Analyse av skjønnlitterære tekster<br />Skjønnlitteratur (fiksjon)<br />Lyrisk<br />Dramatisk<br />Dikt<br />Sang<br />Vis...
Lyrikk – Analyse av dikt<br />Lyrikk- av det greske ordet lyra: <br />- et strengeinstrument som ble brukt i antikkens Hel...
Karakteristiske trekk	<br />Økonomisk og nøysomt forhold til språket.<br />Inndeling i strofer og vers.<br />Strofe – er a...
Ordet	<br />Å studere dikterens ordvalg er grunnleggende dersom vi vil trenge inn i lyrikken.<br />Noen ord er mer følelse...
Språklige virkemidler i dikt<br />Bilder – ordene blir brukt på en slik måte at de står for noe mer og noe annet enn den k...
Besjeling – menneskeliggjøring av ting.<br />”Elvene nynne de langedæmpede, dyssende Sange.”<br />Du finner et eksempel på...
Rim og rytme<br />Enderim – sluttordene i verselinjene rimer.<br />Allitterasjon – fremheving av to eller flere ord ved at...
Komposisjon<br />Alle tekster kan sammenliknes med byggverk.<br />Komposisjon er det samme som oppbygning, å sette sammen ...
Inndelingen i strofer og verselinjer forteller oss også om komposisjon. Dersom diktet ikke er inndelt i strofer er det ikk...
Sirkelkomposisjon – noen dikt kan slutte som de begynte.<br />Figurdikt: Oppbygning kan også gjelde den ytre formen på dik...
Motiv – tema - budskap<br />Motiv: den konkrete situasjonen som dikteren bruker til å uttrykke tema.<br />Budskap: den hol...
Det lyriske jeg<br />Begrepet synsvinkel som vi kjenner fra tolkning av noveller og romaner, (epikk) blir ikke brukt i dik...
Tolkning av dikt<br />Å lese dikt kan gi opplevelser og være en kilde til refleksjon, og slik inspirere oss til å formidle...
En dikttolkning skal inneholde din egen forståelse av diktet og en begrunnelse for den.<br />Analyse kan være et forarbeid...
Forslag til momenter som skal være med i en tekstanalyse.<br />Innledning<br />Presenter forfatteren<br />Oppgi tittelen p...
Hoveddel<br />Her skal du presentere analysen og grunnlaget for tolkningen din.<br />Du kan utdype innholdet i diktet og v...
Innhold<br />beskriver diktet bestemte situasjoner, steder, personer, miljø?<br />Uttrykker det stemninger, atmosfære, føl...
2. Virkemidler<br />Hvilke virkemidler har forfatteren brukt, og hva oppnår han med dem?<br />Ordvalg (denotasjon, konnota...
3. Konklusjon<br />Nå kan du samle trådene og formulere tema og budskap.<br />Hvilke helhetsinntrykk sitter du igjen med?<...
Avslutning<br />Mye kan passe i en avslutning. <br />Har tema i diktet aktualitet?<br />Hvordan stiller du deg til budskap...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analyse av dikt ii

20,189 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
164
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analyse av dikt ii

 1. 1. Analyse av skjønnlitterære tekster<br />Skjønnlitteratur (fiksjon)<br />Lyrisk<br />Dramatisk<br />Dikt<br />Sang<br />Vise <br />Tragedie<br />Komedie<br />Episk<br />Romaner<br />Eventyr<br />Noveller<br />Fortelling<br />
 2. 2. Lyrikk – Analyse av dikt<br />Lyrikk- av det greske ordet lyra: <br />- et strengeinstrument som ble brukt i antikkens Hellas.<br />
 3. 3. Karakteristiske trekk <br />Økonomisk og nøysomt forhold til språket.<br />Inndeling i strofer og vers.<br />Strofe – er avsnittene eller delene som et dikt vanligvis er delt opp i.<br />Vers – hver strofe har et visst antall linjer. Disse linjene kalles vers eller verselinjer. <br />
 4. 4. Ordet <br />Å studere dikterens ordvalg er grunnleggende dersom vi vil trenge inn i lyrikken.<br />Noen ord er mer følelsesladde enn andre og dikterens valg har spesielle virkninger på oss som lesere.<br />Ord skaper assosiasjoner.<br />Denotasjon – ord som har samme betydning.<br />Eksempel: Orkan: Vind med styrke over 32,7 m/s.<br />Konnotasjon – bibetydning<br />Eksempel: Orkan: Opprør, ukontrollerte bevegelser, maktesløshet etc. <br />
 5. 5. Språklige virkemidler i dikt<br />Bilder – ordene blir brukt på en slik måte at de står for noe mer og noe annet enn den konkrete betydningen av den.<br />Sammenlikning – det enkleste bildet er ofte en sammenlikning. <br />Eksempel: ”Du er som en blomst”. Her symboliserer ”blomst” noe som beskriver personen. Du kan lese mer om symbol.<br />Metafor – sammenlikning uten sammenlikningsordet (som)<br />Eksempel: ”Du er en blomst”. Subjektet blir her beskrevet som en blomst. <br />
 6. 6. Besjeling – menneskeliggjøring av ting.<br />”Elvene nynne de langedæmpede, dyssende Sange.”<br />Du finner et eksempel på dette i diktet ”En Vaarnat” av Johan Sebastian Welhaven. I første strofe, verselinje tre og fire tillegger lyrikeren elvene den menneskelige egenskapen ”å nynne”.<br />Eksempel II "Fager kveldssol smiler" <br />Personifisering – Når abstrakte begreper, for eksempel sannheten, får menneskelige egenskaper.<br />Eksempel:Frykten lurte mørkret. <br />Symboler.<br />
 7. 7. Rim og rytme<br />Enderim – sluttordene i verselinjene rimer.<br />Allitterasjon – fremheving av to eller flere ord ved at de begynner med samme konsonant eller konsonantgruppe, eller at de begynner med (helst ulike) vokaler. Kalles også bokstavrim.<br />Assonans – når den samme eller nærliggende vokal opptrer inne i ordene i trykktunge stavelser.<br />Rytme<br />Troké: Tung – Lett Eksempel: ing|en<br />Jambe: Lett – Tung Eksempel: or|kan<br />Spondé: Tung – Tung Eksempel: su|sen<br />Daktyl: Tung - Lett – Lett Eksempel: bak|en|om<br />Anapest: Lett - Lett- Tung Eksempel: ab|so|lutt<br />Gjentakelse av ord skaper også rytme. <br />
 8. 8. Komposisjon<br />Alle tekster kan sammenliknes med byggverk.<br />Komposisjon er det samme som oppbygning, å sette sammen deler til en helhet.<br />Motsetninger og kontraster er en byggemetode. Liv – død, himmel – helvete.<br />
 9. 9. Inndelingen i strofer og verselinjer forteller oss også om komposisjon. Dersom diktet ikke er inndelt i strofer er det ikke – strofisk. Og vi må prøve å finne ut hvilke virkning dette gir. (jfr. Dråpediktet til Jan Erik Vold)<br />Et dikt kan også bindes sammen med gjentagelser. (Runde, rare Rulle rusk.) <br />
 10. 10. Sirkelkomposisjon – noen dikt kan slutte som de begynte.<br />Figurdikt: Oppbygning kan også gjelde den ytre formen på diktet. Diktet får en visuell effekt som gjerne står i forbindelse med diktets innhold.<br />Allusjoner – Henvisninger til bestemte personer, uttalelser, hendinger eller annen litteratur.<br />
 11. 11. Motiv – tema - budskap<br />Motiv: den konkrete situasjonen som dikteren bruker til å uttrykke tema.<br />Budskap: den holdningen eller meningen kunstneren formidler i tilknytning til tema.<br />
 12. 12. Det lyriske jeg<br />Begrepet synsvinkel som vi kjenner fra tolkning av noveller og romaner, (epikk) blir ikke brukt i diktanalyse.<br />Men det er viktig å finne en eventuell ”stemme” i diktet.<br />Denne stemmen i dikt kalles ”det lyriske jeg”<br />Som i episk diktning kan vi ikke sette likhetstegn mellom ”jeget” og forfatteren.<br />Et dikt taler også til et ”du” og for å forstå et dikt er det viktig å tenke over hvem dette jeg eller du kan være. <br />
 13. 13. Tolkning av dikt<br />Å lese dikt kan gi opplevelser og være en kilde til refleksjon, og slik inspirere oss til å formidle noe av det teksten vekker i oss.<br />Tekster er et resultat av valg, dikterens valg. Når vi skal analysere, er det nyttig å kartlegge disse valgene.<br />
 14. 14. En dikttolkning skal inneholde din egen forståelse av diktet og en begrunnelse for den.<br />Analyse kan være et forarbeid for en slik tekstforståelse.<br />Analysen er derfor et middel, ikke et mål i seg selv.<br />
 15. 15. Forslag til momenter som skal være med i en tekstanalyse.<br />Innledning<br />Presenter forfatteren<br />Oppgi tittelen på diktet<br />Når ble diktet skrevet/trykt<br />Kommenter om dette har noe å si for forståelse av diktet.<br />Kort om hva diktet handler om<br />Forklar motiv og antyd tema.<br />
 16. 16. Hoveddel<br />Her skal du presentere analysen og grunnlaget for tolkningen din.<br />Du kan utdype innholdet i diktet og vise hvilke virkemidler forfatteren har brukt.<br />
 17. 17. Innhold<br />beskriver diktet bestemte situasjoner, steder, personer, miljø?<br />Uttrykker det stemninger, atmosfære, følelser, tanker, konflikter?<br />Hvem snakker i diktet? Er det et ”jeg” og/eller et ”du”?<br />
 18. 18. 2. Virkemidler<br />Hvilke virkemidler har forfatteren brukt, og hva oppnår han med dem?<br />Ordvalg (denotasjon, konnotasjoner, assosiasjoner)<br />Bildebruk (sammenlikninger, metafor, symbol)<br />Rim og rytme<br />Komposisjon (motsetninger, gjentagelser, strofer/vers)<br />Allusjoner<br />
 19. 19. 3. Konklusjon<br />Nå kan du samle trådene og formulere tema og budskap.<br />Hvilke helhetsinntrykk sitter du igjen med?<br />Hva formidler diktet?<br />Sier diktet noe om generelle menneskelige forhold, eller har det kanskje et bestemt filosofisk, politisk eller religiøst innhold?<br />
 20. 20. Avslutning<br />Mye kan passe i en avslutning. <br />Har tema i diktet aktualitet?<br />Hvordan stiller du deg til budskapet?<br />I en dikttolking er mulighetene mange. Selv om diktet er ferdig fra dikterens side, blir det skapt på nytt i møtet med deg som leser.<br />

×