Tillsyn som motor för energieffektivisering
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Tillsyn som motor för energieffektivisering

on

 • 863 views

Jessica Berggren, miljöförvaltningen i Stockholm talade om energieffektivisering i tillsynen på Klimatkommunernas föreningsträff 7 oktober 2009

Jessica Berggren, miljöförvaltningen i Stockholm talade om energieffektivisering i tillsynen på Klimatkommunernas föreningsträff 7 oktober 2009

Statistics

Views

Total Views
863
Views on SlideShare
824
Embed Views
39

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

5 Embeds 39

http://www.klimatkommunerna.se 33
http://www.slideshare.net 3
http://www.klimatkommunerna.infomacms.com 1
http://test.klimatkommunerna.se 1
http://klimatkommunerna.unicms.se 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tillsyn som motor för energieffektivisering Presentation Transcript

 • 1. Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö
 • 2. Varför ska vi arbeta med energitillsyn? EU-parlamentets 2020 mål Energimyndigheten har utpekat energi som en övergripande miljömålsfråga. De nationella miljökvalitetsmålen. Miljöbalkens mål om hållbar utveckling. Miljöbalken ger oss uppdraget som tillsynsmyndighet!
 • 3. Miljöbalken 2 kap 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.
 • 4. Mål och utsläpp per stockholmare Ton CO2-ekv per stockholmare och år 6 5,3 5 4,5 4,0 4 3 2 Fossil- 1 bränslefritt 0 1990 2000 2005 2050 År www.stockholm.se/vaxthuseffekten
 • 5. Utsläpp av CO2e år 2005 i Stockholms stad 32% Trafik El 45% Uppvärmning 23% www.stockholm.se/vaxthuseffekten
 • 6. Naturvårdsverkets vägledning Det finns inga hinder för en kommun att bedriva tillsyn över och ställa krav på energihushållning i en fastighet. En fastighet är en miljöfarlig verksamhet eftersom miljön påverkas.
 • 7. Verksamhetsutövaren fortlöpande planera och kontrollera verksamheten (egenkontroll) hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan Tillsynsmyndigheten Ska arbeta förebyggande, kontrollerande och uppföljande Kan använda sig av Uppmaning Förelägganden Förbud
 • 8. Så här gjorde vi …
 • 9. Utbildning Grundutbildning Inspektörsutbildning Workshop ge inspektörerna kunskap och verktyg för att kunna och våga bedriva tillsyn över energianvändning
 • 10. Två vägar att gå Projekt med energitillsyn – SL – SISAB Integrera med befintliga tillsynen – Fastighetsägare med flerbostadshus – Närvärmekampanjen/oljepannor – Förskolor och skolor – ”Traditionella” miljöfarliga verksamheter – Energianläggningar
 • 11. Miljöfarliga verksamheter Vid tillståndsremisser skrivs energihushållning in som en punkt i remissvaret. Frågar efter: – energiplaner – utförda energieffektiviseringar – planerade energieffektiviseringar – användningsstatistik
 • 12. IPPC-direktivet Nytt tillstånd eller föreläggande för vissa större anläggningar. Optimera energianvändningen. Kartläggning av energianvändningen. Plan för energieffektiviserande åtgärder. Redovisa senast den 31 mars 2008. Miljörapporten. Har gett resultat!
 • 13. Fastighetsägarens egenkontroll
 • 14. Närvärmekampanjen Oljebaserad uppvärmning Alla fastigheter Började 2005 Samarbete med inspektörer av energianläggningar Timavgifter
 • 15. Närvärmekampanjen Utförda energieffektiviseringar Planerade energieffektiviseringar Uppföljning av energianvändning för uppvärmning och el Injusteringar av ventilations- och värmesystem Funderingar på byte av uppvärmningssätt Underhållsplan
 • 16. Lärdomar Hitta fastigheterna Bokningsförfarandet – Telefon – Skriftligt Fokus på oljecisternen Bedömningar Mallar Avgiften
 • 17. Flerbostadshus Samarbete med hälsoskyddsinspektörerna Började 2007 Kommunala, privata och bostadsrättsföreningar Först: fast årlig avgift, minst 100 lägenheter NU: timavgift, fastighetstaxeringen flerbostadshus
 • 18. Flerbostadshus Utförda energieffektiviseringar Energideklaration och ev. åtgärdsförslag Planerade energieffektiviseringar Befintligt uppvärmningssystem Uppföljning av användningen av vatten, el samt energi för uppvärmning Speciella frågor vid oljeeldning Inomhustemperatur Ventilationssystem Underhållsplan
 • 19. Lärdomar Ny och ovan målgrupp Tydlighet i urval och omfattning Dialogen under inspektionen Föreläggande om egenkontroll Bedömningsgrunder Mallar Avgiften
 • 20. Enkät till fastighetsägare En elektronisk enkät. 37 svar från ca 60 fastighetsägare Frågor om vad de tyckt om tillsynen. Frågorna handlade om vår information inför, bristerna i egenkontrollen, dialogen med handläggare mm. 39% var nöjda med vår tillsyn som helhet, 24% svarade varken eller. Svarsalternativen: inte alls, mindre, varken eller, nöjd, mycket.
 • 21. Utbilda fastighetsägare
 • 22. Resultaten från utbildningen 250 fastighetsägare på 7 grupper 54 fastighetsägare utförde minst en åtgärd. Utfört: 2,8 GWh och 313 ton CO2e. Alla föreslagna : 15,6 GWh och 1900 ton CO2e. Praktiska kunskaper för att kunna fortsätta arbeta konkret med energianvändning och egenkontroll
 • 23. Tack för att ni lyssnade Jessica Berggren 08-508 28 123 jessica.berggen@miljo.stockholm.se