Rpt bm tahun 1

3,065 views
2,989 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
250
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt bm tahun 1

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT 1 Pada akhir pelajaran ini, murid- FOKUS UTAMA: murid dapat:MINGGU : 3 & 4 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 1 • berbual tentang diri kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan,TEMA : Diri Saya (i) Menyatakan butiran asas diri. sendiri. ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.TAJUK: Aras 2 • menggunakan ucapan (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang 1. Kenali Saya bertatasusila dalam 2. Kenalan Baharu sesuai mengikut situasi dalam perbualan. perbualan. Aras 3 3. Kenali Keluarga • membina ayat dengan (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Saya perkataan sendiri. yang sesuai. • menamakan benda- (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terangSISTEM BAHASA: benda yang dilihat. dengan sopan dalam perbualan.Tatabahasa: kata nama, kata • membaca teks perbualanganti nama, jenis ayat. dengan sebutan danKosa Kata: tinggal, cahaya, FOKUS SAMPINGAN: intonasi yang betul.adik, apa, itu, ular, ayah, ibudll. • menggunakan kata ganti Aras 1 nama diri yang betul. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan,PENGISIAN KURIKULUM: • menulis perkataan dan ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.Ilmu: Sains, MZ, PS ayat dengan betul.Nilai: hormat menghormati, • berbual tentang diri dan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkarakasih sayang. rakan dengan bahasa Aras 1 secara bertatasusila. yang sesuai. (i) Mendengar sesuatu perbualan dengan teliti untuk mendapatkanKEMAHIRAN BERNILAI • menggunakan kata maklumat.TAMBAH: panggilan yang sesuai Aras 2KB : Menjana idea dalam perbualan. (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.KP : Intr/interpersonal • menyoal rakan-rakan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat sertaKonstruktivisme, BCB, tentang keluarga. Aras 1 sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.KTM(ICT) • menjawab soalan (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan dengan bertatasusila. perkataan dan ayat yang betul. • bercerita tentang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan keluarga. Aras 1 dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang dibaca. betul. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan Aras 1 ayat majmuk. (i) Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas.CATATAN :* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 2 Pada akhir pelajaran ini, murid- FOKUS UTAMA: murid dapat:MINGGU: 5 & 6 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 3 • bercerita tentang rakan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan,TEMA: Kenalan Saya (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan dengan bahasa yang ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.TAJUK: menggunakan bahasa yang sesuai. betul. 1. Kenali Rakan-rakan • menyoal rakan untuk Saya mendapatkan maklumat 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara Aras 1 2. Mereka Kawan diri. secara bertatasusila (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan. Saya • menggunakan kata 3. Mari ke Rumah hubung untuk membina Kawan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan ayat. Aras 1 • bercerita tentang dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan perbualan yang dibaca. intonasi yang betul.SISTEM BAHASA: • dibaca.Tatabahasa: Kata nama, kataganti nama, kata tanya. • menyoal rakan untuk mendapatkan maklumat. FOKUS SAMPINGAN:Kosa Kata: rumah, lahir, umur,bangsa dll. • menulis ayat 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara Aras 1 berdasarkan gambar. secara bertatasusila (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.PENGISIAN KURIKULUM: • menyatakan jenis-jenis (iii) Menjawab soalan secara bertatasusila.Ilmu: Sains, MZ, PS rumah. Aras 3Nilai: hormat -menghormati, • membaca ayat dengan (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai semasakasih sayang. sebutan, gaya dan bersoal jawab. intonasi yang betul.KEMAHIRAN BERNILAI • membina ayat dengan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta kata hubung yang betul. Aras 1TAMBAH: sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujudKB : menjana idea dengan perkataan dan ayat yang betul.KP : intra/interpersonalKonstruktivisme, BCB,KTM(ICT) Aras 1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan (i) Membaca tekks naratif dengan sebutan dan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami intonasi yang betul. perkara yang dibaca. (iii) Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.CATATAN :
 3. 3. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 3 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 1MINGGU: 7 & 8 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara • membaca dialog bertatasusila (iii) Menjawab soalan bertumpu dalam perbualan.TEMA: Cerita Telada dengan sebutan Aras 2TAJUK: dan intonasi yang (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan. 1. Sampaikan Pesanan betul. 2. Di Taman Silikon • menyampaikan 3. Cerita Datuk arahan dan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 3 pesanan dengan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan betul. sebutan yang betul dan jelas.SISTEM BAHASA: • membina ayatTatabahasa: jenis ayat, tanda secara berpandubaca, kata kerja. dengan betul. FOKUS SAMPINGAN:Kosa Kata: lewat, menunggu, • membina ayatmengejar dll. dengan kata 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Aras 1 hubung dan tanda tentang sesuatu perkara. (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.PENGISIAN KURIKULUM: baca yang betul. (ii) Menyatakan arahan serta pesanan dengan sebutan yang betulIlmu: Sains, MZ, PS, PM • menjawab soalan dan jelas.Nilai: hormat -menghormati, dengan betul. Aras 2kasih sayang. • membaca cerita (i) Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. dengan sebutanKEMAHIRAN BERNILAI dan intonasi yangTAMBAH: betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 1KB : Menjana idea • membina ayat intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.KP : Intr/interpersonal dibaca. Aras 3 dengan perkataanKonstruktivisme, kontekstual (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan yang sesuai.BCB intonasi yang betul. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 3 dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Berceria tentang sesuatu perkara berasaskan bahan ransangan dengan perkataan dan ayat yang betulCATATAN :
 4. 4. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 4 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat:MINGGU: 9 & 10 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 2 • menamakan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar denganTEMA: Haiwan haiwan dan perkataan dan ayat yang betul.TAJUK: habitatnya dengan Aras 1 1. Tempat Tinggal tepat. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan Haiwan • membina ayat perkataan dan ayat yang betul. 2. Berjalan-jalan di tunggal dengan Zoo betul. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 2 3. Melawat Sepilok di • menyatakan cirri bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna. Sabah haiwan dalam internet. gambar dengan betul.SISTEM BAHASA: • membina ayatTatabahasa: penjodoh bilangan daripada perkataanKosa Kata: burung, monyet, yang diberikankatak, lembu, ikan dll. dengan betul. • menyebut FOKUS SAMPINGANPENGISIAN KURIKULUM: perkataan dengan Aras 1Ilmu: Sains, MZ, PS, PM betul. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untukNilai: bertanggungjawab kasih • memberikan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang menyampaikan maklumat.sayang. makna perkataan betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 yang (i) Mengenalpasti frasa yang sesuai untuk menyampaikanKEMAHIRAN BERNILAI desenaraikan. maklumat.TAMBAH: • menyatakanKB : menjana idea, mencirikan, maklumatmembezakan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 1 berdasarkan bahanKP :intra/interpersonal intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal ransangan.Konstruktivisme, kontekstual berganding dan konsonan bergabung dengan betul. • melengkapkanBCB, KTM ayat dengan perkataan dan frasa yanfgbetul.CATATAN :
 5. 5. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 5 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat:MINGGU: 11 & 12 1.2 Bertanya dan menjawab tentag sesuatu perkara secara Aras 2 • menamakan bertatasusila. (ii) Menjawab pertanyaaan dengan spontan.TEMA: Ternakan haiwan yangTAJUK: menjadi 1. Ternakan Datuk peliharaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai Aras 1 Saya • menyatakan dan tepat. (i) Memberitahu pihak lain tentang sesuatu perkara yang didengar 2. Makan Apa Itu? kepentingan dengan menggunakan perkataan yang tepat. 3. Cuba Teka haiwan kepada Aras 2 manusia. (i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan. • mengeja perkataan dengan betul. • menyatakan caraSISTEM BAHASA: haiwan makan.Tatabahasa: penjodoh bilangan, • membaca ayat FOKUS SAMPINGAN:kata tanya tunggal dengan Aras 2Kosa Kata: reban, sarang, gaya, bahasa dan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yangkandang, kebun dll. intonasi yang tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang disediakan. betul. betul dan laras bahasa yang sesuai.PENGISIAN KURIKULUM: • menulis ceritaIlmu: Sains, Matematik, PSV mengikut urutan.Nilai: pkKasih sayang, • melafazkan pantun Aras 1bertanggungjawab 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang dengan intonasi, intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. betul. gaya dan bahasaKEMAHIRAN BERNILAI yang betul.TAMBAH: • menjawab soalanKB: membanding beza, Aras 2 yang diberikanmenjana idea 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. dengan betul.KP: kinestetik intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang • melengkapkanKonsturktivisme, BCB dibaca. ayat.CATATAN :
 6. 6. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 6 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 13 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (i) mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan • menyatakan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang maklumat.TEMA: Haiwan Peliharaan pendapat dengan betul dan laras bahasa yang sesuai.TAJUK: betul dan jelas. 1. Kasihan Si Belang. • menulis cerita Aras 3 2. “Oh, Kucingku!” mengikut urutannya. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan 3. Setia • melafazkan puisi intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. sebutan yang betul dan jelas. dengan sebutan yang betul dan jelas. • memberikan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3SISTEM BAHASA: perkataan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatuTatabahasa: frasa kerja, berlawanan makna perkara.antonim (antonim).Kosa Kata: internet, layari, • mengisi tempatgembala, komputer dll kosong dengan perkataan yangPENGISIAN KURIKULUM: sesuai. FOKUS SAMPINGAN:Ilmu: Sains, Mz, PSV • mercerita tentangNilai: baik hati sesuatu perkara 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1 dengan bebas. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Mendengar pandangan yang disampaikan oleh rakan.KEMAHIRAN BERNILAI • memberikan Aras 2TAMBAH: pendapat tentang (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yangKB: menjana idea, meneroka sesuatu perkara. dibualkan.KP: kinestetik • menulis ayat denganKonstruktivisme, BCB, tanda baca dan hurufP.Masteri besar. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 1 intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas. yang dibaca.CATATAN :
 7. 7. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 7 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 14 & 15 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang • membaca dengan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. betul.TEMA: Kebersihan sebutan danTAJUK: intonasi yang 1. Utamakanlah betul. Kebersihan • menyatakan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 1 2. Menghirup Udara pandangan tentang intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bersih teks nyang dibaca. dibaca. • menjawab soalan yang diberikan. • menyatkan pendapat tentang sesuatu perkara FOKUS SAMPINGAN:SISTEM BAHASA: denganTatabahasa:ayat tunggal, kata munasabah. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 3adjektif , perkataan berimbuhan • membaca teks kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (ii) Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terangKosa Kata: mengotori, enak, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. dengan sopan dalam perbualan. mengikut sebutanmembakar, menelefon, dan intonasi yangpenyakit dll. Aras 1 betul. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang • membina ayat (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.PENGISIAN KURIKULUM: sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. tunggal.Ilmu: PJK, PSVNilai: bertanggungjawab, rajin Aras 2KEMAHIRAN BERNILAI 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yangTAMBAH: intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. betul.KB: membanding beza danmembezaKP: naturalisKonstruktivisme, BCB, KTMCATATAN :
 8. 8. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 8 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 1MINGGU: 16 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan (i) Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila. • menyebut tentang sesuatu perkara.TEMA: Kemudahan Awam perkataan denganTAJUK: bertul. 1. Jangan Rosakkan • menyatakan Telefon pendapat tentang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 1 2. Dengarlah Nasihat sesuatu perkara intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Menyebut perkataan yang mengandungi digraf, diftong, vokal Nenek dengan berganding dan konsonan bergabung dengan betul. 3. Mari Berfikir munasabah. • membina ayat dengan betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 1 • melafazkan pantun intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (ii) Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang dengan gaya, dibaca. betul.SISTEM BAHASA: bahasa danTatabahasa: kata kerja pasif, intonasi yangkata adjektif, ayat perintah betul.Kosa Kata: syiling, dipecahkan, • memberikanmenggunakan dll makna perkataan yang diberikanPENGISIAN KURIKULUM: dengan betul.Ilmu: KT, PSV, MZ • menyatakan FOKUS SAMPINGAN:Nilai: bertanggungjawab, sesuatu pendapathormat menghormati dengan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1 munasabah. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.KEMAHIRAN BERNILAI • membina ayat Aras 3TAMBAH: (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu menggunakan kataKB: mengkategorikan, menjana perkara. adjektif denganidea betul.KP: naturalis • menyatakan caraBCB, konstruktivisme 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Aras 2 membersihkan yang tersurat dan tersirat. (i) Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan kawasan yang daripada teks yang dibaca. kotor. • menyatakan kemahuan secara bertatasusila. • membina ayat dengan betul.CATATAN :
 9. 9. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 9 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 3MINGGU: 17 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan • membaca teks intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. sebutan yang betul dan jelas.TEMA: Sayangi Alam Sekitar dengan sebutanTAJUK: dan intonasi yang Aras 2 1. Taman Siber betul dan jelas. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang 2. Putrajaya • memberikan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang betul. 3. Dahulu dan makna perkataan dibaca. (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sekarang yang disenaraikan dengan betul. • mencatat isi penting FOKUS SAMPINGAN: berdasarkan teksSISTEM BAHASA: yang dibaca. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Aras 2Tatabahasa: sinonim • menjawab soalan bertatasusila. (ii) Menjawab pertanyaan dengan spontan.Kosa Kata: hidup, harmoni, yangmasyhur, wawasan, pemimpin dikemukakan.dll. • melafazkan syairDiftong – sungai, gulai, kaloi, 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 2 dengan betul.kerbau, kalau, cabai tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang • menyenaraikan isi betul dan laras bahasa yang sesuai. penting. disediakan.PENGISIAN KURIKULUM: • membaca teksIlmu: KT, MZ, P.Moral dengan sebutanNilai: bermasyarakat dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 3KEMAHIRAN BERNILAI • menyatakan kesan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (iii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.TAMBAH: sungai yang kotor. dibaca.KB: menjana idea • membina ayatKP: muzik dengan kataBCB, KTM, konstruktivisme hubung yang betul.CATATAN :
 10. 10. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 10 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 18 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang • membaca teks intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang betul.TEMA: Cuaca dengan sebutan dibaca.TAJUK: dan intonasi yang 1. Lebatnya Hujan betul. 2. Berhati-hatilah • menyatakan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 1 3. Cuaca Hujan pendapat dengan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan pada perkataan jelas tentang internet. yang didengar. sesuatu perkara. Aras 2 • melengkapkan (i) Merujuk kepada kamus bergambar untuk mencari makna. ayat yang betul.SISTEM BAHASA: • memberikanTatabahasa: antonim, perkataan maklumat dengan FOKUS SAMPINGAN:berimbuhan, kata adjektif jelas berdasarkanKosa Kata: panas, mendung, Aras 2 gambar. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentangsuam dll (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang • mengeja perkatan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. dibualkan. yang di dengarPENGISIAN KURIKULUM: dengan betul.Ilmu: Sains, KT Aras 1 • menulis ayat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan.Nilai: bertanggungjawab, dalam bentuk tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yangbersyukur, tolong menolong perenggan. betul dan laras bahasa yang sesuai. • menyatakanKEMAHIRAN BERNILAI perkara yangTAMBAH: terdapat dalamKB: menyusun mengikut 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan Aras 2 gambar dengan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar denganurutan, menjana idea, betul. perkataan dan ayat yang betul.membanding beza • membina ayatKP: naturalis berdasarkanBCB: mencari maklumat, gambar.KTM: melayari internetKonstruktivisme, kontekstualCATATAN :
 11. 11. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 11 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 1MINGGU: 19 & 20 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat berdasarkan bahan ransangan. • menyatakan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang Aras 2TEMA: Kegiatan Masa pendapat tentang betul dan laras bahasa yang sesuai. (i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikanLapang aktiviti harian. maklumat.TAJUK: • menyatakan 1. Ringan Tulang maksud simpulan 2. Layang-layang bahasa dengan Aras 1 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Terbang Tinggi betul. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 3. Permainan Rakyat • melengkapkan catatan harian Aras 2 dengan betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (iii) Menyusun maklumat mengikut urutan. • menyatakan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yangSISTEM BAHASA: langkah-langkah dibaca.Simpulan bahasa membuat layang-Tatabahasa: ejaan betul dan layang dengansalah betul. FOKUS SAMPINGAN:Kosa Kata: elektrik, talian, • membearikanberangin dll pandangan yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 3 munasabah dan intonasi yang baik dan jelas.PENGISIAN KURIKULUM: (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan tentang kegiatanIlmu: Sains, KT, PJK dengan perkataan dan ayat yang betul. yang diberikanNilai: berhati-hati dengan jelas. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 3 • menulis ayat (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatuKEMAHIRAN BERNILAI mengikut urutan sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.TAMBAH: perkara. yang betul.KB: menjana idea • menyatakan Aras 1Kontekstual, maklumat tentang 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks (ii) Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca.konsturktivisme, KTM, gambar. yang tersurat dan tersirat. Aras 3 • menceritakan cara (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yangBCB, KMD bermain dibaca. permainan rakyat. • menulis frasa dan ayat dengan betul.CATATAN : MINGGU ULANGKAJI
 12. 12. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat:MINGGU: 21TEMA:TAJUK:SISTEM BAHASA:Tatabahasa:Kosa Kata”PENGISIAN KURIKULUM:Ilmu:Nilai:KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH:CATATAN : PEPERIKSAAN PENGGAL 1
 13. 13. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 12 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 22 & 23 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca. • menceritakan yang tersurat dan tersirat.TEMA: Pelancongan tempat yangTAJUK: pernah dilawati. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 2 1. Makan Angin • menyatakan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang 2. Stesen Sentral KL perasaan dan dibaca. betul. 3. Ceritakanlah persiapan lawatan. • menulis ayat dengan tanda baca 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai Aras 1 yang betul. dan tepat. (i) Menyatakan perkara penting berdasarkan bahan ransangan.SISTEM BAHASA: • membaca teksTatabahasa: kata nama khas, dengan sebutankata adjektif dan intonasi yangKosa Kata: komuter, tiket, betul. FOKUS SAMPINGAN:awam, kaunter, bagasi dll • menyatakan maksud lambang 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 2PENGISIAN KURIKULUM: yang diberikan. sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yangIlmu: KT, MZ • menyatakan dibualkan.Nilai: berbudi bahasa pengajaran daripada teks.KEMAHIRAN BERNILAI • menceritakan teks 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 1TAMBAH: yang dibaca intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca teks naratif dengan sebutan dan intonasi yang betul.KB: mencirikan, dibaca. dengan jelas.menyenaraikan, membanding • menulis ceritabeza dalam perenggan.BCB, konstruktivisme 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Aras 1 yang tersurat dan tersirat. (i) Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberikan bagi sesuatu gambar. Aras 3 (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.CATATAN :
 14. 14. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 13 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat:MINGGU: 24 • menyatakanTEMA: Kenderaan maklumat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1TAJUK: berdasarkan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang (i) Mengecam perkataan dan fakta yang sesuai untuk 1. Kenderaan Dahulu bahan. betul dan laras bahasa yang sesuai. menyampaikan maklumat. 2. Kenderaan Kini • membaca dengan sebutan dan intonasi yang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai betul. Aras 3 dan tepat. (i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain • membina ayat dengan menggunakan perkataan sendiri. berdasarkanSISTEM BAHASA: gambar yangKosa Kata: kereta lembu, kapal diberikan.layar, rakit, perahu, sampan dll • menyatakan maklumat denganPENGISIAN KURIKULUM: bahasa yang betul.Ilmu: KT, MZ, PSV • menjawab soalanNilai: berhati-hati, yang dikemukakanbertanggungjawab, bersyukur FOKUS SAMPINGAN:KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH:KB: mencirikan, membandin 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 2beza, menjana idea intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yangKMD, konstruktivisme, KTM, betul.BCB 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Aras 1 sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.CATATAN :
 15. 15. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 14 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat:MINGGU: 25 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Aras 2 • menjawab soalan bertatasusila. (i) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah untukTEMA: Pekerjaan berdasarkan teks mendapatkan respons.TAJUK: yang dibaca. 1. Bomba • menyoal rakan 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 2 2. Inilah Tugasku dengan kata Tanya dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan yang sesuai. perkataan dan ayat yang betul. • melengkapkan ayat dengan perkataan yang 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai Aras 3SISTEM BAHASA: betul. dan tepat. (i) Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lainTatabahasa: kata nama am / • menerangkan dengan menggunakan perkataan sendiri.khas bidang tugas yangKosa Kata: marak, kecemasan sesuai berdasarkan pekerjaan.PENGISIAN KURIKULUM: • membina ayat FOKUS SAMPINGAN:Ilmu: PJK, Muzik majmuk denganNilai: keselamatan, tolong betul.menolong • melengkapkan Aras 1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau ayat dengan (ii) Menyatkan maklumat berdasarkan bahan ransangan.KEMAHIRAN BERNILAI tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang perkataan yang betul dan laras bahasa yang sesuai.TAMBAH: sesuai.KB: menjana idea Aras 3KP: kinestetik 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks denganKonstruktivisme, BCB intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. sebutan yang betul dan jelas. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Aras 2 yang tersurat dan tersirat. (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca.CATATAN :
 16. 16. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 15 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat: Aras 3MINGGU: 26 & 27 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan • menyatakan dan intonasi yang baik dan jelas. dengan perkataan dan ayat yang betul.TEMA: Pertanian maklumatTAJUK: berdasarkan 1. Ke Kebun Sayur gambar. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 3 2. Banyaknya Sayur • menyampaikan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan 3. Petani moden cerita berdasarkan sebutan yang betul dan jelas. bahan ransangan dengan cara yang menarik. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 1SISTEM BAHASA: • melengkapkan bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan pada perkataanTatabahasa: kata kerja, ayat berdasarkan internet. yang didengar.penjodoh bilangan frasa yang sesuai.Kosa Kata: kangkung, bayam, • mengeja danbuncis, petola dll menyebut perkatan dengan betul. FOKUS SAMPINGANPENGISIAN KURIKULUM: • menyatakan cirri-Ilmu: Sains, PJK ciri sayur denganNilai: kerajinan jelas. • melengkapkan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 3KEMAHIRAN BERNILAI ayat dengan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang (ii) Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.TAMBAH: perkataan yang betul dan laras bahasa yang sesuai.KB: mencirikan, sesuai.menyenaraikan • membaca petikanKP: Muzik, kinestetik 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 3 dengan sebutanBCB, Konstruktivisme bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada (i) Merujuk kepada kamus untuk menghubungkaitkan perkataan yang betul dan jelas. internet. dengan gambar untuk mencari makna. • menyatakan maklumat dengan tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Aras 2 • menjawab soalan yang tersurat dan tersirat. (ii) Menjelaskan maksud teks yang dibaca. yang dikemukakan.CATATAN :
 17. 17. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 16 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat: Aras 3MINGGU: 28 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan (i) Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan • memberiakan tentang sesuatu perkara. bersopan.TEMA: Buah-buahan pandanganTAJUK: berdasarkan tajuk Aras 2 1. Buah Apa Ini? yang 1.4 Menyata permintaan secara berterus terang dan (i) Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila 2. Mari ke Dusun Pak dibincangkan. meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai dengan bahasa yang mudah difahami. Mamat • melakonkan untuk menguatkan permintaan. 3. Membeli Buah- sesuatu situasi Aras 3 buahan secara bersopan. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan • menulis ayat dan dan intonasi yang baik dan jelas. dengan perkataan dan ayat yang betul. tanda baca yang betul.SISTEM BAHASA: • menyatakan nilaiTatabahasa:penjodoh bilangan FOKUS SAMPINGAN yang terdapatKosa Kata: ranum, kumpul, dalam teks.kutip dll • memberikan Aras 2Simpulan Bahasa 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang makna simpulan (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. bahasa yang dibualkan.PENGISIAN KURIKULUM: terdapat dalamIlmu: PSV, Muzik teks. Aras 3Nilai: kerajinan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan • menggunakan ayat intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan permintaan dengan sebutan yang betul dan jelas.KEMAHIRAN BERNILAI betul.TAMBAH: • bercerita tentangKB: mencirikan, mengelaskan buah-buahanBCB, kontekstual 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 3 tempatan dan luar intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan negara. dibaca. • membaca teks dan intonasi yang betul. dengan sebutan yang betul. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Aras 3 • membina ayat yang tersurat dan tersirat. (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dengan penjodoh bilangan yang dibaca. sesuai.CATATAN :
 18. 18. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 17 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat: Aras 1MINGGU: 29 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan (ii) Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. • bercerita kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat,TEMA: Sekolahku Rumahku berdasarkan sebutan, intonasi dan nada yang sesuai .TAJUK: gambar. 1. Ke Sekolah • membaca teks 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 1 2. D Sekolahku dengan sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan 3. Tanggungjawab yang betul. perkataan dan ayat yang betul. Murid • membina ayat berdasarkan Aras 2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan gambar. (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang • menyenaraikan betul.SISTEM BAHASA: dibaca. lokasi menarik diTatabahasa: antonim, kata sekolah.tunjuk FOKUS SAMPINGAN • melukis pelanKosa Kata: sekolah, murid, sekolah impian. Aras 2cantik dll 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan • membaca teks kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang dengan sebutan sesuai mengikut situasi dalam perbualan.PENGISIAN KURIKULUM: sebutan, intonasi dan nada yang sesuai . dan intonasi yangIlmu: PJK, Muzik betul. Aras 2Nilai: bertanggungjawab 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan • menceritakan tentang sesuatu perkara. (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan peraturan sekolah. betul.KEMAHIRAN BERNILAI • meyampaikanTAMBAH: Aras 2 pesanan yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutanKB: menjana idea (i) Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan diterima. dan intonasi yang baik dan jelas.BCB, KMD, Kontekstual perkataan dan ayat yang betul. • melengkapkan ayat dengan frasa Aras 3 yang sesuai. (i) Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan ransangan dengan perkataan dan ayat yang betul. Aras 3 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (i) Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. perkara. Aras 3 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan (i) Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. sebutan yang betul dan jelas.CATATAN :
 19. 19. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 18 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat:MINGGU: 30 • memberikanTEMA: Hari Sukan maklumat Aras 2TAJUK: berdasarkan teks. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (i) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang 1. Menjelang Hari • membina ayat sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. dibualkan. Sukan majmuk dengan 2. Sukan Tahunan betul. • membaca teks Aras 1 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks dengan lancar. (ii) Menyatakan isi kandungan teks yang dibaca. yang tersurat dan tersirat. • menyatakan maklumat tentang hari sukan.SISTEM BAHASA: • menjawab soalanTatabahasa: ayat penyata, kata yangganda FOKUS SAMPINGAN dikemukakan.Kosa Kata: olahragawan,pingat, pasukan dll Aras 2PENGISIAN KURIKULUM: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yangIlmu: PJK, Muzik intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang betul.Nilai:sSemangat kesukanan dibaca.KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH:KP: kinestetikKTMCATATAN :
 20. 20. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 19 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 31 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang • menyebut tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktus ayat yang disediakan.TEMA: Patriotisme maklumat dalam betul dan laras bahasa yang sesuai.TAJUK: bahan dengan 1. Hari Kebangsaan bahasa yang jelas. 2. Pahlawan Melayu • membaca dengan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 2 sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (ii) Melafazkan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi yang dibaca. betul.SISTEM BAHASA: • menjawab soalanTatabahasa: kata sendi, kata yang FOKUS SAMPINGANganda, kata seerti dikemukakan.Kosa Kata: merdeka, pahlawan, Aras 1gilang-gemilang dll 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dalam perbualan. bertatasusila.PENGISIAN KURIKULUM: Aras 1Ilmu: KT, Muzik, PSV 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.Nilai: semangat patriotisme sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.KEMAHIRAN BERNILAI Aras 2TAMBAH: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yangKB: menjana idea intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang betul.KP: muzik, kinestetik dibaca.BCB Aras 2 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks (i) Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan yang tersurat dan tersirat. daripada teks yang dibaca.CATATAN :
 21. 21. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 20 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat: Aras 2MINGGU: 32 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau (i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan • melabelkan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktus ayat yang maklumat.TEMA: Teknologi Maklumat perkakasan betul dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yangdan Komunikasi komputer. disediakan.TAJUK: • mendapatkan 1. Mengenal Komputer maklumat tentang Aras 2 2. Kafe Siber komputer. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan (i) Membaca teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang 3. E-mel • memadankan frasa intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang betul. dibaca. pada ayat yang betul. • melengkapkanSISTEM BAHASA: ayat menjadiTatabahasa: ejaan, tanda baca perenggan.Kosa Kata: papan kekunci, • menyatakantetikus, unit pemprosesan FOKUS SAMPINGAN: maklumat denganmaklumat dll jelas berdasarkan Aras 3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan bahan. (iii) Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca.PENGISIAN KURIKULUM: intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang • mengeja perkataan dibaca.Ilmu: Sains dengan merujukiNilai: berhati-hati, kamus.bertanggungjawab • menukarkan 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat Aras 1 simbol dengan (i) Merujuk pada kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataanKEMAHIRAN BERNILAI bagi tajuk sedang dikaji terrmasuk maklumat daripada perbuatan. yang didengar.TAMBAH: internet. • menerangkan perkara pentingKTM, konstruktivisme berdasarkan bahan. Aras 1 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. • membaca teks (i) Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan. dengan sebutan dan intonasi yang betul. • menjawab soalan yang dikemukakanCATATAN :* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )
 22. 22. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 21 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat: Aras 1MINGGU: 33 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang (ii) Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara • menyatakan cara sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.TEMA: Alat Komunikasi berita dihantar.TAJUK: • membina ayat 1. Alat Perhubungan majmuk yang 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan Aras 1 Dahulu betul. dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan 2. Alat Perhubungan • menamakan alat perkataan dan ayat yang betul. Sekarang perhubungan kini. • melakonkan perbualan malalui telefon. • membina ayatSISTEM BAHASA: FOKUS SAMPINGAN berdasarkanKosa Kata: berita, surat, utusan, gambar.warkah, gagang dll 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan Aras 1PENGISIAN KURIKULUM: kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, (i) Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasaIlmu: Matematik sebutan, intonasi dan nada yang sesuai . yang sesuai.Nilai: kesyukuranKEMAHIRAN BERNILAITAMBAH:KontekstualCATATAN :* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )
 23. 23. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: 22 Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA: murid-murid dapat:MINGGU: 34 & 35 • bercerita Aras 3TEMA: Keselamatan berdasarkan bahan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks (i) Menghuraikan pengajaran yang terdapt dalam teks yang dibaca.TAJUK: ransangan. yang tersurat dan tersirat. 1. Bermain Papan • membaca dengan Luncur sebutan dan 2. Berhati-hati di intonasi yang Aras 2 Bengkel betul. (ii) Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan • menyatakan betul. tentang sesuatu perkara. pengajaran yang terdapat dalamSISTEM BAHASA: teks.Tatabahasa: imbuhan ter, kata • membina ayatnama am FOKUS SAMPINGAN: berdasarkanKosa Kata: bengkel, berbahaya, gambar. Aras 1luncur dll 1.4 Menyata permintaan secara berterus terang dan • menyampaikan (i) Menyatakan kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila. meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai maklumatPENGISIAN KURIKULUM: untuk menguatkan permintaan. berdasarkan bahanIlmu: PJK, KH ransangan. Aras 1Nilai: berhati-hati 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan • mengelaskan dan intonasi yang baik dan jelas. (i) Menamakan dan menyatakan ciri benda maujud dengan benda berbahaya perkataan dan ayat yang betul.KEMAHIRAN BERNILAI dan tidakTAMBAH: berbahaya. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 2KB: menjana idea tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang (i) Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikanKontekstual betul dan laras bahasa yang sesuai. maklumat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Aras 3 intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang (i) Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dibaca. dan intonasi yang betul.CATATAN :
 24. 24. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 UNIT / MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAKUNIT: Pada akhir pelajaran ini, FOKUS UTAMA murid-murid dapat:MINGGU: 36TEMA:TAJUK: FOKUS SAMPINGANSISTEM BAHASA:Tatabahasa:Kosa Kata:PENGISIAN KURIKULUM:Ilmu:Nilai:KEMAHIRAN BERNILAITAMBAH:CATATAN : PEPERIKSAAN PENGGAL KE-2* Sila rujuk CD – Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )

×