Zondag 10 Mei 2009 Avonddienst

674 views

Published on

19:00
Thema: Vertrouwd met God
Voorganger: Huitema
Organist: Johannes

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 10 Mei 2009 Avonddienst

 1. 1. ‘ Vertrouwd met God’ Voorganger: Dhr. Huitema Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de dienst: Ruis, o Godsstroom der genade ELB 150
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Ruis, o Godsstroom der genade </li></ul><ul><li>in gemeent' en huis en hart! </li></ul><ul><li>Laat in U gezond zich baden, </li></ul><ul><li>wat gebogen gaat door smart! </li></ul><ul><li>Stroom, o heil'ge Geest, terneder </li></ul><ul><li>op het uitgedroogde land; </li></ul><ul><li>en de bloemen bloeien weder, </li></ul><ul><li>haast verwelkt door zonnebrand. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Laat het uit Gods hemel stromen </li></ul><ul><li>in de kerken overal! </li></ul><ul><li>Van uw nederdaling dromen </li></ul><ul><li>moede harten zonder tal. </li></ul><ul><li>Nieuwe liefde, nieuwe zangen, </li></ul><ul><li>kracht, die zielen opwaarts tilt, </li></ul><ul><li>brengt uw ruisen, die 't verlangen </li></ul><ul><li>als een heilig lied doortrilt. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Komt, gij dorstigen, hier drinken </li></ul><ul><li>uit die milde heilfontein! </li></ul><ul><li>Laat uw ziel in 't stof niet zinken, </li></ul><ul><li>maar in haar gereinigd zijn. </li></ul><ul><li>Laat U door haar golven dragen </li></ul><ul><li>tot waar liefde nooit verkoelt, </li></ul><ul><li>waar de kust der aardse dagen </li></ul><ul><li>door Gods vreugde wordt omspoeld. </li></ul>
 6. 6. ‘ Vertrouwd met God’ Voorganger: Dhr. Huitema Organist: Johannes de Vries
 7. 7. Jezus leeft en ik met Hem! Gezang 217 2, 3
 8. 8. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Jezus leeft! Hem is het rijk </li></ul><ul><li>over al wat is gegeven. </li></ul><ul><li>En ik zal, aan Hem gelijk, </li></ul><ul><li>eeuwig heersen, eeuwig leven. </li></ul><ul><li>God blijft zijn beloften trouw, - </li></ul><ul><li>dit is al waar ik op bouw. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Jezus leeft! Hem is de macht. </li></ul><ul><li>Niets kan mij van Jezus scheiden. </li></ul><ul><li>Hij zal, als de vorst der nacht </li></ul><ul><li>mij tenakomt, voor mij strijden. </li></ul><ul><li>Drijft de vijand mij in 't nauw, - </li></ul><ul><li>dit is al waar ik op bouw. </li></ul>
 10. 10. Votum en groet Aansluitend het Klein Gloria
 11. 11. <ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 12. 12. Schriftlezing Psalm 65
 13. 13. <ul><li>1 Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied. </li></ul><ul><li>2 U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion; </li></ul><ul><li>U worde gelofte betaald. </li></ul><ul><li>3 Hoorder van het gebed, </li></ul><ul><li>tot U komt al wat leeft. </li></ul><ul><li>4 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij; </li></ul><ul><li>onze overtredingen – Gij verzoent ze. </li></ul><ul><li>5 Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, </li></ul><ul><li>opdat hij wone in uw voorhoven. </li></ul><ul><li>Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, </li></ul><ul><li>het heilige van uw tempel. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>6 Met geduchte daden antwoordt Gij ons in gerechtigheid, </li></ul><ul><li>o God van ons heil, </li></ul><ul><li>Gij, vertrouwen van alle einden der aarde </li></ul><ul><li>en van de verste zeeën; </li></ul><ul><li>7 Gij, die de bergen vastzet door uw kracht, </li></ul><ul><li>met sterkte omgord; </li></ul><ul><li>8 die het bruisen der zeeën doet bedaren, </li></ul><ul><li>het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën. </li></ul><ul><li>9 Daarom vrezen zij die de einden bewonen, </li></ul><ul><li>voor uw tekenen; </li></ul><ul><li>waar de morgen gloort en de avond daalt, </li></ul><ul><li>brengt Gij gejuich. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>10 Gij bezoekt het land en verleent het overvloed, </li></ul><ul><li>Gij maakt het zeer rijk. </li></ul><ul><li>De beek Gods is vol water, </li></ul><ul><li>Gij bereidt hun koren. Ja, zo bereidt Gij alles. </li></ul><ul><li>11 Gij drenkt zijn voren, Gij doorvochtigt zijn kluiten, </li></ul><ul><li>door regenstromen maakt Gij het week; Gij zegent zijn gewas. </li></ul><ul><li>12 Gij kroont het jaar van uw goedheid, </li></ul><ul><li>uw sporen druipen van vet; </li></ul><ul><li>13 de dreven der steppe druipen, </li></ul><ul><li>de heuvelen omgorden zich met gejuich; </li></ul><ul><li>14 de landouwen zijn bekleed met kudden, </li></ul><ul><li>de dalen tooien zich met koren: </li></ul><ul><li>zij jubelen elkander toe, ook zingen zij. </li></ul>
 16. 16. De stilte zingt U toe, o Here Psalm 65 1,5
 17. 17. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De stilte zingt U toe, o Here, </li></ul><ul><li>in uw verheven oord. </li></ul><ul><li>Wij zullen ons naar Sion keren </li></ul><ul><li>waar Gij ons bidden hoort. </li></ul><ul><li>Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, </li></ul><ul><li>tot U komt al wat leeft, </li></ul><ul><li>tot U, o redder uit ellende, </li></ul><ul><li>die alle schuld vergeeft. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Gij komt het dorre land doorschrijden </li></ul><ul><li>met water uit uw beek </li></ul><ul><li>en tot een rijke oogst bereiden, </li></ul><ul><li>uw voetstap maakt het week. </li></ul><ul><li>Gij druipt uw zegen in de voren, </li></ul><ul><li>Gij roept het kiemend graan; </li></ul><ul><li>zo wordt het brood voor ons geboren </li></ul><ul><li>waar Gij zijt voorgegaan. </li></ul>
 19. 19. Gebed Psalm 65
 20. 20. Schriftlezing Genesis 18 : 1 - 15
 21. 21. <ul><li>1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’ </li></ul><ul><li>6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ </li></ul>
 23. 23. <ul><li>7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. </li></ul><ul><li>9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ </li></ul>
 26. 26. Jezus Christus, ik aanbid U Opwekking 256 1
 27. 27. <ul><li>Jezus Christus, ik aanbid U, </li></ul><ul><li>heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Jezus Christus, ik aanbid U, </li></ul><ul><li>heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Heilig is uw naam. </li></ul><ul><li>Heilig, heilig, </li></ul><ul><li>heilig is uw naam. </li></ul>
 28. 28. Schriftlezing Johannes 8 : 53 - 59
 29. 29. <ul><li>53 Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’ 54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, 55 hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ 58 ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’ 59 Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. </li></ul>
 31. 31. Jezus Christus, ik aanbid U Opwekking 256 2
 32. 32. <ul><li>Jezus Christus, ik verwacht U, </li></ul><ul><li>vul mij met uw Geest. </li></ul><ul><li>Jezus Christus, ik verwacht U, </li></ul><ul><li>vul mij met uw Geest. </li></ul><ul><li>Vul mij met uw Geest. </li></ul><ul><li>Vul mij met uw Geest. </li></ul><ul><li>Vul mij, vul mij, </li></ul><ul><li>vul mij met uw Geest. </li></ul>
 33. 33. ‘ Vertrouwd met God’ Verkondiging
 34. 34. Uit Oer is hij getogen Gezang 3 2, 6
 35. 35. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Uit Oer is hij getogen </li></ul><ul><li>ten antwoord op een stem, </li></ul><ul><li>die riep hem uit den hoge </li></ul><ul><li>op naar Jeruzalem. </li></ul><ul><li>En allen die geloven </li></ul><ul><li>zijn Abrahams geslacht, </li></ul><ul><li>geboren uit den hoge, </li></ul><ul><li>getogen uit de nacht. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>En allen die geloven </li></ul><ul><li>zijn Abrahams geslacht, </li></ul><ul><li>geboren uit den hoge, </li></ul><ul><li>getogen uit de nacht. </li></ul><ul><li>De stad die zij verbeiden </li></ul><ul><li>die staat in wit en goud </li></ul><ul><li>aan 't einde van de tijden </li></ul><ul><li>voor iedereen gebouwd. </li></ul>
 37. 37. Gebed
 38. 38. Collecte
 39. 39. Glorie aan God Opwekking 354
 40. 40. <ul><li>Glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Lof zij de Heer, </li></ul><ul><li>Hem komt toe alle eer. </li></ul><ul><li>Hij's het Lam dat regeert </li></ul><ul><li>tot in eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Zijn woord is macht, </li></ul><ul><li>heeft ons vrijheid gebracht. </li></ul><ul><li>Wij aanbidden, </li></ul><ul><li>wij knielen voor Jezus. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Groot is zijn troon, </li></ul><ul><li>eeuwig zijn kroon. </li></ul><ul><li>Overwinnaar zal Hij zijn, </li></ul><ul><li>over zonde, dood en pijn. </li></ul><ul><li>Heel het rijk der duisternis, </li></ul><ul><li>weet wie Jezus Christus is: </li></ul><ul><li>Hij is de hoogste Heer! </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God. </li></ul>
 44. 44. <ul><li>Kondigt het aan, </li></ul><ul><li>door de kracht van zijn naam: </li></ul><ul><li>Heel de aard' wordt vervuld </li></ul><ul><li>van zijn glorie! </li></ul><ul><li>Satan, hij beeft, </li></ul><ul><li>want hij weet: Jezus leeft! </li></ul><ul><li>Hij's verslagen, </li></ul><ul><li>het Lam troont voor eeuwig! </li></ul>
 45. 45. <ul><li>Jezus is Heer, Redder en Heer! </li></ul><ul><li>Overwinnaar zal Hij zijn, </li></ul><ul><li>over zonde, dood en pijn. </li></ul><ul><li>Heel het rijk der duisternis, </li></ul><ul><li>weet wie Jezus Christus is: </li></ul><ul><li>Hij is de hoogste Heer! </li></ul>
 46. 46. <ul><li>Glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God. </li></ul>
 47. 47. <ul><li>Heersen met Hem </li></ul><ul><li>op de troon en zijn stem, </li></ul><ul><li>spreekt van liefde, </li></ul><ul><li>vervult ons met glorie. </li></ul><ul><li>Heilig en vrij alle tranen voorbij. </li></ul><ul><li>Eeuwig vreugde voor God, </li></ul><ul><li>lof, aanbidding: </li></ul>
 48. 48. <ul><li>waardig het Lam, waardig het Lam! </li></ul><ul><li>Overwinnaar zal Hij zijn, </li></ul><ul><li>over zonde, dood en pijn. </li></ul><ul><li>Heel het rijk der duisternis, </li></ul><ul><li>weet wie Jezus Christus is: </li></ul><ul><li>Hij is de hoogste Heer! </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God, </li></ul><ul><li>glorie aan God. </li></ul>
 50. 50. Zegen

×