Tekijänoikeus ja turvallisuus Internetissä

4,180 views

Published on

Tekijänoikeudet ja turvallisuus Internetissä luento pidettiin Hämeenkylän koulun (Vantaa) opettajille 21.11.2008.

Published in: Technology

Tekijänoikeus ja turvallisuus Internetissä

 1. 1. Tekijänoikeus ja turvallisuus Internetissä Krista Auvinen Johtava informaatikko Vantaan kaupunginkirjasto Hämeenkylän koulu Vantaa 22.10.2008
 2. 2. Internet on osa elämää, arkea ja yhteiskuntaa <ul><li>Internet on jokapäiväinen mediamme </li></ul><ul><li>Se kannustaa aktiiviseen luomiseen, sisältöjen tuottamiseen ja julkaisemiseen </li></ul><ul><li>Se hyödyntää digitaalista tallennus- ja jakelutekniikkaa sekä immateriaalista teosten levittämistä ja käyttöä </li></ul>
 3. 3. Internet ei ole vapaa vyöhyke <ul><li>Lainsäädäntö, hyvät tavat ja sosiaalis-kulttuurinen kontrolli ylettyy myös Internetiin </li></ul><ul><li>Julkaiseminen ja julkaistujen teosten käyttö ei ole vapaata myöskään Internetissä vaan sitä sääntelee tekijänoikeuslainsäädäntö </li></ul>
 4. 4. Miksi tekijänoikeus? <ul><li>Tekijänoikeus turvaa paitsi yksittäisen tekijän oikeudet myös edistää sisältöjen tuotantoa, yritystoiminnan ja tuotekehitystä yhteiskunnassamme. </li></ul><ul><li>Se perustuu ajatukseen, että tekijällä tai tekijänoikeudet omaavalla taholla on oikeus saada taloudellista hyötyä teoksen käytöstä eikä oikeuksia teoksen käyttöön yleensä jaeta ilmaiseksi. </li></ul>
 5. 5. Tekijänoikeus <ul><li>Tekijänoikeus on lakiin perustuva oikeus, joka takaa erilaisten hengentuotteiden tekijöille oikeuden määrätä omista teoksistaan. </li></ul><ul><li>Se koskee mm. kuvaa, tekstiä, av-aineistoa </li></ul><ul><li>Tekijänoikeus syntyy teoksen luomishetkellä, joten teoksen tekijän ei tarvitse rekisteröidä teosta tai julkaista sitä copyright merkinnällä </li></ul>
 6. 6. Teos <ul><li>Teos = mikä tahansa luovan työn tulos esim. kaunokirjallinen teos, tieteellinen teksti, maalaus, valokuva, sävellys, tietokoneohjelma tai verkkosivusto </li></ul><ul><li>Teoksen on ylitettävä teoskynnys, jotta se saisi tekijänoikeuden </li></ul><ul><li>Oltava omaperäinen ja itsenäinen luomistyön tulos </li></ul><ul><li>Teoskynnys ylittyy eri teoslajeilla eri tavoin </li></ul>
 7. 8. Tekijänoikeuden kaksi puolta <ul><li>Oikeuksia on kahdenlaisia: taloudellisia ja moraalisia </li></ul><ul><li>Taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat määräämisoikeus teoksen julkaisemisesta tai julkaisusta, kappaleiden valmistamisesta ja muuntelusta sekä saattaminen yleisön saataville: esittäminen ja näyttäminen yleisölle, levittäminen ja välittäminen yleisölle </li></ul>
 8. 9. Tekijänoikeuden kaksi puolta <ul><li>Moraalisiin oikeuksiin kuuluu isyys- ja kunnioittamisoikeus </li></ul><ul><li>Isyysoikeuden nojalla tekijän nimi on mainittava teosta käytettäessä </li></ul><ul><li>Kunnioittamisoikeus taas tarkoittaa ettei teosta saa muunnelle tavalla joka loukkaa tekijää </li></ul>
 9. 10. Tekijänoikeuden kesto <ul><li>Tekijänoikeus päättyy yleensä , kun tekijän kuolemasta on kulunut 70 vuotta </li></ul><ul><li>suoja-ajan päätyttyä teosta voi käyttää vapaasti ja sen voi julkaista vapaasti </li></ul>
 10. 12. http://www.flickr.com/photos/keith1999/260088022/
 11. 13. http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi
 12. 14. Tekijänoikeuksien luovutus <ul><li>Tekijänoikeuksiin kuuluu myös oikeus luovuttaa näitä oikeuksia toisille joko kokonaan tai käyttöoikeuksina </li></ul><ul><li>Taloudelliset tekijänoikeudet voidaan luovuttaa kokonaan tai osittain, mutta moraaliset oikeudet pysyvät tekijällä </li></ul>
 13. 15. Opettajan ja oppilaan tekijänoikeudet <ul><li>Opettajalle voi syntyä tekijänoikeus itse tekemäänsä aineistoon kuten luentokalvoihin tai teksteihin </li></ul><ul><li>Jos toinen henkilö käyttää näitä se edellyttää useimmiten luvan kysymistä. </li></ul><ul><li>Oikeudet voivat kuitenkin siirtyä työnantajalle </li></ul><ul><li>Oppilaalla on tekijänoikeus mm. piirustuksiin ja kirjallisiin opinnäytteisiin. </li></ul>
 14. 16. Kopioiminen yksityiseen käyttöön <ul><li>Julkistetusta teoksesta saa kopioida saa yksityiseen käyttöön ilman lupaa muutaman kappaleen yksityiseen piiriin </li></ul>
 15. 17. Pohdintakysymyksiä kopioinnista <ul><li>Saako tietokone-ohjelmaa kopioida yksityiseen käyttöön? </li></ul><ul><li>Onko sallittua kopioida lailliselta cd-levyltä musiikkia mp3-soittimeen? </li></ul><ul><li>Saako musiikkiverkkokaupasta ostettua mp3-kappaletta kopioida kannettavaan musiikkisoittimeen ja kotiverkkoon? </li></ul>
 16. 18. Pohdintakysymyksiä kopioinnista <ul><li>Onko kopiosuojauksien purkaminen sallittua vai kiellettyä silloin kun halutaan valmistaa kopio yksityiseen käyttöön? </li></ul><ul><li>Onko sallittua vai kiellettyä kopioida musiikkialbumi tai elokuva dvd:ltä vertaisverkkoon ja jakaa sitä siellä? </li></ul><ul><li>Onko sallittua tuoda maahan pieni määrä Tallinnan torilta ostettuja piraatti-cd-levyjä? </li></ul>
 17. 20. Koulut ja kopiointi <ul><li>Kun opetus- ja tutkimuskäyttöön otetaan valokopiota tekijänoikeuden suojaamasta aineistosta tarvitaan aina oikeudenomistajan lupa </li></ul><ul><li>OPM hankkii valokopiointiluvat oppilaitoksille niihin kopioihin, jotka jaetaan oppilaitoksille maksutta </li></ul><ul><li>Valokopiointiluvalla saa opettaja kopioida julkaisusta opetusta varten luku- tai koulutuskauden aikana enintään 20 sivua, muttei koskaan enempää kuin puolet julkaisusta </li></ul>
 18. 21. Pohdittavaa kopionnista <ul><li>Saako opettaja skannata skannerilla kopioluvan saanutta aineistoa? </li></ul>
 19. 22. Sitaattioikeus <ul><li>Sitaattioikeuden nojalla toisen tuottamaa teosta saa lainata eli siteerata </li></ul><ul><li>Tämän täytyy olla asiallista kommentointia, ja aika suppeaa </li></ul><ul><li>Siteeraaminen voi olla myös esim. valokuvan tarkastelua, jolloin kyseinen valokuva voidaan liittää vaikkapa kirjoitelmaan </li></ul><ul><li>Omilla kotisivuilla saa kertoa toisten teoksista mutta ei saa julkaista luvatta toisten valokuvia, tekstejä ja musiikkia </li></ul>
 20. 24. Sitaattioikeus Internetissä <ul><li>Onko linkittäminen sallittua Internetissä? </li></ul><ul><li>Onko kuvien linkittäminen muilta verkkosivuilta omille sivuille sallittua? </li></ul>
 21. 25. Yleisölle välittäminen <ul><li>Teoksen yleisölle välittämisoikeus kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin </li></ul><ul><li>Jos haluat välittää yleisölle jonkun muun tekemän teoksen tarvitset siihen tekijän luvan. </li></ul><ul><li>Julkista esittämistä on teoksen esittäminen julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle </li></ul><ul><li>Esimerkiksi elävän musiikin tai äänitemusiikin soittaminen perhepiirissä tai muussa suljetussa piirissä on vapaata. </li></ul>
 22. 26. Yleisölle välittäminen Internetissä <ul><li>Teoksen saattaminen yleisön saataviin tietoverkkojen välityksellä kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin </li></ul><ul><li>Mm. Tiedostojen ja tietokoneohjelmien jakaminen Internetissä on julkista yleisölle välittämistä eikä ole sallittua ilman tekijän lupaa </li></ul>
 23. 27. Yleisölle välittäminen opetustilanteessa <ul><li>Voiko TV:tä katsoa laillisesti luokassa? </li></ul><ul><li>Saako ohjelman nauhoittaa luokassa myöhemmin katseltavaksi? </li></ul>
 24. 28. Tekijänoikeusrikkomusten seuraamukset <ul><li>Huomautus </li></ul><ul><li>Korjauspyyntö </li></ul><ul><li>Korvaus </li></ul><ul><li>Takavarikointi </li></ul><ul><li>Sakko </li></ul><ul><li>Vankeus </li></ul>
 25. 29. Creative Commons eli CC-lisenssi <ul><li>Creative commons lisenssillä tekijä voi luopua osasta tekijänoikeuksistaan ja määritellä antamansa vapaudet käyttää teosta ( some rights reserved ) </li></ul><ul><li>Creative Commons http://creativecommons.fi/etusivu </li></ul><ul><li>Tekijä voi kopioida verkkopalvelusta cc-lisenssin ja millä ehdoin haluaa tulostaan jaettavan </li></ul><ul><li>CC pyrkii edistämään luovaa verkkotoimintaa ja teosten laillista jälkikäyttöä </li></ul>
 26. 30. http://creativecommons.fi/etusivu
 27. 33. http://flickr.com/photos/7777323@N02/2095745761/
 28. 34. http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en_GB
 29. 35. http://britishlibrary.typepad.co.uk/inthroughtheoutfield/2007/12/jimmy-wales-tal.html
 30. 37. Nettiturvallisuus <ul><li>Nettiturvallisuus pitää sisällään mm. </li></ul><ul><ul><li>henkilötietojen suojaamisen </li></ul></ul><ul><ul><li>hyvän nettikäytöksen eli netiketin </li></ul></ul><ul><ul><li>tietokoneen teknisen suojaamisen </li></ul></ul>
 31. 38. Henkilötietojen suojaaminen Internetissä <ul><li>Internetissä toimiessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä omassa asioinnissa ja muiden ihmisten tietojen käsittelyssä </li></ul>
 32. 39. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7575766.stm
 33. 40. Nyrkkisääntöjä henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseen <ul><li>Älä julkaise henkilötietoja, käyttäjätunnuksia ja salasanoja sekä henkilön yksityisyyttä koskevia tietoja Internetissä. Harkitse näiden tietojen lähettämistä jopa sähköpostissa. </li></ul><ul><li>Suojaa muistitikkusi ja kriittiset tiedostot salasanoin tai salausohjelmalla </li></ul><ul><li>Älä luovuta salasanoja tai yksityistietoja muille </li></ul><ul><li>Pidä salasanasi yksityisinä ja hyvässä tallessa sekä vaihda niitä säännöllisesti salasanaa </li></ul><ul><li>Tyhjennä selaimesi välimuisti säännöllisesti </li></ul><ul><li>Pidä huolta tietokoneesi tietoturvasta </li></ul>
 34. 41. Mitä kerron itsestäni netissä? <ul><li>Milloin luovutan osoitetietoja, puhelinumeroita ja muita tietoja itsestäni? </li></ul><ul><li>Mitä kuvia laitan itsestäni nettiin? </li></ul><ul><li>Kenelle annan mese- tai skypeosoitteeni? </li></ul><ul><li>Muistitko, että sisältö minkä laitoit nettiin voi säilyä siellä ikuisesti vaikka olisitkin poistanut sen </li></ul>
 35. 43. Kunnianloukkaus tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen <ul><li>Valheellisen ja toista vahingoittavan tiedon levittäminen netissä on laitonta </li></ul><ul><li>Esim. toisista otettujen kuvien julkaiseminen voi olla kiusaamista ja laitonta </li></ul><ul><li>Toisten ottamia kuvia tai toisia esittäviä kuvia ei saa laittaa nettiin ilman toisen antamaa lupaa </li></ul><ul><li>Henkilön kuvan tai muiden tietojen lataaminen esim. koulun kotisivulle on henkilötietojen luovuttamista, mikä vaatii aina asianomaisen suostumuksen. Myös vanhemmilta on syytä kysyä lupaa kuvan julkaisemisesta </li></ul>
 36. 44. Rasismi ja sukupuolisiveellisyyden loukkaminen <ul><li>Rasismi ja siihen yllyttäminen on kiellettyä myös netissä </li></ul><ul><li>Sukupulisiveellisyyttä loukkaavan kuvan tai tallenteen levittäminen tai levittämiseen yllyttäminen on kiellettyä </li></ul><ul><li>Lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan tai tallenteen hallussapito on laitonta. </li></ul>
 37. 45. http://irc-galleria.net/rules.php
 38. 46. Uudet tuttavuudet <ul><li>Internetissä tutustuu uusiin ihmisiin </li></ul><ul><li>Kaikkien kaveri ei tarvi olla sielläkään niin kuin ei tosielämässäkään </li></ul><ul><li>Häiriköiden torjuminen </li></ul><ul><li>Nettiystävien tapaaminen tosielämässä varsinkin alaikäisenä </li></ul>
 39. 47. Mitä jos jotain ikävää tapahtuu Internetissä? <ul><li>Tallenna kaikki nettisivut jatkotoimenpiteitä varten esim. jos jotain oppilasta on kiusattu </li></ul><ul><li>Jos nettisivulta ilmenee sen tekijä, ota tähän yhteyttä. ylläpitäjä voi poistaa tekstin tai kuvan verkosta sekä mahdollisesti selvittää tekijän. </li></ul><ul><li>Jos kiusaaminen on erityisen vakavaa, ota yhteys poliisiin </li></ul>
 40. 48. Joskin jokin painaa mieltä <ul><li>Rohkaise puhumaan Internetin iloista ja suruista </li></ul><ul><li>Opeta, että netissä on voimassa samat lait, säännöt ja hyvät tavat kuin joka paikassa muuallakin </li></ul><ul><li>Korosta nettimaailman ja todellisen maailman samankaltaisuutta </li></ul><ul><li>Opeta kriittistä suhtautumista Internetin sisältöihin </li></ul>
 41. 49. Kiitos
 42. 50. Lähteet <ul><li>FiCom http://www.ficom.fi/ohjeita/ohjeita_7.html </li></ul><ul><li>Irc-galleria http://irc-galleria.net/rules.php </li></ul><ul><li>Kopiraitti – Reitti tekijänoikeuteen http://www.kopiraitti.fi/ </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media oppimisen tukena http://sosiaalinenmedia.googlepages.com/ </li></ul><ul><li>Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006. Helsinki. 2006. </li></ul>

×