Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 23.11.2010

511 views
460 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 23.11.2010

 1. 1. Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 23. november 2010 Knud Schulz
 2. 2. Præsentationen • Bibliotekets styrker • Medborgercenter • De fire rum • Partnerskaber • Partnerskabsvinkler 23. november 2010 2 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 3. 3. •Kredit til kilderne Rolf Hapel Michel Steen-Hansen Mogens Vestergaard Dorte Skot Hansen Casper Hvenegaard Rasmussen Henrik Jochumsen m.fl. 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 3
 4. 4. Bibliotekets styrker • lov baseret og ikkekommercielt (politisk hensigt om fælles samfundsnytte) • kommunalt etableret – udtryk for lokal politisk vilje • lokalsamfund • demokratisk • neutralt • åbent rum • masser af brugere • ofte god lokalisering • professionelle medarbejdere • kendt brand 23. november 2010 4 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 5. 5. LOKALARKIV UNGE MØDE- LOKALER UDLÅN SUNDHEDS- RÅDGIVNING & VEJLEDNING SELV- BETJENING LÆRINGS-CENTER EHVERVS- SERVICE SMV KAMPAGNER LEKTIE- HJÆLP MEDBORGERCENTER NETADGANGCAFÉ STUDIESTØTTEJOBHJØRNET SHOP BØRN/FORDEMINDSTE UDSTILLINGER FORBRUGERINFO NATURGUIDE KULTURELLEAKTIVITETER & FAMILIER STILLE- OMRÅDE AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER FOR BESØGENDE Satellit- centre LÆSE TRÆ- NING 23. november 2010 5 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 6. 6. LOKALARKIV UNGE MØDE- LOKALER UDLÅN SUNDHEDS- RÅDGIVNING & VEJLEDNING SELV- BETJENING LÆRINGS-CENTER EHVERVS- SERVICE SMV KAMPAGNER LEKTIE- HJÆLP MEDBORGERCENTER NETADGANG CAFÉ STUDIESTØTTE JOBHJØRNET SHOP BØRN/FORDEMINDSTE UDSTILLINGER FORBRUGERINFO NATURGUIDE KULTURELLEAKTIVITETER & FAMILIER STILLE- OMRÅDE AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER FOR BESØGENDE LÆSE TRÆ- NING Bibliotek23. november 2010 6 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 7. 7. En ny model for folkebiblioteket i viden- og oplevelsessamfundet “I løbet af de sidste 10-15 år har den samfundsmæssige kontekst og dermed bibliotekernes samfundsmæssige legitimitet ændret sig” Bibliotekets opgave: • Erkendelse og erfaring • Engagement • Empowerment • Innovation Folkebibliotekerne i vidensamfundet, 2010 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 7
 8. 8. Inspirationsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation Det performative rum understøtter især formålene engagement og innovation • Læringsrummet understøtter især formålene erkendelse/erfaring og empowerment • Møderummet understøtter især formålene empowerment og innovation 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 8
 9. 9. • Udlån af romaner og musik • tidskrifter og aviser • koncerter – teater • udstillinger • booktalks • showroom for ny litt • biblioteket som inspiration • det serendipitive rum 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 9
 10. 10. • IT-kurser • book en bibliotekar • Hjælp til nettet • hjælp til litt. søgning • litt. til studier • foredrag • kompetenceudvikling • borgerservice • e-læring • lektiecafeer 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 10
 11. 11. • Digitalt mødested – Ageforce • ældrehjørnet • demokrati/debat • foreningers dag • biblioteket som facilitator (skaber mødet) • studiehjørnet • at blive set 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 11
 12. 12. • Multimedie/skrive værksteder • skriv Gellerups historie • kunstneriske indtryk over nettet • bibliotekets som innovationsmotor 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 12
 13. 13. Inspirationsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation Det performative rum understøtter især formålene engagement og innovation • Læringsrummet understøtter isæ formålene erkendelse/erfa og empowermen • Møderummet understøtter isæ formålene empowerment o innovation 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 13
 14. 14. rationsrummet rstøtter især ndelse/erfaring novation erformative understøtter formålene gement og vation • Læringsrummet understøtter isæ formålene erkendelse/erfa og empowermen • Møderummet understøtter isæ formålene empowerment o innovation 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 14 MØD LOKA FORBRUGERINFO MPAGNER AVISLÆSESAL/NYHEDSCENTER CAFÉ SUNDHEDS- RÅDGIVNING & VEJLEDNING LÆSE TRÆ- NING LEKTIE- HJÆLP LOKALARKIV TILLINGER STUDIESTØTTE KULTURELLE AKTIVITETER LÆRINGS-CENTER JOBHJØRN
 15. 15. Skelne mellem frivillige og partnerskaber • Frivillige behandles i oplæg i morgen formiddag • Partnerskaber indgår i rapporten “Bibliotekerne i vidensamfundet” 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 15
 16. 16. Definition citat fra arbejdsgruppen ”Nye partnerskaber – nye muligheder” • ”Konkrete tiltag på baggrund af et samarbejde, hvor begge/alle parter bringer ressourcer ind i samarbejdet, og hvor der formuleres fælles spilleregler” – Dvs. ikke uformelle samarbejder, udliciteringer, serviceaftaler og konsulentydelser • ”Win-win”-situationer til gensidig berigelse for samarbejdspartnere og til glæde for bibliotekets brugere 16 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 23. november 2010
 17. 17. Hvorfor partnerskaber • Partnerskaber tilfører folkebibliotekerne flere ressourcer og nye kompetencer • Partnerskaber er med til at styrke og øge folkebibliotekernes lokale, nationale og internationale netværk. I netværkssamfundet er deltagelse i netværk en forudsætning for og et middel til innovation • Digitalisering medfører at folkebibliotekets nødvendighed ikke længere er bundet til bibliotekets materialer. Bibliotekets legitimitet bliver i højere grad afhængig af, hvad det ellers kan bidrage med, og hvilke relationer det har til brugerne og det omgivende (lokal)samfund. Partnerskaber kan styrke relationerne til både brugere og lokalsamfund kan styrkes. • Partnerskaber handler også om hvem er bedst til hvad 17 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 23. november 2010
 18. 18. Rationale - partnerskaber • Kompetencer – diversitet, kvalitet • Ressourcer • Viden, inspiration fra andre organisationer • Kommunikation og formidling • Ambassadører – netværk tager medejerskab af biblioteket 23. november 2010 18 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 19. 19. 23. november 2010 19 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 20. 20. Ud af boksen! Innovative partnerskaber i biblioteket  2 årigt udviklingsprojekt  Projektpartnere: Roskilde Bibliotekerne, Hovedbiblioteket Århus, Roskilde Universitet / CLIPS projektet. Sparring med Center for kulturpolitiske studier ved IVA  Projektet skal identificere barrierer og drivkræfter og skabe modeller for, hvordan biblioteker kan arbejde innovativt med partnerskaber Projektet skal analysere og forsøge at skabe klarhed over, hvad der er sker, når partnerskaber går godt, og hvad der sker, når de går knap så godt 23. november 2010 20 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 21. 21. Partnerskaber – Folkebibliotekerne i vidensamfundet  Bibliotekerne skal tilbyde sig som partner og indgå i partnerskaber for at styrke og udvikle biblioteket og dets tilbud til borgerne – herunder relationen mellem biblioteket, borgerne og det omgivende samfund  Bibliotekerne skal tænke i partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet  Bibliotekerne skal indgå i partnerskaber, der afsøger og udnytter nye digitale platforme  Styrelsen skal arbejde langsigtet på at styrke bibliotekernes motivation og evne til at indgå i partnerskaber. 23. november 2010 21 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 22. 22. Partnering with Purpose A guide to strategic partnership development for libraries and other organizations Janet L. Crowther & Barry Trott Glance Enhver kontakt mellem biblioteket og en ekstern part. Det kan være en skriftlig kontakt, et besøg, en telefonsamtale eller deltagelse som repræsentant for biblioteket i en eller anden sammenhæng. 23. november 2010 22 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 23. 23. Date En aftale mellem biblioteket og en ekstern part om en specifik kortvarig aktivitet. 23. november 2010 23 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 24. 24. Engagement En formel aftale mellem biblioteket og en ekstern part om at indgå et stærkere partnerskab efter at der har været en eksperimenterende periode. Engagements er midlertidige og udvikler sig enten til et stærkere partnerskab eller opløses. 23. november 2010 24 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 25. 25. Marriage Det formelle samarbejde mellem biblioteket og en ekstern part, hvor der er et fælles mål. Man deler arbejdet, risikoen, resultaterne, udgifterne og ansvaret. 23. november 2010 25 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 26. 26. Divorce Et ophør af et partnerskab eller en beslutning om ikke at udvikle et samarbejde. 23. november 2010 26 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner
 27. 27. 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 27
 28. 28. Inspirationsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation Det performative rum understøtter især formålene engagement og innovation • Læringsrummet understøtter især formålene erkendelse/erfaring og empowerment • Møderummet understøtter især formålene empowerment og innovation 23. november 2010 Knud Schulz Bibliotekets styrke og rolle som samarbejdspartner 28 Hvilke partnerskaber har biblioteket i de fire felter – og hvilke ønskes?

×