Distance learning hto

1,321 views
1,131 views

Published on

ШУТИС-ийн зайн сургалтанд санал болгож байсан

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Distance learning hto

 1. 1. Зайн сургалтын үе шат Доктор Т. Халтар ШУТИС, КТМС khaltar_t@csms.edu.mn
 2. 2. Зайн сургалтын үе шатЗайн сургалтын ямар ч хичээл дараах үндсэн үе шатыг дамждаг:•Санаа төрөх•Хэрэгжүүлэлтээ төлөвлөх•Агуулгаа /контент/ бий болгох•Хичээлийг түгээх, тараах•Сургалт явуулах•Хичээлийн үр дүнг задлан шинжлэхХичээлийн үр дүн дээр тулгуурлан зайн сургалтынявцыг засаж, янзалж, нэмэлт оруулж, өөрчилж болно.Энэ үе шатууд нь мөн чанараараа асуудал, зорилтуу-дыг томъёолох, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ажиллагааболно.
 3. 3. Зайн сургалтыг төлөвлөх 1 Сургалтын сэдэв, хичээлийн нэр Сургалтын хөтөлбөр • Гадаад, гаднаас өгсөн (эрх зүйн актад тусгагдсан)  Төрийн хөтөлбөр  Бүс нутгийн хөтөлбөр  Тэтгэлэгт /гэрээний/ хөтөлбөр  Нийтийн хөтөлбөр • Зохиогчийн, түүний дотор хамтаараа зохиосон хөтөлбөр  Гаднын хөтөлбөрийг хөгжүүлсэн  Шинээр хийсэн хөтөлбөр
 4. 4. Зайн сургалтыг төлөвлөх 2 Сургалтын форматууд /хэлбэр, хэмжээ/ • Сургалтын хугацаа (үргэлжлэл)  Сургалт дуусах хугацаа тодорхойлогдсон  Сургалтын үргэлжлэх хугацаа тодорхойлогдсон  Сургалт эхлэх, дуусах огноо тодорхойлогдоогүй • Сургалтын үе шат  Сургалтын үе шат /жагсаалт/  Үе шатуудын дэс дараалал  Үе шатанд дамжих, шилжих шалгуур, нөхцөл • Бие даалтын ажлуудыг өгөх төлөвлөгөөний биелэлт • Үнэлгээний шалгуурын дагуу хангалттай үнэлгээ авах • Суралцах гэрээгээр биелүүлж байх • Гэрээний дагуу сургалтын төлбөрөө төлсөн байх
 5. 5. Зайн сургалтыг төлөвлөх 3• Хичээлийн судлагдахууныг хэрхэн эзэмшсэнийг үнэлэх хэлбэр  Тестүүд  Сорилууд  Шалгалтууд  Бие даалтын ажлууд  Рефератууд  Төслүүд  Төгсөлтийн ажил, дипломын ажил• Оюутны сургалтад оролцох хэлбэр  Ганцаараа биечлэн  Байнгын анги, бүлгийн бүрэлдэхүүнд багтан  Чиглэсэн, сэдэвчилсэн бүлгийн бүрэлдэхүүнд багтан  Оролцооны холимог хэлбэр
 6. 6. Зайн сургалтыг төлөвлөх 4• Сургалтын хэлбэр  Зайн  Зайн / танхимын, холимог  Зайн сургалтын платформ ашиглах • Интернетэд байрлуулсан • Байгууллагын, орон нутгийн, бүсийн сүлжээнд байрлуулсан • Зайн сургалтын платформд тавигдах шаардлага • техник хангамжид тавигдах шаардлага • программ хангамжид тавигдах шаардлага • зайн сургалтын платформыг санхүүжүүлэх - худалдан авах - лиценз авах - эзэмших, ашиглах - шинэчлэх • Ашиглагддаггүй
 7. 7. Зайн сургалтыг төлөвлөх 5• «багш-оюутан», «оюутан-оюутан» харилцаа  Цахим шуудан  Чат  Месенжерүүд ( ICQ болон түүнтэй адил)  Форум• Агуулгын хэлбэр, хэмжээ  Агуулгад хандах төрөл • Агуулгын цахим зөөгч - Интернет нөөц - CD - MD /Мини диск/ - Флаш-диск - Дүрс бичлэгийн хуурцаг - Он-лайн лекцүүд (аудио, аудио/видео) - Офф-лайн лекцүүд (аудио, аудио/видео) - Холимог - бусад (утас, гар утас, факс, биечлэн уулзах)
 8. 8. Зайн сургалтыг төлөвлөх 6• Сургалтад оролцогч талууд, тэдний чиг үүрэг, статусыг тодорхойлох• Багш оюутны цахим /Интернет/ харилцаа  е- /Цахим/ шуудан  Чат  Ярилцлагын форум  Месенжерүүд  Шууд холбогдох (видео / аудио)  Холимог  Бусад (утас, гар утас, факс, биечлэн харилцах) • е - харилцаа (интранет, Веб серверийн платформ) • Локал сүлжээ (HTML)
 9. 9. Зайн сургалтыг төлөвлөх 7• Хичээлийн агуулгыг танилцуулах  Цахим хэлбэрээр • Бичвэр, текст • График • Дүрс бичлэг • Дуу, авианы бичлэг • Холимог  Хэвлэмэл • Сурах бичиг, гарын авлага, ном • Шивсэн материалууд(файлууд)  Холимог (цахим/хэвлэлийн)• Хөтөлбөр, сургалтын форматыг батлах
 10. 10. Зайн сургалтыг төлөвлөх 8 Сургалтын төсөв (санхүү, цаг хугацаа, газар). /маркетингийн төсөв ороогүй/ • Агуулга контент бэлтгэхэд • Багш, зохицуулагч, хянагч нарыг бэлтгэхэд • Техникийн хэрэгслүүд (хэрэглэгчийн, серверийн) • Сургалт явуулахад • Сургалтын зохион байгуулалтын бэлтгэлд (удирдлага) • Холбоо, харилцааны зардлууд • Конторын зардлууд (материалууд) • Томилолтын зардлууд • Бусад зардлууд • Төсвийн эх үүсвэр  Дотоод  Гаднын (татан оруулсан, зээлийн) • Хэн зээл өгсөн? • Зээлийг хэрхэн бэхжүүлсэн? • Хэзээ эхэлсэн? Эцсийн хугацаа? • Нөөцийг буцааж өгөх журам, хугацаа, нөхцөл
 11. 11. Зайн сургалтыг төлөвлөх 9 Сургалтын төлөвлөгөөг төлөвлөх, бий болгох. • Үе шатлалтай, улирлын • Сэдэвчилсэн • Цагийн • Агуулгыг эзэмшсэн байдлыг хянах хугацаа хэлбэр Техник хангамж (хэрэгцээ) • Агуулгыг бэлтгэх үйл явцын • Сургалтын үйл явцын • «Багш» «Оюутан» хэсэгт Үйл явцын программ хангамж (хэрэгцээ) • Агуулгыг бэлтгэх үйл явцын (зохиогч, дизайнер, хэвлэлтийн хэрэгсэл) • Сургалтын үйл явцын (харилцах, агуулгад хандах хэрэгсэл) • «Багш» «Оюутан» хэсэгт
 12. 12. Зайн сургалтыг төлөвлөх 10 Агуулга • Эх сурвалж (жагсаалт, эх сурвалж болон өөрийн бүтээл)  Сурах бичгүүд  Гарын авлага  Нийтлэлүүд • хэвлэмэл • цахим  Зохиогчийн материалууд • Агуулга, аргачлал, хөтөлбөрийн зохиогчийн эрх, лиценз
 13. 13. Зайн сургалтыг төлөвлөх 11• Агуулгыг дүүргэх журам  Хэн бий болгож, оруулж, засаж, хянаж, байрлуулах?  Яаж, ямар хэрэгсэл, программ хангамжаар? • Бичвэр, график, дуу, дүрсийн программ хангамж  Бий болгох үйл явцын эхлэл, төгсгөл? Үргэлжлэл?• Үндэсний болон олон улсын стандартад /заншилд/  Агуулгын бүрэлдэхүүнээрээ  Агуулгыг тавьж байгаа хэлбэрээрээ  Агуулгын уян хатан зөөвөрлөгдөх байдлаараа  Агуулгад хандах хандалтын байдал (оюутныг таних)  Доступности по использованию при коммуникациях «багш-оюутан» харилцааны үед ашиглагдах боломжоороо нийцэх байдал
 14. 14. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 1 Хичээлийн судлагдахууны бүтэц • Нэр. Хэсэг, бүлэг, сэдэв • Дэс дараа, хандалт, буцалт, холбоо Хэсгийн загварыг боловсруулах • Агуулгын хэсгүүдийн дэс дараалал • Юугаар эхэлж, юугаар дуусаж байна  Тест, төсөл, бие даалт, реферат, сорил, шалгалт  Төсөл, бие даалт, рефератад тавигдах шаардлага  Сорил, шалгалтын асуулт, билет, тест • Ном зүй • Глоссари /толь/ • Төгсгөлийн үг
 15. 15. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 2 Бүлгийн загварыг боловсруулах • Бүлгийн нэр • Бүлэг юугаар эхэлж юугаар төгсөх  Судлах зорилго болон судалсны үр дүн • Мэдлэгийн хэсэг (онол) • Үйл ажиллагааны хэсэг (чадвар) • Сэдвүүдийг жагсаах • Эцсийн дүгнэлт, ишлэл, баталгаа, томъёо, хуулиуд • Бүлгийн глоссари • Бүлгийн үр дүнд тавигдах шаардлага
 16. 16. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 3 Сэдвийн загварыг боловсруулах • Сэдвийн бүрэлдэхүүн  Нэр  Асуудлын түүх, он цагийн дараалал, хүмүүс  Судалж буй асуудлын одоогийн байдал • Өмнөх материалын үндсэн ойлголтуудыг давтах • Нэр томъёо, тодорхойлолт, аксиом • Сэдэв, ишлэл, дүгнэлт, хуулиуд, зүй тогтол • Томъёо, тэгшитгэл, теоромууд болон түүний нотолгоо • Таамаглал, шийдэгдээгүй асуудлууд • Хяналтын асуултууд, бодлогууд, дасгалууд • Асуудлын толь бичиг /глоссари/ • Асуудлын ном зүй -Хэвлэмэл материалууд -Е-нийтлэлүүд -Интернетийн эх сурвалжууд (ишлэл) • Текст болон графикийн харьцаа  Юуг текстээр илэрхийлэх вэ?  Юуг график, аудио, видео, хөдөлгөөнт дүрслэл (флэш) хэлбэрээр илэрхийлэх вэ? • Сэдвийн заавал байх болон хавсралт хэсгүүдийг бий болгох
 17. 17. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 4 Бичгэн агуулгыг сонгох, системчлэх Бичвэрийг оруулах, хянах, засах График материалыг сонгох, дизайныг хийх • Графикийг хэлбэрт оруулах, боловсруулах, шахах, уялдуулах • График материалуудыг скандаж татах, дизайныг хийх Аудио, дүрс бичлэгийн материалуудыг хэлбэрт оруулах, бичих, дизайныг хийх График, дуу, дүрс бичлэгийн мэтериалуудыг агууллгын бичвэрийн хэсэгт татаж оруулах Найруулга, зохиомж
 18. 18. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 5 Сургалтын харилцаа холбооны хэсгийг бий болгох • Дараах элементүүдийн сэдэв найруулгыг боловсруулах  Хэлэлцүүлэг форумын  е-захидал (е-шуудан)-ийн  Чатуудын  Семинарын  Бие даалт, курсын ажил, рефератын  Харилцаа холбоог сургалтын агуулгатай (үе шат/ хэсэг) уялдуулах  Харилцааны нөөцүүдийг төлөвлөх, хадгалах • е-хаягууд • Чат - өрөөнүүд • форумууд
 19. 19. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 6 Сургалтын зохион байгуулалтын төслийг хийх • Сургалтын хуанли • Мэдлэг эзэмшсэнийг хянах хэлбэрүүд • Мэдлэгийг хянах үйл явдал • Хуанли болон үйл явдлыг сургалтын агуулгатай уялдуулах Сургалтын судлагдахууныг цомхотгох, нэгтгэх • Хичээлийн ерөнхий дизайн. Агуулга, харилцаа, холбоо, зохион байгуулалтын бүх элементийг нийлүүлэх • Судлагдахууны материалыг нэгтгэн хянах, засах • Хичээлийн судлагдахууны материалыг хэлбэржүүлэх • Файлууд, номын сан, хичээлийн каталогийг хөтлөх, хадгалах бүтцийг бий болгох • Төсөл хийх, баяжуулах шатанд хичээлийн судлагдахууны материалыг нэмэх, өөрчлөх журмыг боловсруулах
 20. 20. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 7 Судлагдахууны арга зүйн анализ, хичээл явуулах аргачлалыг засварлах, янзлах. Хичээлийн судлагдахууныг орон нутгийн /бүсийн, байгууллагын, хувийн/ нөөцүүд дээр нийтлэх. Судлагдахууныг тестлэх, шалгах (дотоод, гадаад) • Нэг бүрчилсэн сургалтыг тестлэн шалгах • Бүлгийн сургалтыг тестлэн шалгах Анхдагч анализ • Төлөвлөсөн болон бодит зардлууд (санхүүгийн болон цаг хугацааны) • Цоорхой. Эрсдэл. Нөөц хувь, хадгалалт, хамгаалалт Тест шалгалтын үр дүнгийн анализ . • Агуулгыг хянан тохиолдуулах. Текст/график зургийн хэмжээг шахах, зохистой түвшинд оруулах • Харилцааны болон зохион байгуулалтын хэсгийг хянан тохиолдуулах • Тестийн үр дүнг хамтаараа хэлэлцэх • Сургалтын судлагдахууны ажлын төслийг батлах
 21. 21. Хичээлийн агуулгыг бэлтгэх 8 Патентийн шинжилгээ. • Патентийн цэвэр ариун байдлыг шинжлэн үзэх • Патент авах • Зохиогчийн эрхийг сахин мөрдөх  Агуулга дээр  Сургалт явуулах аргачлал дээр  Сургалтын үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах программ хангамж дээр Хичээлийн судлагдахууныг лицензлэх • Шаардлагатай зөвшөөрлийн баримт бичгийг авах • Судлагдахууныг орон нутгийн болон төрийн бүртгэл, реестрт оруулах Судлагдахууныг ажлын (үндсэн, нийтийн) нөөцүүд дээр нийтлэх Шинжлэх ухаан техникийн нийтлэлүүд. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх нийтлэлүүд, е- нийтлэлүүд
 22. 22. Зайн сургалтын судлагдахууныг түгээх болон идэвхжүүлэх 1 Судлагдахууныг түгээх боломжит зах зээлийг задлан шинжлэх • Орон нутгийн зах зээл • Бүс нутгийн зах зээл • Нийтлэг зах зээл  Улс орны хэмжээнд  Олон улсын зах зээл Өрсөлдөх чадварын шинжилгээ • Өрсөлдөгчид (хэн, яаж, салбар, зах зээл дээр эзлэх хувь болон зах зээлийн байрлал) • Өрсөлдөгчдийн зорилтот бүлгүүд
 23. 23. Зайн сургалтын судлагдахууныг түгээх болон идэвхжүүлэх 2 Хичээлийн судлагдахууны агуулгын төстэй хувь • Төстэй хувийн эзэмшигч нь хэн бэ? • Тэр хувийн хэлбэр нь /формат/ ямар байна вэ? Маркетингийн төлөвлөгөө зохиох • Төсвөө бий болгох • Маркетингийн (рекламын) стратегиа бий болгох  Хэн? Хүмүүс, компани, байгууллагууд  Яаж? Гэрээний?Хэлбэрийн? Цацах сувгууд (ОНМХ)?  Хэзээ эхлэх? Хир удаан?  Ямар нөөц шаардагдах? Хүмүүс, санхүү, хугацаа
 24. 24. Зайн сургалтын судлагдахууныг түгээх болон идэвхжүүлэх 3 Үйлчлүүлэгчтэй (хамтын болон нэг бүрчилсэн) ажиллах журмыг бий болгох • Үйлчлүүлэгчийг бэхжүүлж авах (сонсогч, сурагч, оюутан) • Үйлчлүүлэгчтэй харьцах (нэг бүрчилсэн, бүлэг). • Үйлчлүүлэгчтэй харьцах, харилцан бичилцэх дүрэм, журмыг хэлбэржүүлэн бэхжүүлэх. • Үйлчлүүлэгчтэй тогтоох буцах холбоо (хичээлийн судлагдахууныг хэрэглэгчтэй)
 25. 25. Зайн сургалтын судлагдахууныг түгээх болон идэвхжүүлэх 4 Реклам сурталчилгаа • Сурталчилгааны (маркетингийн) ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх • Сурталчилгааны үр дүнг шинжлэх Сургалтын бүлэг болон нэг бүрчилсэн сонсогчдыг бүрдүүлэх • Сонсогчийг бүртгэж авах • Сонсогчийг хасах • Сонсогчийн сургалтыг зогсоох, түдгэлзүүлэх, сэргээх
 26. 26. Зайн сургалтын судлагдахууныг түгээх болон идэвхжүүлэх 5 Сургалтын эхлэлийг төлөвлөх • Багш нар болон сургалтын бусад оролцогчдыг бүрдүүлэх • Сургалтын үйл явцын ажлын баримт бичгүүдийг бий болгох, хэвлэн нийтлэх  Суралцагчдын жагсаалт  Бие даалтын ажил, даалгаврын төсөл, тестүүд.  Сургалтын хуанли, сургалтын үйл явцын эгзэгтэй мөчүүд Зайн сургалтын үйл явц эхлэх болон дуусах тухай зарлал
 27. 27. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 1 е-лекцүүд е-лабораторийн ажил болон төслүүд е-зөвлөгөө • Төлөвлөгөөт (хуанлийн) • Төлөвлөгөөт бус (үйл явдлын) е-шалгалтууд (е-сорил болон шалгалт) • Хугацааг нь тогтоох. Хуваарийг бий болгох • е-шалгалт, сорил авах Суралцагчдын ажлыг шалгах, үнэлэх
 28. 28. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 2 Сургалтын явцыг бэхжүүлэх • Голч дүн, үнэлгээ • Суралцагчийн үйл ажиллагаа сургалтын хуваарьтай /төлөвлөгөө/ нийцэж буй эсэх • Ирц, идэвхи (хүснэгт) • «Хүндэтгэлийн самбар» (хүснэгт) • Сургалтаас татгалзах, сургалтыг зогсоох, таслах тухай дохиолол Харилцаа • е-хэлэлцүүлэг (форумууд) • е-семинарууд • е- захидал, харилцан бичих (е-шуудан)
 29. 29. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 3 Форум, чат, е-захидал харилцааг хөтлөх • Зөвлөгөөн зохион байгуулах  Хэн хөтлөх вэ?  Мэдээллийн формат хэлбэр  Хугацаа болон үргэлжлэл  Үр дүнгийн хэлбэр  Үр дүнг хэвлэн нийтлэх
 30. 30. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 4• Хэлэлцүүлгийн явцад гарч ирсэн сөргөлдөөн, маргааныг шийдвэрлэх  Сөргөлдөөний субъектууд  Сөргөлдөөний сэдэлт  Сөргөлдөөний хэлбэр  Сөргөлдөөнийг шийдвэрлэх  Сөргөлдөөн дууссаныг зарлах• е-шуудангийн мэдээлэлд хариу өгөх
 31. 31. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 5• Материал, мэдэгдэл, мэдээлэл, удирдамжийг нийтэд тараах• Чатууд  Огноо  Цаг хугацаа болон үргэлжлэл  Чат дахь мэдээллийн форматууд  Хөтлөгч, тохируулагч  Харилцах сэдэв  Дүнгээ гаргах
 32. 32. Зайн сургалтын хичээлийг явуулах 6 Бүс нутгийн онцлог (журам, үйл ажиллагаа). Тооцох, мөрдөн хянах • Бүс нутгийн болон орон нутгийн зохицуулагчидтай ажиллах (харилцаа) • Сургалтын урсгалыг жигд болгох (Төв – Орон нутаг) Сургалтыг дуусгах • Төгсгөлийн үйл ажиллагаа • Сургалт дууссан, төгссөн болохыг гэрчилгээжүүлэх, хууль зүйн хувьд бэхжүүлэх. Диплом, гэрчилгээ, үнэмлэхийг гардуулах тараах
 33. 33. Зайн сургалтын үр дүнг задлан шинжлэх 1 Үр дүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ • «Нэг суралцагч, бүлэг, анги, багшид зарцуулах зардал»-ын шинжилгээ • «Дүн, үнэлгээ – суралцагч, багшид зарцуулах зардлын» шинжилгээ • «хөрөнгө оруулалтын нөхөлт» -ийн шинжилгээ
 34. 34. Зайн сургалтын үр дүнг задлан шинжлэх 2 Өөрчлөлт болон нэмэлтүүдийг төлөвлөх • Юуг өөрчлөх вэ?  Төсөв • Багшийн (төлөвлөгөө/бодит байдал) • Суралцагчийн (төлөвлөгөө/бодит байдал) • Баримтын зардлууд (төлөвлөгөө/бодит байдал) -Сургалтын техник хэрэгслүүд -Сургалтын программ хангамж -Зохион байгуулалтын хангалт  Агуулга • Агуулгын формат хэлбэр • Агуулгын хэмжээ
 35. 35. Зайн сургалтын үр дүнг задлан шинжлэх 3  Харилцаа, холбоо • Харилцаа холбооны формат, хэлбэр • Харилцаа, холбооны тоо, хэмжээ, багтаамж • Цаг хугацаа, эхлэл, агуулга болон үе шатанд холбогдсон байдал • Холболтын хугацаа, үргэлжлэл  Төлөвлөгөөний дагуу сургалт явуулах үе шат • Сургалтын үе шатын дэс дараалал • Сургалтын үе шатын үргэлжлэл • Сургалтын үе шатуудыг эзэмшсэн үнэлгээний хэлбэр, шалгуур
 36. 36. Зайн сургалтын үр дүнг задлан шинжлэх 4 Сургалтын хөгжлийг төлөвлөх • Судлагдахууныг стандартчилах • Судлагдахууныг сертификатчилах • Судлагдахууныг хэрэглэх зах зээлээ төлөвлөх  Зорилтын бүлгүүд  Зорилтын бүлгүүдийн байрлал • Бусад хичээлүүдтэй холбогдох холбоог төлөвлөх  Агуулгыг бусад хичээлд ашиглах явдлыг төлөвлөх  Бусад хичээлийн агуулгаас авах зүйлийг төлөвлөх • Судлагдахууныг олшруулах • Хичээлийн судлагдахууны материалыг хэвлэх, е-хэлбэрээр нийтлэх
 37. 37. Сургалтыг зохион байгуулах Анги бүрэлдүүлэх Сургалт эхлэх Сургах үйл явц Сургалтыг дуусгахГэхдээ энэ нь тусдаа, бие даасан сэдэв учир өөр илтгэлээр танилцуулах нь зүйтэй.
 38. 38. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×