Výsledky Průzkumu spokojenosti se službami           Knihovny města Plzně, p. o.Průzkum spokojenosti se konal v...
Z výsledků průzkumu vyplývá:1. Respondenti nejčastěji navštěvují knihovnu 1x za měsíc (53 %) a 1x za 14 dní (25 %).  Je p...
rodičům dětí, že se v knihovně nedostanou k nevhodným stránkám, je přístup na   internet opatřen filtrovacím programem....
Některé oblíbené knihy by mohly být ve více výtiscích, neboť se často nedostávají  Abychom mohli zvýšit počet výtisků u ...
Nebylo by špatné, kdyby – pokud hledám odbornou publikaci, byl u nalezených výtisků  napsán stručný obsah. Ten, který se ...
Málo počítačů   Knihovny jsou limitovány prostorem vhodným pro umístění počítačů tak, aby to   nebylo na úkor ostatníc...
Výsledky v číslech a grafech                                               ...
4.4. Využíváte knihovnu a její služby pro:                                        ...
7. Jak hodnotíte nabídku knihovního fondu?                             1     2    3  ...
10.10. Pomáhá Vám knihovna získat informačnídovednosti, které potřebujete?(např. při vyhledávání v katalogu,v databázích, ...
14.                               0%    0%                       ...
18.                                6%18. Kolik je Vám let?                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Průzkum spokojenosti 2009

430 views

Published on

Výsledky Průzkumu spokojenosti se službami
Knihovny města Plzně, p. o., který se konal v době od 19. října do 19. listopadu 2009 ve všech knihovnách Knihovny města Plzně.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Průzkum spokojenosti 2009

 1. 1. Výsledky Průzkumu spokojenosti se službami Knihovny města Plzně, p. o.Průzkum spokojenosti se konal v době od 19. října do 19. listopadu 2009 ve všechknihovnách Knihovny města Plzně.Celkem bylo odevzdáno 1 047 vyplněných dotazníků.Průzkumu se zúčastnilo 75 % žen a 25 % mužů. Nejvíce dotazníků vyplnili účastníciv produktivním věku – 49 %, dále 30 % seniorů a 21 % dětí a mladých lidí do 26 let.Z hlediska vzdělání největší skupinu tvořili absolventi středních škol s maturitou – 41 %.Vysokoškolské vzdělání vykázalo 24 % a středoškolské vzdělání bez maturity 17 %respondentů.Výsledky hodnocení vyjádřené průměrnou známkou:Provozní doba 1,3Výpůjční služby 1,3Kopírovací služby 1,8Přístup k veřejnému internetu 1,6Meziknihovní výpůjční služby 1,6Informační a rešeršní služby 1,6Kulturní a vzdělávací služby 1,7Služby studovny (čítárny) 1,5Nabídka krásné literatury 1,8Nabídka naučné literatury 2,0Nabídka časopisů 1,8Nabídka elektronických zdrojů 2,0Nabídka hudebních CD, kazet a audiovizuálních 2,1dokumentůDostupnost knihovny 1,3Kvalita internetových stránek 1,4Pomoc knihovny při získávání informačních 1,4dovednostíRozsah a kvalita prostor 1,6Sociální zázemí 1,8Technické vybavení 1,8Vstřícnost pracovníků 1,1Úroveň odborných znalostí pracovníků 1,2Celková úroveň služeb knihovny 1,4Průměrná známka celkového hodnocení je 1,6
 2. 2. Z výsledků průzkumu vyplývá:1. Respondenti nejčastěji navštěvují knihovnu 1x za měsíc (53 %) a 1x za 14 dní (25 %). Je potěšitelné, že 37 jich navštěvuje knihovnu denně.2. Webové stránky knihovny využívá 700 respondentů (67 %), z nich 41 % měsíčně. Předpokládáme, že tyto měsíční virtuální návštěvy jsou spojeny především se sledováním stavu čtenářského konta a prodlužováním výpůjček.3. Respondenti využívají služby i v několika knihovnách najednou. Nejvíce jich navštěvuje Ústřední knihovnu (21 %), OK Lochotín (11 %) a Knihovnu Bolevec (10 %). Více než 1 knihovnu navštěvuje 342 respondentů.4. Knihovna je nejvíce využívaná pro volný čas (66 %), ale i pro studium (28 %). Pro své zaměstnání ji využívá 6 % účastníků průzkumu. Tyto výsledky odpovídají zaměření knihovny, tj. poskytovat návštěvníkům odpočinek, zábavu, vzdělávání, a také jejímu poslání – být kulturním, informačním a vzdělávacím centrem, dostupným všem vrstvám občanů.5. Provozní doba knihovny vyhovuje 98 % respondentů. Nespokojena jsou 2 % respondentů. Celkem 29 účastníků průzkumu požaduje různé změny otvírací doby knihoven – od zrušení polední pauzy, posunutí začátku otvírací doby od 8:00 hod., její prodloužení po 18:00 hod., otevření ve středu odpoledne, rozšíření v sobotu v ústřední knihovně, otevření v sobotu i v dalších knihovnách, až po neomezování výpůjční doby o prázdninách Stávající otvírací doba vychází z našich možností zajistit výpůjční služby personálně, ale i z předpokladu, že knihovna je v době otevření maximálně využívaná. Naším záměrem je také co nejvíce otvírací dobu v obvodních knihovnách sjednotit. Kromě toho pro zajištění fungování knihovny je třeba provádět práce, které nelze vykonávat během přítomnosti návštěvníků. Na základě připomínek provedeme rozbor otvírací doby všech našich knihoven s cílem uskutečnit realizovatelné návrhy.6. Z nabídky služeb knihovny jsou nejlépe hodnoceny výpůjční služby, nejhůře kopírovací služby. Celkově jsou služby hodnoceny velmi dobře, průměrná známka se pohybuje mezi známkou 1 a 2. Kromě připomínek vyjádřili respondenti svoji spokojenost v kladných ohlasech: výborné kulturně vzdělávací akce v Lobzích a v Polanově síni, akce pro děti na Lochotíně, dětský koutek na Slovanech. Odmítnutí kopírování z přinesených materiálů, kopírování je drahé Zřizovací listina Knihovny města Plzně, vydaná naším zřizovatelem – městem Plzní – neumožňuje knihovně na základě jejího stanoveného předmětu činnosti provádět podnikatelskou činnost, ke které kopírování z přinesených materiálů patří. Knihovna má povoleno kopírovat pouze ze svého knihovního fondu. Cena kopírování je stanovena tak, aby pokryla náklady na kopírování. Tato služba je nezisková a knihovna odvádí autorským svazům z každé placené kopie poplatek podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Požadavek na prodloužení výpůjční lhůty Výpůjční lhůta 4 týdny (28 dní) je standardní délka výpůjční doby, která umožňuje optimální cirkulaci knih mezi čtenáři. V naší knihovně byla zvolena také z důvodu, že výpůjční doba 1 měsíc nemá pevnou časovou délku, kterou automatizovaný výpůjční systém požaduje. Vzhledem k tomu, že výpůjční dobu výpůjčky lze 2x prodloužit, o prodloužení výpůjční lhůty neuvažujeme. Proč jsou některé webové stránky blokovány? V knihovně jako veřejné instituci, placené z veřejných financí není dovoleno navštěvovat stránky s erotickým, urážlivým nebo násilnickým obsahem. Vzhledem k tomu, že nechceme narušovat soukromí návštěvníků kontrolou, a také garantujeme
 3. 3. rodičům dětí, že se v knihovně nedostanou k nevhodným stránkám, je přístup na internet opatřen filtrovacím programem. Program, který vyhodnocuje klíčová slova vyskytující se na webových stránkách, rozhodne na základě počtu tzv. závadných frází, které se na stránce vyskytují, zda povolí přístup ke stránce, či nikoliv. Bohužel se někdy stává, že se i na jinak bezproblémových stránkách vyskytne některá ze závadných frází a stránky se zablokují. Proč nelze z jedné pobočky prodloužit výpůjčky z ostatních? Náš automatizovaný systém v současnosti tuto možnost nenabízí. Každá knihovna má výpůjční protokol i knihovní fond nastaven na svůj vlastní provoz, za manipulaci v něm zodpovídají pracovníci tohoto provozu a nemohou provádět výpůjční operace, ke kterým patří i prodlužování, v jiné knihovně. Nejjednodušší je použít pro prodloužení výpůjček prostředí čtenářského konta, kde lze provést prodloužení výpůjčky najednou ve všech knihovnách.7. Nabídka knihovního fondu byla ohodnocena známkou 1,8 až 2,1. K této otázce měli respondenti nejvíce připomínek. Bohužel, i když knihovna usiluje o co nejlepší nabídku také díky tomu, že v posledních letech jí zřizovatel poskytuje více financí na nákup knihovního fondu, nemůže uspokojit všechny své čtenáře. Uvítáme, pokud se naši čtenáři budou podílet na nákupu knih tím, že upozorní na zajímavé tituly, které by knihovna mohla zakoupit a u kterých bude předpoklad, že zaujmou i ostatní čtenáře. Novinky chodí pozdě Chápeme, že čtenáři doba od momentu, kdy zahlédne svoji knihu v knihkupectví až do chvíle, než dorazí do knihovny, připadá dlouhá. Je to tím, že než se kniha dostane ke čtenáři, projde procesem zpracování a ten nejde zkrátit. Pokusíme se vám pro představu tento proces popsat: Na knižní trh vyjde novinka. Nákupní komise doporučí, kolik exemplářů do které knihovny zakoupíme. Knihu objednáme u dodavatele, který poskytne nejvyšší rabat. Čekáme na dodání. Po dodávce zboží kontrolujeme a zaplatíme faktury. Následuje katalogizační zpracování a technické zpracování (razítkování, olepení rozlišovacími značkami). Takto zpracované knihy okamžitě distribuujeme do knihoven, kde je zabalíme a olepíme kódy proti odcizení. Teprve poté následuje jejich nabídka čtenáři. Málo novinek Ročně vychází v ČR cca 17 000 titulů v českém jazyce. Naše knihovna je schopna zakoupit a zpracovat cca 3 400 titulů v 30 000 exemplářů ročně. Z toho je patrné, že ne všechny novinky v knihkupecké síti jsme schopni obstarat. Přesto se domníváme, že vzhledem k finančním prostředkům knihovny je nabídka nových knih dostatečná. Zkvalitnit nákup knih, některé jsou ležáky Věřte, že každá kniha má svého čtenáře. Co vyhovuje jedné skupině čtenářů, nemusí se líbit skupině druhé. Protože KMP je univerzální knihovnou pro širokou veřejnost, nemůžeme upřednostňovat žádnou skupinu čtenářů. Snažíme se při doplňování literatury o určitou pestrost knihovního fondu, tedy doplňujeme i literaturu, která někomu nepřipadá zajímavá. Postrádám novinky českých autorů Zřejmě se jedná o nedorozumění, akviziční politika KMP je zaměřena na nákup novinek českých autorů, proto se domníváme, že nabídka českých autorů je dobrá. Do knihovny nenakupujeme pouze vzpomínky různých "hvězdiček" a rádoby celebrit. Také autorské prvotiny najdete v našem fondu až podle ohlasu čtenářské obce. Knihovna by se neměla zaměřovat jen na červenou knihovnu, novinky kvalitní literatury často nejsou Naše knihovna je univerzální knihovnou a nezaměřuje se pouze na červenou knihovnu, svůj fond doplňuje podle Plánu doplňování. I když jeho prioritou je nákup kvalitní literatury, musíme v naší nabídce zohledňovat i zájmy návštěvníků, které těší žánrově lehčí čtení.
 4. 4. Některé oblíbené knihy by mohly být ve více výtiscích, neboť se často nedostávají Abychom mohli zvýšit počet výtisků u některých titulů, museli bychom finanční částku na toto navýšení získat úsporou nebo přímo absencí titulu jiného. Tím bychom neuspokojili jinou skupinu čtenářů.U některých knih chybí navazující díly Snažíme se dodržet každou dílovou řadu, kterou jsme do knihovny pořídili. Bohužel, někdy se stane, že nám některý díl unikne. Vždy je to v případech, kdy nejsou tituly jasně označeny jako dílová řada, a kdy se jedná pouze o volná pokračování. Jakmile ale svoji chybu zjistíme, snažíme se vše napravit. Vítáme upozornění našich čtenářů, protože díky této spolupráci můžeme nabízet lepší služby.Málo vědeckých a odborných knih Odborné knihy patří k cenově náročnějším, proto abychom dosáhli pestřejší nabídky, nakupujeme tuto literaturu v menších počtech. Vycházíme také z toho, že nabídku odborných knih v Plzni zajišťuje Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a Univerzitní knihovna ZČU.Zájem o hudební DVD z koncertů Bohužel, toto přání nemůžeme v blízké době splnit. Půjčování hudebních nosičů je ošetřeno smlouvami s autorským svazem a společnostmi Intergram a Dillia. Tyto smlouvy nám dovolují absenčně půjčovat pouze zvukové hudební nosiče. Půjčování zvukově obrazových hudebních DVD není v knihovnách dovoleno.Zájem o větší fond filmů na DVD, více klasických režisérů Půjčování filmů na DVD není knihovnám dovoleno, podařilo se nám však podepsat smlouvu se společností Bontonfilm, na jejímž základě můžeme absenčně půjčovat DVD, které má Bontonfilm v distribuci. Pokud filmy některých režisérů společnost nenabízí, v naší knihovně je, bohužel, nenajdete.Některé knihy (např. Dějiny umění) by měly mít 1 svazek stále přítomný v knihovněk nahlédnutí, často jsou všechny půjčené Tuto službu prezenčního půjčování zajišťuje studovna v ústřední budově v ulici B. Smetany, která nabízí kromě všech dílů Dějin umění i další zajímavé odborné studijní publikace.Stává se, že některá kniha je jen v některých knihovnách. V ústředních knihovnách byměly být všechny knihy Jsme limitováni přidělenou finanční částkou, přesto se snažíme o určitou pestrost knihovního fondu, a to tak, aby si každý čtenář u nás našel tu "svoji" knihu. V praxi to znamená, že se snažíme za stejné peníze pořídit více titulů. Knihovny jsou doplňovány výběrově, vždy podle návrhu odpovědných pracovníků, kteří znají zájmy svých čtenářů a snaží se výběrem literatury tyto zájmy uspokojit. Proto stejné tituly nemáme ve všech našich pobočkách. Ústřední knihovna pro dospělé většinou do svého fondu získává alespoň po jednom výtisku od každého zakoupeného titulu. Výjimku tvoří dětská literatura, kterou nabízí Ústřední knihovna pro děti a mládež, nebo výběrově odborná naučná literatura, která je k dispozici ve studovně.Málo časopisů Knihovna v roce 2009 odebírala 369 titulů periodik v počtu 1 918 exemplářů, což je cca 80 000 kusů novin a časopisů. Tento počet považujeme za dostatečný. Vzhledem k finančnímu limitu knihovny se raději zaměřujeme na dokumenty trvalejšího charakteru (knihy, AV media), proto rozšíření sortimentu časopisů neplánujeme.Některé časopisy nejsou aktuální Jak jsme už uvedli, jsme limitováni přidělenou finanční částkou. Tu se snažíme mimo jiné ušetřit nákupem periodik z tzv. remitend. Pro nás to znamená, že některá periodika dostaneme sice se zpožděním, ale za 1/3 ceny. Za ušetřenou finanční částku můžeme pro knihovnu zakoupit další dokumenty.Pokud jsou některé knihy vícedílné, v katalogu nebývá označeno, které knihy k sobě patří Chybějící údaje v katalogu se týkají starých záznamů, nové záznamy už jsou provázany odkazy na předchozí nebo následné díly.
 5. 5. Nebylo by špatné, kdyby – pokud hledám odbornou publikaci, byl u nalezených výtisků napsán stručný obsah. Ten, který se tam nachází není příliš hodnotný Naskenovaný obsah odborných publikací se nachází pouze v záznamech nových titulů, které přebíráme z Národní knihovny ČR. Jinak tématický obsah odborné literatury podchycují klíčová slova, předmětová hesla a mezinárodní desetinné třídění. Jejich úroveň a kvalita je úměrná době jejich vzniku, čím starší dokument, tím je úroveň nižší. Vylepšení starých záznamů po obsahové stránce neprovádíme. Časově zvládáme provádět pouze nutné změny, které opravují chyby, omyly, nebo umožňují vyhledání dokumentů.8. S dostupností knihovny je spokojeno 97 % respondentů. Problémy, kterých jsme si vědomi, se týkají několika malých knihoven, umístěných v patře bez výtahu, z velkých knihoven je to knihovna v Doubravce, která je umístěná v soukromém objektu. Ve všech knihovnách, kde to bylo možné, byl vybudován bezbariérový přístup zřízením výtahu nebo plošiny pro vozíčkáře. Budeme usilovat i nadále o zlepšení přístupnosti ve všech knihovnách. Závisí to však od možností a vstřícnosti majitelů objektů, ve kterých knihovny sídlí. Konkrétně u ústřední knihovny bych uvítal možnost zaparkovat kolo do stojanu Ústřední knihovna je umístěna na pěší zóně, kde zábor chodníku je velmi problematický. O povolení stojanu na kola jsme se již pokoušeli, bohužel, bezvýsledně.9. Internetové stránky knihovny pomáhají bez problémů nalézat informace 53 % respondentů. Velké procento respondentů (47 %) tuto otázku vůbec nehodnotilo. Vyplývá z toho, že poměrně velká část účastníků průzkumu stránky nevyužívá.10. Informační dovednosti pomáhá knihovna získat 67 % respondentů, 32 % účastníků průzkumu tuto otázku vůbec nehodnotilo. 13 respondentů se domnívá, že knihovna nepomáhá získávat informační dovednosti.11. Účastníci průzkumu jsou většinou spokojeni s rozsahem a kvalitou prostor knihovny (94 %). V některých knihovnách by respondenti uvítali větší prostory (Bory, Vinice, Lobzy, Ústřední knihovna pro dospělé) Nedostatek větších prostor pociťujeme také. S přibývajícím knihovním fondem nastávají problémy s místem, protože naší snahou je, co nejvíce knih nabídnout návštěvníkům ve volném výběru. Velikost knihovny závisí také od toho, zda jsou v dané části města k dispozici vhodné prostory ve vlastnictví města Plzně.12. Sociální zázemí knihovny hodnotíme jako poměrně slabou stránku některých našich provozů, i když 69 % respondentů je se sociálním zázemím spokojeno. 6 % není spokojeno vůbec. 25 % respondentů tuto otázku nehodnotilo, patrně se v knihovně nezdržují delší dobu a využívají pouze výpůjční služby. Nevyhovující úroveň sociálního zázemí má ústřední budova knihovny Jsme si vědomi, že ústřední budova v ulici B. Smetany je pro účely knihovny nevyhovující a prostory, kde se nacházejí inženýrské sítě pro realizaci sociálního zařízení, především v Ústřední knihovně pro dospělé, jsou umístěny na místech, kde nelze zajistit přístup veřejnosti. Proto také již léta usilujeme o postavení nové budovy knihovny, která by odpovídala požadavkům pro veřejnou instituci tohoto typu.13. Spokojenost s technickým vybavením vyjádřilo 64 % respondentů, 32 % jich otázku nehodnotilo a 4 % respondentů spokojena nejsou.
 6. 6. Málo počítačů Knihovny jsou limitovány prostorem vhodným pro umístění počítačů tak, aby to nebylo na úkor ostatních návštěvníků, ale i možnostmi datové sítě, kdy v daném objektu může být vyčerpána její kapacita. Proto také v některých knihovnách nabízíme bezdrátový příjem internetu, kde má návštěvník možnost připojit vlastní notebook. Pomalé počítače Knihovna disponuje 74 počítači pro veřejnost, z nich ty méně kvalitní slouží jako on- line katalogy. Není v našich možnostech počítače neustále obnovovat, přesto se snažíme, aby mezi nimi nebyl žádný starší 5 let. V současné době probíhá výměna části počítačů za nové. Pomalý internet Knihovna má stabilní internetové připojení, přesto se může stát, že ve špičce může rychlost kolísat. Tuto skutečnost nejsme schopni ovlivnit.14. Je potěšitelné, že 99 % respondentů hodnotí pracovníky knihovny jako velmi vstřícné, 79 respondentů podpořilo tento výsledek i slovním vyjádřením. V 7 případech si respondenti stěžují na nepříjemné chování některých pracovníků. Povinností všech našich pracovníků je chovat se k návštěvníkům slušně a vstřícně. V případě, že se tak neděje, možností pro zjednání nápravy je písemné upozornění adresované ředitelce knihovny, ve kterém bude popsán konkrétní případ se stížností na konkrétního pracovníka.15. Úroveň odborných znalostí hodnotí 96 % respondentů kladně, 7 jich vyjádřilo tuto skutečnost i slovně.16. Celková úroveň služeb knihovny je 95 % respondentů hodnocena jako výborná a velmi dobrá, 59 respondentů je slovně pochválilo.Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku. Budeme se snažitzohlednit připomínky i náměty v naší další práci. Máme radost, že jste s knihovnouspokojeni.A na závěr od vás:  Knihovna je fajn instituce.  Oceňuji práci knihoven v Plzni a přeji mnoho dalších úspěchů.  Velmi oceňuji dostupnost knihovnických služeb.  Hlavně nedopustit jakoukoliv diskusi o tom, zda jsou knihovny užitečné nebo ne. Jsou užitečné a patří k životu vyspělé společnosti.
 7. 7. Výsledky v číslech a grafech 1. 3% 4% 1% 14% denně1. Jak často navštěvujete prostory knihovny? týdnědenně 37 jedenkrát za čtrnáct dnítýdně 150jedenkrát za čtrnáct dní 259 měsíčněměsíčně 554 čtvrtletně 53% 25%čtvrtletně 13 půlročněpůlročně 0 jinakjinak 26celkem odpovědělo 1039 2. 2% 10%2. Jak často využíváte webové stránky denněknihovny? týdně 11%denně 15 41% jedenkrát za čtrnáct dnítýdně 68 měsíčnějedenkrát za čtrnáct dní 79 čtvrtletněměsíčně 145 21% půlročněčtvrtletně 70 jinakpůlročně 35 5% 10%jinak 288celkem odpovědělo 700 3.3. Využíváte služby v knihovně (lze vybrat i 1% 1% Ústřední knihovnavíce možností) 1% Bolevec 1% 2%Ústřední knihovna 296 1% 6% Bory DoubravkaBolevec 143 1% LobzyBory 124 1% 21% LochotínDoubravka 82 2% SkvrňanyLobzy 21 1% SlovanyLochotín 153 1% Vinice 5% Hudební a internetováSkvrňany 81 Bílá HoraSlovany 130 2% Božkov 10%Vinice 32 Černice Červený HrádekHudební a internetová 73 9% KoterovBílá Hora 11 KřimiceBožkov 14 9% LhotaČernice 25 6% LiticeČervený Hrádek 7 6% Malesice 11% RadčiceKoterov 12 2% RadobyčiceKřimice 18 BibliobusLhota 20Litice 23Malesice 9Radčice 7Radobyčice 13Bibliobus 87
 8. 8. 4.4. Využíváte knihovnu a její služby pro: 6%volný čas 973studium, vzdělávání 424pro své zaměstnání 95 28% volný čas studium, vzdělávání pro své zaměstnání 66% 5. 0% 1% 1%5. Jak Vám vyhovuje provozní doba 4%knihovny?vyhovuje 780 vyhovujespíše vyhovuje 192 19% spíše vyhovujeprůměr 38 průměrspíše nevyhovuje 10 spíše nevyhovujezcela nevyhovuje 1 zcela nevyhovujenehodnotím 10 nehodnotímprůměrná známka 1,3 75%celkem odpovědělo 1 0316. Jak hodnotíte tyto služby? 1 2 3 4 5 ne ano Øvýpůjční služby 690 300 22 3 0 10 1015 1,3kopírovací služby 141 108 40 6 5 522 300 1,8přístup k veřejnému internetu 216 154 39 4 3 483 416 1,6meziknihovní výpůjční služby 138 95 24 2 4 632 263 1,6informační a rešeršní služby 143 96 24 1 1 627 265 1,6kulturní a vzdělávací pořady 114 90 35 2 1 650 242 1,7služby studovny (čítárny) 167 102 24 3 0 610 296 1,5 6. 2,0 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 výpůjční služby 1,5 1,5 1,3 kopírovací služby přístup k veřejnému internetu 1,0 meziknihovní výpůjční služby informační a rešeršní služby 0,5 kulturní a vzdělávací pořady služby studovny (čítárny) 0,0 průměrná známka
 9. 9. 7. Jak hodnotíte nabídku knihovního fondu? 1 2 3 4 5 ne ano Økrásné literatury 311 480 109 9 2 90 912 1,8naučné literatury 221 314 153 21 0 249 704 2,0časopisů 268 323 94 10 4 266 695 1,8elektronických informačních zdrojů (el. časopisy,bibliografické a plnotextové databáze) 64 78 37 9 1 712 189 2,0hudebních CD, kazet a audiovizuálních dokumentů 78 110 71 18 3 622 280 2,1 krásné literatury 7. 2,2 2,1 naučné literatury 2,1 2,0 2,0 2,0 časopisů 1,9 1,8 1,8 1,8 elektronických informačních zdrojů 1,7 (el. časopisy, bibliografické a plnotextové dabáze) 1,6 hudebních CD, kazet a průměrná známka audiovizuálních dokumentů 8. 1% 1%8. Jste spokojeni s dostupností knihovny? 1%(vzdálenost, dopravní spojení, parkování, 3%bezbariérový přístup)určitě ano 843 určitě ano 13%spíše ano 133 spíše anoprůměr 34 průměrspíše ne 13 spíše nevůbec ne 6 vůbec nenehodnotím 7 nehodnotímprůměrná známka 1,3 81%celkem odpovědělo 1036 9.9. Umožňují Vám internetové stránkyknihovny bez problémů nalézat informace oknihovních fondech a službách knihovny? určitě anourčitě ano 335 35% spíše anospíše ano 142 47% průměrprůměr 23 spíše nespíše ne 6 vůbec nevůbec ne 4 nehodnotímnehodnotím 437průměrná známka 1,4 0% 15%celkem odpovědělo 947 1% 2%
 10. 10. 10.10. Pomáhá Vám knihovna získat informačnídovednosti, které potřebujete?(např. při vyhledávání v katalogu,v databázích, na internetu) určitě ano 32%určitě ano 440 spíše anospíše ano 179 46% průměrprůměr 30 spíše nespíše ne 11 vůbec ne 0%vůbec ne 2 nehodnotímnehodnotím 311 1%průměrná známka 1,4 3% 18%celkem odpovědělo 973 11. 1% 2%11. Jste spokojen/a s rozsahem a kvalitou 3%prostor knihovny? 9%určitě ano 610 určitě anospíše ano 275 spíše anoprůměr 90 průměrspíše ne 27 26% spíše ne 59%vůbec ne 6 vůbec nenehodnotím 17 nehodnotímprůměrná známka 1,6celkem odpovědělo 1025 12.12. Jste spokojen/a se sociálním zázemímknihovny? (oddechové prostory, WC) 25%určitě ano 373 určitě anospíše ano 193 38% spíše anoprůměr 111 průměrspíše ne 41 2% spíše nevůbec ne 18 4% vůbec nenehodnotím 242 nehodnotím 11%průměrná známka 1,8celkem odpovědělo 978 20% 13.13. Považujete technické vybavení určené propřístup k informacím za dostatečné? 30% určitě ano 32%(počítače, kopírky apod.) spíše anourčitě ano 294 průměrspíše ano 239 spíše neprůměr 97 vůbec nespíše ne 25 1% nehodnotímvůbec ne 5 3%nehodnotím 321 10% 24%průměrná známka 1,8celkem odpovědělo 981
 11. 11. 14. 0% 0% 1% 1%14. Jsou k Vám pracovníci knihovny vstřícní?určitě ano 969 5%spíše ano 47 určitě anoprůměr 13 spíše anospíše ne 1 průměrvůbec ne 1 spíše nenehodnotím 7 vůbec neprůměrná známka 1,1 nehodnotímcelkem odpovědělo 1038 93% 15. 0% 4%15. Mají podle Vás pracovníci knihovny 1%dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby 14%mohli odpovídat na Vaše dotazy? určitě anourčitě ano 825 spíše anospíše ano 148 průměrprůměr 12 spíše nespíše ne 2 vůbec nevůbec ne 0 nehodnotímnehodnotím 41 81%průměrná známka 1,2celkem odpovědělo 1028 0% 16. 1%16. Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb 4%poskytovaných knihovnou? výbornávýborná 642 velmi dobrávelmi dobrá 331 32% uspokojiváuspokojivá 40 dostatečnádostatečná 1 63% nedostatečnánedostatečná 0 nehodnotímnehodnotím 10průměrná známka 1,4celkem odpovědělo 1024 17. 25%17. Jste žena nebo muž?žena 775 ženamuž 262 mužcelkem odpovědělo 1037 75%
 12. 12. 18. 6%18. Kolik je Vám let? 15% <15 30%věk počet<15 61 15-2615-26 15027-65 501 27-65>65 306 >65celkem odpovědělo 1018 49% 19.19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené 10% základní nevyučenvzdělání? 24%základní nevyučen 99 vyučen/a nebo SŠ bez 17%vyučen/a nebo SŠ bez maturity 169 maturitystřední s maturitou 411 střední s maturitoupomaturitní, VOŠ 78 8% pomaturitní, VOŠvysokoškolské 244celkem odpovědělo 1001 vysokoškolské 41% 20. důchodce20. Pokud nejste ekonomicky aktivní, zařaďtese do některé z uvedených kategorií: studentdůchodce 461 32%student 170 žena, muž v domácnosti,žena, muž v domácnosti, mateřská 44% mateřská dovolená,dovolená, apod. 58 apod.nezaměstnaný 21 nezaměstnanýekonomicky aktivní (nevyplňovalo se) 337 2%celkem odpovědělo 710 6% 16% ekonomicky aktivní (nevyplňovalo se)

×