Emerald in 2012

780 views
691 views

Published on

Prezentace z workshop týkající se publikování prací v odborných časopisech a vyhledávání na platformě Emerald

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • All our journals are peer-reviewed and 95% are also double blind peer-reviewed – a great measure of quality. Emerald journal editors are members of and subscribe to the principles of the Committee of Publishing Ethics. TRANSFER is a Code of Practice set up by the UKSG, providing guidelines to help publishers ensure that journal content remains easily accessible by librarians and readers when there is a transfer between parties, and to ensure that the transfer process occurs with minimum disruption. It outlines “best practices” for the industry.  Emerald was the first publisher to adopt iThenticate, it is now widely used by publishers and editors to check he validity of articles and prevent plagiarism.
 • Everyday, we are tasked with putting together reports, presentations and briefings about various aspects of the business. In many of these presentations , new ideas and initiatives , along with strategic achievements , will be the core emphasis. Use these ideas, presentations & reports as a stepping-stone to developing a case study or a view point with Emerald and reach a wide audience.
 • Učebnice budou následovat časopisy a budou pr odávany do knihoven s liberálními institucionálními licenčními právy . Vydavatelé budou muset pochopit a přizpůsobit se trendům DRM ( Digital Rights Management ), protože mobilní zařízení začínají převládat. DRM by neměl o omezovat oprávněné používání p řes on-line systémy vzdělávanání , nebo využívání mimo akademickou půdu . Partne ři mimo jiné s Global Foundation for Management Education , AACSB a EFMD , IFLA, ASLIB a další Emerald je Green Publisher a liberální k DRM => nab ízející simultanní přístup pro celou instituci a možnost bez omezení stahovat do jakéhokoliv mobilního zařízení
 • Emerald in 2012

  1. 1. Radka Machkov á , únor 2012 <ul><li>Seznámení s Emerald </li></ul><ul><li>Co je nového </li></ul><ul><li>Volně přístupné online materiály </li></ul><ul><li>Vyhledávání a prohledávání </li></ul><ul><li>Jak začít s publikováním </li></ul><ul><li>ISI a hodnocení časopisů </li></ul><ul><li>Co vlastně editoři, recenzenti hledají </li></ul><ul><li>Praktické tipy </li></ul><ul><li>Umění revize a korekce </li></ul>
  2. 2. Emerald na UTB <ul><li>Přístup na více než 200 titulů z 25 tématických oborů </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější kolekce </li></ul><ul><li>Marketing </li></ul><ul><li>Information and Knowledge Management </li></ul><ul><li>Managing Quality </li></ul><ul><li>Nejpoužívanější tituly </li></ul><ul><li>Br itish Food Journal </li></ul><ul><li>European Journal of Marketing </li></ul><ul><li>Journal of Knowledge Management </li></ul><ul><li>Managing Decision </li></ul><ul><li>Journal of Small Business and Enteprise </li></ul>
  3. 3. Kdo čte a kdo píše pro Emerald: <ul><li>Times Higher Education Supplement </li></ul><ul><li>World University Rankings 2010 </li></ul>We have authors from 199 of the THES top 200 universities worldwide In 2010 the THES top 200 universities worldwide downloaded Emerald articles 3m times – that’s 15,000 per school! Over 90 of the FT top 100 business schools worldwide are Emerald customers We have authors from all of the FT top 100 business schools worldwide In 2010 the FT top 100 business schools worldwide downloaded Emerald articles 1.4m times – an average of 14,000 per school!
  4. 4. Věděli jste ? <ul><li>Emerald firsts – we published the first reference to the World Wide Web in 1992 in Electronic Networking , now called Internet Research </li></ul>Emerald Literati – over 100,000 researchers, academics and authors have contributed to our j ournals and books since 19 94 Emerald globally – we are a truly global publisher, having invested in staff and offices in 16 countries worldwide, which brings us closer than ever to our research and library communities Emerald innovation – we’ve launched a number of ground-breaking new journals, including the world’s first journal on Islamic Finance - International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management - in 2008
  5. 5. 8 nových titulů v roce 2012 Voln ý přístup na http://www.emeraldinsight.com/new_launch/index.htm Asian Education and Development Studies International Journal for Lesson and Learning Studies Journal of Entrepreneurship and Public Policy Smart and Sustainable Built Environment International Journal of Emergency Services International Journal of Mentoring and Coaching in Education Journal of Organizational Ethnography South Asian Journal of Global Business Research
  6. 6. Co je nového ? Najděte co potřebujete, kdykoliv to potřebujete přes novou aplikace Emerald App
  7. 7. O nline podporující zdroje
  8. 8. Co je nového ? Příp adov é studi e se zaměřením na obchodní rozhodování a rozvoj řízení v globálně se rozvíjejících trzích, dopněné detailními poznámk ami k výuce.
  9. 9. <ul><li>http:// www.emeraldinsight.com/index.htm </li></ul>
  10. 10. Standardy v našem vydatelství K boji proti plag i átorství používáme software iThenticate® Jsme členy COPE (Committee of Publishing Ethics) Emerald je Green Publisher Jsme kompatibilní se zásadami TRANSFER (prodej či koupě titulů) V šechny naše časopisy jsou recenzované (double blind peer reviewed )
  11. 11. ISI a Scopus <ul><li>Kalkulace Impa k t Faktoru: ISI počítá citace v průběhu 3 let, aby vypočítali Impak t F aktor za 1 daný rok . </li></ul><ul><li>Časopisy jsou hodnoceny podle toho, kolikrát jsou články v daném časopisu citovány .... v jiném ISI časopisu . </li></ul>A více než 400 titulů v Thomson Reuter Books Citation Index. Emerald má 52 časopisů indexovan ých v ISI a135 titulů ve Scopusu .
  12. 12. Nápad Kde ho získat … Každý den dostáváme za úkol dávat dohromady zpráv y a prezentac e o r ůzných aspektech našich denodenních činností. Mnohé z nich obsahují nové nápady a iniciativy, které vám, spol ečně se strategickými cíli, mohou sloužit jako odrazový můstek k vytvoření článku nebo případové studie s vyhlídk ou oslovit široké spektrum čtenářů. Kari éra 80% autorů publikuje s cílem kariérního postupu a osobního rozvoje Altruis mus 85% publikuje za účelem úcty a ocenění a získání vnitřního i vnějšího uznání Vývoj tématu 70% chce sdílet vlastní znalosti a zkušenosti Vlastní business 50% publikuje za účelem firemního uznání a propagace vlastní organizace
  13. 13. Budoucnost akade mi ckého publikování … <ul><li>Budoucnost je digitální - > trendy DRM. </li></ul><ul><li>Budoucností jsou diskuse na základě vhodných technologií => Hranice mezi u živateli a spotřebitel i , čtenář i a autory, hotov ými a rozpracovan ými prácemi se rychle stírají (Wiki článk y & práce -živé dokumenty, než pevn ě časově vázaný a omezený materiál ). </li></ul><ul><li>Budoucnost se zaměřuje na širší potřeby ekonomického vzdělávání -> Finanční krize, konec éry neregulovaných trhů, ekologické tlaky a “zelen á témata ”. V ýzkum a vzdělávání v této oblasti musí odrážet potřeby společnosti . </li></ul><ul><li>Budoucnost znamená relevantnost - Takže potřebujeme vytvářet relevantní a aplikovatelný výzkum , který lidé mohou použít . </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Budoucnost znamená sociální odpovědnost - Redaktoři se snaží autory přimět k zohlednění s ociální ch důsledk ů . </li></ul><ul><li>Budoucnost je vícenásobný aspekt kvality   - Citace ale i váha frekvence stahování jako ukazatel využití a tím jeho dopad na studium a výzkum . </li></ul><ul><li>Budoucnost je multi-disciplinární = > Problémy se v praxi málokdy omez ují na jed iný obor. Naše zdánlivě neřešitelné problémy jsou pevně vázané souhry sociálních, ekonomických , řídících, kulturní ch a politick ých aspekt ů . </li></ul>Budoucnost akade mi ckého publikování …
  15. 15. Co tedy editoři a recenzenti hledají … <ul><li>Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků? </li></ul><ul><li>Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků </li></ul><ul><li>Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu? </li></ul><ul><li>Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry? </li></ul><ul><li>Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů . </li></ul><ul><li>Teoretické a praktické uplatnění </li></ul><ul><li>Aktuálnost a relevance zdrojů /citac í </li></ul><ul><li>Mezinárodnost / globální zájem </li></ul><ul><li>Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt </li></ul>
  16. 16. “ Research is all about peer review ” <ul><li>Musíte zamezit přímému zamítnutí . </li></ul><ul><li>Možná budete muset svoji práci p řepracovat a poslat jinam. </li></ul><ul><li>Ale skoro určitě ji budete muset alespoň poupravit . </li></ul>
  17. 17. Miřte na cíl! <ul><li>Najděte si několik možných časopisů, ale buďte realističtí . </li></ul><ul><li>Pokyny pro autory : rozsah & typ publikace, po čet slov, styl citac í, atd. </li></ul><ul><li>Zjistěte si, komu poslat Vaši práci (editor, regionální editor, subject area editor) … </li></ul><ul><li>… a jak poslat Vaši práci (email, tištěná kopie, online podání) </li></ul><ul><li>Pošlete shrnutí nebo abstrakt editorovi: jestli je to vhodné? Jak to pozměnit, aby to bylo vhodné? </li></ul><ul><li>Přečtěte si alespoň jedno číslo daného časopisu . </li></ul><ul><li>“ Many papers are desk rejected because they simply don’t fulfil journal requirements. T hey don’t even go into the review process.” </li></ul>
  18. 18. Praktické tipy <ul><li>Č lánek psaný v angličtině pište v trpném rodě (pokud pravidla časopisu neurčují jinak) . </li></ul><ul><li>N amísto konkrétního názvu firmy nebo její značky použijte obecné pojmy, případně uveďte obor, ve kterém firma působí. Ne každý totiž musí znát vámi uvedenou firmu . </li></ul>
  19. 19. Jak zvýšit elektronické šíření <ul><li>Strukturovaný abstrakt </li></ul><ul><li>v 250 slovech </li></ul><ul><li>Purpose – záměr </li></ul><ul><li>Design – Metodologie </li></ul><ul><li>Findings – Diskuze/výsledky </li></ul><ul><li>Research limitations/ Implications) - vyloučení/přístí kroky </li></ul><ul><li>Practical implications tzv. „ a co jako“ </li></ul><ul><li>Social implications – dopad na společnost/politiku </li></ul><ul><li>Originality/value – Kdo z toho bude benefitovat a co je na tom nového </li></ul><ul><li>K rátký výstižný nadpis - né obecné fráze typu Studie o..., Action of... </li></ul><ul><li>Jasný a popisný abstrakt </li></ul><ul><li>Klíčová slova = > relevantn í a známá – ne zvláštní novotvary ; instrukce o obsahu a délce </li></ul><ul><li>Citace kompletní a ve správném stylu </li></ul><ul><li>Harwardský systém = </li></ul><ul><li>“ the author-date system” </li></ul>www.emeraldinsight.com/structuredabstracts
  20. 20. Úvod <ul><li>Uv eďte čtenáře do řešené problematiky - co bylo v rámci výzkumu sledováno a jakých výsledků bylo dosaženo. </li></ul><ul><li>P okud jste již dříve publikovali abstract nebo předběznou zprávu o výsledcích výzkumu, zmiňte se o tom v úvodu s příslušným bibliografickým odkazem. </li></ul><ul><li>V ysvětlete význam specifických termínů a zkratek </li></ul><ul><li>Pište v přítomném čase - popisován í aktuální situace v oblasti řešeného výzkumu. </li></ul><ul><li>Pravidla úvodu: </li></ul><ul><ul><li>1. srozumitelně definovat problém </li></ul></ul><ul><ul><li>2. zasadit problém do kontextu </li></ul></ul><ul><ul><li>3. vysvětlit volbu výzkumné metody </li></ul></ul><ul><ul><li>4. shrnout výsledky výzkumu </li></ul></ul><ul><ul><li>5. prezentovat závěry výzkumu </li></ul></ul>
  21. 21. Materi ály a metody <ul><li>V e všech oborech, zvláště pak přírodních a lékařských je zcela zásadní uvedení použitých metod výzkumu . </li></ul><ul><li>D emonstruje způsob výzkumu , ale také jim i nabízí te čtenářům návod, jak při řešení jejich obdobného problému postupovat . </li></ul><ul><li>Pravidla: </li></ul><ul><ul><li>1. S eznamte se s požadavky časopisu (např. požadavky konkrétního časopisu na detail y popisu výzkumu z důvodu předejetí případným škodám nebo poškození zdraví dalších osob, k němuž by v důsledku chybného opakování mohlo dojít ). </li></ul></ul><ul><ul><li>2. V ysvětlete použitou metodu a zdůvodněte její výběr ( popisem metody informujete čtenáře o vhodnosti vybrané metody a tedy i míry kvality dosažených výsledků výzkumu. Tím zároveň zdůvodníte relevantnost výběru dané metody . </li></ul></ul><ul><ul><li>3. B uďte konkrétní (detaily důležité pro opakování a možno st ověř ení správn ého postupu ). </li></ul></ul><ul><ul><li>4. N ové metody podrobně vysvětlete . </li></ul></ul><ul><ul><li>5. O patřete si informovaný souhlas . </li></ul></ul>
  22. 22. Příklad pokynů pro autory Každý časopis má detailní poznámky a pokyny pro autory
  23. 23. Výsledky <ul><li>1 . S ouhrný popis základních zjištění - obsahují menší počet číselných dat, uvádějte jako součást textu . </li></ul><ul><li>2 . K onkrétní výsledky formou tabulky, grafu - je-li součástí výsledků větší počet dat, uveďte je formou tabulky nebo grafu. P ři odkazování na tabulku nebo graf nepoužívejte fráze typu: jak l z e z jistit v tabulce ...ale konktrétně sdělte, že příslušně údaje jsou v tabulce 1..2.. </li></ul><ul><li>D bejte na jasnost a srozumitelnost výsledků . J ako př. nejasné práce s daty se traduje historka editora Erwina Netera, kt e rý se v článku setkal s větou . </li></ul>
  24. 24. D iskuse a závěr <ul><li>Bývá nejsložitější část (často rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí ) </li></ul><ul><li>Protože se obě části vzájemně prolínají, mnohdy tvoří jednu společnou část článku . </li></ul><ul><li>N áplní diskuze je interpretace výsledků, obsahem závěru jsou z interpretace výsledků výplývající závěry. </li></ul><ul><li>Pravidla </li></ul><ul><ul><li>1. shrňte základní poznatky z dosažených výsledků </li></ul></ul><ul><ul><li>2. obsahují-li výsledky nějaké extrémní rozdíly, tak je nezamlžujte , nepřekrucujte, ale ř ádně vysvětlete </li></ul></ul><ul><ul><li>3. interpretujte výsledky v kontextu předešlých publikací na téže téma </li></ul></ul><ul><ul><li>4. vysvětlete teoretický a praktický přínos výsledků výzkumu </li></ul></ul><ul><ul><li>5. závěry výzkumu sdělte jasně a srozumitelně </li></ul></ul><ul><ul><li>6. podložte všechny své závěry konkrétními důkazy </li></ul></ul>
  25. 25. Etika publikování <ul><li>Neposílejte článek do více než jednoho časopisu . </li></ul><ul><li>Oznamte střed zájmu . ( conflict of interest ) </li></ul><ul><li>Vyhn ěte se plagírování vlastní práce . ( s elf-plagiarism ) </li></ul><ul><li>Souhlas s publikováním rozhovoru / případové studie . </li></ul><ul><li>Získejte souhlas od všech autorů . </li></ul><ul><li>COPYRIGHT = > Jako autor musíte získat písemný souhlas od majitele autorských práv, že můžete použít obsah nebo text, který jste sami nevytvořili . </li></ul><ul><li>Vyjímk a - STM Association zahrnuje Emerald . </li></ul><ul><li>http://info.emeraldinsight.com/authors/writing/permissions.htm </li></ul><ul><li>Permissions checklist & Permissions request form </li></ul>
  26. 26. Revize článku <ul><li>Žádost o revizi je dobrá zpráva! Jste v publikačním procesu . Skoro každý článek je opravován, alespoň jednou. </li></ul><ul><li>Nepanikařte! Připomínky nejsou míněny osobně. </li></ul><ul><li>Potvrďte žádost o revizi editorovi, určete si uzávěrku a dodržte ji ! </li></ul><ul><li>Ujasněte se, že rozumíte připomínkám – ‘This is what I understand the comments to mean…’ </li></ul><ul><li>Přiložte průvodní dopis, který prokazujek , jak jste práci přepracovali dle požadavků o revizi a pokud jste tak neučinili, tak proč. </li></ul>
  27. 27. Pokud je Váš článek zamítnut … <ul><li>Zeptejte se proč a pečlivě poslouchejte ! Většina editorů Vám poskytne detailní připomínky o zamítnutém článku. </li></ul><ul><li>Zkuste to znovu ! Po kuste se vylepšit svoji práci a poslat ji jinam. Miřte svým článkem co nejblíže, jak jen to je možné. </li></ul><ul><li>Článek se nehodí (‘proč to bylo posíláno do tohoto časopisu’?) Porozuměli jste „konverzaci časopisu”? </li></ul><ul><li>Problém s kvalitou - Čitelnost? Dostatečné přispění? Použitelnost v reálném životě nebo dalším výzkumu? Rigoróznost? Délka? </li></ul><ul><li>Vývoj teorie je slabý - Prosazování teorie, nebo opětovné vynalézání existující teorie . M etodologie není věrohodná, testy nevylučují alternativní hypotézy. </li></ul><ul><li>„ A co jako“ faktor? </li></ul>
  28. 28. Podpora autorům <ul><li>Více než 10 0,000 autorů z celého světa jsou členové Eme rald Literati Network </li></ul><ul><li>Bezplatný výtisk vydání časopisu a 5 otisků z publikace </li></ul><ul><li>For Researchers www.emeraldinsight.com /research </li></ul><ul><ul><li>Outstanding Doctoral Research Awards , Research Fund Awards & How to… guides </li></ul></ul><ul><ul><li>Emerald Research Connections </li></ul></ul><ul><li>For Authors www.emeraldinsight.com /authors </li></ul><ul><ul><li>How to… guides </li></ul></ul><ul><ul><li>Meet the Editor interviews and Editor news & Editing service </li></ul></ul><ul><ul><li>Annual Awards for Excellence </li></ul></ul><ul><ul><li>Calls for Papers and news of publishing opportunities </li></ul></ul>
  29. 29. Odkazy na důležité zdroje <ul><li>www.isiwebofknowledge.com (ISI ranking lists and impact factors) </li></ul><ul><li>www.harzing.com (Anne-Wil Harzing's site about academic publishing and the assessment of research and journal quality, as well as software to conduct citation analysis) </li></ul><ul><li>www.scopus.com (abstract and citation database of research literature and quality web sources) </li></ul><ul><li>www.cabells.com (addresses, phone, e-mail and websites for a large number of journals as well as information on publication guidelines and review information) </li></ul><ul><li>www.phrasebank.manchester.ac.uk (a general resource for academic writers, designed primarily with international students whose first language is not English in mind) </li></ul><ul><li>http://www.emeraldinsight.com/journals </li></ul>
  30. 30. <ul><li>Děkuji za váš čas </li></ul><ul><li>Otázky??? </li></ul>

  ×