• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
U bent erfgenaam
 

U bent erfgenaam

on

 • 341 views

voorganger dhr van Dijke

voorganger dhr van Dijke
organist mevr v/d Pol
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Statistics

Views

Total Views
341
Views on SlideShare
341
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  U bent erfgenaam U bent erfgenaam Presentation Transcript

  • Welkom Voorganger dhr van Dijke organiste mevr v/d PolThema: “ U bent de erfgenaam”
  • VDD ELB 161Komt, laat ons vrolijk zingen
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
  • Welkom Voorganger dhr van Dijke organiste mevr v/d PolThema: “U bent de erfgenaam”
  • G 460 – 1, 2, 3Looft de Koning,
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
  • Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
  • Verootmoediging,daarna P 62 – 1, 5
  • Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
  • Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
  • Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
  • Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
  • Boodschap van liefde en genade, daarna gebed.
  • Dank u voor deze nieuwe morgen ELB 168 – 1, 2, 7
  • allen:Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
  • Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
  • allen:Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
  • Wij gaan, tot straks!
  • Lezen 1 Koningen 21 : 1 – 17 De wijngaard van Nabot.
  • 1 Enige tijd later gebeurde het volgende.De Jizreëliet Nabot had een wijngaard diegrensde aan het paleis dat koning Achabvan Samaria in Jizreël bezat. 2 ‘Sta mij uwwijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘Hijligt naast mijn paleis; ik kan hem goedgebruiken om er groente te verbouwen. Ikzal u er een betere wijngaard voorteruggeven,
  • of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijservan in zilver uitbetalen.’ 3 Maar Nabotzei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ikde grond die ik van mijn voorouders hebgeërfd aan u zou afstaan.’ 4 Achab gingterug naar zijn paleis, woedend enterneergeslagen omdat Nabot tegen hemhad gezegd dat hij hem de grond die hijvan zijn voorouders had geërfd niet zouafstaan.
  • Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijngezicht naar de muur, en weigerde teeten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izebel naarhem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, datje zo mismoedig bent en niet etenwilt?’ 6 ‘Ik heb met de Jizreëliet Nabotgesproken,’ antwoordde hij. ‘Ik heb hemgevraagd mij zijn wijngaard te verkopen.Of, als hij dat liever had, kon hij er eenandere wijngaard voor terugkrijgen.
  • Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mijaf te staan.’ 7 Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jijbent toch de koning van Israël? Sta op eneet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoorzorgen dat jij de wijngaard van Nabotkrijgt.’ 8 Uit naam van Achab schreefIzebel brieven, verzegelde die met hetkoninklijke zegel en stuurde ze naar deoudsten en aanzienlijksten in de stadwaar Nabot woonde.
  • 9 In die brieven stond het volgende:‘Kondig een vastendag af en zet Nabotvooraan wanneer het volk samenkomt.10 Laat dan twee mannen dienergens voor terugdeinzen tegenoverhem plaatsnemen en hem beschuldigenvan godslastering en majesteitsschennis.Daarop moet u hem buiten de stadbrengen en stenigen.’ 11 Nabotsstadsgenoten, de oudsten enaanzienlijksten van zijn woonplaats,
  • deden wat Izebel hun had opgedragen inde brieven die ze had gestuurd.12 Zekondigden een vastendag af en lietenNabot vooraan zitten toen het volksamenkwam. 13 Twee mannen namentegenover hem plaats en beschuldigdenhem ten overstaan van het volk vangodslastering en majesteitsschennis.Daarop werd hij buiten de stad gebrachten gestenigd.
  • 14 Ze stuurden Izebel bericht dat Nabotdoor steniging ter dood wasgebracht. 15 Toen Izebel hoorde datNabot dood was, zei ze tegen Achab: ‘Jekunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabotje weigerde te verkopen in bezit nemen,want Nabot leeft niet meer, hij isdood.’ 16 Toen Achab hoorde dat Nabotdood was, ging hij naar Jizreël om dewijngaard van Nabot in bezit te nemen.
  • ELB 25 (in canon)Loof de Here, mijn ziel.
  • Looft de Here mijn ziel (EL 25) t. Psalm 103:1 (NBG); m. anoniem
  • “U bent erfgenaam”
  • Erfgenaam << >> In bezit nemen
  • Wijngaard << >> MoestuinSymbool voor: Symbool voor:• Droogte - Natte grond• Woestijn - Produktie• Volk van God - Nijloevers Egypte• Afhankelijk van God - Eigen belang
  • We zijn erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus Rom. 8 : 17
  • ELB 132 – 1, 2, 3 U zij de glorie
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
  • Danken en bidden.
  • Collecte1ste voor Bouw en onderhoud 2de eigen gemeente
  • ELB 341Heer, God, U loven wij
  • Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
  • Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
  • Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
  • Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
  • Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
  • Zegen,aansluitend ELB 444 – 1, 2, 4
  • Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
  • Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
  • Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
  • Nieuwjaarsreceptie en kerstboom aftuigen.