Sitran kestava talous sidosryhmatyopajan purku

2,395 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
234
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sitran kestava talous sidosryhmatyopajan purku

 1. 1. KESTÄVÄ TALOUS –KEHITYSOHJELMAN SIDOSRYHMÄTYÖPAJAN TUOTOKSET 18.6.2012 28.6.2012 1 © Sitra 2009
 2. 2. Kesäkuussa järjestetty sidosryhmä-työpaja on osa syksyllä 2012aloitettavaa Sitran Kestävä talous –foorumia.Lisää Kestävä talous –foorumista voitlukea täältä. 28.6.2012 2 © Sitra 2009
 3. 3. Sidosryhmätyöpajassa iso joukko taloutta eri kanteilta ajatteleviaihmisiä kokoontui antamaan ideoita siihen, mitä syyskuussa alkavanfoorumin tulisi ottaa huomioon kestävää taloutta pohdittaessa. 28.6.2012 3 © Sitra 2009
 4. 4. Työpajan alussa pohdittiin vastausta kysymykseen:Mitkä ovat yhteiskuntaamme kohdistuvia muutoksiaja ilmiöitä, jotka vaikuttavat talouteen pitkälläaikavälillä? 28.6.2012 4 © Sitra 2009
 5. 5. Muutokset ja ilmiöt niputettiin ja tarkemman pohdinnan kohteeksi nostettiin kahdeksan teemaa.1. Eriarvoistuminen ja hyvinvointi2. Arvojen tehosekoitin3. Globaalitalouden kerrosten epätasaisuus4. Biosfäärin rajat5. Teknologinen revoluutio6. Tulot ja omistus7. Hallinnan haasteet8. Hyvinvoinnin haasteet 28.6.2012 5 © Sitra 2009
 6. 6. Seuraavaksi pohdittiin tarkemmin jokaisen teeman kohdalla vastausta kysymykseen:Millaisia keskeisiä kysymyksiä pöydän aiheesta seuraa suhteessa tulevaisuudentalouspolitiikkaan? 28.6.2012 6 © Sitra 2009
 7. 7. Seuraavassa on esiteltytiivistettynä kahdeksan teemanalla käydyt keskustelut.1. Eriarvoistuminen ja hyvinvointi2. Arvojen tehosekoitin3. Globaalitalouden kerrosten epätasaisuus4. Biosfäärin rajat5. Teknologinen revoluutio6. Tulot ja omistus7. Hallinnan haasteet8. Hyvinvoinnin haasteet 28.6.2012 7 © Sitra 2009
 8. 8. ERIARVOISTUMINEN JA HYVINVOINTI (DEMOGRAFINEN RISTIRIITA)
 9. 9. Nuoret ja syrjäytyminen otettava huomioon! Globaalisti toisaalla ikäännytään ja toisaalla lisäännytään  Miten hyväosaisuus jakautuu? Eläkkeellä olevien valta kasvaa  vaikutus nuoriin? Sosiaalinen liikkuvuus heikentynyt? Tuloerot kasvaneet Suomessakin. Kuinka paljon eriarvoisuutta voidaan hyväksyä kilpailukyvyn ehdoilla? Tietointensiivisessä yhteiskunnassa vaikeaa saada töitä, jos ei ole korkeakoulututkintoa? Vanhemmuuden perustaitoja tuettava enemmän? 28.6.2012 9 © Sitra 2009
 10. 10. Tärkeää, että jokainen tuntee oman arvonsa. Koulujärjestelmä tukemaan yksilönaloitteellisuutta Korkeakoulututkinnon ei pitäisi olla vaatimus. Yritteliäisyyttä ruokittava esim. arvostamalla enemmän oppisopimuskoulusta.Tärkeää, että ihmiset kokevat yhteiskuntaan osallistumisen työn kautta tärkeänä 28.6.2012 10 © Sitra 2009
 11. 11. Arvojen tehosekoitin
 12. 12. Missä ja miten arvot syntyvät ja muokkaantuvat? Ei yhtä paikkaa/keinoa: Suomalaisuus/kaupunkilaisuus/maalaisuus, perhe, työyhteisö, koulu, media, uskonto, talouden ja politiikan ohjauskeinot…Arvot sekoittuvat muuttoliikkeiden myötä: Synnyttää ristiriitoja ja ongelmia, toisaalta tuouutta ja mahdollistaa innovaatioita Entä erot ikääntyvien ja nuorten arvoissa?Globaali tietoisuus median välityksellä sekoittaa erilaisia arvojaSamaan aikaan ihmisillä samoja perustarpeita=yhteisiä arvojaMiten sopia pelisäännöistä ja keinoista, joilla kaikille ihmisille eroista huolimatta tasaisetlähtökohdat hyvään elämään Etsitäänkö Rio+20:ssa nyt aidosti globaalia etiikkaa ja yhteisiä arvoja ekokatastrofien peruuttamiseksi?Millään kulttuurilla yksinään ei kaikkia eväitä kestävyyden luomiseksi, kaikki oppivat muilta Esim. USA, Länsi-Eurooppa tai Kiina eivät voi menestyksensäkään perusteella ajatella, ettei heillä ole opittavaa muilta 28.6.2012 12 © Sitra 2009
 13. 13. Globaalitalouden kerrosten epätasaisuus
 14. 14. Kerrosten epätahtisuus – nopea finanssitalous, hitaampi reaalitalous, pitkänaikavälin luonnontalous (kestävyys- ja palautumiskykyongelmat) Myös epätasaisuus: finanssitalouden volyymi valtava verrattuna muihin Miten finanssitalous saadaan palvelemaan reaalitaloutta? Ja nämä luonnontaloutta? Miten hallita tällaista järjestelmää kestävästi? Miten USA onnistunut, ”Kalifornia ei ole irtaantunut USA:sta”Talouden kestävyys edellyttää sen jonkinlaista säätelyäGlobaalin yhteistyön tarpeen korostaminen Meillä ei ole aitoa maailmantalouden ohjausjärjestelmää Miten ympäristösopimukset saadaan kestäviksi? ”Kauppasaartoja ei tehdä, jos joku rikkoo ympäristösopimuksia”Pohjoinen-etelä -epätasaisuus Suuret tulo- ja hyvinvointierot  ei mahdollisuutta oikeaan kaupankäyntiin Innovaatioiden ja teknologian siirto parantaisi ekologista kestävyyttä etelässä, mutta vapaassa taloudessa näin ei tapahdu, koska ”euron innovaatio Suomessa ei tuota euroa Keniassa” 28.6.2012 14 © Sitra 2009
 15. 15. Biosfäärin rajat
 16. 16. Miten Suomi reaktiivisesta proaktiiviseksi ”Ongelmat globaaleja, pieni maa ei voi vaikuttaa” -ajattelusta eroon Parhaat ajatukset ja ideat voittavat, Suomen pienellä koolla ei väliä Suomi edelläkävijaksi viheliäisten ongelmien ratkaisemisessa: Biosfäärin kestävyys ykkösasiaksi, muut palvelemaan sitä Cleantech-yrityksillä valtavat markkinat kaupungistuvassa KiinassaPoliittisen ohjauksen tarve Kestävyyteen rajoitusten vai kannusteiden kautta, tasapainoilua Investointituet, verotuet hoidettu paremmin Ruotsissa Olemassa jo paljon teoreettista tietoa eri ympäristö- ja talouspoliittisista malleista, miten hyödyntää näitä?Ulkoisvaikutusten hinnoittelu!Miten ratkaista hallintamentaliteetin kriisi Suomessa? Käskyttävä javihamielinen kuva johtajuudesta on yksi suuri ongelma 28.6.2012 17 © Sitra 2009
 17. 17. Teknologinen revoluutio
 18. 18. Mihin suuntaamme henkiset voimavaramme? Teknologiaan vai johonkin muuhun? Voiko teknologia ratkaista keskeisiä haasteitamme?Miten tehdä talouspolitiikkaa, joka ohjaa teknologian kehitystä haluttuun suuntaan? Syntyvätkö parhaat innovaatiot kansallisvaltion sisällä? Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen, esim. vanhustenhoidossa? Kehitystä vaikeaa ennustaa – nyt mobiiliteknologia, mitä seuraavaksi? Alan kehitys tapahtuu dialogissa markkinat – valtioPienten ja keskisuurten yritysten tukeminen ja verkostojen rakentaminen niiden ympärille,niissä tapahtuu paljon kehitystyötä ja innovointiaYritykset eivät puhu riittävän avoimesti tekniikoistaan keskenään, jotta oppisivat toisiltaan 28.6.2012 19 © Sitra 2009
 19. 19. Tulot ja omistus
 20. 20. Kasvun sisällöllä/laadulla on merkitystä: aineellinen vai aineeton kasvu?”Kestävyys on sitä, että yhteiskunnan kokonaisvarallisuus, ml. henkinen ja aineeton pääoma, säilyvät”Digitaalisuuden myötä aineettoman pääoman kasvu. Tietoon perustuva yhteiskunta on runsauden yhteiskunta –jakamisen mekanismit ovat uudenlaisetOnko olemassa hyvinvointia ilman talouskasvua?Tuloerot - tilanne, jossa ei pystytä Pareto-optimaalisesti kasvamaan?Tulotasa-arvo vs. kannustaminen yrittäjyyteen, miten ne tasapainotetaan?Onko kasvu mahdollista kaikkialla?Omistajuudessa päätösvalta ja vastuu seurauksista pitäisi olla samoissa käsissä.Nyt toimijoilla globaalia valtaa, muttei paikallista vastuuta - ”Too big to fail.” 28.6.2012 21 © Sitra 2009
 21. 21. Hallinnan haasteet
 22. 22. Onko globaali hallinta mahdollista? YK, G20…? Mistä globaalin hallinnan arvot? Väkiluvun, talouden koon mukaan?Makrotaso: Demokratian kriisiytyminen, puolueiden rooli vanhentunut?Mikrotaso: Elämähallinnan haasteet yksilöilläHallinta kompleksisessa maailmassa vaikeaa, toisaalta tärkeääValtion ja markkinoiden ulkopuolella syntymässä ”likeminded”- ryhmä, tästä lähdettävätekemään uutta hallintaa ”Isoa kuvaa” (ja hallintoa) ei ehkä enää voida rakentaaVoi olla että demokratia säilyy, mutta voimme myös päätyä sotiin 28.6.2012 23 © Sitra 2009
 23. 23. Hyvinvoinnin haasteet
 24. 24. Hyvinvoinnin mittareita tarvitaan (BKT ylikorostunut)Mistä hyvinvointi koostuu? Mikä on tarpeeksi hyvinvointia?Mittareiden käyttö: Mitä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa otetaan huomioon? Mitentalous palvelisi hyvinvointia?Talouskasvu tuottanut hyvinvointia. Nyt materiaalisen hyvinvoinnin tarpeet täytetty, toisaalta lisääntynyt henkinenpahoinvointi ja kasvun ekologinen kestämättömyysMiten hyvinvointi taataan kun resurssit niukkenevat?Suhteellinen ja absoluuttinen hyvinvointi: Autonomia päättää omasta elämästään luoyksilölle hyvinvointia 28.6.2012 26 © Sitra 2009

×