Průzkum spokojenosti uživatelů r. 2009

344 views

Published on

Výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů se službami Obvodní knihovny Doubravka, Knihovna města Plzně, p. o.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Průzkum spokojenosti uživatelů r. 2009

  1. 1. Průzkum spokojenosti se službami Knihovny města Plzně, p. o. výsledky OK DoubravkaVe dnech od 19. října do 19. listopadu 2009 proběhl v Knihovně města Plzně Průzkum spokojenostise službami. V Obvodní knihovně Doubravka se zapojilo 48 respondentů, z toho 38 (81 %) žen a9 (19 %) mužů.Průměrná známka, kterou nás čtenáři hodnotili, je 1,5. Nejlépe hodnocená byla otázka č. 14. Jsou kVám pracovníci knihovny vstřícní? (průměrná známka 1,1), nejhůře otázky č. 12. Jste spokojen/a sesociálním zázemím knihovny? a č. 13. Považujete technické vybavení určené pro přístup k informacímza dostatečné? (průměrná známka 2).Několik připomínek se týkalo přístupu do naší knihovny po schodišti, který je zcela nevhodný prohůře pohyblivé čtenáře nebo maminky s kočárky. Tohoto problému jsme si vědomi, bohužel jeknihovna v OD Centrum pouze v nájmu a vybavení mimo své pronajaté prostory (např. zřízenívýtahu) není schopna ovlivnit – stejně jako i poměrně nevyhovující sociální zařízení, sdílené společněs divadlem Pluto.Připomínky se vztahovaly také k výpůjční lhůtě - ta je nastavena tak, aby umožnila optimálnícirkulaci knih mezi čtenáři. Výpůjčku, na kterou nemá nikdo další rezervaci, je možné 2x prodloužitna maximální dobu 84 dní.K nákupu a složení knihovního fondu si můžete přečíst vyjádření vedoucí oddělení nákupu azpracování knihovních fondů KMP:*Knihovna by měla nakupovat více nových knih.Ročně vychází v ČR cca 17 000 titulů v českém jazyce. Naše knihovna je schopna zakoupit azpracovat cca 3400 titulů ročně. Z toho je jasné, že ne všechny novinky v knihkupecké síti jsmeschopni obstarat. Přesto se domnívám, že vzhledem k finančnímu limitu knihovny, je nabídka novýchknih dostatečná.*Více časopisů bych si přála, na množství čtenářů jsou vypůjčené stále a v knihovně jsou staréhodata.Knihovna v Doubravce odebírá cca 90 titulů časopisů. Myslím, že nabízíme dostatečný počet titulůperiodik. Vzhledem k finančnímu limitu knihovny se raději zaměřujeme na literaturu trvalejšíhocharakteru (knihy, AV media). Proto rozšíření sortimentu časopisů neplánujeme.*Syn nesehnal Vančurovu knihu (povinná četba)-podnět mít k dispozici více výtisků povinné četby-nutná spolupráce se školami.Povinnou četbu doplňujeme a obměňujeme podle zájmu čtenářů do všech našich knihoven. Bohuželale není v našich možnostech (finančních ani prostorových), zásobit se na jedné knihovně ve velkémjedním konkrétním titulem. Pokud by se Váš syn s tímto problémem obrátil na knihovnici, určitě bymu poradila, ve které naší další knihovně je kniha dostupná.K technickému vybavení si můžete přečíst vyjádření správce systému KMP:Počty PC: knihovny jsou limitovány prostorem vhodným pro umístění počítačů, aby to nebylo na úkorpohodlí ostatních, ale i možnostmi datové sítě, jíž může být vyčerpána kapacita. Také proto naněkterých knihovnách nabízíme bezdrátový příjem Internetu, čtenář má možnost připojit vlastnínotebook.Pomalé počítače: knihovna disponuje 74 počítači určenými na veřejný internet, ty méně kvalitníslouží jako on-line katalog. Není v našich možnostech počítače neustále obnovovat, přesto sesnažíme, aby mezi těmito nebyl žádný starší pěti let.Rychlost Internetu: knihovna má stabilní připojení, přesto se může stát, že ve špičce může rychlostkolísat.
  2. 2. 1. 10%1. Jak často navštěvujete prostory knihovny? 4%denně 2 denně 2% 12%týdně 6 týdnějedenkrát za čtrnáct dní 9 jedenkrát za čtrnáct dníměsíčně 26 m ěs íčněčtvrtletně 1 18% čtvrtletněpůlročně půlročnějinak 5 jinakcelkem odpovědělo 49 54% 2. denně 6%2. Jak často využíváte webové stránky knihovny? týdnědenně 6%týdně 2 9% jedenkrát za čtrnáctjedenkrát za čtrnáct dní 2 dníměsíčně 3 měsíčněčtvrtletně 6 55% 18%půlročně 2 čtvrtletnějinak 19celkem odpovědělo 34 půlročně 6% jinak3. Využíváte služby v knihovně (lze vybrat i více 3.možností) Ús třední knihovnaÚstřední knihovna 9Bolevec Bolevec BoryBory 1Doubravka 48 DoubravkaLobzy 2 Lobzy 7% 1% 13% LochotínLochotín 2Skvrňany 3% SkvrňanySlovany 5 1% Slovany 3%Vinice ViniceHudební a internetová 1 Hudební a internetováBílá Hora Bílá HoraBožkov BožkovČernice ČerniceČervený Hrádek Červený HrádekKoterov KoterovKřimice Křim iceLhota 71% LhotaLitice LiticeMalesice Males iceRadčice RadčiceRadobyčice RadobyčiceBibliobus Bibliobus
  3. 3. 4. 8%4. Využíváte knihovnu a její služby pro:volný čas 45 23% volný časstudium, vzdělávání 15 studium, vzdělávánípro své zaměstnání 5 pro své zaměstnání 69% 5. 2%5. Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny? 13%vyhovuje 40 vyhovujespíše vyhovuje 6 spíše vyhovujeprůměr 1 průměrspíše nevyhovuje spíše nevyhovujezcela nevyhovuje zcela nevyhovujenehodnotím nehodnotímprůměrná známka 1,2celkem odpovědělo 47 85%6. Jak hodnotíte tyto služby? 1 2 3 4 5 ne ano Øvýpůjční služby 32 13 45 1,3kopírovací služby 6 3 1 27 10 1,5přístup k veřejnému internetu 12 5 2 19 19 1,5meziknihovní výpůjční služby 5 3 1 29 9 1,6informační a rešeršní služby 5 7 26 12 1,6kulturní a vzdělávací pořady 7 3 2 24 12 1,6služby studovny (čítárny) 10 3 2 25 15 1,5 6. 2,0 1,6 1,6 1,6 výpůjční s lužby 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 kopírovací s lužby přís tup k veřejném u internetu 1,0 m eziknihovní výpůjční s lužby inform ační a reš erš ní s lužby 0,5 kulturní a vzdělávací pořady s lužby s tudovny (čítárny) 0,0 průměrná známka
  4. 4. 7. Jak hodnotíte nabídku knihovního fondu? 1 2 3 4 5 ne ano Økrásné literatury 16 18 8 1 1 43 1,9naučné literatury 10 15 2 3 10 30 1,9časopisů 9 12 2 2 14 25 1,9elektronických informačních zdrojů (el. časopisy,bibliografické a plnotextové dabáze) 5 2 1 29 8 1,9hudebních CD, kazet a audiovizuálních dokumentů 7 2 2 1 26 12 1,8 krás né literatury 7. 2,0 1,9 naučné literatury 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 čas opis ů 1,8 1,8 1,8 elektronických inform ačních zdrojů 1,7 (el. čas opis y, bibliografické a plnotextové dabáze) 1,7 hudebních CD, kazet a průměrná známka audiovizuálních dokum entů 8.8. Jste spokojeni s dostupností knihovny?(vzdálenost, dopravní spojení, parkování, bezbariérový 4% 2%přístup)určitě ano 39 13%spíše ano 6 určitě anoprůměr 1 spíše anospíše ne průměrvůbec ne 2 spíše nenehodnotím vůbec neprůměrná známka 1,3 nehodnotímcelkem odpovědělo 48 81% 9.9. Umožňují Vám internetové stránky knihovny bezproblémů nalézat informace o knihovních fondech aslužbách knihovny?určitě ano 12 28% určitě anospíše ano 3 spíše anoprůměr 1 průměrspíše ne spíše nevůbec ne 63% 7% vůbec nenehodnotím 27 nehodnotímprůměrná známka 1,3celkem odpovědělo 43 2%
  5. 5. 10.10. Pomáhá Vám knihovna získat informačnídovednosti, které potřebujete? (např. při vyhledávání vkatalogu, v databázích, na internetu)určitě ano 20 určitě anospíše ano 4 spíše ano 43%průměr 1 46% průměrspíše ne spíše nevůbec ne vůbec nenehodnotím 19 nehodnotímprůměrná známka 1,2celkem odpovědělo 44 2% 9% 11. 2% 2%11. Jste spokojen/a s rozsahem a kvalitou prostor 9%knihovny?určitě ano 27 určitě anospíše ano 14 s píš e anoprůměr 4 prům ěrspíše ne 1 30% s píš e nevůbec ne 1 57% vůbec nenehodnotímprůměrná známka 1,6 nehodnotímcelkem odpovědělo 47 12. 9%12. Jste spokojen/a se sociálním zázemím knihovny?(oddechové prostory, WC) 2%určitě ano 17 5% určitě anospíše ano 11 39% spíše anoprůměr 9spíše ne 2 průměrvůbec ne 1 20% spíše nenehodnotím 4 vůbec neprůměrná známka 2,0 nehodnotímcelkem odpovědělo 44 25% 13.13. Považujete technické vybavení určené pro přístupk informacím za dostatečné? (počítače, kopírky apod.)určitě ano 13spíše ano 8 30% 30% určitě anoprůměr 6 spíše anospíše ne 3 průměrvůbec nenehodnotím 13 spíše neprůměrná známka 2,0 vůbec necelkem odpovědělo 43 7% nehodnotím 19% 14%
  6. 6. 14. 6%14. Jsou k Vám pracovníci knihovny vstřícní? 6%určitě ano 41spíše ano 3 určitě anoprůměr spíše anospíše ne průměrvůbec ne spíše nenehodnotím 3 vůbec neprůměrná známka 1,1 nehodnotímcelkem odpovědělo 47 88% 15.15. Mají podle Vás pracovníci knihovny dostatečnouúroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na 11%Vaše dotazy?určitě ano 32 určitě anospíše ano 7 16% s píš e anoprůměr prům ěrspíše ne s píš e nevůbec nenehodnotím 5 vůbec neprůměrná známka 1,2 nehodnotím 73%celkem odpovědělo 44 16.16. Jak hodnotíte celkovou úroveň služebposkytovaných knihovnou? 4%výborná 29velmi dobrá 14 výbornáuspokojivá 31% velmi dobrádostatečná uspokojivánedostatečná dostatečnánehodnotím 2 nedostatečná 65%průměrná známka 1,3 nehodnotímcelkem odpovědělo 45 17. 19%17. Jste žena nebo muž?žena 38 ženamuž 9 m užcelkem odpovědělo 47 81%
  7. 7. 18. 2%18. Kolik je Vám let? 2%věk počet <15<15 1 33%15-26 1 15-2627-65 28>65 15 27-65celkem odpovědělo 45 63% >65 19.19. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 20% základní nevyučenzákladní nevyučen 29%vyučen/a nebo SŠ bez maturity 9 vyučen/a nebo SŠ bezstřední s maturitou 19 m aturitypomaturitní, VOŠ 4 s třední s m aturitouvysokoškolské 13celkem odpovědělo 45 pom aturitní, VOŠ 9% vys okoš kols ké 42% 20. důchodce20. Pokud nejste ekonomicky aktivní, zařaďte se do studentněkteré z uvedených kategorií:důchodce 20 42% žena, muž vstudent 1 domácnosti, mateřskážena, muž v domácnosti, mateřská dovolená, apod. 2 50% dovolená, apod.nezaměstnaný 1 nezaměstnanýekonomicky aktivní (nevyplňovalo se) 24celkem odpovědělo 24 2% ekonomicky aktivní 2% 4% (nevyplňovalo se)Děkujeme všem respondentům, kteří se průzkumu zúčastnili.

×