Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Kirubs - Diari Tarragona 26/05/2011

on

  • 487 views

Artículo en Diario de Tarragona

Artículo en Diario de Tarragona

Tarragona's press article

Statistics

Views

Total Views
487
Views on SlideShare
486
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
2

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Kirubs - Diari Tarragona 26/05/2011 Kirubs - Diari Tarragona 26/05/2011 Document Transcript

  • 8 | Països Catalans | EL P UNT DIJOUS, 2 DE JUNY DEL 2011MONTBLANC REUS Kirubs guanya els premis de Creació d’Empreses a L’empresa, instal·lada a Tecnoredesa, es dedica al desenvolupament de s jocs i aplicacions per a telèfons intel·ligents N.R. REUS Kirubs és una empresa de- dicada a la innovació tec- nològica i al món d’inter- net, assessora i desenvolu- pa jocs i aplicacions per a l’Iphone, Ipad, Android i Blackberry i el seus crea- dors són els guanyadors de la 8a edició dels Premis Reus a la Creació d’Em-En l’edició anterior es van commemorar els 15 anys del preses 2010-2011. Vanfestival polític i musical EL PUNT destacar la importància de l’emprenedoria, de -L’Acampada nint-la com “una il·lusió”. D’altra banda, l’empresa Ànims ha estat guardona-Jove tindrà da amb el segon premi pel Imatge dels guanyadors dels Premis Reus a la Creació d’Empreses JOSÉ CARLOS LEÓN caràcter social. Es tracta d’un botiga on els malalts rebran 5.000, 2.000 i de les IX Jornades d’Em- La xifraun cartell oncològics poden trobar ————————————————————————————————— 1.000 euros respectiva- prenedoria a l’edi ci Tec- tots aquells productes que ment i la possibilitat d’ins- noparc i en les quals ja s’hitransversal necessiten durant el trac- tament de la malaltia. Fi- nalment, el tercer premi és per a l’empresa ZIP On- 9 de juny és el lliurament tal·lar-se al viver d’empre- ses de Redessa a Reus, Concativa de Montblanc o de la Ribera a Flix amb una han inscrit més de 200 persones. Hi participaran com a ponents Marcos Urarte, enginyer indus- line Services, que a través dels premis, en el marc de les boni cació del 50% del trial i professor de les prin-a Grups veterans i emergents com ara del web www.ziptrans- fers.com ofereix a turis- IX Jornades d’Emprenedoria, preu del lloguer durant el primer any. cipals escoles de negocis d’Espanya i Llatinoamèri- que es farà al Tecnoparc.La Gossa Sorda, Skaparates i Els Pets tes, hotels, agències de El lliurament dels pre- ca, i Antonio Garrigues,actuaran a mitjan juliol a Montblanc viatges i a empreses en ge- neral, la possibilitat de re- com un taxi, un minibús o mis, en els quals hi han participat 55 persones, president de Garrigues, primera rma d’advocats i servar serveis de trans- un autobús a preus molt tindrà lloc el proper 9 de assessors tributaris de laC.G. juliol, el concert a l’esce- port de molt bona qualitat, competitius. Els premiats juny durant la celebració península Ibèrica.MONTBLANC nari principal del festival, el protagonitzarà la músi-Els dies 14, 15 i 16 de ju- ca de La Pegatina, Strom-liol, Montblanc serà la seu, bers, Els Pets, Txarangö, EMPRESESper tercer any consecutiu, Xeic! i Miquel del Roig. Lade l’Acampada Jove, queorganitzen les Joventuts darrera jornada d’actua- cions de l’Acampada Jove La conferènciad’Esquerra Republicana a Montblanc, el dissabte de la JCIde Catalunya (JERC). La 16 de juliol, serà a càrrecsetzena edició del festival de les formacions Brams, reuneix 2.000polític i musical de refe-rència als Països Catalans, Lax’n’busto, Dr. Calypso, Dept i els italians Modena emprenedors —————————————————————————————————que enguany se celebrarà City Ramblers i Balkata-sota el lema Plantem-nos , lan Experience. La conferència europea de latindrà un cart ell transver- De manera paral·lela, Jove Cambra Internacionalsal, amb grups internacio- les JERC organitzen tota (JCI) es va inaugurar ahirnals i també del país, que una sèrie d’activitats cul- amb una cerimònia al Campcombinarà l’actuació de turals i esportives, així de Mart. L’acte va obrir tresformacions més veteranes com demostracions de dies d’activitats monogrà -amb noves bandes emer- cultura popular, a més de ques dirigides a 2.000 jovesgents i grups formats i vin- l’acte polític central i la emprenedors de 45 païsosculats al territori. nal del concurs Música que s’hi apleguen. Avui, la jor- En la primera jornada Jove de grups novells en nada es dedica als negocis ifestiva a la capital de la català. l’emprenedoria, i a més de lesConca de Barberà, el prò- El dia 11 de juny, els conferències amb represen-xim 14 de juliol, hi parti- Obrint Pas i Eskassa Lli- tants empresarials es man-ciparan La Gossa Sorda, bertat –que també parti- tindrà una trobada instantà-Bongo Botrako, Skapara- ciparan en l’Acampada nia d’empreses. El divendrestes, –guanyadors del con- Jove a Montblanc– actua- es dedicarà de manera mono-curs Música Jove 2010–, ran conjuntament amb grà ca a la sociopolítica i elThe Locos, Dr. Ring Ding i, Xeic! i Txarangö a la zon a dissabte, a la cultura i els va-tancant aquest primer d’oci Les Tosses d’Ampos- lors. La conferència vol enfor-bloc d’actuacions, els Bu - ta, a on es presentarà el tir les relacions empresarials ihos. El divendres 15 de festival. comercials. J.C.L.