U bent erfgenaam

241 views

Published on

voorganger dhr van Dijke
organist mevr v/d Pol
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U bent erfgenaam

 1. 1. Welkom Voorganger dhr van Dijke organiste mevr v/d PolThema: “ U bent de erfgenaam”
 2. 2. VDD ELB 161Komt, laat ons vrolijk zingen
 3. 3. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 4. 4. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 5. 5. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 6. 6. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 7. 7. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 8. 8. Komt laat ons vrolijk zingen (AWN 1.29) t. H. Romer; m. W. ter Burg
 9. 9. Welkom Voorganger dhr van Dijke organiste mevr v/d PolThema: “U bent de erfgenaam”
 10. 10. G 460 – 1, 2, 3Looft de Koning,
 11. 11. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 12. 12. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 13. 13. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 14. 14. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 15. 15. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 16. 16. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 17. 17. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Verootmoediging,daarna P 62 – 1, 5
 19. 19. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 20. 20. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 21. 21. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 22. 22. Psalm 62 (LvdK) t. W. Barnard, A.C. den Besten; m. Genève 1542/1543
 23. 23. Boodschap van liefde en genade, daarna gebed.
 24. 24. Dank u voor deze nieuwe morgen ELB 168 – 1, 2, 7
 25. 25. allen:Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
 26. 26. Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
 27. 27. allen:Dank U voor deze nieuwe morgen (EL 168) t. & m. M.G. Schneider
 28. 28. Wij gaan, tot straks!
 29. 29. Lezen 1 Koningen 21 : 1 – 17 De wijngaard van Nabot.
 30. 30. 1 Enige tijd later gebeurde het volgende.De Jizreëliet Nabot had een wijngaard diegrensde aan het paleis dat koning Achabvan Samaria in Jizreël bezat. 2 ‘Sta mij uwwijngaard af,’ zei Achab tegen Nabot. ‘Hijligt naast mijn paleis; ik kan hem goedgebruiken om er groente te verbouwen. Ikzal u er een betere wijngaard voorteruggeven,
 31. 31. of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijservan in zilver uitbetalen.’ 3 Maar Nabotzei tegen Achab: ‘De HEER verhoede dat ikde grond die ik van mijn voorouders hebgeërfd aan u zou afstaan.’ 4 Achab gingterug naar zijn paleis, woedend enterneergeslagen omdat Nabot tegen hemhad gezegd dat hij hem de grond die hijvan zijn voorouders had geërfd niet zouafstaan.
 32. 32. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijngezicht naar de muur, en weigerde teeten. 5 Toen kwam zijn vrouw Izebel naarhem toe en vroeg: ‘Wat is er gebeurd, datje zo mismoedig bent en niet etenwilt?’ 6 ‘Ik heb met de Jizreëliet Nabotgesproken,’ antwoordde hij. ‘Ik heb hemgevraagd mij zijn wijngaard te verkopen.Of, als hij dat liever had, kon hij er eenandere wijngaard voor terugkrijgen.
 33. 33. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mijaf te staan.’ 7 Daarop zei Izebel: ‘Wat? Jijbent toch de koning van Israël? Sta op eneet wat, dat zal je goeddoen. Ik zal ervoorzorgen dat jij de wijngaard van Nabotkrijgt.’ 8 Uit naam van Achab schreefIzebel brieven, verzegelde die met hetkoninklijke zegel en stuurde ze naar deoudsten en aanzienlijksten in de stadwaar Nabot woonde.
 34. 34. 9 In die brieven stond het volgende:‘Kondig een vastendag af en zet Nabotvooraan wanneer het volk samenkomt.10 Laat dan twee mannen dienergens voor terugdeinzen tegenoverhem plaatsnemen en hem beschuldigenvan godslastering en majesteitsschennis.Daarop moet u hem buiten de stadbrengen en stenigen.’ 11 Nabotsstadsgenoten, de oudsten enaanzienlijksten van zijn woonplaats,
 35. 35. deden wat Izebel hun had opgedragen inde brieven die ze had gestuurd.12 Zekondigden een vastendag af en lietenNabot vooraan zitten toen het volksamenkwam. 13 Twee mannen namentegenover hem plaats en beschuldigdenhem ten overstaan van het volk vangodslastering en majesteitsschennis.Daarop werd hij buiten de stad gebrachten gestenigd.
 36. 36. 14 Ze stuurden Izebel bericht dat Nabotdoor steniging ter dood wasgebracht. 15 Toen Izebel hoorde datNabot dood was, zei ze tegen Achab: ‘Jekunt de wijngaard die de Jizreëliet Nabotje weigerde te verkopen in bezit nemen,want Nabot leeft niet meer, hij isdood.’ 16 Toen Achab hoorde dat Nabotdood was, ging hij naar Jizreël om dewijngaard van Nabot in bezit te nemen.
 37. 37. ELB 25 (in canon)Loof de Here, mijn ziel.
 38. 38. Looft de Here mijn ziel (EL 25) t. Psalm 103:1 (NBG); m. anoniem
 39. 39. “U bent erfgenaam”
 40. 40. Erfgenaam << >> In bezit nemen
 41. 41. Wijngaard << >> MoestuinSymbool voor: Symbool voor:• Droogte - Natte grond• Woestijn - Produktie• Volk van God - Nijloevers Egypte• Afhankelijk van God - Eigen belang
 42. 42. We zijn erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus Rom. 8 : 17
 43. 43. ELB 132 – 1, 2, 3 U zij de glorie
 44. 44. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 45. 45. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 46. 46. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 47. 47. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 48. 48. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 49. 49. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 50. 50. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 51. 51. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 52. 52. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 53. 53. Danken en bidden.
 54. 54. Collecte1ste voor Bouw en onderhoud 2de eigen gemeente
 55. 55. ELB 341Heer, God, U loven wij
 56. 56. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 57. 57. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 58. 58. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 59. 59. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 60. 60. Heer, God. U loven wij (EL 341) t. & m. E. Gebhardt
 61. 61. Zegen,aansluitend ELB 444 – 1, 2, 4
 62. 62. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 63. 63. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 64. 64. Ik zegen jou in Jezus Naam (EL 444) t. & m. R. Zuiderveld
 65. 65. Nieuwjaarsreceptie en kerstboom aftuigen.

×