Vergroot ons gebied

468 views

Published on

voorganger Harry Kamphuis
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vergroot ons gebied

 1. 1. Welkomvoorganger dhr Kamphuis<br />
 2. 2. VDD ELB 381Daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam,<br />
 3. 3. 1 Daar ruist langs de wolken een heerlijke Naam,<br />die hemel en aarde verenigt te zaam.<br />Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart<br />Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.<br />Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?<br />Die Naam draagt mijn Heiland,<br />mijn lust en mijn lied!<br />
 4. 4. 2<br />Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,<br />want Hij kwam om zalig te maken op aard;<br />zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,<br />genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.<br />Kent gij, kent gij die Jezus niet,<br />die, om ons te redden, de hemel verliet?<br />
 5. 5. 3<br />Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,<br />en d'engelen zingen voortdurend zijn lof.<br />O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,<br />dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:<br />Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer,<br />want Gij zijt der mensen en engelen Heer!<br />
 6. 6. Welkomvoorganger dhr Kamphuis<br />
 7. 7. JdH 458Neem de wereld, geef mij Jezus<br />
 8. 8. Neem de wereld, geef mij Jezus,<br />wereldvreugd’ gaat ras voorbij,<br />maar de liefde van mijn Heiland<br />blijft voor eeuwig rijk en vrij.<br />
 9. 9. O, de hoogt’ en lengt’ en diepte<br />van zijn liefde, zonder peil!<br />O! de volheid van verlossing,<br />onderpand van ’t eeuwig heil<br />
 10. 10. Neem de wereld, geef mij Jezus,<br />want Zijn troost is zalig, zoet;<br />Hij bewaakt mij, geeft mij vrede,<br />dit is ’t dat mij juichen doet.<br />
 11. 11. O, de hoogt’ en lengt’ en diepte<br />van zijn liefde, zonder peil!<br />O! de volheid van verlossing,<br />onderpand van ’t eeuwig heil<br />
 12. 12. Neem de wereld, geef mij Jezus,<br />want in Hem heb ‘k eeuwig licht,<br />en op ’s levensweg met Jezus,<br />blijft geen duisternis in ‘t zicht.<br />
 13. 13. O, de hoogt’ en lengt’ en diepte<br />van zijn liefde, zonder peil!<br />O! de volheid van verlossing,<br />onderpand van ’t eeuwig heil<br />
 14. 14. Neem de wereld, geef mij Jezus.<br />‘k Weet, Hij stierf voor mij aan ’t kruis.<br />‘k Dank Hem hier en ook voor eeuwig,<br />als ‘k Hem zie in ’t Vaderhuis.<br />
 15. 15. O, de hoogt’ en lengt’ en diepte<br />van zijn liefde, zonder peil!<br />O! de volheid van verlossing,<br />onderpand van ’t eeuwig heil<br />
 16. 16. Votum en groet<br />Erezij de Vader en de Zoon<br />En de Heilige Geest,<br />Als in den beginne, nu en immer,<br />En van eeuwigheid tot eeuwigheid.<br />Amen.<br />
 17. 17. JdH 1007De Heilige stad<br />
 18. 18. Terwijl ´k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom. Ik was in ´t oud Jeruzalem ´k stond aan de tempelzoom. ik hoorde kind´ren zingen een lied vol blijde klank;en ´t was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang:en ´t was als paarden Engelen zich juichend aan hun zang.<br />
 19. 19. Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwen Vorst ter eer! ´t Hosanna in de Hoge, ´t Hosanna voor uw Heer! <br />
 20. 20. Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen. Het kinderkoor verstomde, en de eng´lenschaar verdween. Ik zag een kruis verrijzen; toen werd het plots´ling nacht. En klonk van gindse heuveltop een stem; Het is volbracht.En klonk van gindse heuveltop een stem; Het is volbracht.<br />
 21. 21. Jeruzalem, Jeruzalem! Gij die uw Vorst veracht Hosanna in de Hoge, Hosanna ‘t is volbracht! <br />
 22. 22. En weder zag ´k een ander beeld, Doch nu vol heerlijkheid;Een stad, die, als een bruid versierd, Haar koning wachtend beidt. ´k zag straten van het zuiverst goud, door d´open paarlen poort.<br />
 23. 23. Miljoenen gingen uit en in; geen wanklank werd gehoord. Maar onder harp en cymbeltoon juicht mens en Eng´len stem. Tot eer van God en van het Lam, in ´t nieuw Jeruzalem.Tot eer van God en van het Lam, in ´t nieuw Jeruzalem.<br />
 24. 24. Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd! Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid.Hosanna in de hoge, Hosanna in eeuwigheid.<br />
 25. 25. Gebed<br />
 26. 26. Opw 248God is getrouw,zijn plannen falen niet.<br />
 27. 27. God is getrouw,<br />zijn plannen falen niet.<br />Hij kiest de zijnen uit,<br />Hij roept die allen.<br />Die 't heden kent,<br />de toekomst overziet.<br />Laat van zijn woorden<br />geen ter aarde vallen.<br />En 't werk der eeuwen,<br />dat zijn Geest omspant,<br />volvoert zijn hand.<br />
 28. 28. De Heer regeert!<br />Zijn koninkrijk staat vast.<br />Zijn heerschappij omvat<br />de loop der tijden.<br />Een sterke hand,<br />die nooit heeft misgetast.<br />blijft met het heilig zwaard<br />des Geestes strijden.<br />En d'adem zijner lippen overmant<br />de tegenstand.<br />
 29. 29. De Heil'ge Geest,<br />die haar de toekomst spelt.<br />doet aan Gods kerk<br />zijn heilsgeheimen weten.<br />Hij, die haar leidt<br />en in de waarheid stelt,<br />heeft zijn bestek<br />met wijsheid uitgemeten!<br />Hij trekt met heel zijn kerk<br />van land tot land,<br />als Gods gezant.<br />
 30. 30. Lezen 1 Kronieken 4 : 1 t/m 10Andere nakomelingen van Juda<br />
 31. 31. 1 De zonen van Juda waren: Peres, Chesron, Karmi, Chur en Sobal. <br />2 Reaja, de zoon van Sobal, verwekte Jachat, en Jachat verwekte Achumai en Lahad; dit zijn de geslachten van de Soratieten. <br />3 Dit waren de zonen van Etam: Jizreël, Jisma en Jidbas, hun zuster heette Hasselelponi;<br />
 32. 32. 4 voorts Penuël, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Chusa. Dit zijn de zonen van Chur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Betlehem. <br />5 Aschur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Chela en Naära. 6 En Naära baarde hem Achuzzam, Chefer, de Temenieten en de Achastarieten; dit zijn de zonen van Naära. 7 En de zonen van Chela waren: Seret, Jesochar en Etnan.<br />
 33. 33. 8 Kos verwekte Anub en Hassobeba, ook de geslachten van Acharchel, de zoon van Harum. <br />9 Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders; zijn moeder had hem Jabes genoemd: want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. <br />
 34. 34. 10 Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. <br />
 35. 35. Opw 281Als een hert dat verlangt naar water,<br />
 36. 36. Als een hert dat verlangt naar water,<br />zo verlangt mijn ziel naar U.<br />U alleen kunt mijn hart vervullen,<br />mijn aanbidding is voor U.<br />U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.<br />Aan U alleen geef ik mij geheel.<br />U alleen kunt mijn hart vervullen,<br />mijn aanbidding is voor U.<br />
 37. 37. 10 Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten; laat uw hand met mij zijn; weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft! En God schonk wat hij had gevraagd. <br />
 38. 38. JdH 64Hand in hand met Jezus<br />
 39. 39. 1 <br />Hand in hand met Jezus <br />over 't ruwe pad, <br />Jezus houdt vol liefde <br />trouw mijn hand gevat. <br />Onder blauwe hemel, <br />onder stormgebruis, <br />hand in hand met Jezus, <br />kom ik veilig thuis.<br />
 40. 40. Hand in hand met Jezus,<br />steunend op Zijn kracht, <br />zie 'k de sterren fonk'len<br />in de zwarte nacht. <br />Stormen mogen woeden, <br />woest de golven slaan. <br />Hand in hand met Jezus, <br />kan ik veilig gaan.<br />
 41. 41. Hij gaat aan mijn zijde, <br />draagt met mij de last, <br />nimmer kan ik wank'len, <br />Jezus houdt mij vast. <br />Hand in hand met Jezus, <br />waar 'k mijn voet ook zet, <br />naar mijn zwakke schreden, <br />regelt Hij Zijn tred.<br />
 42. 42. 't Hart vervult met vreugde <br />tors ik stil mijn kruis, <br />'t zwaarste eind draagt Jezus, <br />op de weg naar Huis. <br />Daarom juicht mijn ziele, <br />waar 's een Vriend als Hij? <br />Hand in hand met Jezus, <br />tot aan d' overzij.<br />
 43. 43. Gebed<br />
 44. 44. Collecte1ste voor evangelisatie2de voor eigen gemeente<br />
 45. 45. JdH 880Wat de toekomst brengen moge <br />
 46. 46. Wat de toekomst brengen moge,<br />mij geleidt des Heren hand;<br />moedig sla ik dus de ogen<br />naar het onbekende land.<br />Leer mij volgen zonder vragen;<br />Vader, wat Gij doet is goed!<br />Leer mij slechts het heden dragen<br />met een rustig, kalme moed!<br />
 47. 47. 2<br />Heer, ik wil uw liefde loven,<br />al begrijpt mijn ziel U niet.<br />Zalig hij, die durft geloven,<br />ook wanneer het oog niet ziet.<br />Schijnen mij uw wegen duister,<br />zie, ik vraag U niet: waarom?<br />Eenmaal zie ik al uw luister,<br />als ik in uw hemel kom!<br />
 48. 48. 3<br />Laat mij niet mijn lot beslissen:<br />zo ik mocht, ik durfde niet.<br />Ach, hoe zou ik mij vergissen,<br />als Gij mij de keuze liet!<br />Wil mij als een kind behandlen,<br />dat alleen de weg niet vindt:<br />neem mijn hand in uwe handen<br />en geleid mij als een kind.<br />
 49. 49. 4<br />Waar de weg mij brengen moge,<br />aan des Vaders trouwe hand,<br />loop ik met gesloten ogen<br />naar het onbekende land.<br />
 50. 50. Zegen<br />1<br />Ga nu heen in vrede, <br />ga en maak het waar.<br />Wat wij hier beleden samen met elkaar.<br />Aan uw daag'lijks leven, <br />uw gezin, uw werk,<br />Wilt u daaraan geven, <br />daar bent u Gods kerk.<br />Ga nu heen in vrede en maak het waar.<br />
 51. 51. 2<br />Ga nu heen in vrede, <br />ga en maak het waar,<br />wat wij hier beleden samen met elkaar.<br />Neem van hieruit vrede, <br />vrede mee naar huis,<br />dan is vanaf heden Christus bij u thuis.<br />Ga nu heen in vrede, <br />ga en maak het waar.<br />
 52. 52. Gezegende week. <br />

×