Welkom In deze dienst zullen openbare belijdenis doen: Jildou Mulder Gerti Markerink Ed Klop Organist: Dhr. Johannes de V...
Lied voor de dienst: Ik wandel in het licht met Jezus ELB 184
<ul><li>1. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>Het donk're dal ligt achter mij </li></ul...
<ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li> ...
<ul><li>2. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>geen duist're wolk bedekt de zon. </li></...
<ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li> ...
<ul><li>3. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>mijn ziel is Hem gans toe gewijd. </li></...
<ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li> ...
Welkom In deze dienst zullen openbare belijdenis doen: Jildou Mulder Gerti Markerink Ed Klop Organist: Dhr. Johannes de V...
Heer U doorgrondt en kent mij Psalm 139 in een bewerking van Opwekking 518
<ul><li>Heer U doorgrondt en kent mij, Mijn zitten en mijn staan. En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. </l...
<ul><li>De woorden van mijn mond </li></ul><ul><li>O Heer die zijn voor U bekend. En waar ik ook naartoe zou gaan, Ik wee...
<ul><li>Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. </li></ul>
<ul><li>Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. Elke dag. <...
<ul><li>Heer, U doorgrondt en kent mij, </li></ul><ul><li>want in de moederschoot </li></ul><ul><li>ben ik door U geweven;...
<ul><li>Ik dank U voor dit wonder, Heer, </li></ul><ul><li>dat U mijn leven kent </li></ul><ul><li>en wat er ook gebeuren ...
Stil gebed
Votum en groet
<ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><l...
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Genade, zo oneindig groot El.203
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Genade, zo oneindig groot, </li></ul><ul><li>dat ik, die 't niet verdien </li></ul><ul><li>het...
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>Genade, die mij heeft geleerd </li></ul><ul><li>te vrezen voor het kwaad. </li></ul><ul><li>Ma...
<ul><li>3 </li></ul><ul><li>Want Jezus droeg mijn zondelast </li></ul><ul><li>en tranen aan het kruis. </li></ul><ul><li>H...
<ul><li>4 </li></ul><ul><li>Als ik daar in zijn heerlijkheid </li></ul><ul><li>mag stralen als de zon, </li></ul><ul><li>d...
Leefregel
Genade, zo oneindig groot Psalm 25 : 2
<ul><li>2 </li></ul><ul><li>HERE, maak mij uwe wegen </li></ul><ul><li>door uw Woord en Geest bekend; </li></ul><ul><li>le...
<ul><li>leid mij in uw rechte leer, </li></ul><ul><li>laat mij trouw uw wet betrachten, </li></ul><ul><li>want Gij zijt mi...
Gebed om de Heilige Geest
“ Waarom ik belijdenis doe” Drie korte getuigenissen van Jildou, Gerti en Ed
Getuigenis Jildou
Getuigenis Gerti
Getuigenis Ed
All over the world  Opwekking 12 Hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst. 
<ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>the Spirit is moving, </li></ul><ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>...
<ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>there 's a mighty revelation, </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord, </l...
<ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>the Spirit is moving. </li></ul><ul><li>Deep down in my heart </li></ul><u...
<ul><li>Deep down in my heart, </li></ul><ul><li>there 's a mighty revelation, </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord,...
<ul><li>Gods Geest is aan 't werk </li></ul><ul><li>over d' einden der wereld. </li></ul><ul><li>Gods Geest is aan 't werk...
<ul><li>Gods Geest is aan 't werk, </li></ul><ul><li>er is een machtige revolutie, </li></ul><ul><li>tot Zijn eer en heerl...
I Petrus 2 : 1 t/m 10 Schriftlezing
<ul><li>1  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2  en verlangt als...
<ul><li>3  indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. 4  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen we...
<ul><li>5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priestersch...
<ul><li>7  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd h...
<ul><li>9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten ...
Van harte geloven in God die we niet zien!! Verkondiging
<ul><li>8  Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u...
<ul><li>Geloven in iets wat je niet ziet doen we allemaal. </li></ul><ul><li>mobieltje </li></ul><ul><li>pingpongballetje ...
<ul><li>Geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus, doen we vanwege twee ‘spiegels’ </li></ul><ul><li>De natuur De Bijbel ...
Kijk eens wat vaker in de spiegel van God Bijbel is sprekend God
<ul><li>Een willekeurige greep over wat we in de Bijbel lezen: </li></ul><ul><li>Gods als Schepper </li></ul><ul><li>Knipp...
<ul><li>De Bijbel lezen als verkeerslicht: </li></ul><ul><li>Op groen – Gods liefde in Christus </li></ul><ul><li>Op or...
<ul><li>God reguleert het verkeer richting Zijn koninkrijk middels de Bijbel </li></ul><ul><li>- Psalm 139 </li></ul><ul><...
<ul><li>Kijk eens wat vaker </li></ul><ul><li>in de spiegel </li></ul><ul><li>van God </li></ul>De Bijbel De Bijbel
Meer dan rijkdom, meer dan macht Opwekking 544
<ul><li>Meer dan rijkdom, </li></ul><ul><li>meer dan macht, </li></ul><ul><li>meer dan schoonheid </li></ul><ul><li>van st...
<ul><li>meer dan wijsheid </li></ul><ul><li>die deze wereld kent </li></ul><ul><li>is het waard </li></ul><ul><li>te weten...
<ul><li>Meer dan zilver, </li></ul><ul><li>meer dan goud, </li></ul><ul><li>meer dan schatten </li></ul><ul><li>door ieman...
<ul><li>meer dan dat, </li></ul><ul><li>zo eindeloos veel meer </li></ul><ul><li>was de prijs </li></ul><ul><li>die U beta...
<ul><li>In een graf </li></ul><ul><li>verborgen door een steen, </li></ul><ul><li>toen U zich gaf </li></ul><ul><li>verwor...
<ul><li>als een roos </li></ul><ul><li>geplukt en weggegooid </li></ul><ul><li>nam U de straf </li></ul><ul><li>en dacht a...
Over de openbare geloofsbelijdenis Uitleg
Antwoord Jildou
2 Petrus 3 vers 17b en 18.   Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Hee...
Zegenbede De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid zal jullie -na een ko...
Antwoord Gerti
Openbaring 3 : 11 en 12   11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12  Wie overwint, hem ...
Zegenbede   De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid zal jullie -na een ...
Antwoord Ed
<ul><li>Efeziërs 2:8  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat n...
<ul><li>Zegenbede </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot z...
Beveel gerust uw wegen Gezang 427 : 1, 5 en 8
<ul><li>1 </li></ul><ul><li>Beveel gerust uw wegen, </li></ul><ul><li>al wat u 't harte deert, </li></ul><ul><li>der trouw...
<ul><li>Die wolken, lucht en winden </li></ul><ul><li>wijst spoor en loop en baan, </li></ul><ul><li>zal ook wel wegen vin...
<ul><li>5 </li></ul><ul><li>Laat Hem besturen, waken, </li></ul><ul><li>'t is wijsheid wat Hij doet! </li></ul><ul><li>Zo ...
<ul><li>als Hij, die alle macht heeft, </li></ul><ul><li>met wonderbaar beleid </li></ul><ul><li>geheel het werk volbracht...
<ul><li>8 </li></ul><ul><li>Hoor onze smeekgebeden; </li></ul><ul><li>Heer, red uit alle nood! </li></ul><ul><li>Sterk onz...
<ul><li>vertrouwen op uw zegen </li></ul><ul><li>en vaderlijk beleid, </li></ul><ul><li>dan voeren onze wegen </li></ul><u...
Dankgebed
Felicitatie
Voorbede en dankzegging
Collecte 1 e collecte: Evangelisch werkverband 2 e collecte: De kerk
Kroon hem , met gouden kroon Opwekking 366
<ul><li>Kroon Hem met gouden kroon </li></ul><ul><li>het Lam op zijne troon! </li></ul><ul><li>Hoor, hoe het hemels loflie...
<ul><li>Ontwaak! Mijn ziel en zing </li></ul><ul><li>van Hem, die voor u stierf. </li></ul><ul><li>En prijs Hem in all' ee...
<ul><li>Kroon Hem, der liefde Heer! </li></ul><ul><li>Aanschouw Hem, hoe Hij leed. </li></ul><ul><li>Zijn wonden tonen 't ...
<ul><li>De eng'len om Gods troon, </li></ul><ul><li>all' overheid en macht, </li></ul><ul><li>zij buigen dienend zich tern...
<ul><li>Kroon Hem, de Vredevorst! </li></ul><ul><li>Wiens macht eens heersen zal </li></ul><ul><li>van pool tot pool, van ...
<ul><li>Als alles voor Hem buigt </li></ul><ul><li>en vrede heerst alom, </li></ul><ul><li>wordt d'aarde weer een paradijs...
Zegen
U wordt van harte uitgenodigd Jildou , Gerti en Ed   te feliciteren met hun keuze, tevens wordt u wat te drinken aange...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Zondag 7 Juni 2009 Ochtend Belijdenisdienst

426
-1

Published on

In deze dienst zullen openbare belijdenis doen:

Jildou Mulder
Gerti Markerink
Ed Klop

Organist: Dhr. Johannes de Vries
Voorganger: ds. K.J.Bijleveld uit Boornbergum

Published in: Spiritual
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Lieve groetjes, Iris.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dat wordt een gave dienst! Jammer dat ik er niet bij kan zijn. Geniet van deze mooie zondag.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
426
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 7 Juni 2009 Ochtend Belijdenisdienst

 1. 1. Welkom In deze dienst zullen openbare belijdenis doen: Jildou Mulder Gerti Markerink Ed Klop Organist: Dhr. Johannes de Vries Voorganger: ds. K.J.Bijleveld uit Boornbergum
 2. 2. Lied voor de dienst: Ik wandel in het licht met Jezus ELB 184
 3. 3. <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>Het donk're dal ligt achter mij </li></ul><ul><li>en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen, </li></ul><ul><li>welk een liefdevolle Vriend is Hij. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li>   En niets kan m' ooit van Jezus scheiden, </li></ul><ul><li>   Sinds ik wandel in het licht met Hem. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>2. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>geen duist're wolk bedekt de zon. </li></ul><ul><li>en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, </li></ul><ul><li>die de zonde in mij overwon. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li>   En niets kan m' ooit van Jezus scheiden, </li></ul><ul><li>   Sinds ik wandel in het licht met Hem. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>mijn ziel is Hem gans toe gewijd. </li></ul><ul><li>Met Hem verrezen tot nieuw leven, </li></ul><ul><li>volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ik wandel in het licht met Jezus, </li></ul><ul><li>   En 'k luister naar Zijn dierb're stem, </li></ul><ul><li>   En niets kan m' ooit van Jezus scheiden, </li></ul><ul><li>   Sinds ik wandel in het licht met Hem. </li></ul>
 9. 9. Welkom In deze dienst zullen openbare belijdenis doen: Jildou Mulder Gerti Markerink Ed Klop Organist: Dhr. Johannes de Vries Voorganger: ds. K.J.Bijleveld uit Boornbergum
 10. 10. Heer U doorgrondt en kent mij Psalm 139 in een bewerking van Opwekking 518
 11. 11. <ul><li>Heer U doorgrondt en kent mij, Mijn zitten en mijn staan. En U kent mijn gedachten, Mijn liggen en mijn gaan. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>De woorden van mijn mond </li></ul><ul><li>O Heer die zijn voor U bekend. En waar ik ook naartoe zou gaan, Ik weet dat U daar bent. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Heer U bent altijd bij mij, U legt U handen op mij, En U bent voor mij, En naast mij, En om mij heen. Elke dag. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Heer, U doorgrondt en kent mij, </li></ul><ul><li>want in de moederschoot </li></ul><ul><li>ben ik door U geweven; </li></ul><ul><li>U bent oneindig groot. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Ik dank U voor dit wonder, Heer, </li></ul><ul><li>dat U mijn leven kent </li></ul><ul><li>en wat er ook gebeuren zal, </li></ul><ul><li>dat U steeds bij mij bent </li></ul>
 17. 17. Stil gebed
 18. 18. Votum en groet
 19. 19. <ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 20. 20. Verootmoedigingsgebed
 21. 21. Genadeverkondiging
 22. 22. Genade, zo oneindig groot El.203
 23. 23. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Genade, zo oneindig groot, </li></ul><ul><li>dat ik, die 't niet verdien </li></ul><ul><li>het leven vond, want ik was dood </li></ul><ul><li>en blind, maar nu kan 'k zien. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Genade, die mij heeft geleerd </li></ul><ul><li>te vrezen voor het kwaad. </li></ul><ul><li>Maar ook, als ik mij tot Hem keer, </li></ul><ul><li>dat God mij nooit verlaat. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Want Jezus droeg mijn zondelast </li></ul><ul><li>en tranen aan het kruis. </li></ul><ul><li>Hij houdt mij door genade vast </li></ul><ul><li>en brengt mij veilig thuis. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Als ik daar in zijn heerlijkheid </li></ul><ul><li>mag stralen als de zon, </li></ul><ul><li>dan prijs ik Hem in eeuwigheid </li></ul><ul><li>dat ik genade vond. </li></ul>
 27. 27. Leefregel
 28. 28. Genade, zo oneindig groot Psalm 25 : 2
 29. 29. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>HERE, maak mij uwe wegen </li></ul><ul><li>door uw Woord en Geest bekend; </li></ul><ul><li>leer mij, hoe die zijn gelegen </li></ul><ul><li>en waarheen G'uw treden wendt; </li></ul>
 30. 30. <ul><li>leid mij in uw rechte leer, </li></ul><ul><li>laat mij trouw uw wet betrachten, </li></ul><ul><li>want Gij zijt mijn heil, o Heer, </li></ul><ul><li>'k blijf U al den dag verwachten. </li></ul>
 31. 31. Gebed om de Heilige Geest
 32. 32. “ Waarom ik belijdenis doe” Drie korte getuigenissen van Jildou, Gerti en Ed
 33. 33. Getuigenis Jildou
 34. 34. Getuigenis Gerti
 35. 35. Getuigenis Ed
 36. 36. All over the world Opwekking 12 Hierna mogen de kinderen naar de kindernevendienst. 
 37. 37. <ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>the Spirit is moving, </li></ul><ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>as the prophet said it would be. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>All over the world </li></ul><ul><li>there 's a mighty revelation, </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord, </li></ul><ul><li>as the waters cover the sea. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>the Spirit is moving. </li></ul><ul><li>Deep down in my heart </li></ul><ul><li>as the prophet said it would be. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Deep down in my heart, </li></ul><ul><li>there 's a mighty revelation, </li></ul><ul><li>of the glory of the Lord, </li></ul><ul><li>as the waters cover the sea. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Gods Geest is aan 't werk </li></ul><ul><li>over d' einden der wereld. </li></ul><ul><li>Gods Geest is aan 't werk, </li></ul><ul><li>zoals voorzegd werd door de profeet. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Gods Geest is aan 't werk, </li></ul><ul><li>er is een machtige revolutie, </li></ul><ul><li>tot Zijn eer en heerlijkheid, </li></ul><ul><li>als de waat'ren omhullen de zee. </li></ul>
 43. 43. I Petrus 2 : 1 t/m 10 Schriftlezing
 44. 44. <ul><li>1  Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2  en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, </li></ul>
 45. 45. <ul><li>3  indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. 4  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, </li></ul>
 46. 46. <ul><li>5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 6  Daarom staat er in een schriftwoord: </li></ul><ul><li>Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. </li></ul>
 47. 47. <ul><li>7  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, 8  voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10  u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. </li></ul>
 49. 49. Van harte geloven in God die we niet zien!! Verkondiging
 50. 50. <ul><li>8  Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 9  daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. 10  Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben… </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Geloven in iets wat je niet ziet doen we allemaal. </li></ul><ul><li>mobieltje </li></ul><ul><li>pingpongballetje </li></ul><ul><li>Dus niet zien geen reden om niet in God , die we niet zien, te geloven </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Geloven in God de Vader en Zijn Zoon Jezus, doen we vanwege twee ‘spiegels’ </li></ul><ul><li>De natuur De Bijbel </li></ul>
 53. 53. Kijk eens wat vaker in de spiegel van God Bijbel is sprekend God
 54. 54. <ul><li>Een willekeurige greep over wat we in de Bijbel lezen: </li></ul><ul><li>Gods als Schepper </li></ul><ul><li>Knipperlicht gelovigen </li></ul>
 55. 55. <ul><li>De Bijbel lezen als verkeerslicht: </li></ul><ul><li>Op groen – Gods liefde in Christus </li></ul><ul><li>Op oranje – u begeeft zich in de gevaren zone, besef waar je mee bezig bent </li></ul><ul><li>Op rood – deze weg loopt dood, stop en keer om ander mis je </li></ul><ul><li>het eeuwige leven </li></ul>
 56. 56. <ul><li>God reguleert het verkeer richting Zijn koninkrijk middels de Bijbel </li></ul><ul><li>- Psalm 139 </li></ul><ul><li>mensen geven het groene licht – om de grote daden te verkondigen </li></ul><ul><li>cadeautje van God – genadegift </li></ul>
 57. 57. <ul><li>Kijk eens wat vaker </li></ul><ul><li>in de spiegel </li></ul><ul><li>van God </li></ul>De Bijbel De Bijbel
 58. 58. Meer dan rijkdom, meer dan macht Opwekking 544
 59. 59. <ul><li>Meer dan rijkdom, </li></ul><ul><li>meer dan macht, </li></ul><ul><li>meer dan schoonheid </li></ul><ul><li>van sterren in de nacht , </li></ul>
 60. 60. <ul><li>meer dan wijsheid </li></ul><ul><li>die deze wereld kent </li></ul><ul><li>is het waard </li></ul><ul><li>te weten wie U bent. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>Meer dan zilver, </li></ul><ul><li>meer dan goud, </li></ul><ul><li>meer dan schatten </li></ul><ul><li>door iemand ooit aanschouwd, </li></ul>
 62. 62. <ul><li>meer dan dat, </li></ul><ul><li>zo eindeloos veel meer </li></ul><ul><li>was de prijs </li></ul><ul><li>die U betaalde Heer. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>In een graf </li></ul><ul><li>verborgen door een steen, </li></ul><ul><li>toen U zich gaf </li></ul><ul><li>verworpen en alleen; </li></ul>
 64. 64. <ul><li>als een roos </li></ul><ul><li>geplukt en weggegooid </li></ul><ul><li>nam U de straf </li></ul><ul><li>en dacht aan mij, </li></ul><ul><li>meer dan ooit. </li></ul>
 65. 65. Over de openbare geloofsbelijdenis Uitleg
 66. 66. Antwoord Jildou
 67. 67. 2 Petrus 3 vers 17b en 18.   Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.  
 68. 68. Zegenbede De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid zal jullie -na een korte tijd van lijden- volmaken, be- vestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwig- heid. (1 Petrus 5:10) Amen.
 69. 69. Antwoord Gerti
 70. 70. Openbaring 3 : 11 en 12   11  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 12  Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam .
 71. 71. Zegenbede   De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid zal jullie -na een korte tijd van lijden- volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. (1 Petrus 5:10) Amen.
 72. 72. Antwoord Ed
 73. 73. <ul><li>Efeziërs 2:8  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: </li></ul><ul><li>het is een gave van God; </li></ul>
 74. 74. <ul><li>Zegenbede </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>De God van alle genade die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid zal jullie -na een korte tijd van lijden- volmaken, be- </li></ul><ul><li>vestigen, sterken en grond- </li></ul><ul><li>vesten. Hem zij de kracht in </li></ul><ul><li>alle eeuwigheid. (1 Petrus 5:10) </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 75. 75. Beveel gerust uw wegen Gezang 427 : 1, 5 en 8
 76. 76. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Beveel gerust uw wegen, </li></ul><ul><li>al wat u 't harte deert, </li></ul><ul><li>der trouwe hoed' en zegen </li></ul><ul><li>van Hem, die 't al regeert. </li></ul>
 77. 77. <ul><li>Die wolken, lucht en winden </li></ul><ul><li>wijst spoor en loop en baan, </li></ul><ul><li>zal ook wel wegen vinden </li></ul><ul><li>waarlangs uw voet kan gaan. </li></ul>
 78. 78. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Laat Hem besturen, waken, </li></ul><ul><li>'t is wijsheid wat Hij doet! </li></ul><ul><li>Zo zal Hij alles maken, </li></ul><ul><li>dat ge u verwondren moet, </li></ul>
 79. 79. <ul><li>als Hij, die alle macht heeft, </li></ul><ul><li>met wonderbaar beleid </li></ul><ul><li>geheel het werk volbracht heeft, </li></ul><ul><li>waarom gij thans nog schreit. </li></ul>
 80. 80. <ul><li>8 </li></ul><ul><li>Hoor onze smeekgebeden; </li></ul><ul><li>Heer, red uit alle nood! </li></ul><ul><li>Sterk onze wankle schreden </li></ul><ul><li>en leer ons tot de dood </li></ul>
 81. 81. <ul><li>vertrouwen op uw zegen </li></ul><ul><li>en vaderlijk beleid, </li></ul><ul><li>dan voeren onze wegen </li></ul><ul><li>naar 't rijk der heerlijkheid. </li></ul>
 82. 82. Dankgebed
 83. 83. Felicitatie
 84. 84. Voorbede en dankzegging
 85. 85. Collecte 1 e collecte: Evangelisch werkverband 2 e collecte: De kerk
 86. 86. Kroon hem , met gouden kroon Opwekking 366
 87. 87. <ul><li>Kroon Hem met gouden kroon </li></ul><ul><li>het Lam op zijne troon! </li></ul><ul><li>Hoor, hoe het hemels loflied al </li></ul><ul><li>verwint in heerlijk schoon. </li></ul>
 88. 88. <ul><li>Ontwaak! Mijn ziel en zing </li></ul><ul><li>van Hem, die voor u stierf. </li></ul><ul><li>En prijs Hem in all' eeuwigheen </li></ul><ul><li>die 't heil voor u verwierf. </li></ul>
 89. 89. <ul><li>Kroon Hem, der liefde Heer! </li></ul><ul><li>Aanschouw Hem, hoe Hij leed. </li></ul><ul><li>Zijn wonden tonen 't gans heelal </li></ul><ul><li>wat Hij voor 't mensdom deed. </li></ul>
 90. 90. <ul><li>De eng'len om Gods troon, </li></ul><ul><li>all' overheid en macht, </li></ul><ul><li>zij buigen dienend zich terneer </li></ul><ul><li>voor zulke wond're pracht. </li></ul>
 91. 91. <ul><li>Kroon Hem, de Vredevorst! </li></ul><ul><li>Wiens macht eens heersen zal </li></ul><ul><li>van pool tot pool, van zee tot zee. </li></ul><ul><li>'t Klinke over berg en dal. </li></ul>
 92. 92. <ul><li>Als alles voor Hem buigt </li></ul><ul><li>en vrede heerst alom, </li></ul><ul><li>wordt d'aarde weer een paradijs. </li></ul><ul><li>Kom, Here Jezus, kom! </li></ul>
 93. 93. Zegen
 94. 94. U wordt van harte uitgenodigd Jildou , Gerti en Ed   te feliciteren met hun keuze, tevens wordt u wat te drinken aangeboden. Vanavond 19:30 : Dhr. Pieter vd Berg Thema: ‘Durf te dromen!’
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×