Lekcije (2).jsf

2,075 views
1,780 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekcije (2).jsf

 1. 1. GRAĐEVINSKI METARIJALI (III DIO) (POZNAVANJE GRADIVA)
 2. 2. GRAĐEVINSKI MATERIJALI PREDAVANJE 11
 3. 3. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijali• To su relativno novi materijali• Obuhvaćaju vrlo različita područja primjene: -termoizolacijski materijali -hidroizolacijski materijali -kitovi za brtvljenja -završni slojevi podova ili zidova -zaštitni premazi -malteri i betoni -boje i lakovi
 4. 4. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliPREDNOST POLIMERNIH MATERIJALA• -lako oblikovanje• -prikladni za proizvodnju lakih građ.elemenata• -dobra otpornost na hemijska djelovanja• -elektroizolacijska svojstva• -vodonepropusnost• -paranepropusnost• -zatvorena sitnoporozna struktura• -dobra prionljivost na druge materijale• MANA POLIMERNIH MATERIJALA• -podložni uticaju temperature• -velik koeficijent temperaturne dilatacije• -zapaljivost• -gorivost• -elektrostatička svojstva i starenje
 5. 5. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliSINTETSKI POLIMERI• Proizvode se u hemijskoj industriji metodom polimerizacije i ubrajaju se u grupu organskih polimeraPRIMJERI POLIMERA• -polietilen• -polipropilen• -polibutadin• -polistiren• -poli (vinil-acetat)• -poli(vinil klorid)
 6. 6. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliNADMOLEKULARNA STRUKTURA• Makromolekule polimera se obrazuju u :• -globule• -fibrile• -lamele• a) amorfna stuktura b) kristalna struktura,c)orjentirana kristalna, c)reološki model
 7. 7. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliTERMOMEHANIČKO PONAŠANJE POLIMERA• Niskomolekulni matrijali pojavljuju se u tri fizikalna stanja• .čvrsto• -tekuće• -plinovito• Kod polimera prelaz iz faze u fazu je potpuno reverzibilan pa i kod višestopnih prelaza iz stanja u stanje materijal se ne mjenja.• Kod drugi materijala može doći do razdvajanja materijala ( legure)• Od termodinamičkog ponašanja zavisi i podjela polimera :• -elastomeri• -durimeri• plastomeri
 8. 8. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliTERMODINAMIČKA KRIVULJA POLIMERA• A-staklasto stanje:pokretljivost segmenata mala i deformacije male• B-gumasto stanje:veće pokretljivost segmenata i veće elastične deformacije• C-visokofluidno stanje(tečno):velika pokretljivost segmenata i tečenje• Projelaz između faza nema skokova
 9. 9. GRAĐEVINSKI MATERIJALIPolimerni materijaliPODJELA I GLAVNE KARAKTERISTIKE POLIMERAPrema fizikalnom stanju pri temperaturama uobičajene primjene (-30 do +100) polimerni materijali su:• -elastomeri ( u gumastom stanju)• -durimeri ( kristalasti ili staklasti prostorno umreženi)• -plastomeri ili termoplasti ( kristalasti ili staklasti linearne ili granate strukture)Prema fizikalnom i hemijskom stanju u uvjetima prerade polimeri su materije:• -elasti ( mehanička i termička obrada u gumastom stanju)• -reaktoplasti (preoblikovanje uz hemijske promjene strukture)• -duroplasti ( mehanička obrada u staklastom i kristalnom stanju)S obzirom na primjenu polimerni materijali se dijele:• -poliplasti koji su najčešće konstrukcijski polimerni materijali i folije• -elastomeri• -sintetska vlakna• -pomoćni polimerni materijali u proizvodnji ljepila,lakova i premaza te dotaka malterima,betonu i asfaltu.
 10. 10. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliELASTOMERI• U uobičajenim temperaturama su u gumastom fizikalnom stanu i mogu imati deformacije do nekoliko stotina postotaka.Termičko varenje nije moguće. Temperatura omekšavanja je niža od 0C fizikalno umrežavanje hemijsko umrežavanjeDURIMERI:• To su gusto umreženi plomeri i ne mogu se plastificirati.Oni su u kristalnom ili staklastom stanju.Pri uobičajenoj temperaturi su elastični,tvrdi i krti Temperatura omekšavanja je preko 50 C.Termičko varenje je nemoguće,ali se mogu lijepiti.Na visokim temperaturama se ne tope nego hemijski razrađuju.• Nazivaju se još i umjetnim smolama.
 11. 11. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliPLASTOMERI• Plastomeri ili termoplasti su linearne ili granate strukturePOLIMERI SA DODACIMA:• U cilju poboljšanja zahjevanih osobina polimera mješaju se sa raznim materijalima.• Dodaci za preradu• Modifikatori mehaničih osobina• Boje• Dodaci protiv zapaljivosti i gorivosti
 12. 12. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijali• PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA• Primjena polimernih materijala u građevinarstvu je već 40 godina• Osnovna primjena je :• -polimerima modificirani portlanad cementni beton i malteri (PPCB)• -polimerima impregnirani beton (PIB)• -polimer beton (PB)• -armirani i drugi polimerni matrijal• -zaštitni materijal na bazi polimera,ljepila ,kitova i sl)
 13. 13. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliPOLIMEROM MODIFICIRANI PORTLAND CEMENTNI BETON (PPCB)• To je običan portlan cementni beton kojem se za vrijeme mješanja dodaje voda sa polimerom ili njegovom emulzijom.• Polimer daje kvalitetniji beton• Najpogodniji polimer je LATEX• Dodaje se u količini od 10 do 20 % mase u odnosu na masu cementa.• Količina cementa je obično 400 kg/m3 gotovog betona• Priprema kao obični betonDOBRE OSOBINE• -prionljivost na podlogu• -povećanje vodo i plino nepropusnosti• -povećava žilavost• -smanjuje modul elastičnosti• -povećava otpornost na kemikalijePRIMJENA:• -završni slojevi kod mostova• -industrijski podovi• -vodonepropusni betoni ( rezervoari,cijevi i• -ljepljenje konstuktvnih elemena
 14. 14. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliPOLIMEROM IMPREGNIRANI BETON ( PIB)• To je portland cement beton impregniran monomerom• Postupak impegnacije je prema slici:• Količina polimera za impregnaciju je od 0,81 do 0,91 gram/cm3
 15. 15. GRAĐEVINSKI MATERIJALIPolimerni materijaliPOLIMER BETON• To j kompozitni materijal u kojem je agregat povezan u gustoj matrici polimernog veziva• Polimerna veziva su reaktivne smole ( poliester smole,epoksidne smole,poliuretanske smole i metil metakrilatne smole)• Reaktivne smole se mješaju sa očvršćivačem.• Omjer smole i agregata se kreće od 1:1 do 1:15• Priprema:U mješalici se zamješa smola s očvršćivačem i ubrzivačem,a zatim se dodaje filer i aregat.Dalja ugradba je kao od normalnog betonaNAMJENA POLIMER BETONA• Za ugradnju su potrebne određene pripreme:• -čišćenje površina i uklanjanje slabih dijelova• -sušenje površina• -nanošenje prvog (prajmer) sloja i veznog sloja• -nanošenje završnog sloja dok je prvi sloj ljepljiv
 16. 16. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliSVOJSTVA POLIMER BETONA• -brzo očvršćava• -velika vlačna,tlačna i savojna čvrstoća• -dobra adhezija na podlogu• -velika trajnost• -otpornost na mraz• -mala vodopropusnost• -dobra hemijska otpornost
 17. 17. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpolimerni materijaliVLAKNIMA ARMIRANI POLIMERNI KOMPOZITI• Mješanjem smjesa polimernih kompozita sa vlaknima ( staklena, grafitna,metalna) dobije se VLAKNIMA ARMIRANI POLIMERNI KOMPOZIT• Armiranje se izvodi prskanje ,namotavanjem,centrifugiranje,lijevanjem i prešanjem
 18. 18. GRAĐEVINSKI MATERIJALIekspandirani polimerni materijali• STIROPOR ILI EPS• sirovina:polistiren sa gasom pentanom• Proizvodnja: 1.ekspandiranje 2.odlezavanje ( stabilizacija) 3.mjesanje 4.kalupljenje u blokove 5.odlezavanje blokova 6.konfekcioniranje 7.pakovanje
 19. 19. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepila Široka primjena u građevinarstvu: • Proizvodnja elemenata od drveta • Ljepljenje montažnih elementZaštita površina • Završni radovi • Spajanje novog i starog betona • Naknadno ojačavanje konstrukcija • Injektiranje • Sanacija • Brtvljenje
 20. 20. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepila• Ljepila su nemetali koji mogu spajati različite materijale pomoću djelovanja prijajanja dodirnih ploha ( adhezija) i vlastite unutrašnje čvrstoće• Ljepila ne mjenjaju bitno strukturu tvari• Adhezija i kohezija ljepila je kombinacija fizikalnih i hemijskih procesa• Očvršćavanje traje određeno vrijeme ( zavisi o vrsti ljepila)• Vrijeme očvršćavanja je od momenta nanošenja do potpunog vezanja• Postoje jednokomponentna i višekomponentna ljepila• Efekat ljepljenja zavisi od pripreme površina:• Mjesto spoja je uglavnom najslabiji dio
 21. 21. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepila• 1.površine moraju biti mikrohrapave• 2.površine moraju biti odmašćene• 3.površine moraju biti dovoljno čvrste i njihova kohezija jača od ljepila• 4.termički koeficijenti materijala koji se lijepe moraju biti približno isti
 22. 22. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaTEORIJA LJEPLJENJA• Glavnu ulogu kod ljepljenja imaju povšinske energije materijala koje se manifestuju kao:• 1.močenje čvrstih materijala tekućinama ( količina ljepila mora biti što manja)• 2.površinska napetost• 3.adsorbcijaVRSTE LJEPILA:• Prema sastavu:• Prema agregatnom stanju• Prema temperaturi ili mehanizmu ljepljenja• Prema namjeni
 23. 23. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaU GRAĐEVINARSTVU SU NAJVAŽNIJA LJEPILA KOJA SLUŽE KAO VEZIVA:To su jedno i dvokomponentna ljepila koja očvršćavaju polimerizacijom,a to su: A.ljepila koja očvršćavaju hemijskim reakcijama 1.jednokomponentna polimerizacijska ljepila (cijanakrilatna i anaerobna veziva)• 2.dvokomponentna polimerizacijska ljepila ( smola + očvrščivač i ubrzivač) mješaju se neposredno pred ugradbu• 3.Poliuretanske smole ( poliadicijska ljepila)• 4.polikondenzacijska ljepila• B. ljepila koja očvršćavaju fizikalnim reakcijama ,a to su:• 1.ljepila veziva:-taljiva ljepila i plastična ulja• 2.tekuće disperzije veziva• 3.otopine veziva s otapalom koje ispari prije ljepljenja
 24. 24. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaTESTIRANJE ADHEZIJE• Karakteristike otkazivanja spoja su:• 1.razdvajanje spoja pri prekoračenju vlačne čvrstoće• 2.razdvajanje spoja pri prekoračenju posmične čvrstoće• 3.ljuštenje spoja radi nekompatibilnosti sljepljenih materijala• U konstrukcijama spojevi su izloženi različitim stanjima naprezanja stoga se u laboratorijama ispitivanja vrše tako da se dobije što realnija slika o kvalitetu ljepila.
 25. 25. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaNačini testiranja spojeva• 1.test odvajanja ( Pull-off test)
 26. 26. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaPosmični testovi
 27. 27. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaTest na savijanje
 28. 28. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaTEHNIKA LJEPLJENJA Postupci ljepljenja se sastoje od:• 1.izbor ljepila• 2.priprema površina• 3.nanošenje ljepila• 4.sastavljanje spoja1.IZBOR LJEPILA• Za izbor ljepila potrebno je dobro poznavanje svojstava materijala koji se lijepe ,a naročito :njihova poroznost,vlažnost,hrapavost,čvrstoća ,upojnost,kompatibilnost,hemijske reakcije i sl-
 29. 29. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepila2.PRIPREMA POVRŠINA• Priprema površina se sastoji od:• -čišćenje od adherirane prašine,• -čiščenje od masnoća ( raznim hemijski sredstvima)• -intenzivno pranje• -pjeskarenje ( ili vodeni mlaz)u clju uklanjanja svh slabih dijelova sa površine• -Sušenje površina do optimalne vlažnosti što zavisi od vrste ljepila
 30. 30. GRAĐEVINSKI MATERIJALILjepilaNAČIN PRIREME POVRŠINA
 31. 31. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaNANOŠENJE LJEPILA• Ljepilo treba u potunosti pokriti površinu ljepljenja i penetrirati u materijal.• Nesmije ostati zarobljenih mjehurića zraka.• Nanošenje je najbolje četkama i valjcima na više prelaza i visokim pritiskom• Ljepilo se nanosi u što tanjem sloju jer je tako spoj najčvršćiSASTAVLJANJE SPOJA• Elementi koji se spajaju moraju se sastaviti unutar normiranog vremena koje daje svaki proizvođač ljepila.Treba se strogo pridržavati uputstava proizvođača jer samo tako se garantira dobar spoj.• Neke spojeve nakon ljepljenja treba podvrgnuti pritisku ili povišenim temperaturama u normiranom vremenu
 32. 32. GRAĐEVINSKI MATERIJALIljepilaUPOTREBA LJEPILA• Upotreba ljepila u građevinarstvu raste iz dana u dan kako u konstruktivne tako i nekonstruktivne svrhe.To omogućuje nagli razvoj kvalitetnih ljepila velike čvrstoće i jednostavne upotrebe.Tu su najpoznatija:• Epoksidna i• Akrilna ljepilaNAJVAŽNIJE SKUPINE LJEPILA SU:• -Ljepila za drvo ( razne smole)• -Ljepila za metale (avioindustrija,autoindustrija,lake konstrukcija mostova) ( epoksidne smole )• Ljepila za zidne obloge ( disperzijske i vodene otpopine)• Ljepila za podne obloge ( za parkete,linoleume i sl)• Ljepila za beton ( smole, specijalni malteri i sl)• Razni kitovi
 33. 33. GRAĐEVINSKI MATERIJALI PREDAVANJE 12
 34. 34. GRAĐEVINSKI MATERIJALIbeton• Beton je danas jedan od najviše upotrebljavanih građevinskih materijala• Godišnja svjetska proizvodnja betona je cca 4.5 do 5 biliona m3
 35. 35. GRAĐEVINSKI MATERIJALIbetonCILJ SPOZNAJE O BETONU• osobine betona i njegovih komponenata• kako se od raspoloživog materijala može spraviti dobar beton koji će odgovarati traženoj namjeni• kakvim se sredstvima i postupcima može dobiti beton željene kvalitete• kako spriječiti štetne utjecaje na beton;• kako se projektuje željeni beton i kako se utvrđuju dobre i loše osobine betonaŠTA JE BETON• Beton je heterogen materijal ili polifazni kompozit sastavljen od agregata ( zrnje stijena), cementa i vode. Pored ova tri osnovna sastojka betona u smjesi je uvijek prisutan i zrak.• Odmah nakon mješanja komponenata betona,počinje vrlo složen hemijski proces hidratacije koji je dugotrajan ( godinama ), zavisno od vrste, količine cementa i sredine u kojoj se nalazi.• Ovim procesom cementna pasta prelazi u cementni kamen i tako obavijajući zrna agregata tvori kamen-monolit.• Danas se često u cilju poboljšanja određenih osobina betona, upotrebljavaju i razni aditivi ili dodaci u određenim postocima u odnosu na težinu cementa.
 36. 36. GRAĐEVINSKI MATERIJALIbeton• Svježe pomješana masa sastavljena od agregata,cementa i vode poslije određenog vremena počinje da vezuje i vremenom očvrsne .• Za potpunu hidrataciju cementa potrebno je oko 40 % vode u odnosu na težinu cementa.Za samo hemijsko vezivanje cementa potrebno je oko 25 % vode od težine cementa.Preostalih 15 % vode je tzv. kapilarna voda, od koje jedan dio ispari, a jedan dio ostaje zarobljen u porama kao porna voda.• Svako povećanje vode, preko one količine koja je potrebna za hidrataciju ,znači povećanje količine pora u betonu ,a time i smanjenje čvrstoće ,trajnosti i drugih važnih osobina betona. I II III a). b). I II III Vo d a Cement 100% 50% 0% Agregat 0% 50% 100%
 37. 37. GRAĐEVINSKI MATERIJALIbetonIzgled očvrslog betona na lomnoj površini
 38. 38. GRAĐEVINSKI MATERIJALIcement• Cement +voda = cementna pasta• Cement+pijesak+voda= cemntni kamen• Modeli cementog kamena prema:a)Powersu,b)Feldmanu i Seredi c)Daimanov i d)Wittmanov kapilare Fizički adsorbirana k voda Tobermoritni listići k Voda izmedju slojeva k Veze izmedju k čestica k b) a) Pore Mono Izmedju molekularni slojeva sloj vode k CSH slojevi Kapilarna pora
 39. 39. GRAĐEVINSKI MATERIJALIcementCementni kamen sadrži vodu i to:• 1.hemijski vezana voda• 2.međuslojna voda• 3.adsorbirana voda• 4.slobodna voda• 5.vodena paraProces hidratacije cementa je teoretski beskonačan,a može biti:• 1.Potpuna hidratacija• 2.Nedovoljna• 3. Prekinuta• Za potpunu hidrataciju je potreban omjert vode i cementa w/c = 0,38 i to se zove vodocementni faktor.
 40. 40. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregat• Upotrebljava se svaki zdravi agregat bez štetnih prijesa koji ima čvrstoću iznad 80 MPa.• Osnovne proizvodne frakcije:0/4; 4/8 ; 8/16 ;16/ 32 mm• Obavezno se ispituje:
 41. 41. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatSadržaj trošnih zrna u agregatu
 42. 42. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatOBLIKA ZRNA AGREGATA
 43. 43. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatGRANULOMETRIJSKI SASTAV AGREGATA ZA BETON• Fullerova kriva (F ) : d y1 = 100 D Y(%) D16 D31.5 D63 100• EMPA kriva: 80 d d y2 = 50 + D   D 60 F E 40 20 d (mm) 0 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 31.5 63
 44. 44. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatPOVRŠINA ZRNA AGREGAT U MJEŠAVINIAko predpostavimo da su zrna agregata ogrugla tada je zapremina jednog zrna d 3π V = a površina jednog zrna je p = d 2π 6 d 3πγMasa ovog zrna agregata je t= a 6Kako u određenoj masi jedne frakcje ima “n” zrna srednjg prečnika “d” to proizlazi d 3πγ a nda je masa cijele frakcije T = 6Suma površina “n” kugli u agregatu težine T je p = d 2πγ a 6T p=Nakon ovog se dobije dγ a 6TKod agregata sa više frakcija imamo: p=∑p=∑ dγ a
 45. 45. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatGrafički prikaz dijagrama površine zrna agregata 14000 ) 2 12000 D1 Ukupna površina (m 10000 8000 6000 4000 2000 0 4 8 16 32 Dmax (mm)
 46. 46. GRAĐEVINSKI MATERIJALIagregatSASTAV MJEŠAVINE AGREGATA ZA BETON• Može se napisati da je: p1 + p2 + p3 + p4 = 100 %• a iz krivih prosijavanja(F i MPA) vidimo da je :• p1 + p2 = 50 %• p1 + p2 + p3 = 70 %• p3 + p4 = 50 %• Za dobru mješavinu uslov je da udio sitnih zrna bude cca 35% imamo:• p1= 35 % (frakcija 0-4 mm)• p2 = 15 % ( frakcija 4/8 mm)• p3 = 20 % ( frakcija 8/16mm ) i• p4 = 30 % ( frakcija 16/32 )
 47. 47. GRAĐEVINSKI MATERIJALIvoda za beton• U principu svaka pitka voda se može upotrijebiti za spravljanje betona• Svaku sumnjivu vodu treba ispitati.• Granične vrijednosti pojedinih tvari u vodi za betonMorska voda se može upotrebiti za nearmirani beton
 48. 48. GRAĐEVINSKI MATERIJALIvodocementni faktor• To je odnos količine vode prema količini cementa i jednom metru kubnom gotovog betona w wc = c
 49. 49. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi betonprojektovanje i kontrola mješavine svježeg betona• Masa svježeg betona =masa agregata(a) + masa cementa(c) +masa vode (w)
 50. 50. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi beton
 51. 51. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi betonISPITIVANJA SJEŽEG BETONA• Osnovne redovne kontrole su :• 1.konzistencija• 2.gustoća• 3.temperatura• 4.sadržaj zraka• Povremene kontrole su:• 1.analize svježeg betona• 2.obradljivost u funkciji vremena i temperature• 3.izdvajanje vode ( bliding)• 4.vreme vezanja• 5.homogenost
 52. 52. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi betonKONZISTENCIJA SVJEŽE BETONSKE MASE• Normirani testovi• 1.slijeganje ( slump test)• 2.rasprostiranje ( flow test)• 3.Vebe postupak• 4.Faktor zbijenosti ( postupka prema Walcu)
 53. 53. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi betonISPITIVANJA SJEŽEG BETONA• Osnovne redovne kontrole su :• 1.konzistencija• 2.gustoća• 3.temperatura• 4.sadržaj zraka• Povremene kontrole su:• 1.analize svježeg betona• 2.obradljivost u funkciji vremena i temperature• 3.izdvajanje vode ( bliding)• 4.vreme vezanja• 5.homogenost
 54. 54. GRAĐEVINSKI MATERIJALIsvježi betonPLASTIČNO SKUPLJANJE I SLIJEGANJE SVJEŽEG BETONA• To je posjedica isparavanja vode iz betona u pocesu očvršćavanja• Posljedice su vlačna naprezanja u betonskog smjesi zbog čega nastaju plastične pukotine( slike u knjizi)
 55. 55. GRAĐEVINSKI MATERTIJALIdodaci betonu:• cilj :
 56. 56. GRAĐEVINSKI MATERIJALIdodaci prema namjeni• 1.aeranti• 2.plastifikatori• 3.superplastifikatori• 4.fluidikatori• 5.usporivači vremena vezanja• 6.ubrzivači vremena vezanja• 7.ubrzivači očvršćavanja• 8.zaptivači• 9.antimrazini• 10.polimeri
 57. 57. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonMEHANIČKE OSOBINE OČVRSLOG BETONA• Čvrstoće :• 1.tlačna• 2.vlačna• 3.modul elastičnosti• 4.modul smika• 5.na udar• 6.lokalni pritisak• 7.zamor• 8.energija loma• 9.čvrstoća betona od dugotrajnim opterećenjima• 10.čvrstoća betona u konstrukcijama ( manja i do 30%)
 58. 58. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonTLAČNA ČVRSTOĆA BETONA• KLASA BETONA PREMA EN normama (C cilinda/kocka)• C12/15 ; C16/20 ; C20/25;C25/30;C30/37;C35/45;C40/50;C45/55• To je čvrstoća betonske kocke 15x15x15 ili cilindra 15/30• Najveći uticaj na čvrstoću betona ima:• 1.čvrstoća cementnog kamena• 2.količina pora i kapilara• 3.stepen zasićenosti betona vodom
 59. 59. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonFAKTORI KOJI UTIČU NA ČVRSTOĆU BETONA• 1.vrijeme• 2.količina vode• 3.način ugradbe• 4.način njegovanja svjezeg betona• 5.veličina zrna agregata
 60. 60. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonPOVRŠINA DODIRA-INTERFACE-•to je najslabija( tačka) površina u betonu•sve mehaničke promjene u betonu se dešavaju na površini dodira
 61. 61. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonISPITIVANJE OČVRSLOG BETONA• 1.metode sa razaranjem• 2.metode bez razaranjaTLAČNA ČVRSTOĆA• Tlačna čvrstoća betona se ispituje na uzorcima kocaka 15x15x15 cm3 ili• cilindrima prečnika 15 cm visine 30 cm Floma f ck = Ac
 62. 62. GRAĐEVINSKI MATERIJALI PREDAVANJE 13
 63. 63. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonKLASA BETONA
 64. 64. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonMehanizam tlačnog sloma betona ε ε
 65. 65. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonVlačna čvrstoća betona• Test čistog vlaka ft = Ft / Ac gdje je : ft .........vlačna čvrstoća Ft ........sila loma Ac……površina presjeka probnog tijela
 66. 66. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonTest cijepanja (Spliting test)• Za uzorak cilindra Ft ft = 2 ⋅ πdh• Za uzorak kocke Ft f t= 2 ⋅ 2 πa gdje je : ft.............vlačna čvrstoća Ft........... sila loma d.............promjer valjak h........... dužina valjka a............ dužina strane kocke ( ako je uzorak oblika kocke)
 67. 67. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonTest metodom savijanja gredice Ft ft = 3 ⋅ 2 ⋅ b ⋅ h2U nedostatku laboratorijskih ispitivanja mogu se koristiti slijedeći obrazci: f t = 0,05 3 (10 f ck ) 2 f t = 0,7 + f ck / 20 f t = 0,25 3 f ck 2 f t = (0,40 −0,48) f ckCEB-FIP MC 90 preporučuje obrazac: f ck = kar.tl.čvrstoća 2/3  f  f ctm = f ctko , m  ck  f  f ctko ,m = 1,4 MPa  cko  f cko = 10 MPa
 68. 68. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonČVRSTOĆA BETONA NA ODREZ-POSMIK fcp........... posmična čvrstoća fcc............tlačna čvrstoća na opitima s prizmom fck .......... tlačna čvrstoća na opitima s kockom ft............. čvrstoća na vlak f cp = f cc f t f cp = 0.67 f ck f t
 69. 69. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonČVRSTOĆA NA LOKALNI PRITISAK f co = γ f ck F γ ≤3 ≥γo Fo fco .............čvrstoća betona kod lokalnog pritiska F...............ukupna površina betona na koju se prenosi opterećenje Fo..............površina betona preko kojeg se prenosi opterećenje ( Fo ≤ F ) γo .............koeficijent koji ograničava vrijednost γ i koji iznosi γo = 2,0 za ukupno optrećenje ako se težišta površina F i Fo poklapaju. Ukoliko se težišta površina ne poklapaju γo = 1.50.
 70. 70. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonMODUL ELASTIČNOSTIOpćenito modul elastičnosti materijala predstavlja odnos naprezanja i deformacije: σc σ E = fcc ε σc εc εc ε
 71. 71. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 20očvrsli betonČVRSTOĆA BETONA NA ZAMOR 15 Broj 1 675 24.000 317.000 341.000 ciklusa Naprezanje,MPa 10 5 0 400 800 1200 1500 2000 Deformacije 10-6 f ck , fat = β cc (t ) β c , sus (t , t0 ) f ck (1 − f ck / 25 f ck 0 ) f ck , fat = tlačla čvrstoća na zamor f ck = kar.tlačla čvr. f cko = 10MPa f cc (t ) = koef ..starost betona na počočet testa β c , sus (t , to ) = koef .uticaj .napr.opt.zamora (0,85)
 72. 72. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli betonFAKTORI KOJI UTIČU NA ČVRSTOĆU BETONA• 1.Starost fct/fc∞ 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 t( dani) 7 14 28 90 180 365 1000 7 14 28 s 90 180 365 1000
 73. 73. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli beton• 2.Uticaj načina njegovanja betona
 74. 74. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli beton• 3.Uticaj količine vode ( vodocementnog faktora)
 75. 75. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli beton4.Uticaj veličine zrna agregata
 76. 76. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli beton• 5.Uticaj količine pora
 77. 77. GRAĐEVINSKI MATERIJALIočvrsli beton• 6.Uticaj čistoće agaregata Tlačna Čist agregat čvrstoća fck Zaprljan agregat Vrijem (t)
 78. 78. GRAĐEVINSKI MATERIJALImetode ispitivanja betona bez razaranja• Ove metode se zasnivaju na određivanju funkcije zavosnosti od nekog parametra metode akustične emisije ( AE tehnika ) metode rezonantne frekvencije, metode X i gama zraka, metode mjerenja površinske tvrdoće, metode lokalne destrukcije, magnetne metode , Isat-test ( Initial surface absorpsion test), Metode linijske mikroskopske analize S fv
 79. 79. GRAĐEVINSKI MATERIJALImetode ispitivanja betona bez razaranja1.Metod akustične emisije
 80. 80. GRAĐEVINSKI MATERIJALImetode ispitivanja betona bez razaranja2.Metod rezonantne frekvencije
 81. 81. GRAĐEVINSKI MATERIJALImetode ispitivanja betona bez razaranja3.Metod gama i X zraka Uzorak 1024x1024 CCD Fosforna ploča X-zrake svjetl ost rotacija Projekcija slike Objektiv mikroskopa
 82. 82. GRAĐEVINSKI MATERIJALImetode ispitivanja betona bez razaranja4.Metod mjerenja površinske tvrdoće
 83. 83. GRAĐEVINSKI MATERIJALIspecijalni betoni• 1.teški beton• 2.beton visokih čvrstoća perfomansi• 3.samozbijeni beton• 4.prskani beton• 5.mikroarmirani beton• 6.vatrobeton• 7.polimer betoni• 8.sumpor beton• 9.uvaljani beton• 10.laki beton• 11.vakum beton• 12.prepakt beton• 13.revibrirani beton
 84. 84. GRAĐEVINSKI MATERIJALI PREDAVANJE 14
 85. 85. GRAĐEVINSKI MATERIJALIasfalt• Asfalt je mješavina mineralnih tvari(obično egregata) i bitumena kao veziva• Količina bitumena varira o zahtijeanih osobinama asfalta• Primarna uloga je za izgradnju puteva• U stanju ugradbe je viskozan i tečan sa visokom temperaturom i do 140 C• Nakon valjanja prije hlađenja dobija gustine ,a time i čvrstoću• Uglavnom agregat za beton je pogodan i za asfalt• Kao i kod betona prethodno se radi receptura sastava mješavine
 86. 86. GRAĐEVINSKI MATERIJALIasfalt• Asfaltni kolovozi se rade uglavnom u dva sloja• Prvi sloj nosivi ili BINDER debljine 5-20 cm sa krupnijim agregatom(16,22,32)• Drugi sloj završni ili habajući sa tvrđim agregatom debljine 2-6 cm.
 87. 87. GRAĐEVINSKI MATERIJALIasfalt• Za asfalte se upotrebljava bitumen :BIT 45• BIT 60• BIT 90• Vrsta zavisi od klimatskih uslova• Broj označava tačku razmekšavanja bitumena• Kontrola kvalitete asfalta se ispituje u laboratorijama• Uzima se uzorak iz kolovoza• Ispituje se :1. Debljina2. Čvrstoća na pritisak3. Količina bitumena u mješavini
 88. 88. GRAĐEVINSKI MATERIJALIdokazi kvalitete materijala• SVAKI GRAĐEVINSKI PROIZVOD MORA IMATI DOKAZ SVOJE KVALITETE• KVALITETA PROIZVODA MORA BITI SUKLADAN PROPISIMA,NORMAMA I UPUTSTVIMA• PROPISI,NORMEI UPUTSTVA SU DATA NACIONALNIM(DRŽAVNIM PRIPISIMA:ZAKONIMa,PRAVILNICIA I UPUTSTVIMA• BOSNA I HERCEGOVINA JE USVOJILA SVOJE NORME BAS-EN NORME KOJE SU USTVARI PREUZETE EVROPSKE NORM EN• SVI PROIZVOĐAČI SU DUŽNI PRIDRŽAVATI SE OVIH NORMI
 89. 89. GRAĐEVINSKI MATERIJALIdokazi kvalitete materijala SLIJEDOM BAS EN NORMI FEDERALNO MINISTRATSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE DONIJELO JE 2007 GODINE PRAVILNIK O CERTIFIKACIJI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA,MATERIJALA I OPREME KOJI SU U UPOTREBI ODNOSNO KOJI SE UGRAĐUJUPRAVILNIK REGULIŠE :• USLOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OCJENJIVANJA SKLADNOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA,MATERIJALA I OPREME.• POSLOVE IZDAVANJA CERTIFIKATA SKLADNOSTI GRAĐEVINSKIH PROIZVODA,MATERIJALA I OPREME• USLOVE ZA IZDAVAJE I SADRŽAJ ISPRAVE I SKLADNOSTI GRAĐEVINSKOG PROIZVODA,MATERIJALA I OPREME• OZNAČAVANJE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA,MATERIJALA I OPREME
 90. 90. GRAĐEVINSKI MATERIJALIuslove za obavljanje poslova ocjenjivanja skladnosti građevinskih proizvoda,materijala i opreme• OVE POSLOVE MOŽE VRŠITI PRAVNO LICE AKO ISPUNJAVA USLOVE U POGLEDU STRUČNOSTI OSOBLJA,SRDESTAVA I OPREME TAKVO LICE MOŽE:• VRŠITI RADNJE ISPITIVANJA GRAĐEVINSKIH MATERJALA I OPREME• VRŠITI RADNJE STALNOG NADZORA,PROCJENA I OCJENA UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA• VRŠITI RADNJE POČETNOG NADZORA PROIZVODNOG POGONA I POČETNOG NADZORA UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNE• VRŠITI IZDAVANJE CERTIFIKATA UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE• OVLAŠTENJE ZA VRŠNJE OVIH POSLOVA DAJE MINISTAR
 91. 91. GRAĐEVINSKI MATERIJALIradnje nadzora proizvodnje građevinskog materijalaU OVE RADNJE SPADAJU:• STALNA UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE KOJU PROVODI PROIZVOĐAČ• POČETNI NADZOR PROIZVODNOG POGONA I POČETNI NADZOR UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE KOJU PROVODI PRAVNO LICE OVLAŠTENO ZA OCJENIVANJE SKLADNOSTI• STALNI NADZOR,PROCJENA I OCJENA UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE KOJU PROVODI OVLAŠTENO PRAVNO LICE.• STALNI NADZOR PROIZVODNJE I KVALITETE OD STRANE PROIZVOĐAČA PREMA NORMIRANOJ PROCEDURI
 92. 92. GRAĐEVINSKI MATERIJALIradnje ispitivanja građevinskih proizvoda,materijala i opremeCILJ OVIH POSLOVA JE:• PREGLED,NADZOR I OCJENJIVANJU PROIZVODNJE I UNUTARNJE KONTROLE PROIZVOĐAČA• UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA,MATERIJALA I OPREMEO GORE IZVRŠENIM POSLOVIMA IZDAJE SE POSEBAN DOKUMENT:• IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM ISPITIVANJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME• IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POČETNOM NADZORU UNUTARNJE KONTROLE• IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM STALNOM NADZORU UNUTARNJE KONTROLENA OSNOVU POZITIVNIH REZULTATA IZDAJE SE CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
 93. 93. GRAĐEVINSKI MATERIJALIoznačavanje građevinskih materijala i opremeGRAĐEVINSKI PROIZVODI,MATERIJALI I OPREMA ČIJI KVALITET JE USKLAĐEN SA NORMAMA OZNAČAVAJU SE PREMA SLIJEDEĆEM: Oznaka tehničke specifikacije građevinskog materijala i opreme Naziv građevinskog materijala i opreme Proizvođačeva identifikaciona oznaka građevinskog materijala i opreme Iskazana obavijest o svojstvima građevinskog materijala i opreme Firma,odnosno ime proizvođača Sjedište, odnosno adresa proizvođača Zadnje dvije godine u kojoj je oznaka stavljena na materijal i opremu Evidencijski broj ovlaštene osobe ,klasa,broj i datum izdavanja isprave o usklađenosti
 94. 94. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpravilnik je propisao :• USLOVE KOJE MORAJU ISPUNITI OSOBE OVLAŠENE ZA POSLOVE OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I OPREME• USLOVE KOJE MORAJU ISPUNITI OSOBE OVLAŠENE ZA POSLOVE IZDAVANJA CERTIFIKATA USKLAĐENOSTI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I OPREME• POPIS GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I OPREME S ODGOVARAJUĆIM SISTEMOM OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI• (SISTEM DAT BROJEVIMA OD 1 DO 4 SA ILI BEZ +
 95. 95. GRAĐEVINSKI MATERIJALIprimjer liste građevinskih materijala i sustavaocjenjivanjaŠifra naziv građevinskog proizvoda sustav ocjenjivanja sukladnosti1.1..1.1 agregat za beton 2+1.2.1.1.1. cement opće upotrebe 1+1.2.2.1.1 projektirani beton 2+
 96. 96. GRAĐEVINSKI MATERIJALIpotvrđivanje sukladnosti (BAS EN 206) ISPRAVA I SKLADNOSTI PROIZVODA ISPRAVA C C CT CT IT - T Sustav u potvrđivanju skladnosti 1+ 1 2+ 2 3 4 PROIZVOĐ Tvornička kontrola proizvodnje ● ● ● ● ● ● AČ (TKP) (PR) Početno ispitivanje tipa ● ● ● proizvoda Ispitivanja prema utvrđenom ● ● ● planu OVLAŠTE Početno ispitivanje tvornice ● ● ● ● NA TKP-a OSOBA (OVL) Početno ispitivanje tipa ● ● ● proizvoda Stalni nadzor,ocjena i ● ● ● potrđivanje TKP Ispitivanje slučajnih uzoraka ● C-certifikat skladnosti ITT-izvještaj o početnom ispitivanju CT-certifikat tvorničke kontrole ● - obavezna radnja
 97. 97. GRAĐEVINSKI MATERIJALI PREDAVANJE 15• REZIME GRADIVA• DOGOVOR OKO ISPITA• POTPISIVANJE INDEKSA

×