Tekenen van Gods trouw
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Tekenen van Gods trouw

 • 339 views
Uploaded on

Voorganger ds van Rheenen...

Voorganger ds van Rheenen
organist dhr M

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
339
On Slideshare
339
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom Voorganger ds van Rheenen Organist dhr MeinemaThema: “Tekenen van Gods trouw” Viering Heilig Avondmaal.
 • 2. VDD ELB 356Van U wil ik zingen
 • 3. 1Van U wil ik zingen,wie denglen omringen,al juichend getuigend uwgoedheid, o Heer.k Wil loven en danken metwoorden en klankenen prijzen uw goedheid en liefdesteeds meer.
 • 4. 2Moog immer mijn hartein vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uwtroon.Verhoor mijn verlangen, wil leidenmijn zangentot k, Vader, benader der engelentoon.
 • 5. 3Moog hier dan mijn zingen,uw heemlen doordringenen juublend zich mengen methemelse toontot k eenmaal hierboven U eeuwigmag lovenals k juichend zal staan bij uwstralende troon.
 • 6. Welkom Voorganger ds van Rheenen Organist dhr MeinemaThema: “Tekenen van Gods trouw” Viering Heilig Avondmaal.
 • 7. P 89 – 1, 6Ik zal zolang ik leef
 • 8. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 9. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 10. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 11. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 12. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 13. Psalm 89 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. Genève 1562
 • 14. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • 15. Drempelgebed.
 • 16. Moment met de kinderen, Daarna ELB 435.
 • 17. „k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 • 18. „k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 • 19. Wij gaan, tot straks!!
 • 20. Lezen Matteus 10 : 34 t/m 39
 • 21. 34 Denk niet dat ik gekomen ben om opaarde vrede te brengen. Ik ben nietgekomen om vrede te brengen, maar hetzwaard. 35 Want ik kom een wig drijventussen een man en zijn vader, tussen eendochter en haar moeder en tussen eenschoondochter en haar schoonmoeder;
 • 22. 36 de vijanden van de mensen zijn huneigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijnvader of moeder houdt dan van mij, is mijniet waard, en wie meer houdt van zijnzoon of dochter dan van mij, is mij nietwaard. 38 Wie niet zijn kruis op zichneemt en mij volgt, is mij niet waard.
 • 23. 39 Wie zijn leven probeert te behoudenzal het verliezen, maar wie zijn levenverliest omwille van mij, die zal hetbehouden.
 • 24. Lezen Romeinen 6 : 3 t/m 11
 • 25. 3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn inChristus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?4 We zijn door de doop in zijn dood methem begraven om, zoals Christus door demacht van de Vader uit de dood isopgewekt, een nieuw leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ookdelen in zijn opstanding.
 • 26. 6 Immers, we weten dat ons oudebestaan met hem gekruisigd is omdat ereen einde moest komen aan ons zondigeleven: we mochten niet langer slaven vande zonde zijn.7 Wie gestorven is, isrechtens vrij van de zonde. 8 Wanneerwij met Christus zijn gestorven, gelovenwe dat we ook met hem zullen leven, 9omdat we weten dat hij, die uit de doodis opgewekt, niet meer sterft.
 • 27. De dood heeft geen macht meer overhem. 10 Hij is gestorven om een einde temaken aan de zonde, voor eens en altijd;en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zomoet u ook uzelf zien: dood voor dezonde, maar in Christus Jezus levend voorGod.
 • 28. ELB 282Zijt gij gedoopt in Christus dood
 • 29. 1Zijt gij gedoopt in Christus dooden in zijn graf begraven,dan zijt gij daardoor deelgenootvan zijne Geestesgaven.Geen zonde heers meer over u;gij toch, gij zijt gestorven.Leef slechts het nieuwe leven nu,door Jezus u verworven.
 • 30. 2Het is des Heilands liefste wens,dat die zijn Naam belijden,niet leven naar de oude mens,maar als door Hem bevrijden.Zo gij met Hem gekruisigd zijt,is u ook macht gegeven,om door die doop te allen tijdde nieuwe mens te leven.
 • 31. Tekenen van Gods trouw
 • 32. ELB 289Ik geloof in God de Vader
 • 33. allen:Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 34. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 35. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 36. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 37. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 38. Ik geloof in God de Vader (EL 289) t. J. Zijlstra; m. J. Zundel
 • 39. Collecte: 1ste Diaconie 2de eigen gemeenteKlaarmaken van de tafel.
 • 40. Viering Heilig Avondmaal Inleiding.
 • 41. G 258 – 1, 2, 3Halleluja, lof zij de Heer
 • 42. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 43. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 44. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 45. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 46. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 47. Halleluja, lof zij de Heer (LvdK 258) t. P.D. Huet; v. A. v.d. Berg; m. Waals 1803
 • 48. Viering Heilig Avondmaal Nodiging en rondgang.
 • 49. Dankgebed en voorbeden
 • 50. ELB 170Groot is uw trouw o Heer
 • 51. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 52. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 53. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 54. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 55. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 56. Groot is uw trouw, o Heer (EL 170) t. T.O. Chrisholm; m. W.M. Runyan
 • 57. Zegen3 x amen