vgkn Noordwolde

199
-1

Published on

Voorganger ds den Admorant
orgelspel Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwold

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
199
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

vgkn Noordwolde

 1. 1. WelkomVoorganger ds den Admirant organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD ELB 186bWees mijn leidsman, trouwe Here,
 3. 3. Elb. 186 : 1 Wees mijn leidsman, trouwe Here, voer mij, pelgrim, door de nacht. Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, van wie k al mijn steun verwacht.Brood des hemels, brood des hemels, voed mij door uw heilge kracht, voed mij door uw heilge kracht!
 4. 4. 2 Open uw kristalfonteinen,waar de heilstroom uit ontspringt. Laat uw wolkkolom verschijnen als mij moed en kracht ontzinkt. Doe mij reizen, doe mij reizen door uw trouwe zorg omringd, door uw trouwe zorg omringd.
 5. 5. 3Komt het uur, dat ik moet sterven, red mij dan uit angst en nood. Doe mij Kanaän beërven; vrij van satan, hel en dood. Eeuwig durend, eeuwig durend maak ik dan uw liefde groot, maak ik dan uw liefde groot.
 6. 6. WelkomVoorganger ds den Admirant organist Johannes de Vries
 7. 7. G 457 -2, 3, 4Heilig, heilig
 8. 8. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 9. 9. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 10. 10. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 11. 11. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 12. 12. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 13. 13. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 14. 14. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. P 100Juicht Gode toe,
 16. 16. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 17. 17. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 18. 18. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 19. 19. Psalm 100 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois (1551)
 20. 20. Gebed om de opening van het Woord.
 21. 21. Lezen Hebr. 1De Zoon boven de engelen
 22. 22. 1 Nadat God eertijds vele malen en op velewijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst derdagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht,
 23. 23. heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 4 zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt?
 24. 24. En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 6 En wanneer Hij wederom deeerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. 7 En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; 8 maar van de Zoon:
 25. 25. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. 9 Gerechtigheid hebt Gij liefgehad enongerechtigheid hebt Gij gehaat; daaromheeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
 26. 26. 10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen; 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten,12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.
 27. 27. 13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
 28. 28. P 89 – 9, 13Oudtijds hebt Gij, o Heer
 29. 29. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 30. 30. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 31. 31. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 32. 32. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 33. 33. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 34. 34. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 35. 35. Prediking
 36. 36. G 446 – 1, 2, 3, 6O jezus, hoe vertrouwd …
 37. 37. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 38. 38. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 39. 39. vrouwen:O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 40. 40. O Jezus, hoe vertrouwd en goed (LvdK 446) t. J. Newton; t. W. Barnard; m. A.R. Reinagle
 41. 41. Geloofsbelijdenis
 42. 42. ELB 275 – 1, 2, 4 ‘K heb geloofd
 43. 43. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 44. 44. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 45. 45. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 46. 46. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 47. 47. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 48. 48. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik (EL 275) t. J. Mathijsen; m. J. Zundel
 49. 49. Dankgebed en voorbede
 50. 50. Collecte 1ste evangelisatie2de eigen gemeente
 51. 51. Opw 366Kroon Hem met gouden kroon
 52. 52. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 53. 53. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 54. 54. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 55. 55. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 56. 56. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 57. 57. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 58. 58. Zegen3 x amen
 59. 59. Volgende week zondag 19.00 Noordwolde zingt met…. Hosanna van Urk

×