www.invervulling.nu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

www.invervulling.nu

on

 • 281 views

voorganger ds van Rheenen

voorganger ds van Rheenen
organist dhr de Harder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Statistics

Views

Total Views
281
Views on SlideShare
281
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

www.invervulling.nu www.invervulling.nu Presentation Transcript

 • Welkom Voorganger ds van Rheenen organsist dhr de HarderThema: “ www.vervulling.nu “
 • Vdd JdH 132Heer! ik hoor van rijke zegen
 • Heer! Ik hoor van rijke zegen,die Gij uitstort keer op keer;laat ook van die milde regen,dropplen vallen op mij neer;ook op mij, ook op mij,dropplen vallen ook op mij.
 • Ga mij niet voorbij, o Vader,zie hoe mij mijn zonden smart;trek met Uw koorden nader,stort Uw liefd ook in mijn hart.Ook in mij, ook in mij,stort Uw liefd ook in mij.
 • Heilge Geest, wil niet voorbij gaan:Gij geeft blinden de ogen weer!Wil, o wil nu bij mij stilstaan,werk in mij met kracht, o Heer!Ook in mij, ook in mij,werk ook door Uw kracht in mij!
 • Wil me, o Heiland, niet voorbij gaan,doe mij leven U nabij;zie mij zuchtend aan Uw zij staan:roept Gij andren, roep ook mij.Ja, ook mij, ja ook mij,roept Gij andren, ja ook mij.
 • Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,bloed van Jezus, rijk en vrij,Gods genade, sterk en machtig,o verheerlijk U in mij.Ook in mij, ook in mij,o, verheerlijk U in mij!
 • Ga mij niet voorbij, o Herder!Maak mij gans van zonden vrij;vloeit de stroom van zegen verder,zegen andren, maar ook mij.Ja, ook mij, ja ook mij,zegen andren, maar ook mij.
 • Welkom Voorganger ds van Rheenen organsist dhr de HarderThema: “ www.vervulling.nu “
 • P 139 – 1, 2Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Stil gebedVotum en groet
 • P 139 – 14Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Psalm 139 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • Gebed om ontferming.
 • Woord van Genade,leven uit dankbaarheid. ELB 343
 • Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 • Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 • Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 • Heer, onze God, hoe heerlijk (Opw 70) m. F.C. Atkinson; t. J. Visser
 • Gebed bij het openen van de bijbel.
 • Moment met de kinderen.
 • Is je deur nog op slot ELB 447
 • Is je deur nog op slot? (EL 447) t. & m. H. Govers
 • Is je deur nog op slot? (EL 447) t. & m. H. Govers
 • Is je deur nog op slot? (EL 447) t. & m. H. Govers
 • Is je deur nog op slot? (EL 447) t. & m. H. Govers
 • Is je deur nog op slot? (EL 447) t. & m. H. Govers
 • Wij gaan, tot straks!
 • Lezen Jer. 1 : 4 t/m 10Jeremia geroepen
 • 4 De HEER richtte zich totmij: 5 „Voordat ik je vormde in demoederschoot, had ik je aluitgekozen, voordat je demoederschoot verliet, had ik je alaan mij gewijd, je een profeetvoor alle volken gemaakt.‟ 6 Ikriep: „Nee, HEER, mijn God! Ik kanhet woord niet voeren, ik ben tejong.‟
 • 7 Maar de HEER antwoordde:„Zeg niet: “Ik ben te jong.”Richt je tot iedereen naar wieik je zend en zeg alles wat ikje opdraag. 8 Wees voorniemand bang, want ik zal jeterzijde staan en je redden – spreekt de HEER.‟ 9 Ende HEER strekte zijn hand uit,
 • raakte mijn mond aan en zeitegen mij: „Hiermee leg ik mijnwoorden in jouw mond. 10 Nu,op deze dag, geef ik je gezagover alle koninkrijken envolken, om ze uit te rukken ente verwoesten, om ze tevernietigen en af te breken, opte bouwen en te planten.‟
 • Lezen Lucas 4 : 14 t/m 30Optreden van Jezus in Nazaret
 • 14 Jezus keerde, gesterkt door deGeest, terug naar Galilea. Hetnieuws over hem verspreidde zichin de hele streek. 15 Hij gafonderricht in de synagogen enwerd door allen geprezen. 16 Hijkwam ook in Nazaret, waar hijwas opgegroeid, en volgens zijngewoonte ging hij op sabbat naarde synagoge.
 • Toen hij opstond om voor telezen, 17 werd hem de boekrolvan de profeet Jesajaoverhandigd, en hij rolde hemaf tot de plaats waargeschreven staat:18 „De Geest van de Heer rustop mij,want hij heeft mij gezalfd.
 • Om aan armen het goede nieuwste brengenheeft hij mij gezonden,om aan gevangenen hun vrijlatingbekend te makenen aan blinden het herstel van hunzicht,om onderdrukten hun vrijheid tegeven,19 om een genadejaar van de Heeruit te roepen.‟
 • 20 Hij rolde de boekrol op, gafhem terug aan de dienaar en gingweer zitten; de ogen van alleaanwezigen in de synagoge warenop hem gericht. 21 Hij zei tegenhen: „Vandaag hebben jullie dezeschrifttekst in vervulling horengaan.‟ 22 Allen betuigden hem hunbijval en verwonderden zich overde genaderijke woorden die uitzijn mond vloeiden, en ze zeiden:
 • „Dat is toch de zoon vanJozef?‟ 23 En hij zei tegen hen:„Ongetwijfeld zullen jullie me ditgezegde voorhouden: Geneesheer,genees uzelf. Doe alles waarvanwij gehoord hebben dat het inKafarnaüm gebeurd is, ook hier inuw vaderstad.‟ 24 Hij vervolgde:„Luister, ik zeg jullie dat geenenkele profeet welkom is in zijnvaderstad.
 • 25 Maar ik zeg het jullie zoals hetis: in de tijd van Elia, toen dehemel drie jaar en zes maandenlang gesloten bleef en er in hetland een grote hongersnooduitbrak, waren er veel weduwen inIsraël. 26 Toch werd Elia niet naareen van hen gezonden, maar naareen weduwe in Sarepta bij Sidon.
 • 27 En in de tijd van de profeetElisa waren er veel mensen inIsraël die leden aan huidvraat.Toch werd niemand van hengereinigd, maar wel de SyriërNaäman.‟ 28 Toen deaanwezigen in de synagoge dithoorden, ontstaken ze in grotewoede.
 • 29 Ze sprongen op en drevenhem de stad uit, naar de randvan de berg waarop hun stadgebouwd was, om hem in deafgrond te storten. 30 Maar hijliep midden tussen hen dooren vertrok.
 • G 16 – 1, 2Gij volken looft uw God en Heer
 • Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 • Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 • Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 • Gij volken looft uw God en Heer (LvdK 16) v. J.W. Schulte Nordholt; m. M. Vulpius
 • www.vervulling.nu
 • ELB 313“Heer, ik geef me-aan U volkomen”
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Heer, ik geef me aan U volkomen (EL 313) t. A.C. Bondam; m. L. Mason
 • Dankgebed, voorbede en Onze Vader.
 • Collecte 1ste 3 x M2de eigen gemeente
 • ELB 270Ga nu heen in vrede
 • 1 Ga nu heen in vrede, ga en maak hetwaar.Wat wij hier beleden samen met elkaar.Aan uw daaglijks leven, uw gezin, uwwerk,Wilt u daaraan geven, daar bent u Godskerk.Ga nu heen in vrede en maak het waar.
 • 2 Ga nu heen in vrede, ga en maak hetwaar,wat wij hier beleden samen met elkaar.Neem van hieruit vrede, vrede mee naarhuis,dan is vanaf heden Christus bij u thuis.Ga nu heen in vrede, ga en maak hetwaar.
 • Zegen3 x amen