratursiden Mindspot APPs osv……. Knud Schulz dec 2012 16
 16. 16. New Public Management Styring via mål og kontrol Mål hieraki og kontrol overtager bevidstheden om hvad der skal produceres Målhierakiet fordrejer ideen med offentlig produktion Offentlig produktion(service) skifter fra at været fællesgode til at være en rettighed (forbruger) Fra samfund og borger til produktion og forbruger Knud Schulz dec 2012 17
 17. 17. Borgeren i offentlig sammenhæng  låneren  (klienten)  brugeren  (forbrugeren)  gæsten  borgeren Knud Schulz dec 2012 18
 18. 18. Open Public Management(Eksisterer begrebet?) Udviklingskontrakt 2.0 – eksempel fra uddannelsessektoren (VIA/CBS)  understøtter dialog mellem alle involverede parter, externt som internt incl. aftagerne af uddannelserne som produktionen retter sig mod  inddragelse af aftagerne medfører skærpet fokus på de samafundsmæssige opgaver  det er medarbejdernes faglige nysgerrighed, refleksions- og handlekraft der er den egentlige udviklingsmotor Det er nødvendigt at geninstallere lederskabet som en skabende kraft og grundpille i den offentlige sektor(Erik Hygum m.fl. “2.0 offentlig kontraktstyring skal gå nye veje” Pol. 9.10.2012) Knud Schulz dec 2012 19
 19. 19. Knud Schulz dec 2012 20
 20. 20. Innovationsprojekter som endel af vejen Den kompetente borger Slip brugerne løs Mobile probes Mindspot Byg partnerskaber (Ud af boksen) Borgerdrevne innovationsrum/Folke Lab Knud Schulz dec 2012 21
 21. 21. Den kompetente borger? Et 1 årigt projekt Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt Projektpartnere: FO Århus, FOF Århus, VUC Århus, Lærdansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus, Samfund og Fritid samt Borgerservice og Biblioteker Knud Schulz dec 2012 23
 22. 22. Formålet med projektet At bygge bro mellem folkeoplysning og biblioteker At identificere drivkræfter og barrierer for samarbejde At identificere oplagte samarbejdsområder At give input om emnet til policy-niveauet Knud Schulz dec 2012 24
 23. 23. 8 motivationsfaktorer forsamarbejde mellem områderne Knud Schulz dec 2012 25
 24. 24. 8 råd om samarbejde mellemfolkeoplysning og biblioteker Knud Schulz dec 2012 26
 25. 25. Knud Schulz dec 2012 27
 26. 26. Brugerne skaber indholdet YOUng – Mindspot Spot på unge og biblioteker - universtænkning Knud Schulz dec 2012 28
 27. 27. Knud Schulz dec 2012 30
 28. 28. Knud Schulz dec 2012 31
 29. 29. Partnerskaber kan f.eks.:• Give mulighed for at eksperimentere og afsøge nye muligheder• Skabe gode relationer til lokalsamfundet• Skabe kontakt til nye brugere• Nå nuværende brugere på nye måder• Skabe og styrke politiske eller strategiske relationer• Bruge ressourcerne på nye måder• Få ny viden om specifikke målgrupper• Få tilført nye kompetencer• Få mulighed for at formidle nyt ellertilbyde nye services
 30. 30. Biblioteker og samarbejdsdreven innovationHvis vi også i fremtiden skal løse vidensamfundets behov, skalvores forretningsmodeller udvikles, og det bedste sted at starte erved at se os selv gennem andres øjne. Vidensamfundets bibliotekunderstøttes af, at vi indgår forpligtende partnerskaber.Partnerskaber støtter os til at se vores opgaver og os selv i nyeperspektiver og bidrager med nye kompetencer, der udvikler vorestilbud – kort sagt: Innovation sikres bedst gennem forpligtendesamarbejder.Mogens Vestergaard, Bibliotekschef Roskilde
 31. 31. Hvad er et partnerskab?En formaliseret samarbejdsrelation, sombygger på ligeværdighed og respekt.Partnerne skaber noget, som de ikke kunneskabe alene, hvorfor partnerskabet bliver enwin-win situation
 32. 32. Netværkscirklen
 33. 33. Professionalisér!Partnerskabsarbejde drejer sig om at væreprofessionel i eksterne relationer.Formalisér dit eksterne samarbejde og tænkdet ind i alt, hvad du gør!
 34. 34. Fokusér biblioteket!Partnerskaber kan styrke bibliotekets tilbud,relationer og udviklingsmuligheder. Afklar,hvor dit bibliotek skal hen og brugpartnerskaber på vejenderhen!
 35. 35. Vær strategisk!Partnerskaber kan bruges som en metode tilat opfylde dine overordnede mål. Skab enstrategi med klare mål for dit bibliotek og fordine partnerskaber, hold fast i den ogkommuniker den!
 36. 36. Vælg partnere med omhu!Alle, der kan bidrage til din målopfyldelse, kanblive dine samarbejdspartnere, men du skalvælge de rigtige for at få størst muligt udbytte.Vurdér dine partneres potentialer og udelukingen påforhånd!
 37. 37. Styrk netværket!Der er en række potentielle partnere blandtdine nuværende kontakter og i ditlokalområde. Få overblik over, organiser ogvedligehold dit netværk!
 38. 38. Vis, hvem du er!Potentielle partnere ved ikke, hvad I kansamarbejde om, og hvad de kan få ud af atsamarbejde med dit bibliotek. Kend ditbiblioteks styrker og kommuniker demtydeligt!
 39. 39. Forbered organisationen!Din organisation skal kunne gribe demuligheder, der opstår gennem partnerskabs arbejdet. Sørg for, at dit personale harkompetencer til og mod på eksterntsamarbejde ogudvikling!
 40. 40. Plej partnerskabet!Dine partnerskaber kræver faste rammer ogkærlig pleje. Sørg for, at der er godkommunikation, klare aftaler ogkontinuerlig evaluering!
 41. 41. Knud Schulz dec 2012 45
 42. 42. Innovationsbegrebet “- innovation refererer til en mere eller mindre intenderet og proaktiv proces, som udvikler, implementerer og spreder nye og kreative ideer, der skkaber en kvalitativ forandringen I en given kontekst..”(Samarbejdsdrevet innovation i offentlig sektor) Knud Schulz dec 2012 46
 43. 43. Innovationsbegrebet tilstræbt forandring ikke alene kreativ ideudvikling men nye ideer skal føres ud I livet og spredes inden det er innovation ikke et spørgsmål om at gøre mere af det samme, men ændre form, indhold eller repertoiret af produkter og processer eller/og at basere indsatsen på ny forståelse af gundlæggende sammenhænge og målsætninger innovation skal ses i forhold til omgivelser Knud Schulz dec 2012 47
 44. 44. Mere innovativ offentlig sektor  Politisk konkurrence om vælgernes opmærksomhed – man må have noget nyt at byde på når man viser politisk lederskab  DK generelt veluddannede og kompetence offentlige ledere og medarbejdere med stort personligt engagement faglige ambitioner – som sættes i spil når der fokuseres på indhold og kvalitet i offentlige sektor  Borgere og brugere med højt uddannelsesniveau, stor mængde social kapital og tradition for samarbejde med offentlige organisationer- derfor mange kvalificerede input til udviklingen af offentlig service Knud Schulz dec 2012 48
 45. 45. Innovation i offentlig sektor Produkt- og serviceinnovation – forandrer form og indhold Procesinnovation – forandrer måden der produceres og leveres på Organisatorisk innovation – forandrer de organisatoriske rammer Systeminnovation – forandrer den offentlige sektors rolle, identitet og relationer til omgivelserne Strategisk policy innovation – forandrer det grundlæggende rationale i offentlige politikker ved at ændre problemopfattelse og redefinere mål og midler Knud Schulz dec 2012 49
 46. 46. Eksempler nyere succesfuldeinnovationer Selvudnotering/aflevering Gør det selv på nettet Selvafhentning Design af Borgerservice Computer Circle Club Interaktive Børn Forvandlingsrum Slip brugerne Løs Legende Familier Infogalleri > storskærmskanalen Ting Gaming Ud af boksen Demokrateket Lokalsamfundets innovationsrum Knud Schulz dec 2012 50
 47. 47. Innovationsprocessen Ideudviklingsfase  problemer, udfordringer og målsætninger danner grundlag for udvikling af nye kreative ideer Ideudvælgelsesfase  lovende ideer vurderes, testes og udvælges Implementeringsfase  ideerne operationaliseres og realiseres I praksis Spredningsfasen  nye måder at gøre tingene på videreformidles til andre organisationer Knud Schulz dec 2012 51
 48. 48. Brugerne er omdrejningspunkt Brugerne er potentialet til forandring og indgår i innovationsarbejdet fra kreative faser til test og realisering. Knud Schulz dec 2012 52
 49. 49. Bruger…innovation Bruger innovation – brugeren står selv for innovationen Brugerdrevet innovation – Eksperten står for innovationen, men med fokus på brugerens behov Virkelighedsdrevet innovation – eksperten står for innovationen, men med fokus på brugerens behov og hele den virkelighed brugeren og produktet indgår i(Designit) Knud Schulz dec 2012 53
 50. 50. Ændret produktionsapparatNetværk - partnerskab Biblioteker er ikke alene enkeltstående organisationer – men producerer service i netværk – i høj grad virtuelle servicer Biblioteker opnår specialisering og legitimitet gennem partnerskaber med andre videns- og læringsorganisationer både private, offentlige og den tredje sektor (foreninger/frivillige) Biblioteker kan kun levere nødvendig kvalitet gennem networking Knud Schulz dec 2012 54
 51. 51. Kompetencer findes i netværk Innovationsarbejdet involverer kompetencer fra Borger-service og Biblioteker og fra inden- og udenlandske netværkspartnere. Knud Schulz dec 2012 55
 52. 52. Innovation er også branding Innovationsarbejdet skal give organisationen positiv opmærksomhed både hos brugerne, politikerne og blandt faglige kolleger. Knud Schulz dec 2012 56
 53. 53. NYHEDSrummet Knud Schulz dec 2012 57
 54. 54. Ideudvikling og innovation erlegende processer Medarbejdernes iderigdom og kreativitet er nødvendige forudsætninger for innovationsprocesser og gør det spændende at arbejde med innovation. Knud Schulz dec 2012 58
 55. 55. Innovation kræver prioriterederessourcer Borgerservice og Biblioteker afsætter årligt en fællespulje til innovationsarbejde. Øvrige nødvendige ressourcer findes ved prioriteringer af driftsressourcer i organisationen og ved bidrag fra eksterne kilder. Knud Schulz dec 2012 59
 56. 56. Innovation kræver ledelsesfokus og engagement Der iværksættes årligt ideprioriterings- processer, hvor ledelsen gennem prioriteringer af midler til innovationsideer konkretiserer strategier til beslutninger. Knud Schulz dec 2012 60
 57. 57. Det fysiske rum Fornyelse af rummet Tæt sammenknytning til det digitale Trække partnerskaberne ind nye tilbud til brugerne Knud Schulz dec 2012 61
 58. 58. Biblioteketfra rum for medier til rumfor menneskerRummet bliver stedet hvor mennesket og menneskets behov er i fokusBehov for Læring og kundskab Oplevelser Leg At være – at se og blive set At være sammen med mennesker Demokratiske nødvendighed – at være en del af et samfund Ikke kommercielt offentligt rum Knud Schulz dec 2012 62
 59. 59. Multimediehuset – den nyeinderhavn Urban Mediaspace Knud Schulz dec 2012 63
 60. 60. Arbejdsform  Last responsible minute  Inddragelse og tværfagligt samarbejde  Netværk og synergi Knud Schulz dec 2012 64
 61. 61. Visionen forMultimediehuset  Sted for menneskelig udvikling og interaktion..  som skal fremme oplevelse, tilegnelse, læring, innovation, sansning, fordybelse og inspiration..  gennem en flexibel og programmérbar bygning..  med specielt fokus på børn og familier Knud Schulz dec 2012 65
 62. 62. Udvikling af værdier Aktører Rådmand, strategigruppe, idégruppe, personale, Eksterne eksperter, konsulenter Metoder Iteration og co-development Emner Udvikling af værdier for Multimediehuset Knud Schulz dec 2012 66
 63. 63. De syv kerneværdier 1. Borgeren som udgangspunkt 2. Livslang læring og fællesskab 3. Mangfoldighed, samarbejde og netværk 4. Kultur og oplevelser 5. Brobygger mellem borger, teknologi og viden 6. Fleksibel og professionel organisation 7. Et bæredygtigt ikon for Århus Knud Schulz dec 2012 67
 64. 64. Et hus for menneskerEt sted hvor man kan møde ideenFortællingerLæringInnovationNye måder mennesker mødes på – socialinnovationBorgerne med til at skabe aktiviteterne Knud Schulz dec 2012 68
 65. 65. Urban MediaspaceSchmidt, Hammer & Lassen Knud Schulz dec 2012 69
 66. 66. Multimediehuset somomdrejningspunkt for enflytning af byen – hvor byenved vandet bliver den nyescenografiRationaleByens historie er måskeopbrugt og der må en nyfortælling til Knud Schulz dec 2012 70
 67. 67. Knud Schulz dec 2012 71
 68. 68. Projektet indeholder: Multimediehus på ca. 16.500 m2 Udlejningsarealer på ca. 10.000 m2 P-anlæg med plads til 1.000 biler Ankomstcenter Å afdækning Etablering af havnebyrum Trafikregulering Letbanetracé Knud Schulz dec 2012 72
 69. 69. Finansiering, milliarder kr.Århus kommune 1.2Realdania/Realea A/S 0,7Diverse fonde mv. 0,1I alt 2.0 Knud Schulz dec 2012 73
 70. 70. Knud Schulz dec 2012 74
 71. 71. Knud Schulz dec 2012 75
 72. 72. Knud Schulz dec 2012 76
 73. 73. Med mennesket i centrum Knud Schulz dec 2012 77
 74. 74. Knud Schulz dec 2012 78
 75. 75. Knud Schulz dec 2012 79
 76. 76. Fra HB til UMS – 2012-2014 Indretning /inventar PartnerskaberServicekoncepter ex. branding/ Børn/familier identitet Organisering Kompetencer Logistik, sikkerhed Arbejdsbegreb bygningsdrift Rekruttering
 77. 77. Husk UMS projektarbejdsmotto senest mulige ansvarlige beslutningstidspunkt inddragelse af kompetencer udenfor organisationen medarbejderinvolvering brugerinvolvering partnerskabsinvolvering det bedst mulige team til hver opgave
 78. 78. Fra netværk til partnerskaber Bibliotekets mål kan ikke nås uden partnerskaber - biblioteket er i den grad en relationel virksomhed, det er intet i sig selv. Besvarelse fra ’Fem hurtige spørgsmål til lederne’ på Styrelsen for Bibliotek og Mediers årsmøde for ledere i 2010. Knud Schulz dec 2012 82
 79. 79. Rationale - partnerskaber  Kompetencer – diversitet, kvalitet  Ressourcer  Viden, inspiration fra andre organisationer  Kommunikation og formidling  Ambassadører – netværk tager medejerskab af biblioteket Knud Schulz dec 2012 83
 80. 80. Mapping afnetværketSamarbejde ompartnerskabs klynger Knud Schulz dec 2012 84
 81. 81. Partnerskabsniveauer strategiske overordnede partnerskaber  Realdania  Lego? længere varende partnerskaber  folkeoplysningen  lektiecafeer  lokalhistorie – foreninger ad hoc partnerskaber  events – Kulturnat i Aarhus (studerende fra universitet)  enkelt arrangementer - demokratiske debat programmer (folkehøjskolen Thestrup) Knud Schulz dec 2012 85
 82. 82. Processer ”Byggepladsen” på Hovedbiblioteket – at skabe med borgere og medarbejdere Partnerskaber i det nye hus – fra netværk til partnerskaber Knud Schulz dec 2012 86
 83. 83. Transformation fra Hovedbibliotektil Urban Mediaspace Udfordring:Hvis borgerne forventer et bibliotek som det de kender fra det gamle – bare lidt større – bliver de skuffede.Borgere og medarbejdere skal sammen ’mentalt’ forberedes og skabe forventninger der kan indfries.+ Der bliver mere plads- Der bliver ikke flere medier, personale etc. Knud Schulz dec 2012 87
 84. 84. Skabe med borgere ogmedarbejdere Fokus på  at biblioteket flytter til ny lokation  omgivelser forandres  nye muligheder  servicetilbud og programmer/aktiviteter forandresHvordan skaber man fremtiden sammen med borgerne uden at have de fysiske rammer? Knud Schulz dec 2012 88
 85. 85. Fysisk udtryk Etablering af ’byggeplads’ på Hovedbiblioteket  fysiske rammer der visuelt fanger borgere og medarbejdere  signalerer udtryk fra det nye hus  giver plads for eksponering  rum til test af service designs  arkitektens bord – byggematerialer, inventar mv.  3D model  Webcam fra havnen Knud Schulz dec 2012 89
 86. 86. Fysiske rammer der visuelt fanger borgere og medarbejdere Knud Schulz dec 2012 90
 87. 87. Signalerer udtryk fra det nye hus Knud Schulz dec 2012 91
 88. 88. Giver plads for eksponering ogprogrammer Knud Schulz dec 2012 92
 89. 89. Rum til test af service design Knud Schulz dec 2012 93
 90. 90. Eksempler på aktiviteter e-medier showroom lege-byggeplads for børn Auschwitz exponering nyt service concept for disk/skranke – reception gaming kemishow (partnerskab med gymnasium) fælles punkt for biblioteks vejledning /rådgivning af borgere/brugere ’Giv tid’ kampagne hjerneskader slægtsforsknings værksted (slægtsforeningen) test af nye demokrati/borger indflydelses former (Universitet) verdens største bog middelalder skrive workshop (Kvindemuseet) sangkor – 100 års jubilæum Knud Schulz dec 2012 94
 91. 91. Kommende aktiviteter nyt service concept – fusion af biblioteks- skranke og borgerservice (pas/kørekort mv.) i en fælles service udvikling af programmer i ’Demokrateket’ Knud Schulz dec 2012 95
 92. 92. Knud Schulz dec 2012 96
 93. 93. Knud Schulz dec 2012 97
 94. 94. www.urbanmediaspace.dk Knud Schulz dec 2012 98

×