Your SlideShare is downloading. ×
0
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Informacni_instituce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Informacni_instituce

1,816

Published on

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady)

INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,816
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INFORMAČNÍ INSTITUCE, REPOZITÁŘE A ARCHIVY, ŠEDÁ LITERATURA (ty pravé poklady) Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky . Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 • 2. Základní rozdělení
  • I. Informační instituce (Kde můžu hledat)
  • II. Repozitáře a archivy (Pouze knihy? Chci víc!)
  • III. Šedá literatura (Co to je? A kde to je?)
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 • 3. I. Informační instituce
  • Knihovna
  • Je instituce, jejímž úkolem je doplňovat, zpracovávat, ochraňovat a zpřístupňovat soubor knihovních dokumentů.
  • Limitováno penězi a zaměřením knihoven!
  • katalog vlastní knihovny – orientovat se
  • nabídka ostatních knihoven – obrátit se
  • aktuálnost zdrojů, elektronické zdroje
  • obor zájmu, terminologie
  • Knihovna UTB
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16 .3.2010
 • 4. Hierarchie knihoven -podle zřizovatele:
  • knihovny, které zřizuje Ministerstvo kultury:
  • Národní knihovna ČR, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna
  • krajské knihovny (zřizované orgánem kraje)
  • základní knihovny (zřizované orgánem obce - veřejné knihovny, obecní, městské)
  • veřejné instituce, všeobecný vzdělávací charakter
  • specializované knihovny (technické, lékařské, právnické, pedagogické, zemědělské, potravinářské, muzejní atd., knihovny Akademie věd ČR)
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 5. Specializované knihovny
  • knihovní fondy jsou oborově vymezené podle zaměření institucí
  • zdroje odborné literatury pro vědní obory
  • studijní prostředí
  • specifičtí uživatelé
  • vědecké knihovny - regionální centra odborné literatury
  • ústřední odborné - velké, ústřední pro určité obory
  • školní, vysokoškolské, akademické knihovny
  • informační zázemí pro studium, podpora vědecké a tvůrčí činnosti studentů a pedagogů
  • odlišná struktura
  • základ fondu – vyučované obory na VŠ
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 6. Příklady typů knihoven
  • Vědecké knihovny:
  • Moravská zemská knihovna v Brně
  • Vědecká knihovna v Olomouci
  • Severočeská vědecká knihovna (Ústí n. L.)
  • Moravskoslezská knihovna v Ostravě
  • Ústřední odborné:
  • Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze
  • Národní technická knihovna v Praze
  • Národní lékařská knihovna
  • Zemědělská a potravinářská knihovna v Praze
  • Knihovna Akademie věd ČR
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 7. Příklady vysokoškolských knihoven
  • Knihovny Masarykovy univerzity v Brně
  • Fakultní knihovny Univerzity Karlovy v Praze
  • Rozcestí informačních a knihovnických služeb VŠE Praha
  • Ústřední knihovna Vysoké školy báňské –Technické univerzity Ostrava
  • Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci
  • Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity v Praze
  • Knihovna UTB centrální univerzitní knihovna
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 8. Služby knihoven pro vědu a výzkum
  • Rešeršní služby – informační výstup k zadanému tématu, přehled vybraných informačních zdrojů podle zadaných kritérií
  • Návaznost na získání informačního dokumentu
  • MVS – meziknihovní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií
  • MMVS – mezinárodní výpůjční služba dokumentů a zaslání xerokopií ze zahraničí
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Získání dokumentů, které „domovská“ knihovna nevlastní a nemůže je zakoupit. Ušetření nákladů na pořízení publikace, zajištění aktuálních potřeb uživatele knihovny. Spolupráce s renomovanými vědeckými a speciálními knihovnami.
 • 9. Další informační instituce
  • Databáze : virtuální zdroje k vyhledávání bibliografických, faktografických informací
  • Databázová centra - vyhledávání plných textů např. časopiseckých článků
  • Výzkumné ústavy: soukromé i státní výzkumné instituce, vysokoškolská pracoviště, certifikované zkušebny
  • Úřad pro technickou normalizaci
  • Světová výzkumná střediska
  • Speciální informační pracoviště : prostředníci ve zprostředkování informací specifického charakteru, šedá literatura viz dále.
  • Český statistický úřad
  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 10. Badatelská místa
  • Archivy : uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob
  • Národní archiv
  • Moravský zemský archiv
  • Státní oblastní a okresní archivy ( SOkA Zlín )
  • Muzea a galerie : Adresář muzeí a galerií
  • Regionální informace : informační centra měst a obcí
  • Vzdělávací instituce : vzdělávací informační centra
  • (děti a mládež, OSN,NATO, EU..)
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 11. II. Repozitáře a archivy
  • Slouží k uchovávání informačních zdrojů a i k jejich zveřejňování.
  • Netvoří je pouze knihovna, dnes hlavně univerzitní a paměťové instituce.
  • Zřizují se také archivy a repozitáře oborové, národní, evropské apod.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Společné vlastnosti archivů a repozitářů - ucelené sbírky elektronických dokumentů jednotné povahy - elektronický systém - online přístup a otevřený přístup - bezpečná a trvalá archivace - předmětově, oborově, tématicky orientované - zpracovávání velkého objemu dat - ukládání primárních dokumentů (fulltextů)
 • 12. Digitální archiv
  • Organizovaná sbírka digitálních dokumentů shromážděná za účelem jejich dlouhodobého uchování.
  • Převážně se jedná o zdigitalizované dokumenty (nebo o dokumenty vytvořené již jako digitální).
  • Nejsou příliš strukturované, spíše úložiště, nenabízí větší specifikaci vyhledávání.
  • Gama archiv
  • World digital library
  • DANA-WH
  • Ústav pro studium totalitních režimů
  • Monasterium
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 13. Institucionální repozitář:
  • Je sada služeb nabízená univerzitou nebo skupinou univerzit akademické obci za účelem uložení a šíření vědeckých materiálů instituce v digitální formě.
  • Elektronické tisky, technické zprávy, diplomové a disertační práce, soubory dat a výukové materiály.
  • Materiály jsou organizovány v postupně se rozrůstající, otevřeně přístupné databázi, kde je zajištěna i jejich dlouhodobá ochrana, pokud je to vhodné a nutné.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační) digitální objekty sloužící pro výuku (multimediální materiály, opory, e-skripta) úložiště pro zveřejňování a dlouhodobé ukládání výsledků vědecko-výzkumné práce (preprinty, výzkumné zprávy, příspěvky z konferencí = > šedá literatura) Podpora volného přístupu k vědeckým informacím !
 • 14. Význam VŠKP
  • informační hodnota primárního textu
  • - kvalita posudků oponentů umocňuje kvalitu samotné práce
  • výpověď o době s odstupem X let
  • (= kulturně historická hodnota)
  • rané odborné práce vědců, umělecká díla umělců včetně teoretických sekcí
   • usnadnění nutnou formalizací a standardizací dokumentu pomocí šablon
   • hledání nových cest > informační řetězec – vývoj myšlení o problému XY
   • prostor pro sledování citačních vazeb jako doplněk k běžným citačním indexům
   • míra rozvíjení myšlenky VŠ práce v praxi – kritérium kvality (?)
   • zkvalitnění kvality (školy, absolventů, výuky) – antiplagiátorské systémy
   • liší se dle vědních oborů, mění se v čase
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 15. Repozitáře v ČR
  • Repozitář kvalifikačních prací - Theses.cz
  • Systém DSpace : Vysoká škola báňská – Technické univerzitě v Ostravě, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, UTB Zlín za účelem archivace a zpřístupňování VŠ prací
  • DigiTool : Univerzita Karlova v Praze (kvalifikační práce a digitalizované mapy Přírodovědecké fakulty UK, do budoucna se plánuje zpřístupnění digitalizovaných rukopisů Archívu UK a dalších typů akademických prací výroční zprávy, výukové a studijní materiály apod.)
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 16. Světové repozitáře
  • OPENDOAR 1 569 repozitářů, dosah na primární dokumenty, statistiky, aktualizace
  • ROAR v roce 2009 cca 1 500 evidovaných institucionálních repozitářů
  • DOAJ – repozitář volně dostupných časopisů
  • THESA - Francouzský informační systém disertačních prací specializovaných vysokých škol
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 17. III. Šedá literatura
  • Specifika:
  • není dostupná prostřednictvím běžných akvizičních zdrojů (knihkupectví, knihovny)
  • vydávána v omezeném množství
  • těžko se vyhledává, těžko se získává
  • originální a hodnotný obsah - přináší nejčerstvější poznatky (RSS služby)
  • bezplatně ???
  • přísná pravidla zpřístupňování (licence knihovny na normy)
  • rychlost informací
  • komplexnost informací
  • aplikace informací
  • publikování informací
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 18. Co je šedá literatura?
  • vědecko-kvalifikační práce - diplomové, disertační a habilitační práce
  • výzkumné zprávy - výsledky řešení výzkumného úkolu
  • materiály z konferencí-konferenční sborníky – soubor příspěvků přednesených na konferenci
  • separáty - samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku
  • preprinty – předtisk, před vydáním, konferenční příspěvky
  • normativní dokumenty - určitá kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby ( technické normy, právní normy)
  • patentové dokumenty - patent, autorské osvědčení, zlepšovací průkaz
  • firemní literatura – tzv. interní tisky, - funkce propagační, informační a instruktážní, cíl prodat výrobek, službu nebo činnost (př. firemní monografie, periodika, prospekty, adresáře, návody, ceníky, výroční zprávy, nepublikované překlady)
  • zprávy - technické, vývojové, studijní, cestovní, výroční
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Technical reports Pre-prints Fact Sheets  Standards Patents Working papers Committee reports Business documents Newsletters Government documents Technical documentation Conference proceedings White papers Symposia Bulletins Unpublished works    
 • 19. České zdroje šedé literatury
  • Evidence publikační činnosti v AV ČR Repozitář
  • Rejstřík informací o výsledcích výzkum a vývoj v ČR / výzkumné zprávy
  • Věda.cz informační portál
  • http://www.technicke-normy-csn.cz/ Technické normy
  • http://normy.cz/ Normy
  • http://www.beck-online.cz Právní normy
  • http://tech.jib.cz/ Technika
  • http://art.jib.cz/ Umění a architektura
  • http://mus.jib.cz Musica
  • http://www.google.com/patents Patenty
  • Národní úložiště šedé literatury Projekt
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 20. Zahraniční zdroje šedé literatury
  • Scirus - specializovaný vyhledávač firmy Elsevier pro sféru vědy, výzkumu a vzdělávání
  • identifikuje vědecké, odborné, technické a lékařské informace na www
  • nalezne nejnovější vědecko-výzkumné zprávy, články, patenty, preprinty, časopisy, které nenaleznou vyhledávače
  • filtruje nerelevantní informace nepatřící do odborné sféry
  • indexuje webové zdroje z viditelného webu
  • indexuje zdroje z placených i volně dostupných bází dat
  • vypočítává relevanci podle frekvence vyhledávaného termínu a počtu odkazů na stránku
  • nabízí také možnost řazení podle data
  • podobnost s Google Scholar
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010
 • 21. Světové zdroje pro šedou literaturu
  • CORDIS poskytuje široké spektrum informací o výzkumu a vývoji v EU.
  • CERN nukleární výzkum
  • NTIS technické informace
  • VTRC centrum vědecko-technických informací
  • Business reference services -zprávy z oblasti ekonomie, obchodu a práva
  • CERIST centrum vědeckých a technických informací
  • XXX E-Pint Archive Archiv preprintových dokumentů z oblasti přírodních věd
  • E-print Network vyhledávání v šedých bázích
  • Scientific preprints – výběr bází šedé literatury
  • Odkazy na světové báze šedé literatury: http://knihovna.tul.cz/Seda-literatura-l22.php
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 conference papers/ conference papers index konkrétní země, instituce, plné texty Pozor na relevanci odkazů!
 • 22.
  • DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST
  • Mgr. Irena Sovadinová, sovadinova@knihovna.utb.cz
  Knihovna UTB ve Zlíně, 16.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .

×