Hsp Kajian Tempatan Tahun 5 (Baru)

24,499 views
24,270 views

Published on

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran HArian Kajian Tempatan Tahun 5 Mlaysia

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
681
Actions
Shares
0
Downloads
434
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp Kajian Tempatan Tahun 5 (Baru)

 1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK 7 : SEJARAH NEGARA KITA OBJEKTIF : 1. Mengenali perkembangan sejarah negara dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, sejarah aw al Sabah dan Saraw ak, zaman penjajahan sehingga kepada kemerdekaan dan seterusnya penubuhan Malaysia. 2. Mengetahui dan menghargai jasa-jasa serta pengorbanan tokoh-tokoh di negara kita. 3. Mengetahui dan menghargai w arisan sejarah negara kita. 4. Menanam sikap berusaha memelihara dan memulihara w arisan sejarah yang terdapat di negara kita. 5. Memupuk perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia dengan mengenal dan menghayati w arisan negara kita. TAJUK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7. SEJARAH NEGARA KITA 7.1 Kesultanan Melayu Melaka Aras 1 a. Pengasasan Melaka 1. Menceritakan peristiw a 1. Berdasarkan gambar bersiri atau pembukaan Melaka. gambar tunggal, bincangkan i. Kedatangan tentang kedatangan Paramesw ara 2. Menerangkan Paramesw ara Paramesw ara ke Melaka. sebagai pengasas Melaka. • Latar belakang 2. Melukis peta perjalanan Paramesw ara 3. Menandakan dan Paramesw ara dari Palembang ke melabelkan perjalanan Melaka. ii. Asal usul nama Melaka Paramesw ara dari Palembang ke Melaka. • Peristiw a pelanduk menendang anjing 40
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TAJUK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Aras 2 3. Berpandukan peristiw a 'pelanduk menentang anjing' 1. Menjelaskan sebab-sebab lakonkan situasi yang membaw a Paramesw ara berhijrah kepada pembukaan Melaka. dari Palembang ke Melaka. 4. Membuat law atan ke laman w eb muzium atau arkib untuk Aras 3 mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka. 1. Memberikan pendapat sebab-sebab yang http://w w w .geocities.com/Tokyo mendorong Paramesw ara / mengasaskan Melaka. Flats/3795/parames.htm Aras 1 b. Kegem ilangan Melaka 1. Menjelaskan susun lapis 1. Membina dan membincangkan i. Pentadbiran masyarakat pada zaman Berbangga dengan struktur pentadbiran pada Kesultanan Melayu Melaka. kew ujudan struktur zaman kesultanan Melayu • Raja dan Orang Besar pentadbiran Kerajaan Melaka. Empat iaitu Bendahara, Melayu Melaka. Laksamana, Temenggung dan Penghulu Bendahari Menyedari bahaw a struktur pentabiran negara kita berasaskan kerajaan Melayu Melaka. 41
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI • Kuasa Raja dan tugas 2. Menjelaskan bidang kuasa Berbangga dengan sistem 2. Membincangkan dan menjelaskan Bendahara, Laksamana, Raja dan bidang tugas pentadbiran negara yang kuasa Raja serta pembesar- Temenggung dan Penghulu Orang Besar Empat. teratur. pembesarnya di dalam Bendahari pentadbiran Kerajaan Melayu 3. Menyenaraikan tokoh-tokoh Melaka. ii. Susun lapis masyarakat dan jaw atannya pada zaman Kesultanan Melayu 3. Membandingkan struktur • Golongan pemerintah terdiri Melaka. organisasi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka daripada Sultan, kaum 4. Melukiskan dan melabelkan dengan struktur pentadbiran kerabatnya dan pembesar- carta organisasi negeri anda sekarang. pembesar seperti pentadbiran Kerajaan Bendahara, Laksamana, Melayu Melaka. 4. Membina piramid susun lapis Temenggung dan Penghulu masyarakat pada zaman Bendahari 5. Memadankan barangan kesultanan Melayu Melaka. dagangan di Melaka dengan • Golongan rakyat terdiri negara asal barangan 5. Membandingkan dan daripada orang merdeka tersebut dibaw a. membezakan golongan termasuklah pedagang dan bangsaw an dan golongan rakyat buruh mahir biasa. • Golongan hamba termasuklah orang yang gagal membayar hutang 42
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI iii. Peraturan dan undang-undang Aras 2 6. Mencipta puisi bertemakan susun lapis masyarakat pada • Pelaksanaan 1. Menyatakan sumbangan Menyedari bahaw a zaman Kerajaan Melayu Melaka tokoh-tokoh pada zaman kehidupan manusia perlu iv. Bahasa Melayu sebagai bahasa Kesultanan Melayu Melaka. dikaw al oleh peraturan perantaraan undang-undang. 7. Bandingkan Hukum Kanun 2. Menyenaraikan peraturan Melaka dengan Undang-Undang • Penggunaan Bahasa Melayu dan undang-undang pada Laut Melaka. dalam urusan perdagangan, zaman Kesultanan Melayu pentadbiran, komunikasi Melaka. dakw ah dan ilmiah 8. Bincangkan kesan dan akibat 3. Melakarkan dan menandakan sekiranya Kerajaan Melayu peta laluan perdagangan Melaka tidak mempunyai pada zaman Kesultanan peraturan dan undang-undang. Melayu Melaka. 9. Membincangkan peranan 4. Menyatakan peranan Berbangga dengan Bahasa Bahasa Melayu sebagai bahasa Bahasa Melayu pada zaman Melayu yang pernah menjadi perantaraan di Melaka dan di Kesultanan Melayu Melaka. bahasa perantaraan di Nusantara. Nusantara. 43
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI v. Tokoh-tokoh 5. Menceritakan pengislaman 10. Mengumpulkan keratan-keratan Sultan dan rakyat Melaka. petikan bahasa Melayu Lama • Paramesw ara untuk dijadikan buku skrap. • Sultan Muzaffar Shah Aras 3 11. Membina jadual tentang tokoh- • Sultan Mansor Shah 1. Menjelaskan Melaka tokoh pada zaman Kesultanan • Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai pusat Melayu Melaka dan sumbangan • Sultan Mahmud Shah perkembangan agama mereka. • Tun Perak Islam. 12. Membuat law atan ke Muzium • Hang Tuah 2. Menghuraikan aktiviti-aktiviti Negara atau Muzium Melaka untuk • Tun Fatimah pedagang di Melaka. mendapatkan maklumat tentang tokoh dan sumbangan mereka vi. Pusat perdagangan 3. Membandingkan dan pada kerajaan Melayu Melaka. membezakan struktur • Lokasi pentadbiran Kesultanan Menghargai jasa-jasa 13. Membuat buku skrap bertemakan Melayu Melaka dengan pemimpin. tokoh-tokoh pada zaman • Aktiviti perniagaan yang pentadbiran negara masa Kesultanan Melayu Melaka. dijalankan kini. 14. Berdasarkan peta Asia yang disediakan, tandakan laluan perdagangan ke Melaka. 44
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI vii. Pusat penyebaran Islam Berbangga dengan Melaka 15. Membina jadual tentang barang sebagai pusat penyebaran dagangan dan negara asal. • Pemerintah memeluk agama Agama Islam Islam 16. Membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan Melaka • Penerimaan agama Islam menjadi pusat perdagangan. 17. Lakonkan situasi aktiviti • Aktiviti pedagang-pedagang perniagaan di pasar Melaka antara Islam pedagang dan penduduk tempatan. 18. Melabelkan nama-nama negeri pada peta Asia Tenggara bagi menunjukkan penyebaran Agama Islam. 19. Bincangkan cara Agama Islam berkembang di Nusantara. 45
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7.2 Sejarah Aw al Sabah a. Asal usul nam a Sabah Aras 1 1. Menyatakan asal usul nama Berbangga dengan sejarah 1. Menemu bual orang sumber Sabah. negara sendiri. tentang asal usul Sabah. Menyedari bahaw a 2. Menulis karangan tentang asal Aras 2 penguasaan ketua-ketua usul nama Sabah. tempatan adalah lebih baik 1. Mengisahkan cerita-cerita daripada penjajahan. 3. Membuat peta minda tentang lagenda tentang asal usul pentadbiran di Sabah. Sabah. 4. Membandingkan dan membezakan Aras 3 sistem pentadbiran kaw asan Pantai Timur dan kaw asan Pantai 1. Membandingkan dan Barat. membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Sabah. 46
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI b. Pentadbiran Sabah Aras 1 i. Kaw asan Pantai Timur 1. Menyenaraikan kaw asan- Menyedari bahaw a 1 . Membuat peta minda tentang • Kaw asan dibahagi kaw asan pentadbiran di penguasaan ketua-ketua pentadbiran di Sabah. kepada beberapa jajahan Sabah. tempatan adalah lebih baik daripada penjajahan. • Jajahan ditadbir oleh 2. Menyatakan gelaran 2. Membandingkan dan membezakan pembesar-pembesar pembesar Sulu dan sistem pentadbiran kaw asan tempatan. dibantu oleh ketua-ketua Pantai Timur dan kaw asan Pantai tempatan Barat ii. Kaw asan Pantai Barat Aras 2 • Kaw asan ini diperintah oleh w akil Sultan Brunei 1. Melakarkan peta dan • Kaw asan dibahagi melorekkan kaw asan kepada beberapa jajahan pentadbiran di Sabah. • Jajahan ditadbir oleh 2. Melakarkan peta Sabah dan pembesar tempatan dan jalan raya serta dibantu oleh Ketua Suku menandakan kaw asan Kaum dan Ketua penguasaan Sulu, Brunei Petempatan Sungai dan ketua-ketua tempatan.
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 47 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI iii. Kaw asan pedalaman dan Aras 3 muara sungai 1. Menceritakan bagaimana • Ditadbir oleh ketua-ketua Sulu dan Brunei menguasai yang terdiri daripada ketua dan mentadbir kaw asan - rumah panjang kaw asan yang mereka kuasai. c. Cara hidup i. Kaw asan Pantai Timur Aras 1 • Pekerjaan utama ialah 1. Menyenaraikan pekerjaan Mengetahui sejarah 1. Mencari dan mencatat maklumat memungut hasil hutan, utama penduduk di kaw asan negara kita. bagaimana cara hidup masyarakat mengutip mutiara dan Pantai Timur, Pantai Barat, di kaw asan tersebut. menangkap ikan pedalaman dan muara sungai. 2. Membincang dan menyenaraikan barangan yang dihasilkan di • Kebanyakan suku kaum 2. Menerangkan kepercayaan Berbangga dengan kaw asan tersebut. Bajau dan Suluk beragama dan adat resam masyarakat kepelbagaian budaya dan Islam serta mengamalkan dalam sejarah aw al Sabah. adat resam. budaya bercirikan Islam
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 48 ii. Kaw asan Pantai Barat 3. Menyatakan hasil utama 3. Membandingkan dan membezakan mengikut kaw asan-kaw asan cara hidup suku kaum antara dua • Mengamalkan tanaman pentadbiran. kaw asan di Sabah. sara diri, menangkap ikan, memburu dan Aras 2 4. Mendapatkan penerangan daripada memungut hasil hutan orang sumber tentang cara hidup 1. Menerangkan pekerjaan, masyarakat di Sabah dahulu dan • Kebanyakan suku kaum kepercayaaan dan adat Berbangga dengan ciri-ciri sekarang. resam dalam sejarah aw al budaya hidup tradisional Melayu dan Murut Sabah. yang positif. 5. Membincangkan buruk dan baiknya beragama Islam tentang amalan hidup tradisional 2. Menerangkan pengaruh adat mengikut kepercayaan dan adat • Masyarakat tempatan resam Brunei terhadap resam masyarakat di Sabah. dipengaruhi adat resam masyarakat di kaw asan Brunei Pantai Barat. iii. Kaw asan pedalaman dan muara sungai • Menanam padi, bercucuk tanam, memungut hasil hutan, memburu dan mencari hasil laut
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 49 • Kebanyakan masyarakat Aras 3 6. Mendapatkan penerangan mengamalkan kepercayaan dan daripada orang sumber tentang adat resam yang tersendiri dan 1. Membandingkan dan cara hidup masyarakat di Sabah berpegang kuat kepada membezakan cara hidup dahulu dan sekarang. peraturan dan adat masyarakat semasa penguasaan Sulu di Pantai 7. Membincangkan buruk dan Timur Sabah, penguasaan baiknya tentang amalan hidup Brunei di Pantai Barat Sabah, tradisional mengikut kepercayaan dan kaw asan pedalaman dan dan adat resam masyarakat di muara sungai di baw ah Sabah. ketua-ketua tempatan. 2. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di baw ah penguasaan Sulu, Brunei dan Ketua-Ketua Tempatan. 3. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pedalaman dan muara sungai 50
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 4. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. Aras 1 7.3 Sejarah Aw al Saraw ak 1. Menceritakan asal usul nama a. Asal usul nam a Saraw ak Saraw ak. Berbangga dengan 1. Menemu bual orang sumber untuk sejarah negara sendiri. mendapatkan maklumat tentang Aras 2 asal-usul Saraw ak. 1. Mengisahkan cerita-cerita 2. Membincangkan pentadbiran lagenda tentang asal usul Saraw ak, antara kaw asan Pantai Saraw ak. Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan muara sungai. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan cerita-cerita lagenda tentang asal usul Saraw ak. 51
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI b. Pentadbiran Saraw ak Aras 1 i. Kaw asan Pesisiran 1. Menyenaraikan kaw asan- Berbangga dengan 1. Membincangkan pentadbiran Pantai dikuasai oleh kaw asan pentadbiran di sejarah negara sendiri. Saraw ak antara kaw asan Pantai Pengeran Mahkota Saraw ak. Timur, Pantai Barat, Pedalaman dan dibantu oleh tiga orang muara sungai. pembesar tempatan 2. Menyatakan gelaran yang bergelar Datu pembesar-pembesar Patinggi, Datu tempatan. Temenggung dan Datu Bandar. Aras 2 ii. Kaw asan pedalaman serta muara sungai 1. Melakar peta dan melorek dikuasai oleh pemimpin kaw asan pentadbiran di tempatan Saraw ak. 2. Melakar peta Saraw ak serta menandakan kaw asan penguasaan Brunei dan Ketua-Ketua Tempatan. 52
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Aras 3 1. Menceritakan bagaimana Brunei menguasai dan mentadbir kaw asan yang dikuasainya. c. Cara hidup Aras 1 i. Kaw asan Pesisiran Pantai 1. Menyenaraikan pekerjaan 1. Mencari dan mencatat maklumat utama penduduk di kaw asan tentang cara hidup masyarakat di • Bercucuk tanam, Pesisiran Pantai dan di kaw asan Pesisiran Pantai. mencari hasil laut dan kaw asan pedalaman. berniaga 2. Membincang dan menyenaraikan 2. Menerangkan kepentingan dan hasil barangan yang dikeluarkan di • Mengamalkan adat resam masyarakat dalam kaw asan pedalaman dan muara sejarah aw al Sabah. sungai. kepercayaan dan adat resam yang tersendiri 3. Menyatakan hasil utama 3. Membandingkan dan membezakan mengikut kaw asan-kaw asan cara hidup suku kaum antara dua • Orang Melayu yang pentadbiran. kaw asan di Saraw ak. beragama Islam mengamalkan budaya bercirikan Islam 53
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ii. Kaw asan pedalaman dan Aras 2 muara sungai. 1. Menerangkan pekerjaan, • Bercucuk tanam, kepercayaan dan adat resam memungut hasil hutan, dalam sejarah aw al memburu dan mencari Saraw ak. hasil laut 2. Menerangkan pengaruh adat • Penduduknya terdiri resam Saraw ak terhadap masyarakat di kaw asan daripada pelbagai kaum Pantai Barat. seperti kaum Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit dan Penan yang Aras 3 mengamalkan adat resam dan kepercayaan yang 1. Membandingkan dan tersendiri membezakan cara hidup masyarakat semasa penguasaan Brunei di kaw asan Pesisiran Pantai dan kaw asan pedalaman di baw ah Ketua-ketua Tempatan. 54
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Membuat generalisasi cara hidup masyarakat tempatan di baw ah penguasaan Brunei dan Ketua-Ketua Tempatan. 3. Menghubungkaitkan jenis pekerjaan dengan hasil pendapatan utama penduduk pedalaman dan muara sungai. 4. Menghuraikan amalan mengikut kepercayaan serta adat resam yang masih berterusan hingga hari ini. 55
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7.4 Zam an Penjajahan a. Kedatangan penjajah Aras 1 1. Berdasarkan peta Malaysia, bincangkan kaw asan atau tempat i. Kuasa-kuasa yang 1. Menyenaraikan kuasa-kuasa yang dijajahi Portugis, Belanda, pernah menjajah kita asing yang pernah menjajah Inggeris dan Jepun. • Portugis negara kita. • Belanda 2. Menyatakan sebab-sebab 2. Andaikan anda seorang raja pada kedatangan penjajah. zaman Kesultanan Melaka, Menyedari bahaw a apa nyatakan tindakan yang perlu • Inggeris juga bentuk penjajahan diambil untuk mengelakkan Melaka Aras 2 pastinya membaw a jatuh ke tangan Portugis. • Jepun keburukan. 1. Menghuraikan sebab-sebab 3. Berdasarkan rujukan daripada ii. Tujuan penjajahan kedatangan penjajah. Menginsafi akan kealpaan pelbagai sumber, bincang dan mempertahankan negara laporkan bagaimana penjajahan • Perdagangan Aras 3 pastinya menyebabkan mengaut dan menggunakan kita dijajah. kekayaan dan hasil negara ini • Perluasan w ilayah 1. Membandingkan dan untuk kepentingan mereka. membezakan tujuan kedatangan antara dua • Penyebaran agama daripada empat kuasa penjajah • Keperluan bahan mentah 56
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI b. Kesan penjajahan Aras 1 i. Binaan tinggalan 1. Menamakan binaan tinggalan Menyedari bahaw a 1. Menceritakan peristiw a yang sejarah. penjajahan membangkitkan berkaitan dengan tempat dan • Kota dan kubu seperti semangat nasionalis. binaan tinggalan penjajahan. A Famosa, Kota 2. Menyatakan kesan Belanda dan Kota penjajahan Inggeris terhadap Menyedari bahaw a 2. Mengumpul gambar dan maklumat Margherita sosial masyarakat Malaysia. penjajahan memberi kesan dari pelbagai sumber untuk buruk kepada sosio- membuat catatan tentang tempat • Bangunan seperti Aras 2 budaya kita. dan binaan tinggalan penjajah. Stadhuys, Penang 1. Membandingkan dan Free School dan membezakan binaan Maktab Perguruan tinggalan penjajahan Portugis Sultan Idris dengan penjajahan Inggeris. 57
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI • Jalan kereta api seperti dari Taiping ke Port Weld 3. Membina carta bergambar (Kuala Sepetang) dan mengenai tempat dan binaan Beaufort ke Jesselton tinggalan penjajah. (Kota Kinabalu) 4. Temu bual dengan pihak-pihak • Jalan raya seperti dari tertentu tentang pengaruh penjajah terhadap keadaan sosial Kuala Lumpur ke di Malaysia. Pelabuhan Klang (Port Sw ettenham), dari Johor Bahru ke Prai dan dari Singapura ke Padang Besar ii. Sosial • Masyarakat berbilang kaum • Bahasa dan tulisan • Semangat nasionalis 58
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI c. Penentangan m asyarakat Aras 1 tem patan 1. Menjelaskan sebab-sebab Menyedari bahaw a 1. Menonton filem bertemakan i. Sebab penentangan masyarakat penjajahan patut dihalang perjuangan menentang penjajah tempatan terhadap penjajahan dan ditentang. dan menjaw ab soalan-soalan • Portugis menindas Inggeris. berpandu. penduduk tempatan. Menginsafi penderitaan 2. Menyatakan apakah jenis hidup di baw ah penjajah. 2. Lakonkan satu sketsa mengenai • Belanda mengenakan penindasan Portugis terhadap satu peristiw a penentangan pada penduduk tempatan di Melaka. Menanamkan semangat zaman penjajahan. syarat-syarat kekitaan serta perpaduan. perdagangan yang ketat 3. Menyenaraikan tiga jenis dan tidak adil kezaliman tempatan. Menghargai jasa mereka yang menentang • Inggeris campur tangan 4. Menamakan tokoh-tokoh penjajahan. dalam adat istiadat orang tempatan yang menentang Melayu dan agama Islam penjajah. Menyedari semua lapisan masyarakat bersatu • Inggeris merampas hak Aras 2 menentang penjajahan. memungut cukai daripada pembesar tempatan 1. Menerangkan cara penduduk • Jepun bertindak zalim tempatan menentang penjajah. terhadap rakyat tempatan 59
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ii. Cara 2. Mengkategorikan tokoh-tokoh Menanamkan semangat 3. Mengumpul gambar dan yang menentang penjajah. kekitaan serta perpaduan membincangkan cara • Serangan bersenjata penentangan masyarakat terhadap penjajah. • Pemberontakan Aras 3 Menghargai jasa mereka yang menentang 4. Berdasarkan cerita yang diberi, penjajahan. senaraikan cara penentangan • Pembunuhan residen dan 1. Menjelaskan kesan-kesan terhadap penjajah. pegaw ai Inggeris penjajah terhadap masyarakat kita. Menyedari semua lapisan 5. Menulis tentang peranan dan • Tunjuk perasaan masyarakat bersatu sumbangan tokoh-tokoh yang 2. Membandingkan membezakan menentang penjajah. menentang penjajah. iii. Tokoh perjuangan dan cara penentangan tokoh-tokoh • Golongan istana seperti tempatan. Sultan Mahmud 3. Menyatakan tindakan yang • Golongan pembesar seperti perlu diambil sekiranya anda Datuk Maharajalela, Sharif seorang pembesar Melaka Masahor dan Datuk Dol Said bagi mengelakkan penjajahan Portugis. • Kalangan Pemimpin tempatan seperti Rentap, Banting dan Mat Salleh 60
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI • Kalangan ulama seperti Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbung 7.5 Kem erdekaan dan Penubuhan Aras 1 Malaysia 1. Menyatakan peristiw a- Menyedari bahaw a kita 1. Membincangkan peristiw a- a. Sem angat kebangsaan peristiw a yang mencetuskan sendirilah yang peristiw a yang mencetuskan semangat kebangsaan. sepatutnya berjuang semangat kebangsaan. i. Peristiw a-peristiw a mempertahankan hak kita. 2. Menyatakan tokoh yang 2. Menonton filem ‘Bukit Kepong’ • Pemerintahan Jepun terlibat dalam penubuhan Menanamkan semangat untuk mendapatkan gambaran UMNO. kebangsaan. sebenar tentang keganasan Bintang Tiga. • Cadangan penubuhan 3. Menyatakan tujuan UMNO Malayan Union ditubuhkan. Menghargai peranan dan 3. Menulis biodata ringkas tentang sumbangan tokoh-tokoh Dato’ Onn bin Jaafar. • Keganasan Bintang 4. Menyenaraikan tokoh penting persuratan dan Tiga yang terlibat dalam penerbitan. penubuhan parti-parti politik utama.
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 61 ii. Penubuhan UMNO 5. Menyenaraikan tokoh-tokoh Menghargai jasa tokoh- 4. Melayari laman w eb mengenai persuratan dan penerbitan. tokoh negara yang terlibat penubuhan UMNO dan • Diasaskan oleh Dato’ dalam kemerdekaan mencatatkan peristiw a-peristiw a Onn Jaafar pada 11 Malaysia. penting yang berkaitan. Mei 1946 di Istana Aras 2 Besar Johor Bahru Menghargai peranan dan http://w w w .UMNO.net.my/ 1. Menceritakan peristiw a- sumbangan tokoh-tokoh organisasi/sejarah.htm • Menyatupadukan peristiw a yang persuratan dan membangkitkan semangat penerbitan. 5. Mengumpul maklumat tokoh orang Melayu kebangsaan. penting yang terlibat dalam parti menentang Malayan UMNO, MCA dan MIC. Union 2. Menerangkan kepentingan tolak ansur sebagai asas 6. Menulis peranan dan sumbangan iii. Tokoh parti-parti politik pembentukan perlembagaan. tokoh-tokoh utama UMNO, MCA daripada UMNO, MCA dan dan MIC MIC Aras 3 7. Membincangkan peranan dan iv. Peranan persuratan dan 1. Menjelaskan sebab-sebab sumbangan tokoh-tokoh penerbitan penentangan orang-orang persuratan dan penerbitan dalam Melayu terhadap Malayan semangat kebangsaan. Union.
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 62 2. Menjelaskan peranan tokoh- tokoh persuratan dan penerbitan dalam memupuk semangat kebangsaan. Aras 1 b. Peristiw a 1. Menceritakan peristiw a i. Kemerdekaan penting yang berlaku sebelum Menyedari peristiw a ke 1. Membincangkan dan menyusun merdeka. arah kemerdekaan peristiw a yang berlaku ke arah • Darurat menyemarakkan semangat kemerdekaan. 2. Menceritakan upacara kebangsaan. • Penubuhan Parti pengisytiharan kemerdekaan. 2. Mengumpul gambar dan maklumat dari pelbagai sumber tentang Perikatan peristiw a-peristiw a ke arah Aras 2 kemerdekaan untuk dijadikan buku • Pilihan raya skrap. 1. Menyusun rentetan peristiw a • Perundingan dengan penting ke arah 3. Berdasarkan gambar bersiri, British kemerdekaan. ceritakan tentang peristiw a- peristiw a ke arah kemerdekaan. 63
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ii. Pengisytiharan kemerdekaan 4. Berdasarkan audio, ceritakan tentang peristiw a-peristiw a • Pengumunan tentang Pengisytiharan Kemerdekaan. tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah 5. Melakonkan peristiw a-peristiw a Melayu oleh Tunku Abdul Pengisytiharan Kemerdekaan di Rahman di Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956 Melaka dan di Stadium Merdeka pada 31 • Menurunkan bendera Ogos 1957. Union Jack dan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu pada 12.00 tengah malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor Perhimpunan raksasa di Stadium Merdeka dan upacara penyerahan perisytiharan kemerdekaan oleh Pesuruhjaya British di Tanah Melayu pada pagi 31 Ogos 1957 64
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI c. Pem bentukan Malaysia Aras 1 i. Keanggotaan 1. Menamakan negeri-negeri Menghargai dengan 1. Menamakan dan melabelkan yang menganggotai kegigihan tokoh-tokoh negeri-negeri yang menganggotai • Persekutuan Tanah pembentukan Malaysia. negara berusaha pembentukan Malaysia dalam Melayu menubuhkan Malaysia. tahun 1963 di peta kosong. 2. Menamakan tokoh-tokoh • Singapura utama negara yang terlibat 2. Mencari maklumat tentang tujuan dalam pembentukan Malaysia. pembentukan Malaysia. • Sabah • Saraw ak 65
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ii. Tujuan Aras 2 3. Berdasarkan pelbagai bahan rujukan, bincangkan pendapat • Menyekat pengaruh 1. Menjelaskan tujuan pihak-pihak yang menentang dan komunis pembentukan Malaysia. menyokong penubuhan Malaysia. • Melepaskan Sabah dan 4. Membincangkan tokoh-tokoh yang Aras 3 terlibat dalam pembentukan Saraw ak daripada Malaysia serta peranan mereka. penjajahan Inggeris 1. Menilai sumbangan tokoh- tokoh penting dalam 5. Law atan ke tempat-tempat yang • Keseimbangan penduduk penubuhan Malaysia. terdapat sumber maklumat Melayu, bumiputera tentang tokoh-tokoh dengan kaum-kaum lain kemerdekaan Malaysia seperti Memorial Pengisytiharan • Usaha pembangunan Kemerdekaan di Melaka dan secara kerjasama Memorial Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. iii. Tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia • Tunku Abdul Rahman • Tun Fuad Stephans • Temenggung Jugah • Lee Kuan Yew 66
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 7.6 Warisan Sejarah Aras 1 1. Mengumpul gambar pelbagai jenis a. Pem eliharaan dan Menghargai w arisan w arisan sejarah dan bincangkan pem uliharaan 1. Menamakan jenis w arisan sejarah dan berusaha ke tentang keistimew aannya. sejarah yang terdapat di arah pemeliharaan dan i. Jenis negara kita. pemuliharaannya. 2. Law atan sambil belajar ke tempat- tempat peninggalan bahan sejarah • Tempat, bangunan, 2. Mengelaskan jenis w arisan Menghargai w arisan serta menemu bual orang sumber senjata dan pakaian sejarah negara kita. sejarah negara kita. untuk mendapatkan maklumat. • Bahan bersejarah 3. Menamakan tempat, 3. Membuat laporan ringkas bangunan dan bahan Berbangga dengan tentang jenis-jenis w arisan seperti dokumen, bersejarah di Malaysia. kekayaan w arisan sejarah sejarah yang terdapat di batu bersurat dan negara kita. Malaysia. artifak 4. Menyatakan jenis-jenis kesenian dan adat resam 4. Menggunakan laman w eb untuk • Kesenian seperti yang diw arisi dalam mendapatkan maklumat tentang mempertahankan diri, kehidupan masyarakat kita. usaha-usaha pemeliharaan dan seni tari, seni muzik, pemuliharaan w arisan sejarah. seni ukir dan kraf 5. Menyatakan cara tangan pemeliharaan dan http://w w w .pht.org.my/frame- pemuliharaan w arisan introducing.html sejarah. 67
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI • Adat resam seperti adat pertabalan dan perkahw inan Aras 2 5. Membincang dan menyenaraikan cara-cara untuk mengekalkan 1. Menyatakan keperluan w arisan sejarah seperti tarian w arisan sejarah dikekalkan. kuda kepang, tarian inang dan pakaian tradisional dalam 2. Mencadangkan usaha-usaha kehidupan masyarakat kita. mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian 6. Jika anda dan keluarga anda sebagai w arisan negara. memiliki bahan w arisan sejarah, nyatakan usaha dan Aras 3 tanggungjaw ab anda untuk memelihara dan memulihara bahan 1. Mengkaji dan merumuskan tersebut. ciri-ciri sesebuah bangunan diw artakan sebagai w arisan 7. Menghasilkan folio bagi sejarah. memerlihatkan tindakan pihak- pihak yang terlibat dalam 2. Membandingkan dan pemeliharaan dan pemuliharaan membezakan kesenian dan w arisan sejarah. adat resam pelbagai kaum di Malaysia dari sudut sejarah. 68
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 8. Membincangkan tugas dan ii. Cara 3. Menilai keberkesanan langkah peranan kurator muzium dalam pemeliharaan dan usaha pemeliharaan dan • Pew artaan pemuliharaan w arisan pemuliharaan w arisan sejarah sejarah. seperti bangunan dan bahan- • Baik pulih bahan sejarah. • Kaw alan • Kajian yang berterusan • Kesedaran dan tindakan masyarakat 69
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK 8 : MASYARAKAT MALAYSIA Melalui topik ini, murid dapat mengenali masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bidayuh, Bajau, Melanau dan Murut serta keunikan mereka dapat hidup bersama dalam keadaan harmoni. Murid juga diberi pendedahan kepada kepelbagaian agama dan kepercayaan, tempat-tempat beribadat serta hari perayaan dan kebesaran penduduk Malaysia. Aspek kebudayaan dan kesenian seperti tokoh-tokoh seni juga dikaji dalam topik ini. Dengan mempelajari topik ini, sikap hormat-menghormati serta rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dapat dipupuk di kalangan murid 70
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK 8 : MASYARAKAT MALAYSIA OBJEKTIF : 1. Mengenali masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan kepercayaan. 2. Memahami taburan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Menyedari keunikan masyarakat negara kita. 4. Mengetahui dan menghargai kesenian negara seperti permainan tradisional, pakaian tradisional, makanan tradisional dan seni mempertahankan diri. 5. Memupuk sikap hormat-menghormati dan semangat kerjasama antara satu sama lain ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni. TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 8. MASYARAKAT MALAYSIA 8.1 Penduduk a. Kom posisi dan Aras 1 taburan 1. Menyatakan komposisi kaum Berbangga dengan 1. Membincang dan i. Kepelbagaian kaum di Malaysia. keharmonian masyarakat menyenaraikan komposisi • Penduduk berbilang kaum. penduduk yang terdapat di Semenanjung 2. Menamakan kaum-kaum di negara kita dari pelbagai Malaysia terdiri Malaysia. sumber. daripada Melayu, 71
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Cina, India, Orang Asli dan keturunan lain Berbangga dan bersyukur 2. Membandingkan dan • Penduduk di Sabah terdiri 3. Menyatakan taburan kerana kita dilahirkan dan membincangkan kaw asan- daripada Kadazan, Bajau, penduduk di Malaysia. menjadi w arganegara kaw asan kepadatan penduduk Murut, Melayu, Cina, India Malaysia. di Malaysia. dan kaum lain Aras 2 3. Mengenal pasti dan • Penduduk di Saraw ak terdiri membincangkan kaw asan- 1. Menjelaskan kepadatan kaw asan yang padat, daripada Iban, Melanau, penduduk di Malaysia. sederhana dan jarang Bidayuh, Kayan, Melayu, berdasarkan peta taburan Cina India dan kaum lain 2. Membandingkan pola penduduk Malaysia. petempatan di bandar dan di luar bandar. 3. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. 72
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI ii. Kepadatan penduduk Aras 3 • Padat 1. Menghuraikan pola petempatan penduduk. • Sederhana padat 2. Membandingkan dan membezakan taburan • Jarang penduduk di beberapa buah negeri. Aras 1 b. Faktor yang m em pengaruhi perubahan penduduk 1. Menyatakan faktor yang mempengaruhi perubahan 1. Berdasarkan carta atau graf i. Kelahiran dan kematian penduduk. yang menunjukkan perubahan bilangan penduduk di satu ii. Penghijrahan 2. Menerangkan faktor yang tempat, bincangkan faktor- mempengaruhi penghijrahan faktor yang mempengaruhi • Pekerjaan penduduk. perubahan tersebut. • Pendidikan 3. Menyenaraikan dasar 2. Sumbang saran tentang kesan kerajaan yang Bersyukur dengan yang berlaku akibat • Perkahw inan mempengaruhi perubahan peningkatan hidup yang penghijrahan penduduk. penduduk. berkualiti. 73
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI iii. Dasar kerajaan Aras 2 • Pembukaan kaw asan 1. Membandingkan dan baru membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi • Penempatan semula perubahan penduduk antara beberapa buah negeri. Aras 3 1. Merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk berdasarkan peta topografi satu kaw asan penempatan padat. 74
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 8.2 Agam a dan kepercayaan Aras 1 1. Menyatakan jenis-jenis agama, a. Kepelbagaian agam a 1. Menyatakan pelbagai agama Hormat-menghormati antara kepercayaan, hari kebesaran dan kepercayaan dan kepercayaan rakyat satu sama lain tanpa mengira dan perayaan di Malaysia Malaysia. agama dan kepercayaan. berdasarkan pengalaman atau i. Amalan dan maklumat dari pelbagai kepercayaan 2. Menyenaraikan hari Menghormati cara sumber. kebesaran dan perayaan di masyarakat menyambut ii. Tempat beribadat negara kita. pelbagai hari kebesaran dan 2. Menceritakan pengalaman perayaan. menyambut hari kebesaran iii. Hari kebesaran dan 3. Menyenaraikan tempat- dan perayaan mengikut agama perayaan tempat beribadat mengikut Mengamalkan semangat dan kepercayaan masing- agama dan kepercayaan. muhibah dan harmoni masing. semasa menyambut hari-hari Aras 2 kebesaran dan perayaan. 1. Menceritakan sambutan agama dan kepercayaan rakyat Malaysia. 2. Membandingkan dan membezakan sambutan perayaan antara kaum mengikut agama dan kepercayaan 75
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Membandingkan dan 3. Menyesuaikan gambar-gambar membezakan sambutan tempat ibadat dengan jenis perayaan antara kaum agama dan kepercayaan yang mengikut agama dan terdapat di Malaysia. kepercayaan. 4. Memadankan gambar-gambar dengan maklumat tentang Aras 3 tempat beribadat di Malaysia. 1. Membandingkan dan 5. Mendapatkan maklumat membezakan cara sesuatu daripada laman w eb tentang perayaan yang sama di perayaan dan hari kebesaran rayakan di Malaysia dan di pelbagai kaum di Malaysia dan negara-negara lain. bangsa-bangsa lain di dunia. Bandingkan keistimew aannya. 76
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 8.3 Kebudayaan dan kesenian Aras 1 a. Cara hidup 1. Menyatakan cara hidup Berbangga menjadi rakyat 1. Mencari maklumat tentang cara- masyarakat Malaysia yang Malaysia yang dapat hidup cara bermain sesuatu i. Permainan mengamalkan pelbagai bersama melalui aktiviti permainan. kebudayaan dan kesenian. rekreasi, sukan dan ii. Pakaian kebudayaan. http://w w w .pnm.my/ 2. Menyenaraikan permainan malaysiana/03/03pengenalan. iii. Makanan tradisional mengikut kaum- htm kaum di Malaysia. iv. Muzik dan tarian http://google.yahoo.com/bin/ 3. Menamakan pakaian queryo?p=permainan+ v. Seni mempertahankan diri tradisional masyarakat tradisi&=site.w w w .pnm.my Malaysia. ttp://w w w .mzm.sabah.gov.my/ 4. Menyenaraikan makanan bm/kenalimuziumanda/ masyarakat Malaysia. sukantradisi.htm 2. Membincangkan dan 5. Menamakan seni menyenaraikan jenis pakaian mempertahankan diri. mengikut kaum. 6. Menamakan jenis muzik 3. Menyenaraikan beberapa jenis dan tarian tradisional makanan tradisional masyarakat Malaysia. masyarakat Malaysia. 77
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Aras 2 4. Mengumpul maklumat dan gambar-gambar tentang 1. Menerangkan cara kesenian mempertahankan diri. beberapa jenis permainan tradisional masyarakat 5. Membuat buku sumber yang Malaysia dimainkan. mengandungi maklumat tentang pelbagai jenis tarian negara 2. Menghuraikan jenis untuk dijadikan bahan rujukan. makanan tradisional semasa perayaan pelbagai kaum. Aras 3 1. Membandingkan dan membezakan adat resam yang berhubung kait dengan pelbagai aspek kesenian di kalangan rakyat Malaysia. 78
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Mencadangkan usaha- usaha mengekalkan dan memelihara kebudayaan dan kesenian sebagai w arisan bangsa. 8.4 Perpaduan Aras 1 a. Kegiatan sosial dan 1. Menyenaraikan cara Berbangga dengan amalan 1. Secara kumpulan, senaraikan kebajikan mengeratkan perhubungan keharmonian yang dihayati nama majlis atau perjumpaan dan persaudaraan antara oleh masyarakat Malaysia. sosial pelbagai kaum dan i. Kegiatan gotong-royong kaum. bincangkan keadaan majlis melibatkan pelbagai tersebut. kaum 2. Menyatakan agensi kerajaan dan badan 2. Mengumpulkan maklumat dari ii. Kunjung-mengunjung di sukarela yang pelbagai sumber dan kalangan pelbagai kaum bertanggungjaw ab berbincang tentang aktiviti membantu memupuk kebajikan sosial dan iii. Sumbangan masyarakat ke arah perpaduan di kalangan sumbangan masyarakat ke perpaduan masyarakat rakyat Malaysia. arah perpaduan. 79
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Aras 2 1. Menerangkan peranan yang dimainkan oleh badan sukarela dalam memupuk semangat perpaduan. 2. Menghuraikan faktor-faktor yang dapat memupuk perpaduan di kalangan masyarakat kita. Aras 3 1. Membuat ramalan jika rakyat Malaysia tidak mahu terlibat dalam sebarang aktiviti sosial dan kebajikan. 80
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI / SUMBER 2. Merancang program dan aktiviti mengukuhkan perhubungan dan setia kaw an dalam masyarakat majmuk. b. Penyertaan pelbagai kaum Aras 1 dalam aktiviti perm ainan, kesenian dan rekreasi Menyedari aktiviti rekreasi 1. Menyenaraikan dan 1. Menyatakan maksud sukan memupuk perpaduan. membincangkan cara rakyat. i. Sukan rakyat kokurikulum dapat memupuk semangat perpaduan di 2. Menyenaraikan lima jenis ii. Tarian kalangan murid. aktiviti sukan dalam sukan rakyat. iii. Kembara 2. Menonton tayangan video tentang sukan rakyat dan Aras 2 membincangkan faedah-faedah yang diperoleh bagi memupuk 1. Menyatakan cara perpaduan rakyat. masyarakat menyertai aktiviti permainan, kesenian dan rekreasi. 81
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI 2. Menghuraikan bagaimana sukan rakyat dapat memupuk semangat perpaduan dan keharmonian di kalangan rakyat Malaysia. Aras 3 1. Membuat rancangan mengadakan aktiviti kembara Menyedari aktiviti rekreasi bertujuan memupuk memupuk perpaduan. perpaduan di kalangan c. Sistem pendidikan masyarakat. i. Peluang belajar yang sama Aras 1 untuk semua kaum 1. Menerangkan ciri-ciri ii. Ciri-ciri pendidikan di negara perpaduan dalam sistem kita yang memupuk pendidikan negara kita. 1. Membincangkan ciri-ciri perpaduan melalui pendidikan yang dilaksanakan kurikulum, kokurikulum yang 2. Menyatakan pentingnya di negara kita berdasarkan sama dan pakaian seragam murid terlibat dalam aktiviti pemerhatian dan pengamatan sekolah kokurikulum. di sekolah. 82
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KAJIAN TEMPATAN KBSR TAHUN 5 TOPIK / SUBTOPIK HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CONTOH AKTIVITI Aras 2 1. Menghuraikan ciri-ciri sistem pendidikan negara Bersyukur dan berbangga 2. Mendapatkan maklumat daripada yang mengukuhkan dengan sistem pendidikan orang sumber tentang perpaduan. negara yang mengutamakan pendidikan ke arah pemupukan perpaduan dan perpaduan. Aras 1 pembangunan. d. Undang-undang dan 1. Menyatakan tujuan peraturan penggubalan undang- 1. Menyenaraikan beberapa undang dan peraturan di Menyedari perlunya peraturan dan aktiviti yang boleh i. Tujuan pengubalan Malaysia. mematuhi undang-undang dijalankan di sesebuah sekolah undang-undang dan peraturan yang yang muridnya terdiri daripada Aras 2 ditetapkan. pelbagai kaum bagi memupuk • Hak individu dan hak perpaduan. semua kaum 1. Undang-undang dan Mengamalkan perlakuan yang peraturan yang digubal sopan dan bertatasusila. 2. Membincang kesan dan akibat • Keharmonian dan boleh menjamin perpaduan. jika sesebuah negara yang Menyedari bahaw a penduduknya terdiri daripada ketenteraman Aras 3 perpaduan menjamin pelbagai kaum tidak mempunyai masyarakat kesejahteraan hidup. peraturan dan undang-undang 1. Meramalkan kesan untuk melindungi hak sesuatu • Disiplin dan tatasusila sekiranya rakyat Malaysia kaum. tidak mematuhi undang- undang dan peraturan. 83

×