• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Informacni_instituce
 

Informacni_instituce

on

 • 2,284 views

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady)

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady)

Statistics

Views

Total Views
2,284
Views on SlideShare
2,284
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Informacni_instituce Informacni_instituce Presentation Transcript

  • INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky . Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
  • Základní rozdělení
   • I. Informační instituce (Kde můžu hledat)
   • II. Repozitáře a archivy (Pouze knihy? Chci víc!)
   • III. Šedá literatura (Co to je? A kde to je?)
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
  • I. Informační instituce
   • Knihovna
   • Je instituce, jejímž úkolem je doplňovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat soubor knihovních dokumentů.
   • Limitováno penězi a zaměřením knihoven!
   • katalog vlastní knihovny – orientovat se
   • nabídka ostatních knihoven – obrátit se
   • aktuálnost zdrojů, elektronické zdroje
   • obor zájmu, terminologie
   • Knihovna UTB
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
  • Hierarchie knihoven -podle zřizovatele:
   • knihovny, které zřizuje Ministerstvo kultury:
   • Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna
   • krajské knihovny (zřizované orgánem kraje)
   • základní knihovny (zřizované orgánem obce - veřejné knihovny, obecní, městské)
   • veřejné instituce, všeobecný vzdělávací charakter
   • specializované knihovny (technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní atd., knihovny Akademie věd ČR)
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Specializované knihovny
   • knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí
   • zdroje odborné literatury pro vědní obory
   • studijní prostředí
   • specifičtí uživatelé
   • vědecké knihovny - regionální centra odborné literatury
   • ústřední odborné - velké, ústřední pro určité obory
   • školní, vysokoškolské, akademické knihovny
   • informační zázemí pro studium, podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů
   • odlišná struktura
   • základ fondu – vyučované obory na VŠ
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Příklady typů knihoven
   • Vědecké knihovny:
   • Moravská zemská knihovna v Brně
   • Vědecká knihovna v Olomouci
   • Severočeská vědecká knihovna (Ústí n. L.)
   • Moravskoslezská knihovna v Ostravě
   • Ústřední odborné:
   • Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze
   • Národní technická knihovna v Praze
   • Národní lékařská knihovna
   • Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze
   • Knihovna Akademie věd ČR
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Příklady vysokoškolských knihoven
   • Knihovny Masarykovy univerzity v Brně
   • Fakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze
   • Rozcestí informačních a knihovnických služeb VŠE Praha
   • Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava
   • Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
   • Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze
   • Knihovna UTB centrální univerzitní knihovna
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Služby knihoven pro vědu a výzkum
   • Rešeršní služby – informační výstup k zadanému tématu, přehled vybraných informačních zdrojů podle zadaných kritérií
   • Návaznost na získání informačního dokumentu
   • MVS – meziknihovní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií
   • MMVS – mezinárodní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií ze zahraničí
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Získání dokumentů, které „domovská“ knihovna nevlastní a nemůže je zakoupit. Ušetření nákladů na pořízení publikace, zajištění aktuálních potřeb uživatele knihovny. Spolupráce s renomovanými vědeckými a speciálními knihovnami.
  • Další informační instituce
   • Databáze : virtuální zdroje k vyhledávání bibliografických, faktografických informací
   • Databázová centra - vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků
   • Výzkumné ústavy: soukromé i státní výzkumné instituce, vysokoškolská pracoviště, certifikované zkušebny
   • Úřad pro technickou normalizaci
   • Světová výzkumná střediska
   • Speciální informační pracoviště : prostředníci ve zprostředkování informací specifického charakteru, šedá literatura viz dále.
   • Český statistický úřad
   • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Badatelská místa
   • Archivy : uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob
   • Národní archiv
   • Moravský zemský archiv
   • Státní oblastní a okresní archivy ( SOkA Zlín )
   • Muzea a galerie : Adresář muzeí a galerií
   • Regionální informace : informační centra měst a obcí
   • Vzdělávací instituce : vzdělávací informační centra
   • (děti a mládež, OSN,NATO, EU..)
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • II. Repozitáře a archivy
   • Slouží k uchovávání informačních zdrojů a i k jejich zveřejňování.
   • Netvoří je pouze knihovna, dnes hlavně univerzitní a paměťové instituce.
   • Zřizují se také archivy a repozitáře oborové, národní, evropské apod.
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Společné vlastnosti archivů a repozitářů - ucelené sbírky elektronických dokumentů jednotné povahy - elektronický systém - online přístup a otevřený přístup - bezpečná a trvalá archivace - předmětově, oborově, tématicky orientované - zpracovávání velkého objemu dat - ukládání primárních dokumentů (fulltextů)
  • Digitální archiv
   • Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování.
   • Převážně se jedná o zdigitalizované dokumenty (nebo o dokumenty vytvořené již jako digitální).
   • Nejsou příliš strukturované, spíše úložiště, nenabízí větší specifikaci vyhledávání.
   • Gama archiv
   • World digital library
   • DANA-WH
   • Ústav pro studium totalitních režimů
   • Monasterium
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Institucionální repozitář:
   • Je sada služeb nabízená univerzitou nebo skupinou univerzit akademické obci za účelem uložení a šíření vědeckých materiálů instituce v digitální formě.
   • Elektronické tisky, technické zprávy, diplomové a disertační práce, soubory dat a výukové materiály.
   • Materiály jsou organizovány v postupně se rozrůstající, otevřeně přístupné databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana, pokud je to vhodné a nutné.
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) digitální objekty sloužící pro výuku (multimediální materiály, opory, e-skripta) úložiště pro zveřejňování a dlouhodobé ukládání výsledků vědecko-výzkumné práce (preprinty, výzkumné zprávy, příspěvky z konferencí = > šedá literatura) Podpora volného přístupu k vědeckým informacím !
  • Význam VŠKP
   • informační hodnota primárního textu
   • - kvalita posudků oponentů umocňuje kvalitu samotné práce
   • výpověď o době s odstupem X let
   • (= kulturně historická hodnota)
   • rané odborné práce vědců, umělecká díla umělců včetně teoretických sekcí
    • usnadnění nutnou formalizací a standardizací dokumentu pomocí šablon
    • hledání nových cest > informační řetězec – vývoj myšlení o problému XY
    • prostor pro sledování citačních vazeb jako doplněk k běžným citačním indexům
    • míra rozvíjení myšlenky VŠ práce v praxi – kritérium kvality (?)
    • zkvalitnění kvality (školy, absolventů, výuky) – antiplagiátorské systémy
    • liší se dle vědních oborů, mění se v čase
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Repozitáře v ČR
   • Repozitář kvalifikačních prací - Theses.cz
   • Systém DSpace : Vysoká škola báňská – Technické univerzitě v Ostravě, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, UTB Zlín za účelem archivace a zpřístupňování VŠ prací
   • DigiTool : Univerzita Karlova v Praze (kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.)
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Světové repozitáře
   • OPENDOAR 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizace
   • ROAR v roce 2009 cca 1 500 evidovaných institucionálních repozitářů
   • DOAJ – repozitář volně dostupných časopisů
   • THESA - Francouzský informační systém disertačních prací specializovaných vysokých škol
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • III. Šedá literatura
   • Specifika:
   • není dostupná prostřednictvím běžných akvizičních zdrojů (knihkupectví, knihovny)
   • vydávána v omezeném množství
   • těžko se vyhledává, těžko se získává
   • originální a hodnotný obsah - přináší nejčerstvější poznatky (RSS služby)
   • bezplatně ???
   • přísná pravidla zpřístupňování (licence knihovny na normy)
   • rychlost informací
   • komplexnost informací
   • aplikace informací
   • publikování informací
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Co je šedá literatura?
   • vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce
   • výzkumné zprávy - výsledky řešení výzkumného úkolu
   • materiály z konferencí-konferenční sborníky – soubor příspěvků přednesených na konferenci
   • separáty - samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku
   • preprinty – předtisk, před vydáním, konferenční příspěvky
   • normativní dokumenty - určitá kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby ( technické normy, právní normy)
   • patentové dokumenty - patent, autorské osvědčení, zlepšovací průkaz
   • firemní literatura – tzv. interní tisky, - funkce propagační, informační a instruktážní, cíl prodat výrobek, službu nebo činnost (př. firemní monografie, periodika, prospekty, adresáře, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady)
   • zprávy - technické, vývojové, studijní, cestovní, výroční
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Technical reports Pre-prints Fact Sheets  Standards Patents Working papers Committee reports Business documents Newsletters Government documents Technical documentation Conference proceedings White papers Symposia Bulletins Unpublished works    
  • České zdroje šedé literatury
   • Evidence publikační činnosti v AV ČR Repozitář
   • Rejstřík informací o výsledcích výzkum a vývoj v ČR / výzkumné zprávy
   • Věda.cz informační portál
   • http://www.technicke-normy-csn.cz/ Technické normy
   • http://normy.cz/ Normy
   • http://www.beck-online.cz Právní normy
   • http://tech.jib.cz/ Technika
   • http://art.jib.cz/ Umění a architektura
   • http://mus.jib.cz Musica
   • http://www.google.com/patents Patenty
   • Národní úložiště šedé literatury Projekt
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Zahraniční zdroje šedé literatury
   • Scirus - specializovaný vyhledávač firmy Elsevier pro sféru vědy, výzkumu a vzdělávání
   • identifikuje vědecké, odborné, technické a lékařské informace na www
   • nalezne nejnovější vědecko-výzkumné zprávy, články, patenty, preprinty, časopisy, které nenaleznou vyhledávače
   • filtruje nerelevantní informace nepatřící do odborné sféry
   • indexuje webové zdroje z viditelného webu
   • indexuje zdroje z placených i volně dostupných bází dat
   • vypočítává relevanci podle frekvence vyhledávaného termínu a počtu odkazů na stránku
   • nabízí také možnost řazení podle data
   • podobnost s Google Scholar
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
  • Světové zdroje pro šedou literaturu
   • CORDIS poskytuje široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU.
   • CERN nukleární výzkum
   • NTIS technické informace
   • VTRC centrum vědecko-technických informací
   • Business reference services -zprávy z oblasti ekonomie, obchodu a práva
   • CERIST centrum vědeckých a technických informací
   • XXX E-Pint Archive Archiv preprintových dokumentů z oblasti přírodních věd
   • E-print Network vyhledávání v šedých bázích
   • Scientific preprints – výběr bází šedé literatury
   • Odkazy na světové báze šedé literatury: http://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.php
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 conference papers/ conference papers index konkrétní země, instituce, plné texty Pozor na relevanci odkazů!
   • DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST
   • Mgr. Irena Sovadinová, sovadinova@knihovna.utb.cz
   Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .