Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Digitalt Børneområde - PladsZonen

on

 • 1,025 views

Workshop præsentation 15. november 2011 vedr. digitalt børneområde.

Workshop præsentation 15. november 2011 vedr. digitalt børneområde.

Statistics

Views

Total Views
1,025
Views on SlideShare
1,023
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Digitalt Børneområde - PladsZonen Digitalt Børneområde - PladsZonen Presentation Transcript

 • Fælles kommunalt samarbejde – Digitalisering af børneområdet Kim Nielsen Ranch
 • De næste 30 minutter 1. Baggrunden for initiativet til workshoppen 2. Herning og digitalisering af børneområdet? 3. Hvor kunne vi godt tænke os bevæge os hen? 4. Perspektiver for samarbejde og digitalisering 5. Opsamling og spørgsmål 6. Kontaktinfo Fakta om Herning Kommune Herning Kommune er den 3. største kommune i Danmark målt på areal. Målt på antallet af indbyggere er kommunen 12. størst. November 15, 2010 Borgerservice
 • Baggrunden for initiativet til workshop • Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi sigter på mere samarbejde og digitale løsninger • Børneområdet er udset til at være et fokusområde både af KL og Finansministeriet • Objektiv Sagsbehandling – hvis ikke vi samarbejder samles opgaverne og beslutnings- kraften ikke i kommunerne, men andre steder (eksempelvis i staten) • Få leverandører (fx KMD og IST) – højere priser for den enkelte kommune og svære at påvirke udviklingen • Har vi tid og råd til at ikke at lave fælles samarbejde? (Effektivisering, Servicering, Rationalisering og Arbejdskraft/Kompetencer i fremtiden) November 15, 2010 Borgerservice
 • Herning og digitalisering af børne- området Hvor er alting bare nemt på PladsZonen! November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad er PladsZonen? I børnefamiliens travle hverdag skaber https://pladszonen.herning.dk et bedre overblik over de mange praktiske ting forbundet med forældreønsker til pasning i et Dagtilbud. Forældrene får med PladsZonen ét sted, hvor de skal skrive deres børn op til Dagtilbud og foretage ændringer / opdateringer inden for de valgte Dagtilbud. Kommunes institutioner får yderligere direkte adgang til staminformation på barnet og familien for alle deres indmeldte børn - samlet i ét system. Det giver en hurtigere og mere effektiv administrativ hverdag med mere tid til børnene. November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad var målsætningerne? To overordnede målsætninger 1. Give børnefamilierne bedre service gennem overblik over muligheder i børnepasningen 2. Lette det administrative arbejde på institutioner og i Borgerservice Konkretisering af målsætninger • 80 procent af anvisningerne sker via PladsZonen 1. januar 2011 • 50 procent af anvisningerne sker via PladsZonen 3 måneder efter lancering • Reduktion af telefonopkald til Borgerservice med 30-50 procent • Frigøre 1 årsværk samlet set i administrationen og hos institutionerne, som følge af mere effektive arbejdsgange og administrative lettelser. Frigørelsen anvendes til andre arbejdsopgaver i Borgerservice og på institutionerne giver det mere tid til børnene November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad får forældrene ud af PladsZonen? Forældrene kan • Finde og se udbuddet af Dagtilbud • Skrive børn op til dagpleje og institution • Foretage ændring af ønsker og prioriteter • Se hvad nummer barnet er på venteliste • Beregne egenbetaling for børnepasningen • Beregne søskendetilskud og hel-/delvis økonomisk friplads • Ændre indkomst og søge om hel-/delvis økonomisk friplads • Udmelde børnene fra Dagtilbuddet • Ændre takst med/uden morgenpasning i Fritidshjem/SFO • Læse nyheder og informationer • Hente relevante elektroniske informationer November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad får institutionerne ud af PladsZonen? Institutionerne kan: • Få adgang til børnenes stamkort • Arbejde med informationer fra barnets stamkort • Altid have adgang til opdaterede oplysninger • Se hvilke børn, der er tilbudt / har accepteret plads i institutionen • Kommunikere hurtigere med forældre via e-mail • Få godkendelse fra forældre fx til: • Transport med bus/privat bil • Publicering af foto/video på institutionshjemmesider • Barnet må gå hjem fra institutionen • Oplysning af adresse og telefonnummer til andre forældre • Osv. • Lave lister (fx stue-/afdelingslister, ferielister og fødselsdagslister, turlister mv.) November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad får Borgerservice / Pladsanvisningen ud af PladsZonen? Borgerservice kan: • Fokusere mere på service i stedet for administration • Fokus på de borgere, der reelt har behov for mere hjælp og vejledning ifbm. opskrivning og økonomisk friplads mv. • Undgå genindtastning af ansøgninger/opskrivninger i Dagtilbud • Undgå genindtastning af ansøgninger om økonomiske fripladser • Kommunikere hurtigere med forældre via e-mail • Spare brev- og portoomkostninger til udsendelse af tilbud og bevillinger November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvordan får vi forældrene til at bruge PladsZonen? Kanalstyring er central for succes: • Opskrivning SKAL ske via PladsZonen • Den fysiske opskrivningsblanket er afskaffet. • Pladsanviserne modtager telefonisk henvendelse, men skriver ikke op via telefon. • Hvis forældrene ikke kan bruge PladsZonen henvises de til at møde op personligt = bedre hjælp og vejledning + færre fejl Post Personlig Telefon E-mail November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad har udbyttet ved PladsZonen været for Herning Kommune? I 2010 Est. ca. 34.000 henvendelser I 2007 30.000 henvendelser November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad har udbyttet ved PladsZonen været for Herning Kommune? Fordeling på henvendelseskanaler 2007 og 2010 78 80 70 58 60 50 35 Kanaltype 40 Året 2007 30 Året 2010 15 20 7 5 10 2 0 0 Personlige Skriftlige Telefoniske Elektroniske Procent Note: 2010 er estimeret pba. måling i uge 39 2010 omregnet til år Kilde: Interne digitale og manuelle opgørelser fra 2007 og 2010. November 15, 2010 Borgerservice
 • Hvad har udbyttet ved PladsZonen været for Herning Kommune? Det teoretiske regnestykke: Gevinst v/ændring i 2007 2010 Prisen pr. henvendelse kanalmix Digital henvendelse (0 %) Digital henvendelse (58 %) 3 kr. / henvendelse Telefonisk henvendelse (78 %) 1 årsværk Personlig Telefonisk henvendelse henvendelse (35 %) 40 kr. / henvendelse (7 %) Personlig Skriftlig henvendelse 80 kr. / henvendelse henvendelse (5 %) (15 %) Skriftlig henvendelse 110 kr. / henvendelse (2 %) Kilde: Prisen pr. henvendelse stammer fra erfaringstal i Københavns Kommune. November 15, 2010 Borgerservice
 • Perspektiver for samarbejde og digitalisering • KOMBIT understøtter den enkelte kommunes evne til at opfylde egen digital strategi og få de konkrete løsninger udviklet. • KOMBIT giver et stærkere kommunalt samarbejde og skaber digital sammenhæng i kommunerne og den offentlige sektor som helhed. • KOMBIT giver din kommune indflydelse på, hvordan de konkrete og fremtidige IT- og digitaliserings- løsninger skal udvikles. • KOMBIT skaber billigere IT- og digitaliserings- Bedre digital service Øget effektivisering gennem digitalisering løsninger ved større samlet indkøbskraft og fælles udbud. Stærkere forpligtende samarbejde om digitalisering November 15, 2010 Borgerservice
 • Perspektiver for samarbejde og digitalisering Eksempel 1: Fælles udbud – fokus på drift og kontrakt Kommunerne har fx IST og KMD som leverandører. Vi tager udgangspunkt i nuværende IT- og digitaliseringssystemer på børneområdet og deres funktionalitet. Hvad vil det give os? • Fokus på vi ikke bevæger os for hurtigt i forhold til, hvad kommunerne kan magte • Skabe øget konkurrence på området (evt. overveje dual- eller flerleverandørvalg) • Forventeligt lavere driftsomkostninger på eksisterende systemer • Mulighed for at definere ny funktionalitet i flere eller enkelte systemer • Være step 1 hen imod en fælles udvikling på flere eller enkelte systemer November 15, 2010 Borgerservice
 • Perspektiver for samarbejde og digitalisering Eksempel 2: Fælles udvikling og udbud på konkrete systemer Der udvælges 1 eller flere områder inden for børneområdet (fx digital selvbetjeningsløsning lign. PladsZonen). Hvad vil det give os? • Mange kommuner skal ikke opfinde ”de dybe tallerkener” mange gange • Skabe konkurrence mellem flere leverandører om 1 eller få løsninger (ligner digital flytning) • Forventeligt lavere udviklingsomkostninger (fælles projektressourcer) • Mulighed for at foretage et større udviklingsstep end den enkelte kommune kan gøre alene • Sætte dagsordenen i udviklingen, hvor det i dag ofte er leverandøren som sætter dagsordenen November 15, 2010 Borgerservice
 • Opsamling Fælles samarbejde på børneområdet kan sikre: • Bedre økonomi i drift og udvikling af vores IT-systemer (mange fælles behov/standarder) • Mere effektiv opgaveløsning ved fælles ideer og omsætte dem til konkrete funktioner og services for brugere og borgere • Hurtigere adgang til nye services for borgerne pga. fælles og mere muskel, når vi stiller kravene til leverandørerne • Kommunerne sammen stiller kravene til og ikke lader leverandørerne bestemme udviklingen • Sikre den fælleskommunale strategi når i mål og undgå staten tager styringen på området November 15, 2010 Borgerservice
 • Spørgsmål ? November 15, 2010 Borgerservice
 • Kontaktinfo Kim Nielsen Ranch Afdelingsleder i Borgerservice E-mail: boskr@herning.dk Tlf.: 9628 2470 Mobil: 2960 7034 LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/kimnielsenranch November 15, 2010 Borgerservice