vermenigvuldig!!

109 views
77 views

Published on

Voorganger ds Huitema
organist dhr Pesman
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

vermenigvuldig!!

 1. 1. Welkom Voorganger ds Huitema organist dhr Pesman Thema: “Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”
 2. 2. VDD ELB 341 Heer, God, U loven wij
 3. 3. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 4. 4. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 5. 5. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 6. 6. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 7. 7. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 8. 8. Welkom Voorganger ds Huitema organist dhr Pesman Thema: “Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”
 9. 9. P 65 – 1, 6 De stilte zing U ….
 10. 10. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 11. 11. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 12. 12. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 13. 13. Psalm 65 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543
 14. 14. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. G 455 – 1, 2, 3 Als Hij maar van mij is
 16. 16. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 17. 17. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 18. 18. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 19. 19. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 20. 20. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 21. 21. Als Hij maar van mij is (LvdK 455) v. J.W. Schulte Nordholt; m. H.K. Breidenstein
 22. 22. Lezen: - de samenvatting van de wet: Matt. 22 : 34 t/m 40 NBV - Heidelbergse Catechismus
 23. 23. 34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37 Hij antwoordde:
 24. 24. ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
 25. 25. HC zondag 32 vraag en antwoord 86: Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
 26. 26. Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heiligen Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen,
 27. 27. en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.
 28. 28. HC zondag 33 vraag en antwoord 91: Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof , naar de wet Gods , alleen Hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn.
 29. 29. Opw 642 De rivier
 30. 30. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 31. 31. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 32. 32. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 33. 33. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 34. 34. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 35. 35. Al mijn zonden (Opw 642) t. & m. B. Doerksen; M. Hansen; B. Thiessen
 36. 36. Gebed
 37. 37. Maak ons tot een stralend licht ELB 390 – 1, 3, 4
 38. 38. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 39. 39. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 40. 40. Maak ons tot een stralend licht (EL 390) t. & m, C. Christensen; v. R. Zuiderveld
 41. 41. Wij gaan, tot straks!
 42. 42. Lezen uit Jeremia en Judas (NBG)
 43. 43. Jeremia 36 : 1 – 3, 8 – 10 en 16 – 26 1 In het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de HERE tot Jeremia: 2 Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israël, Juda en alle volken gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot u gesproken heb,
 44. 44. sedert de tijd van Josia tot op heden. 3 Misschien zal het huis van Juda luisteren naar al de rampspoed die Ik hun denk aan te doen, opdat zij zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en Ik hun ongerechtigheid en zonde vergeve.
 45. 45. 8 Baruch, de zoon van Neria, handelde daarop geheel, zoals de profeet Jeremia hem opgedragen had, en hij las uit het boek de woorden des HEREN in het huis des HEREN voor. 9 In het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand,
 46. 46. had men een vasten voor de HERE afgekondigd, – al het volk in Jeruzalem en al het volk dat uit de steden van Juda in Jeruzalem gekomen was. 10 Toen las Baruch uit het boek de woorden van Jeremia voor, in het huis des HEREN,
 47. 47. in het vertrek van Gemarja, de zoon van de schrijver Safan, in de bovenste voorhof bij de ingang van de nieuwe poort van het huis des HEREN, ten aanhoren van al het volk.
 48. 48. 16 Toen zij al de woorden gehoord hadden, uitten zij onder elkander hun vrees en zeiden: Stellig moeten wij al deze woorden aan de koning overbrengen. 17 En zij vroegen Baruch: Vertel ons toch, hoe hebt gij al deze woorden opgeschreven? 18 Toen zeide Baruch tot hen: Hij zeide mij mondeling al deze woorden,
 49. 49. terwijl ik ze met inkt in het boek schreef. 19 Daarop zeiden de vorsten tot Baruch: Ga heen, verberg u, gij en Jeremia, en laat niemand weten, waar gij zijt.20 Toen gingen zij naar de koning in de hof, nadat zij de rol hadden weggelegd in het vertrek van de schrijver Elisama, en zij verhaalden al deze woorden ten aanhoren van de koning.
 50. 50. 21 De koning zond daarop Jehudi om de rol te halen, en deze haalde haar uit het vertrek van de schrijver Elisama. En Jehudi las haar voor ten aanhoren van de koning en van al de vorsten, die rondom de koning stonden. 22 De koning nu was gezeten in het winterpaleis, in de negende maand, met het vuurbekken brandende vóór zich.
 51. 51. 23 Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning ze met een schrijversmes af en wierp ze in het vuur dat in het bekken was, totdat de gehele rol verteerd was in het vuur dat in het bekken was. 24 Zij verschrokken niet en scheurden hun klederen niet, de koning noch een van zijn dienaren, die al deze woorden hoorden;
 52. 52. 25 ofschoon zelfs Elnatan en Delaja en Gemarja er bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde hij niet naar hen. 26 Daarop gebood de koning de prins Jerachmeël en Seraja, de zoon van Azriël, en Selemja, de zoon van Abdeël, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen; maar de HERE hield hen verborgen.
 53. 53. Uit de brief van Judas vers 2: 2 barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
 54. 54. P 92 – 7, 8 Zoals de cederbomen
 55. 55. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 56. 56. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 57. 57. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 58. 58. Psalm 92 (LvdK) t. W. Barnard; m. Genève 1562
 59. 59. “Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”
 60. 60. JdH 523 – 1, 2, 3 Veilig in Jezus’ armen
 61. 61. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê, Ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart; Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
 62. 62. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg, Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg, Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg, Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg.
 63. 63. Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij. Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt, En 't oog aan gindse kusten uw heillicht gloren ziet. Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, Gij stierft voor mij! Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.
 64. 64. Gebed
 65. 65. Collecte 1ste St Mensenkinderen 2de eigen gemeente
 66. 66. G 21 – 3, 7 Wel gelukzalig is ieder ….
 67. 67. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 68. 68. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 69. 69. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 70. 70. Alles wat adem heeft (LvdK 21) t. J.D. Herrnschmidt; v. A.C. den Besten; m. Ansbach 1664
 71. 71. Zegen 3 x amen

×