Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

zondag 7 nov 2010, 09.30 uur

on

 • 365 views

voorganger ds Huitema

voorganger ds Huitema
organist dhr J de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Statistics

Views

Total Views
365
Views on SlideShare
365
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

zondag 7 nov 2010, 09.30 uur Presentation Transcript

 • 1. WelkomVoorganger ds HuitemaOrganist Johannes de Vries
 • 2. VDD opw 311
  'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 • 3. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,daarom zing ik van gena.Van ontferming en verlossing,door het bloed van Golgotha.Daarom zing ik U, die stervendalles, alles hebt volbracht.Lam Gods, dat de zonden wegneemt,Lam van God, voor ons geslacht.
 • 4. 'k Heb geloofd in U, wie d'aardemet haar doornen heeft gekroond,maar die nu, gekroond met ere,aan Gods rechterzijde troont.U, aan wiens doorboorde voeten,eenmaal in het gans heelal,hier, daarboven en hieronder,alle knie zich buigen zal.
 • 5. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,daarom zing ik U ter eer,'s werelds Heiland, Hogepriester,aller heren Opperheer!Zoon van God en Zoon des mensen,o, kom spoedig in uw kracht,op des hemels wolken weder!Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.
 • 6. WelkomVoorganger ds HuitemaOrganist Johannes de Vries
 • 7. Opw 352 – 1, 2
  Christus, onze Heer, verrees,
 • 8. Christus, onze Heer, verrees,halleluja!Heil'ge dag na angst en vrees,halleluja!Die verhoogd werd aan het kruis,halleluja!bracht ons in Gods vrijheid thuis,halleluja!
 • 9. Prijst nu Christus in ons lied,halleluja!Die in heerlijkheid gebiedt,halleluja!Die aanvaardde kruis en graf,halleluja!Dat Hij zondaars 't leven gaf,halleluja!
 • 10. Votum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 • 11. Gebed om verootmoediging
  Genadeverkondiging
  G 436 – 5, 6, 7
 • 12. 5Dit vertroost mij, geeft mij moed:Zijn mijn zonden als scharlaken,Hij zal door zijn kostbaar bloedwit als sneeuw mijn leven maken.Hij zal mij terzijde staan:Jezus neemt de zondaars aan.
 • 13. 6Hoe 't geweten spreekt in mij,hoe de wet mij aan wil klagen,Die mij oordeelt, spreekt mij vrij,Hij heeft zelf mijn schuld gedragen,en mijn zonden weggedaan:Jezus neemt de zondaars aan.
 • 14. 7Jezus neemt de zondaars aan.Mij ook heeft Hij aangenomen,doet de hemel opengaan.Tot mijn Heiland mag ik komen,die mij troost en bij zal staan:Jezus neemt de zondaars aan.
 • 15. Leefregel uit Galaten 6
  P 150 – 1
  Looft God, looft Hem overal.
 • 16. 1Looft God, looft Hem overal.Looft de Koning van 't heelalom zijn wonderbare macht,om de heerlijkheid en krachtvan zijn naam en eeuwig wezen.Looft de daden, groot en goed,die Hij triomferend doet.Hem zij eer, Hij zij geprezen
 • 17. Gebed om de Heilige Geest
 • 18. Laat ons met elkander,
 • 19. Laat ons met elkander,
  laat ons met elkander,
  zingen, prijzen, loven de Heer.
  Laat ons dat tezamen doen,
  zingen, prijzen, loven de Heer,
  zingen, prijzen, loven de Heer,
  zingen, prijzen, loven de Heer,
  zingen, prijzen, loven de Heer,
  zingen, prijzen, loven de Heer.
 • 20. Wij gaan, tot straks!!
 • 21. Lezen P 119 : 73 - 80
 • 22. 73 Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid, geef mij verstand, opdat ik uw geboden lere. 74 Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. 75 Ik weet, o HERE, dat uw oordelen gerechtigheid zijn, en dat Gij in trouw mij hebt verdrukt. 76 Laat uw goedertierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht.
 • 23. 77 Uw barmhartigheid kome over mij, opdat ik leve, want uw wet is mijn verlustiging. 78 Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten; ik overdenk uw bevelen. 79 Laten zich tot mij wenden wie U vrezen, en wie uw getuigenissen kennen. 80 Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.
 • 24. Lezen Matt 11 : 25 – 30
  Jezus’ dankzegging en nodiging
 • 25. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. 26 Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader,
 • 26. en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. 28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 • 27. Preek 1.
 • 28. P 119 – 30
  Ik overpeins de diepten van uw wet,
 • 29. 30Ik overpeins de diepten van uw wet,laat hen tot mij zich wenden die U vrezen!In alles wat uw geest heeft ingezetmoge mijn hart één en ondeelbaar wezen!Dan zal ik onbesmeurd en onbesmetuw naam in heel mijn leven laten lezen.
 • 30. Preek 2. 79 Laten zich tot mij wenden wie U vrezen, en wie uw getuigenissen kennen.
 • 31. P 119 – 39, 40
  Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,
 • 32. 39Hoe aangenaam is 't woord van uw verbond,hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren.Ja, zij is mij als honing in de mond,inzicht ontvang ik, door naar haar te horen.Ik zoek uw recht, en haat uit 's harten grondhet pad van hen die zich in 't kwaad verloren.
 • 33. 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,een schijnsel op mijn pad, een eeuwig bakendat in de duisternis mijn schreden richt.Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,dat ik uw recht zal roepen van de daken.
 • 34. Gebed
  Collecte 1ste voor de diaconie
  2de voor eigen gemeente
 • 35. Opw 222 in wisselzang
  Doorgrond mijn hart,
 • 36. AllenDoorgrond mijn hart,en ken mijn weg, o Heer.Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.Is soms de weg,die 'k ga niet goed voor mij?Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer,maak mij vrij!
 • 37. VrouwenO Heer, heb dank,'k mag toch de uwe zijn.Uw dierbaar bloed wast mijvan zonden rein.Doop mij met vuur,opdat 'k mij niet meer schaam.'k Wil leven Heer,tot eer van uwe naam.
 • 38. MannenZie Heer, hier ben 'k,maak mij een vat voor U,woon in mijn hart, vernieuw het,doe het nu.Verbreek mijn wil,maak m'ook van hoogmoed vrij.'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.
 • 39. AllenO, heil'ge Geest,kom tot uw heerschappij,schenk een herleving en begin bij mij.Zegen uw volk,maak 't als een bruid bereid,wachtend op Jezus' komstin heerlijkheid.
 • 40. Zegen
  3 x amen
 • 41. Vanavond 19.00 uur
  Ds Poot.