Jaarverslag

989 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
989
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jaarverslag

 1. 1. Deon CosaertMitch van HaarenKevin de HoopBjorn HolderThomas Welle Jaarverslag 2010
 2. 2. InhoudsopgaveOmschrijving Pagina nummerBericht van de directeur 4Bedrijfsprofiel 6Winstverdeling 8Jaarrekening 9 2
 3. 3. 3
 4. 4. Algemeen Bericht van de directeuBeste lezer, Als eerste zal ik mij voorstellen: ‘Ik ben Kevin de Hoop en directeur van Noodgroep’.Hierbij presenteren wij het eerste jaarverslag van de Noodgroep: het jaarverslag 2010.Het is een mooi jaar geweest waarin we goed gepresteerd hebben en vooruitgang hebbengeboekt.Dit resultaat heeft veel te maken met het beleid die wij voeren om in tijden van een slechteeconomie toch goede resultaten te halen.Om u meer bekend te maken met het bedrijf zal ik u mijn directie voorstellen.Directie- Als inkoopmanager hebben we Thomas Welle aangesteld die tot op heden nog steeds actief is inzijn fucntie.- Mitch van Haaren heeft de functie als sales manager ingenomen en is ook tot op heden nogactief bij Noodgroep- Om al onze financiële zaken op orde te houden heeft Deon Cosaert zijn kennis gebruikt om hetbedrijf op financieel gezond te houden- Als laatste heeft Bjorn Holder zich beziggehouden met personeelszaken. Hij is dit jaarverantwoordelijk geweest om het personeel zo goed mogelijk te laten functioneren en is de manwaar het personeel kon aankloppen voor problemen op allerlei gebieden.De samenstelling van de directie is gericht op het goed functioneren binnen de onderneming omzodoende structuur en vorm te geven aan de werkgroep. Daarnaast is de directie samen met hetpersoneel verantwoordelijk om de doestellingen voor het komende jaar te kunnen realiseren.VeiligheidHoewel het zeer druk is geweest het afgelopen jaar, zijn we er door onze voortdurende aandachten inspanning toch in geslaagd de veiligheid binnen onze organisatieverder te verbeteren en te koesteren. We hebben het afgelopen jaar een aantal bijeenkomstengehad om te praten over de veiligheid, en iedereen er op benadrukt dat voorkomen beter is dangenezen.Om de veiligheid binnen de onderneming te waarborgen is het personeel verantwoordelijk omprofessioneel en betrouwbaar met de regels om te gaan. 4
 5. 5. Maatschappelijk verantwoord ondernemenVoor het aankomende jaar zullen wij als bedrijf gaan investeren in het maatschappelijkverantwoord ondernemen. Een juiste invulling hiervan zal op de lange termijn zowel demaatschappij als de onderneming doen verbeteren. Wat belangrijk is om dit na te kunnen streven,is dat onze medewerkers en leveranciers zich aan alle regels houden die de wet voorschrijft endeze ook respecteert. De verlichting binnen ons bedrijf zal worden voorzien van een nieuwenergie besparend type. Wat betreft de logistieke kant, gaan wij kijken naar het aanschaffen vaneen bestelbus met energielabel A, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen verder wordtbeperkt.Risicobeheer:De directeur en de managers nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van risicobeheersingheel serieus. Daarom zijn de verschillende afdelingen van ons bedrijf elk voorzien van eenmanager. Van de managers wordt verwacht dat zij de directeur gevraagd, maar ook ongevraagdmoeten ondersteunen en adviseren bij het besturen van het bedrijf. 5
 6. 6. Bedrijfsprofiel De Noodgroep is een onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het maken vannooduitgangborden en verkoopt deze via haar internet winkel. De Noodgroep is begin 2010 vanstart gegaan. Wij zijn een onderneming die naar een excellente onderneming streeft, in allegeledingen van de organisatie.Ons beleid.Noodgroep streeft ernaar als werkgever een omgeving te creëren waar werknemers alsprofessional en als collega zich goed kunnen blijven ontwikkelen. Wij willen voor toekomstigewerknemers bekendstaan als een aantrekkelijke werkgever. Daarom bieden wij gunstigearbeidsvoorwaarden. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is voor werknemers om nieuweuitdagingen te krijgen, waardoor ze zich als individu kunnen ontwikkelen. Wij realiseren ons dateen groot deel van het succes van het bedrijf afhangt van de betrokkenheid en kwaliteit van onzemedewerkers. Daarom is in een startend klein bedrijf als ons zijnde communiceren van grootbelang om het proces feilloos te laten functioneren.Missie van de Noodgroep:Het streven om het beste product in ons segment aan te bieden tegen de laagste prijs .Datbetekend dat onze producten kwalitatief van het hoogste niveau zijn en dat onze productiemethode heel efficiënt en kosten besparend is.Beleid van de directie m.b.t. de doestellingen van de Noodgroep • De Noodgroep wil de komende drie jaar haar capaciteit elk jaar vergroten met 15% doormiddel van efficiënter te werk gaan en het aanschaffen van een nieuwe machine. • De Noodgroep gaat het komende jaar de helft van de vervoerkosten uitbesteden, hierdoor kunnen de kosten gereduceerd worden met een hogere winstmarge als gevolg. • Open innovatiemodel door middel van het betrekken van onze (potentiële) klanten en partners bij het ontwikkelen van nieuwe en duurzame producten, hierdoor kunnen de producten ook beter afgestemd worden op de behoeften van de markt.De doestellingen van de Noodgroep • Het waarborgen en versterken van de capaciteit om toekomstige winsten te genereren. • Realiseren van een jaarlijkse nettowinst van 5% boven op het eigenvermogen op de lange termijn • Verbetering van de uitvoering van de Noodgroep innovatiestrategie om nieuwe duurzame producten en vervoer oplossingen te ontwikkelen, die waarde creëren voor onze klanten. 6
 7. 7. Overzicht van ‘verbonden partijen’Ons bedrijf is verbonden met twee andere rechtspersonen. Het eerste bedrijf waarmee wijverbonden zijn is Telrol BV en het tweede bedrijf is de Tomingroep BV.Telrol BV maakt de stickers die op beide kanten van het nooduitgangbordje worden geplakt. DeTomingroep BV verzorgt het opplakken van de stickers.De Noodgroep levert de op maat gemaakte bordjes en Tomingroep BV zorgt voor de bestickeringen levert deze volgens terug bij Noodgroep 7
 8. 8. WinstverdelingWinstuitkering:Na een mooi boekjaar mag Noodgroep tevreden zijn met de resultaten die zijn behaald.Noodgroep heeft dankzij een goede structuur en beleid dit kunnen realiseren. We zullen u naderuitleggen wat we met het mooie resultaat hebben gedaan.Noodgroep heeftWinst €1020.761,96Uitkering eigenaren €510.380,98 ----------------------- €510.380,98% Toevoeging winstreserve 100%Resterende deel toevoeging overige reserves n.v.t. 8
 9. 9. Jaarrekening Inhoudsopgave fina9
 10. 10. Omschrijving Pagina nummerResultatenrekening 11Balans vóór belasting 12Balans ná belasting 13Kasstroomoverzicht 14Kengetallen 15Toelichting op de stukken 18 2010 Resultatenrekening 10
 11. 11. Netto omzet +/+ € 2.394.000Voorraadmutatie +/+€ 35.916Productiekosten -/- € 718.320Grondstoffen -/- € 285.840Hulpstoffen -/- € 370.080Lonen -/- € 42.240Productiemiddelen -/- € 20.160Bruto marge € 1.711.596Salarissen -/- € 36.702Sociale lasten -/- € 5.618Overige afschrijvingen -/- € 104.277,13Overige bedrijfskosten -/- € 181.772,28Som van de kosten € 328.369,41Bedrijfsresultaat (EBIT) € 1.383.226,59Financiële baten en lasten -/- € 22.210,64Resultaat voor belasting € 1.361.015,95Belasting € 340.253,99Resultaat na belasting € 1.020.761,96 11
 12. 12. Balans lans‘’HET DRAAIT GEHEEL OM BALANS,,BALANS 2010 voor winstuitkering Jaarverslag begin Jaarverslag eindTotaal € 884.925,90 € 1.858.091,96ActivaMateriële activa € 191.465,90 € 162.948,77Productiemiddelen € 150.000 € 130.000Inventaris € 14.478,90 € 11.359,17Bestelbus € 26.987 € 21.589,60Patenten € 478.800 € 383.040Voorraden: € 54.660 € 90.576Grondstoffen € 23.820 € 23.820Hulpstoffen € 30.840 € 30.840Eindproducten € 0 € 35.916Vorderingen € 0 € 99.750Liquide middelen € 160.000 €1.121.777,19PassivaBedrijfsvermogen € 450.000 € 960.380.98Langlopende schulden 6% € 380.000 € 360.000Crediteuren € 54.660 € 27.330Overige korte schulden € 0,- € 510.380.98Bankrekening courant 8% € 265,90 €0 12
 13. 13. ‘’De helft van ons winst wordt uitgekeerd aan de eigenaren en die andere helftwordt toegevoegd aan het eigen vermogen,,Balans 2010 Na winstuitkeringTotaal € 884.925,90 € 1.347.710,98ActivaMateriële activa € 191.465,90 € 162.948,77Productiemiddelen € 150.000 € 130.000Inventaris € 14.478,90 € 11.359,17Bestelbus € 26.987 € 21.589,60Patenten € 478.800 € 383.040Voorraden: € 54.660 € 90.576Grondstoffen € 23.820 € 23.820Hulpstoffen € 30.840 € 30.840Eindproducten € 0 € 35.916Vorderingen € 0 € 99.750Liquide middelen € 160.000 €611.396,21PassivaBedrijfsvermogen € 450.000 € 960.380.98Langlopende schulden 6% € 380.000 € 360.000Crediteuren € 54.660 € 27.330Bankrekening courant 8% € 265,90 €0 13
 14. 14. KasstroomoverzichtKasstroom uit bedrijfsactiviteit:Bedrijfsresultaat +/+ € 1.383.226,59Afschrijvingen +/+ € 124.277,13Belastingen -/- € 340.253,99Verandering in netto werkkapitaal: -/- € 162.996,-Voorraden -/- € 35.916Debiteuren -/- € 99.750,-Crediteuren -/- € 27.330,-Overige schulden € 0, - +/+ € 1.004.253,73Kasstroom uit investeringsactiviteit:Machines € 0,-Beleggingen € 0,-Kasstroom uit financieringsactiviteit:Leningen -/- € 20.000Bank rekening courant -/- € 265,90Rente -/- € 22.210,64Uitkering winst -/- €510.380,98 -/- €552.852,52Mutatie Liquide middelen € 451.396,21 14
 15. 15. KengetallenSolvabiliteitMet solvabiliteit wordt bedoeld in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen(betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp vanalle activa.Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij debepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijnopgenomen in de balans.Formule solvabiliteit(Totaal vermogen: Vreemd vermogen) x 100 %* De onderneming is gezond bij een uitkomst hoger dan 200 %.Solvabiliteit eindbalans 2010€ 1.347.710,98: € 387.330 x 100%= 347,95 %Uit deze uitkomst blijkt dat de onderneming zeer gezond is.Current ratioCurrent ratio is een kengetal om de financiële toestand en de specifieke liquiditeit van deonderneming te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemdvermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald.Formule current ratioVlottende activa: vlottende passiva* Een waarde boven 1 is voor een onderneming een teken van gezondheidCurrent ratio eindbalans 2010€ 350.326 : € 27.330= 12,81Quick ratioQuick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de Liquiditeit van een bedrijf temeten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uitde vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling totde current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdatdaarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verliesvan waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn.Formule quick ratio 15
 16. 16. (Vlottende activa – voorraden): kort vreemd vermogen* Belangrijk is dat de uitkomst minimaal 1 isQuick ratio eindbalans 2010€ 711.146,21: € 27.330 = 26,02REVDe rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) is een kengetal dat het gerealiseerde rendementaangeeft van het geïnvesteerde eigen vermogen ná belasting.Formule rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting(Nettowinst na belasting: Eigen vermogen) x 100%REV eindbalans 2010€ 954.491: ((€ 960.380,98 + € 450.000)x 0,5) x 100% = 135,35%De conclusie die vast te stellen staat is dat de nettowinst van dit jaar even groot is als het Eigenvermogen dat is geïnvesteerdRTVDe rentabiliteit van het totale vermogen is ook een kengetal maar geeft de winstgevendheid aanvan het gemiddeld totaal vermogen vóór aftrek van de interest.Formule gemiddeld totaal vermogen vóór aftrek van belasting(Winst voor interest en belasting: Gemiddeld Totaal Vermogen) x 100%RTV eindbalans 2010€ 1.383226,59: (( € 884.925,90 + € 1.858.091,96) x 0,5) x 100% = 100,85%Hieruit is te verklaren dat het bedrijfsresultaat van dit jaar even groot is als het gemiddelde totaalvermogen.RVVDe rentevoet van het vreemde vermogen (RVV) is een kengetal dat aangeeft wat hetaangetrokken vreemd vermogen gemiddeld heeft gekost.Formule rentevoet van het vreemde vermogen(Betaalde interest: gemiddeld vreemd vermogen) x 100%RVV eindbalans 2010€ 22.210,64: (( € 434.925,90 + € 387.330): 2) x 100%= 5,40%Uit de som is af te leiden dat wij een gemiddeld percentage van 5,40% interest betalenConclusie kengetallen 16
 17. 17. De Noodgroep is erg tevreden met de uitkomsten van de kengetallen, deze zijn zeer gunstiguitgevallen en sluit dan ook een mooi jaar af.Na afsluiting van dit jaar kan de Noodgroep een mooie toekomst tegemoet gaan maar moet ervoor zorgen dat de uitkomsten positief blijven. 17
 18. 18. Toelichting op de stukkMateriële vaste activaMateriële vaste activa worden verantwoord tegen historische kostprijs verminderd metcumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.Afschrijvingen materiële vaste activa:Op materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de bepaalde economischegebruiksduur.Omschrijving Levensduur per jaar Afschrijving EindwaardeProductiemiddelen 6 jaar € 20.000 € 130.000Inventaris 4 jaar €3.119,73 € 11.359,17Bestelbus 5 jaar € 5.397,40 € 21.589,60Immateriële vaste activaOnder de immateriële vaste activa vallen de patenten en word lineair afgeschreven op basis vande bepaalde economische gebruiksduur.Omschrijving Levensduur per jaar Afschrijving EindwaardePatenten 5 jaar € 95.760 € 383.040VoorradenDe voorraden bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen en de eindproducten. De voorraden zijngewaardeerd tegen de kostprijs. In de kostprijs zitten de kosten van de hulpstoffen, kostengrondstoffen, loonkosten en afschrijvingskosten.GrondstoffenBij bepaling van de grondstoffen word er rekening mee gehouden dat een voorraad van éénmaand gehandhaafd word. Daarom komt er aan het eind van de balans ook een bedrag van€ 23.820.HulpstoffenDe bepaling van de hulpstoffen word het zelfde gecalculeerd als de grondstoffen. Hierdoor staater op het einde van de balans weer een som van € 30.840 18
 19. 19. Eindproducten:Aan het eind van haar jaar wordt er vastgesteld dat er nog 5% van de totale productie verkochtkan worden. De overgebleven producten kunnen verkocht worden tegen de verkoopprijswaardoor de som van de eindproducten uit komt € 35.916VorderingenDe debiteuren hebben een betalingstermijn van één halve maand. Het bedrag wordt bepaald doorde helft van de maandelijkse opbrengsten te nemen, € 99.750.Liquide middelenDe liquide middelen zijn vastgesteld op € 160.000. Nadat het kasstroomoverzicht is opgesteldkwam de mutatie van de liquide middelen uit op € 961.777,19 waardoor het beginsaldo liquidemiddelen met de mutatie van de liquide middelen gesommeerd word.Eigen vermogenVanuit de winst wordt de helft toegevoegd aan het eigen vermogen. Op de ‘Balans nawinstuitkering’ komt het bedrag van het eigen vermogen op € 960.380,98Lang lopende schuldenDe schuld van bijna vier ton wordt maandelijks in 19 jaar afgelost. Nadat er twaalf maanden zijnafgelost word deze schuld verminderd met € 20.000. De schuld is aan het eind van de balans dan€ 360.000CrediteurenDe termijn van betalen is één halve maand. Het bedrag wordt gecalculeerd door de helft van demaandelijkse uitgaven aan voorraden te nemen, € 27.330Rekening courantDe overige schulden die worden overgehouden zijn € 265,90, die kunnen we in één jaar lineairaflossen. Op de eindbalans is de schuld dan volledig afgelost.Overige kort lopende schulden vóór winstuitkeringZoals vermeld is word de helft van de winst uitgekeerd hierdoor neemt de overige schuld vóórwinstuitkering toe met € 510.380,98Overige kort lopende schulden na winstuitkeringDe winst wordt uitgekeerd en komt daardoor niet meer voor op de balans voor. 19
 20. 20. * de toelichting op deze pagina heeft betrekking tot de resultatenrekeningNetto omzetNoodgroep produceerde dit jaar 24.000 stuk en verkocht daar 95% van. Hierdoor was de afzet22.800 tegen een verkoopprijs, die onder de concurrenten ligt, van € 105,00.De netto-omzet van Noodgroep komt hierdoor neer op € 2.394.000VoorraadmutatieDoordat Noodgroep minder verkocht dan dat er geproduceerd werd bleef er een positief aantalstuks van 1.200 over met een waarde van € 29,93. Waardoor de voorraadmutatie neerkomt op €35.916ProductiekostenOm de producten te kunnen produceren zijn er kosten gemaakt. De productiekosten zijn de totalekosten. Onder de productiekosten vallen de grondstoffen, hulpstoffen, loonkosten enproductiemiddelen. Het totaal hiervan is € 718.320Grondstoffen * 1Onder grondstof vallen de onbewerkte stoffen. Per product komt dit uit op € 11,91. Zodoendebedragen de kosten van grondstoffen € 285.840.Hulpstoffen * 1Onder hulpstoffen vallen de onderdelen die ons product afmaakt. Per product komt dit uit op €15,42. Zodoende bedragen de kosten van hulpstoffen € 370.080LonenOm het productieproces probleemloos te laten verlopen heeft Noodgroep personeel in dienst diezich bezighoud met het productieproces, o.a. de bediening van de machine. Er zijn totaal tweewerknemers in dienst die verantwoordelijk zijn voor het productieproces. De loonkosten perproduct zijn € 1,76. De totale kosten voor de productie zijn € 42.240Productiemiddelen * 1Naast arbeid van ons personeel is er ook een machinaal onderdeel in ons bedrijfsproces. Op dezemachine moet worden afgeschreven. De kosten hiervan bedragen €0,84 per product dat betekentdat voor de totale productie er een bedrag van €20.160 uitkomt.BrutomargeDe brutomarge is de uitkomst van de omzet +/- de voorraad en hier de productiekosten vanafgetrokken. Zodoende komt de brutomarge uit op € 1.747.512SalarissenNaast personeel voor ‘productie’ hebben we nog twee personeelsleden in dienst voor de overigebedrijfsactiviteiten. Te denken aan boekhouder en chauffeur. De salarissen exclusief socialelasten bedragen € 36.702 20
 21. 21. * de toelichting op de pagina heeft betrekking tot de resultatenrekeningSociale lastenNaast het loon zijn er ook nog sociale lasten. De totale salarissen bedragen € 42.320, daarin zitten€ 5.618 sociale lasten.Overige afschrijvingen * 2De overige afschrijvingen zijn als volgt verdeelt:- Productiemiddelen € 20.000- Vervoersmiddel € 5.397,40- Inventaris € 3.119,73- Patenten € 95.760Totale afschrijvingen € 124.277,13Overige bedrijfskostenOnder de ‘overige bedrijfskosten’ worden alle kosten die nog niet zijn opgenomen gebruikt.Hieronder vallen huisvestingskosten, vervoerskosten, administratiekosten, verkoopkosten enoverige kosten, exclusief de afschrijvingen die bij deze posten betrekking op hebben. Deze zijnbij elkaar € 286.049Som van de kostenDe hierboven bovengenoemde kosten van de salarissen, sociale lasten, overige afschrijvingen enoverige bedrijfskosten zijn de som van de kosten en zijn € 328.369,41.Bedrijfsresultaat(EBIT)Het bedrijfsresultaat wordt berekend door de brutomarge te verminderen met de ‘som van dekosten’. Dit komt uit op € 1.383.226,59.Financiële baten en lastenOver het vreemd vermogen moet rente worden betaald. Deze bedragen in het jaar 1, € 22.210,64Resultaat voor belastingDoor het bedrijfsresultaat te verminderen met de rentekosten komt de brutowinst vóór belasting.Het resultaat vóór belasting is € 1.361.015,95BelastingOver het ‘resultaat vóór belasting’ wordt 25% vennootschapsbelasting gerekend. Dit komt uit op€ 340.253,99Resultaat na belasting (nettowinst)Resultaat na belasting is het resultaat vóór belasting verminderd met de belasting. Zodoendebedraagt de nettowinst € 1.020.761,96* 1 ( Het bedrag van de grondstoffen, hulpstoffen en productiemiddelen per product wordtvermenigvuldigd met de afzet van 24.000 )* 2 ( De overige afschrijvingen hebben ook betrekking tot de toelichting van hetkasstroomoverzicht) 21
 22. 22. * De toelichting op deze pagina heeft betrekking tot het kasstroomoverzicht.BedrijfsactiviteitDe omzet van Noodgroep is € 2.394.00, daarvan was € 682.404,- kosten. Het bedrijfsresultaatkwam dan uit op een bedrag van € 1.383.226,59BelastingEen vierde deel van de winst vóór belasting is het deel dat aan belasting betaald moet worden.Het belastingbedrag bedraagt € 340.253,99.Verandering in netto werkkapitaalHierbij kijkt Noodgroep naar de verandering van voorraad, debiteuren, crediteuren en overigeschulden ten opzichte van het beginbalans.Bij de voorraad is alleen de eindproducten toegenomen met €35.916,-Debiteuren zijn toegenomen met een bedrag €99.750,-De crediteuren zijn gehalveerd, waardoor het crediteursaldo met €27.330,- is afgenomen.Overige schulden hebben we niet.Al deze dingen bij elkaar opgeteld zorgt voor een negatief verschil in het netto werkkapitaal van€162.996,-Kasstroom uit investeringsactiviteitDe onderneming investeert niet in nieuwe activa en verkoopt tevens ook niks, hierdoor zal dekasstroom uit investeringsactiviteit niet veranderen.RenteNoodgroep betaald per maand rente en tevens lost de onderneming het lineair af. Dit komtovereen met dat de onderneming van de gemiddelde schuld in dat jaar het rentebedrag moetenbetalen. Hierdoor komt het rentebedrag van de langlopende schuld met 6% van €370.000 uit op€22.200.Het rentebedrag van de bankrekeningcourant is 8% van €132.95, dat komt neer op 0,08 * 132,95en is 10,64.Dit zorgt voor een totaal rentebedrag van €22.210,64Uitkering winstNoodgroep heeft met de eigenaren afgesproken dat 50% van de nettowinst aan dividend wordtuitgekeerd. Dit bedrag komt uit op €510.380,98. 22
 23. 23. NoodgroepDamzigt 583454 PS Utrecht ‘’Een jaarverslagTelefoon 030 41 79 08 waar we trots opFax 030 41 79 55 zijn en zijn metE-mail het resultaat erg2BE3@noodgroep.nlInternet tevreden. Wewww.noodgroep.nl hopen u goed op de hoogte te hebben gesteld van onze onderneming’’: aldus Deon Cosaert, Mitch van Haaren, Kevin de Hoop, Bjorn Holder en Thomas Welle. 23

×