Zondag 10 Mei 2009 Ochtend

565 views
466 views

Published on

Thema:"Vrijheid en identiteit", voorganger ds van Rheenen, organist Joh de Vries

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
565
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 10 Mei 2009 Ochtend

 1. 1. ‘ Vrijheid en identiteit’ Voorganger: Dhr. van Rheenen Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de dienst: Veilig in Jezus' armen ELB 191
 3. 3. <ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>veilig aan Jezus' hart; </li></ul><ul><li>d  r in zijn teer erbarmen, </li></ul><ul><li>d  r rust mijn ziel van smart. </li></ul><ul><li>Hoor, 't is het lied der eng'len, </li></ul><ul><li>zingend van liefd' en vree, </li></ul><ul><li>ruisend uit 's hemels zalen, </li></ul><ul><li>over de glazen zee. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>veilig aan Jezus' hart; </li></ul><ul><li>d  r in zijn teer erbarmen, </li></ul><ul><li>d  r rust mijn ziel van smart. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>vrij bij mijn Heer en Borg, </li></ul><ul><li>vrij van 't gewoel der wereld, </li></ul><ul><li>vrij van verdriet en zorg; </li></ul><ul><li>vrij van de vrees en twijfel, </li></ul><ul><li>vrij van der zonden macht; </li></ul><ul><li>nog slechts een weinig lijden, </li></ul><ul><li>nog slechts een korte nacht. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Veilig in Jezus' armen, </li></ul><ul><li>vrij bij mijn Heer en Borg, </li></ul><ul><li>vrij van 't gewoel der wereld, </li></ul><ul><li>vrij van verdriet en zorg. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Jezus, mijn dierb're toevlucht, </li></ul><ul><li>Jezus, Gij stierft voor mij! </li></ul><ul><li>Dat op die rots der eeuwen, </li></ul><ul><li>eeuwig mijn hope zij. </li></ul><ul><li>Heer, laat mij lijdzaam wachten, </li></ul><ul><li>totdat het duister vliedt, </li></ul><ul><li>en 't oog aan gindse kusten </li></ul><ul><li>uw heillicht gloren ziet. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Jezus, mijn dierb're toevlucht, </li></ul><ul><li>Jezus, Gij stierft voor mij! </li></ul><ul><li>Dat op die rots der eeuwen, </li></ul><ul><li>eeuwig mijn hope zij. </li></ul>
 9. 9. ‘ Vrijheid en identiteit’ Voorganger: Dhr. van Rheenen Organist: Johannes de Vries
 10. 10. Zingt een nieuw lied voor God den HERE Psalm 98 1, 2
 11. 11. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zingt een nieuw lied voor God den HERE, </li></ul><ul><li>want Hij bracht wonderen tot stand. </li></ul><ul><li>Wij zien Hem heerlijk triomferen </li></ul><ul><li>met opgeheven rechterhand. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Zingt voor den HEER, Hij openbaarde </li></ul><ul><li>bevrijdend heil en bindend recht </li></ul><ul><li>voor alle volkeren op aarde. </li></ul><ul><li>Hij doet zoals Hij heeft gezegd. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Ja Hij is ons getrouw gebleven, </li></ul><ul><li>Hij heeft in goedertierenheid, </li></ul><ul><li>naar de belofte eens gegeven, </li></ul><ul><li>het huis van Israël bevrijd. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Zijn volk is veilig in zijn handen. </li></ul><ul><li>Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. </li></ul><ul><li>Zo werd tot in de verste landen </li></ul><ul><li>het heil van onze God aanschouwd. </li></ul>
 15. 15. Gebed
 16. 16. <ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 17. 17. O grote God, o goede Heer Gezang 50 1, 5
 18. 18. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>O grote God, o goede Heer, </li></ul><ul><li>ik val voor uwe voeten neer, </li></ul><ul><li>en roepe tot U nacht en dag, </li></ul><ul><li>want zonder U ik niets vermag. </li></ul><ul><li>Verhoor en geef mij mijn begeert' </li></ul><ul><li>door die mij 't bidden heeft geleerd. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>O grote God, o goede Heer, </li></ul><ul><li>ik val voor uwe voeten neer, </li></ul><ul><li>en roepe tot U nacht en dag, </li></ul><ul><li>want zonder U ik niets vermag. </li></ul><ul><li>Verhoor en geef mij mijn begeert' </li></ul><ul><li>door die mij 't bidden heeft geleerd. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Bewaar mij, dat uw heilig woord </li></ul><ul><li>niet zij van mij vergeefs gehoord, </li></ul><ul><li>of valle op de harde grond, </li></ul><ul><li>of van de dorens zij doorwond, </li></ul><ul><li>of van de vogels in de lucht </li></ul><ul><li>belet te dragen goede vrucht. </li></ul>
 21. 21. Gebed
 22. 22. Bemoediging
 23. 23. Kroon Hem met gouden kroon ELB 140
 24. 24. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Kroon Hem met gouden kroon, </li></ul><ul><li>het Lam op zijnen troon! </li></ul><ul><li>Hoor, hoe het hemels loflied al </li></ul><ul><li>verwint in heerlijk schoon. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Ontwaak, mijn ziel en zing </li></ul><ul><li>van Hem die voor u stierf. </li></ul><ul><li>En prijs Hem in all' eeuwigheên, </li></ul><ul><li>die 't heil voor u verwierf. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Kroon Hem, der liefde Heer! </li></ul><ul><li>Aanschouw Hem, hoe Hij leed. </li></ul><ul><li>Zijn wonden tonen 't gans heelal </li></ul><ul><li>wat Hij voor 't mensdom deed. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>De eng'len om Gods troon, </li></ul><ul><li>all' overheid en macht, </li></ul><ul><li>zij buigen dienend zich ter neer </li></ul><ul><li>voor zulke wond're pracht. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Kroon Hem, de Vredevorst, </li></ul><ul><li>wiens macht eens heersen zal </li></ul><ul><li>van pool tot pool, van zee tot zee, </li></ul><ul><li>'t klinke over berg en dal. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Als alles voor Hem buigt </li></ul><ul><li>en vrede heerst alom, </li></ul><ul><li>wordt d'aarde weer een paradijs. </li></ul><ul><li>Kom, Here Jezus, kom! </li></ul>
 30. 30. Gebed Opening de Schrift
 31. 31. Wil je wel geloven Kinderlied ELB 469
 32. 32. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Wil je wel geloven </li></ul><ul><li>dat het groeien gaat, </li></ul><ul><li>klein en ongeloof‘lijk </li></ul><ul><li>als een mosterdzaad, </li></ul>
 33. 33. <ul><li>dat je had verborgen </li></ul><ul><li>in de zwarte grond, </li></ul><ul><li>en waaruit een grote </li></ul><ul><li>boom ontstond. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Wil je wel geloven </li></ul><ul><li>het begin is klein, </li></ul><ul><li>maar het zal een wonder </li></ul><ul><li>boven wonder zijn </li></ul>
 35. 35. <ul><li>als je het gaat wagen </li></ul><ul><li>met Gods woord alleen; </li></ul><ul><li>dan gebeuren wonderen </li></ul><ul><li>om je heen. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Wil je wel geloven </li></ul><ul><li>dat je vrede wint, </li></ul><ul><li>als je vol vertrouwen </li></ul><ul><li>leeft, zoals een kind. </li></ul>
 37. 37. <ul><li>Als je een geloof hebt </li></ul><ul><li>als een mosterdzaad, </li></ul><ul><li>groeit de liefde uit </li></ul><ul><li>boven de haat. </li></ul>
 38. 38. Schriftlezing Deuteronomium 4:32-40
 39. 39. <ul><li>32 Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? 33 Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? </li></ul>
 40. 40. <ul><li>34 Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER , uw God, in Egypte hebt zien doen? 35 U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>36 Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. 37 De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd </li></ul>
 42. 42. <ul><li>38 en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. 39 Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. 40 Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER , uw God, u geven zal. </li></ul>
 43. 43. Schriftlezing 1 Johannes 3: 18-24
 44. 44. <ul><li>18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden </li></ul>
 45. 45. <ul><li>22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. </li></ul>
 46. 46. Geest van hierboven Gezang 477 1
 47. 47. <ul><li>Geest van hierboven, </li></ul><ul><li>leer ons geloven, </li></ul><ul><li>hopen, liefhebben door uw kracht! </li></ul><ul><li>Hemelse Vrede, </li></ul><ul><li>deel U nu mede </li></ul><ul><li>aan een wereld die U verwacht! </li></ul>
 48. 48. <ul><li>Wij mogen zingen </li></ul><ul><li>van grote dingen, </li></ul><ul><li>als wij ontvangen </li></ul><ul><li>al ons verlangen, </li></ul><ul><li>met Christus opgestaan. Halleluja! </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Eeuwigheidsleven </li></ul><ul><li>zal Hij ons geven, </li></ul><ul><li>als wij herboren </li></ul><ul><li>Hem toebehoren, </li></ul><ul><li>die ons is voorgegaan. Halleluja! </li></ul>
 50. 50. Schriftlezing Johannes 15: 1-8
 51. 51. <ul><li>1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. </li></ul>
 54. 54. U kennen, uit en tot U leven Gezang 75 10, 11, 12
 55. 55. <ul><li>10 </li></ul><ul><li>U kennen, uit en tot U leven, </li></ul><ul><li>Verborgene die bij ons zijt, </li></ul><ul><li>zolang ons 't aanzijn is gegeven, </li></ul><ul><li>de aarde en de aardse tijd, </li></ul><ul><li>o Christus, die voor ons begin </li></ul><ul><li>en einde zijt, der wereld zin! </li></ul>
 56. 56. <ul><li>11 </li></ul><ul><li>Gij zijt de wijnstok van het leven, </li></ul><ul><li>in duizend ranken uitgebreid, </li></ul><ul><li>het leven, ons in U gegeven, </li></ul><ul><li>draagt goede vruchten op zijn tijd. </li></ul><ul><li>Laat ons uw ranken zijn voorgoed, </li></ul><ul><li>doorstroom ons met uw hartebloed. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>12 </li></ul><ul><li>O Christus, ons van God gegeven, </li></ul><ul><li>Gij tot in alle eeuwigheid </li></ul><ul><li>de weg, de waarheid en het leven, </li></ul><ul><li>Gij zijt de zin van alle tijd. </li></ul><ul><li>Vervul van dit geheimenis </li></ul><ul><li>uw kerk die in de wereld is.! </li></ul>
 58. 58. ‘ Vrijheid en identiteit’ Verkondiging
 59. 59. Wat zijn de goede vruchten Gezang 252
 60. 60. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Wat zijn de goede vruchten, </li></ul><ul><li>die groeien aan de Geest? </li></ul><ul><li>De liefde en de vreugde, </li></ul><ul><li>de vrede allermeest, </li></ul><ul><li>geduld om te verdragen </li></ul><ul><li>en goedertierenheid, </li></ul><ul><li>geloof om veel te vragen, </li></ul><ul><li>te vragen honderd-uit; </li></ul>
 61. 61. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>geloof om veel te geven, </li></ul><ul><li>te geven honderd-in, </li></ul><ul><li>wij zullen leren leven </li></ul><ul><li>van de verwondering: </li></ul><ul><li>dit leven, deze aarde, </li></ul><ul><li>de adem in en uit, </li></ul><ul><li>het is van Gods genade </li></ul><ul><li>en zijn lankmoedigheid. </li></ul>
 62. 62. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>En wie zijn ziel niet prijsgeeft </li></ul><ul><li>maar vasthoudt tot het eind, </li></ul><ul><li>wie zijn bestaan niet kruisigt, </li></ul><ul><li>hoezeer hij levend schijnt, </li></ul><ul><li>hij gaat voorgoed verloren, </li></ul><ul><li>het leven dat hij koos </li></ul><ul><li>is tevergeefs geboren </li></ul><ul><li>en eindigt vruchteloos. </li></ul>
 63. 63. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Maar wie zich door de hemel </li></ul><ul><li>laat helpen uit de droom, </li></ul><ul><li>die vindt de boom des levens, </li></ul><ul><li>de messiaanse boom </li></ul><ul><li>en als hij zich laat enten </li></ul><ul><li>hier in dit aardse dal, </li></ul><ul><li>dan rijpt hij in de lente </li></ul><ul><li>tot hij vruchtdragen zal. </li></ul>
 64. 64. Dankbede
 65. 65. Collecte
 66. 66. God is getrouw, zijn plannen falen niet Gezang 304 1, 3
 67. 67. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>God is getrouw, zijn plannen falen niet, </li></ul><ul><li>Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. </li></ul><ul><li>Die 't heden kent, de toekomst overziet, </li></ul><ul><li>laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; </li></ul><ul><li>en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, </li></ul><ul><li>volvoert zijn hand. </li></ul>
 68. 68. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, </li></ul><ul><li>doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; </li></ul><ul><li>Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, </li></ul><ul><li>heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; </li></ul><ul><li>Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land </li></ul><ul><li>als Gods gezant. </li></ul>
 69. 69. Zegen
 70. 70. <ul><li>Amen, amen, amen! </li></ul><ul><li>Dat wij niet beschamen </li></ul><ul><li>Jezus Christus onze Heer, </li></ul><ul><li>amen, God, uw naam ter eer! </li></ul>

×