• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,022
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Omezený náhled – pouze pro potřeby cvičení All rights reserved Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky . Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 2. Obecné zásady citace
  • Citace musí být především jednotná a přehledná .
  • Citace by měla být úplná .
  • Citujeme výhradně z primárních pramenů (tj. dokumentů, které jsme měli v ruce).
  • Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk .
  • Pokud některý údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme údajem následujícím.
  • Údaje v citaci členíme do tematických celků – tzv. „polí“ (pořadí polí určuje norma, za každým oddělovačem pole začínáme velkým písmenem).
  • Zachováváme jazyk knihy (fyzický popis píšeme vždy v češtině).
  • Je nutné dodržet jednotnou interpunkci (ne vše ošetřuje norma).
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 3. Struktura citace
  • Primární odpovědnost. Název díla: Podnázev díla . Alternativní odpovědnost ; Sekundární odpovědnost. Označení vydání . Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání . Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo .
  • Podtržené položky jsou povinnými údaji, stejně jako psaní kurzívou .
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 4. Primární autorská odpovědnost (povinný údaj)
  • Příjmení autora uvádíme velkými písmeny.
  • Tituly se neuvádí.
  • BAŤA, Tomáš.
  • V případě, že je autorů více, oddělujeme je středníkem nebo spojníkem.
  • Více autorů uvádíme do počtu tří nebo uvedeme hlavního autora a „et al.“ (et alii = a jiní)
  • VYMAZAL, Michal – JINDŘICH, Jiří – BRDIČKA, Josef. / VYMAZAL, Michal, et al.
  • Pokud je autorem dokumentu korporace, uvádíme její jméno v primární odpovědnosti, pokud není shodné s vydavatelem.
  • Pokud dokument vydala menší organizační jednotka, je třeba rozepsat údaj hierarchicky.
  • Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie.
  • Pokud dokument neobsahuje jméno autora nebo korporace, autorskou odpovědnost vynecháváme (např. u zákonů).
  • Zákon č. 256/1992 Sb. ze dne 30. dubna 1992 o ochraně osobních údajů v informačních systémech .
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 5. Údaje o názvu (povinný údaj)
  • Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě (obálka je většinou graficky upravena).
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010 Zde na obalu chybí podtitul knihy
 • 6. Údaje o názvu (povinný údaj)
  • Kniha může mít název a podnázev. Řídíme se pořadím na titulním listě, oddělíme „:“.
  • Internet: První kroky českého uživatele.
  • Pokud je dokument součástí většího celku (část studie, příloha), snažíme se zjistit hierarchii celku a v jakém vztahu jsou tyto dokumenty. Většinou bývá nadřazený celek graficky umístěn nejvýše, ale neplatí to vždy.
  • BSA response to Piracy Green Paper. Appendix II. 1997 Global Software Piracy Report.
  • V případě vícejazyčných názvů zapisujeme názvy v pořadí, v jakém jsou na titulním listě a mezi nimi uvedeme rovnítko.
  • Stará Šumava = Der Alte Böhmerwald.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 7. Typ média (povinný údaj)
  • Tento údaj je povinný u pouze elektronických dokumentů (u tištěných se neuvádí).
  • Údaj lze libovolně doplnit o další informace o dokumentu [datab áz e online] , [ online ] , [ CD-ROM ] .
  • U klasické webové stránky se uvádí [ online ]
  • SÝKORA, Petr. To social network or not to social network [ online ] .
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 8. Sekundární odpovědnost
  • Může nastat situace, kdy v dokumentu není uveden autor, ale editor apod. V takovém případě jej vepíšeme na místo sekundární odpovědnosti. Patří zde také ilustrátoři nebo překladatelé.
  • Jednotlivé sekundární odpovědnosti oddělujeme středníkem.
  • Materiály z konferencie Slovenské knižnice . Usporiadala a do tlače pripravila Daniela Gondová.
  • Přeložila Milena Blažková ; Ilustroval Vladimír Jiránek.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 9. Údaje o vydání (povinný údaj)
  • Vydání je nesmírně důležité pro přesnou identifikaci dokumentu.
  • Pokud je místo vydání např. v USA, uveďte také stát. Může dojít k záměně např. s Velkou Británií. Cambridge (Massachussets)
  • V případě více míst vydání, zapisujeme ve stejném pořadí, jako je uvedeno v dokumentu nebo pouze to, které je uvedeno první.
  • Pokud není místo vydání uvedeno , můžete místo vydání odhadnout. Pravděpodobné místo vydání dejte pak do hranatých závorek , pop ř . s ota z n í kem . [ Praha ] , [ Praha? ]
  • Pokud není místo vydání uvedeno, nelze zjistit ani odhadnout, uvedeme zkratku [ s.l. ] (sine loco=bez místa).
  • V tomto poli nezapomeňte, že je nutné zachovat jazyk dokumentu (1.vydání / 1st edition / 1. Auflage / London / Paris)
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 10. Nakladatelské údaje
  • Zapisujeme v co nejkratší srozumitelné podobě, vynecháváme zkratky obchodních organizací (s.r.o., Inc.), jediným doplňkem, který vždy zůstává je „Press“.
  • John Willey & Sons Willey
  • Wordsworth Edition Limited Wordsworth
  • Cambridge University Press Cambridge University Press
  • Pokud chybí jméno nakladatele a není možné jej odhadnout, uvedeme zkratku [ s.n. ] (sine nomine= beze jména)
  • Praha: [s.n.]
  • [ Praha: s.n., 1991 ] . 163 s. V případě, že odhadujeme více údajů, sloučíme je do 1 závorky.
  • Pokud publikaci vydává více nakladatelů, uvádíme nejvýše tři a oddělujeme středníkem.
  • Amsterodam: Elsevier ; Oxford: Pergamon Press
  • Pokud je autorem a vydavatelem korporace s obecným jménem nebo jménem, které může vést k záměně s jinou korporací, je nutné rozepsat údaje o korporaci nebo podat vysvětlení do závorky.
  • Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra filozofie.
  • Katedra filozofie (Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha).
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 11. Datum vydání (povinný údaj)
  • Reprint = přetisk publikace v nezměněné podobě / Reset = dotisk publikace v jiné sazbě
  • V knize: V citaci:
  • 3rd edition 1990, reprint 1995 1990
  • 3rd edition 1990, reset 1993 1993
  • Datum tisku (je-li uvedeno) se zapisuje pouze pokud se odlišuje od data vydání. 1985 (1990 tisk)
  • U elektronických dokumentů se datum zapisuje dle normy ISO 8601 – tj. rok-měsíc-den
  • Seriálové publikace samozřejmě nevychází jednorázově, ale pravidelně. Pokud seriál stále vychází, zapisujeme 1990- . (pomlčka a mezera zde značí probíhající vydávání seriálu). U seriálů, které už přestaly vycházet, píšeme místo mezery samozřejmě rok posledního vydání.
  • Pokud chybí datum vydání:
    • Zapíšeme datum copyrightu c 1990
    • Zapíšeme datum tisku 1990 tisk
    • Odhadneme (rok nebo desetiletí)
  • [1985] / [ 1985? ] vyšlo v roce 1985 / pravděpodobně vyšlo v roce 1985
  • [ 198- ] / [198 -? ] vyšlo v 80. letech / pravděpodobně vyšlo v 80. letech
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 12. Údaje o fyzickém popisu
  • Počet dílů publikace, počet stran, ilustrace apod.
  • NEZACHOVÁVÁME jazyk dokumentu , uvádíme v jazyce citace (čeština).
  • Více svazků: počet svazků (stránky v 1. svazku, v 2. svazku …)
  • 3 sv. (256, 320, 162 s.)
  • Přiložený materiál (suplement)
  • 230 s., CD-ROM.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 13. Další údaje
  • Edice:
   • Název edice ; číslování v rámci edice Malá řada ; sv. 12.
   • Název edice. Název subedice ; číslování v rámci edice Filozofické eseje. Malá řada ; sv. 12.
  • Poznámky:
   • Do poznámky lze napsat libovolný text, o němž se domníváme, že je důležitý.
  • Standardní číslo (povinný údaj):
   • Čísla ISBN (monografie) a ISSN (seriály) uvádíme vždy na konci dokumentu, pokud jsou uvedeny (starší publikace standardní čísla nemají).
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 14. Elektronické zdroje
  • Druh média
  • [ online ] , [ CD-ROM ] , [ počítačový program ]
  • Přístup ke zdroji
  • URL http://www.willey.com >
  • Dostupné z: < http://www.willey.com >
  • Verze / Poslední revize
  • Ver 1.0
  • last revision 20th of January 1998 / poslední úpravy 20.9.1999
  • Datum citace
  • [ cit. 1999-12-10 ] , uvádí se za datem aktualizace ve tvaru rok-měsíc-den
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 15. Cvičení - citace
  • Stáhněte si náš „ citační tahák “
   • Přehledný tahák, který vám rychle pomůže ocitovat všechny dokumenty, vychází z výkladu normy ISO 690 od Petra Boldiše, který v plném znění naleznete na http://www.boldis.cz . Boldiš se vám ale jen tak nevejde do tašky, zato naše zkrácená verze ano. Tak neváhejte a tiskněte.
  • Generátor citací: http://www.citace.com/
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 16. Cvičení – citace (fyzické dokumenty)
  • Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty (zapsána systémová čísla, vyhledejte v katalogu Knihovny UTB, skeny knih v PDF):
   • 52509 (česká monografie) PDF
   • 21236 (zahraniční monografie) PDF
   • 1094 (nevydaná vysokoškolská práce) PDF
   • 34496 (vydaná vysokoškolská práce) PDF
   • 51404 (firemní literatura) PDF
   • 33345 (kapitola v knize, jeden či více autorů celé publikace) PDF
   • 51626 (kapitola v knize, každá kapitola má jiného autora) PDF
   • 50691 (sborník z konference) PDF
   • 27830 (článek v tištěném periodiku) PDF
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 17. Cvičení – citace (elektronické dokumenty)
  • Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty:
   • Databáze ekonomických subjektů ČR
   • Článek z elektronického periodika (Pozor! Pro prohlížení mimo IP adresy univerzity si nastavte Vzdálený přístup )
   • Webová stránka
   • Email?
    • Otázkou je, zda je vůbec dobré citovat email, když se jedná o soukromou komunikaci, která není ověřitelná. Doporučuju tedy citovat email spíše v textu, a pokud to lze, přiložit originál jako přílohu. (Uveďte vždy autora emailu a datum, kdy byl email doručen.)
  • Jak píše PhDr. Karel Novák ve svém emailu z 20.2.2010: „Domnívám se, že budoucnost sociální sítí leží v…“
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 18. Použité zdroje (prezentace vychází z materiálů zpracovaných Knihovnou UTB)
  • BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSB ISO 690-2 : Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online] . Verze 3.3 . c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004 [cit. 2009/11/24] . Dostupné z: < http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>.
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010
 • 19.
  • DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST
  • Bc. Olga Biernátová, biernatova@knihovna.utb.cz
  Knihovna UTB ve Zlíně, 3.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .