Paulus' oproep tot eensgezindheid

244 views
168 views

Published on

voorganger ds Kuiper, Twijzel
organiste mevr v/d Pol
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paulus' oproep tot eensgezindheid

 1. 1. Welkom Voorganger ds Kuiper organiste mevr v/d PolThema: “Paulus’ oproep tot eensgezindheid”
 2. 2. VDD JdH 5Al de weg leidt mij mijn Heiland
 3. 3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,wat verlangt mijn ziel dan meer?Zou ik immer aan Hem twijf’len,die mij voortleidt keer op keer?Zoete troost en zaal’ge vrede,heb ik steeds op Zijn bevel.‘k Weet wat hier mij overkome,Hij maakt alle dingen wel.
 4. 4. Al de weg leidt mij mijn Heiland,troost geeft Hij tot in de dood.Als ik zwak ben in beproeving,sterkt Hij mij met ‘t hemels brood.Als mijn schreden soms gaan wank’lenen mijn ziel van dorst versmachtgeeft Hij mij het levend water,en vernieuwt mijn levenskracht.
 5. 5. Al de weg leidt mij mijn Heiland,door al ‘t aardse stormgebruis,en volkomen vreugde wacht mij,in het zalig Vaderhuis.Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,aan Zijn voeten nederleg,zal mijn lied voor eeuwig wezen:“Jezus leidde m’ al de weg”.
 6. 6. Welkom Voorganger ds Kuiper organiste mevr v/d PolThema: “Paulus’ oproep tot eensgezindheid”
 7. 7. G 326 – 1, 2, 5Een rijke schat van wijsheid
 8. 8. allen:Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 9. 9. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 10. 10. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 11. 11. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 12. 12. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 13. 13. Een rijke schat van wijsheid (LvdK 326) v. A.C. den Besten; m. Neurenberg 1527
 14. 14. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. Schuldbelijdenis,daarna P 43 – 2, 3
 16. 16. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 19. 19. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 20. 20. Genadeverkondigin, daarna P 43 - 4
 21. 21. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 22. 22. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 23. 23. Wetslezing,daarna P 43 – 1, 5
 24. 24. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 25. 25. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 26. 26. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 27. 27. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 28. 28. Gebed om verlichting met Gods Geest.
 29. 29. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven Nummer kinderlied
 30. 30. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 31. 31. ‘k Heb Jezus nodig (EL 435) t. M. Tuinder; m. S.J. Loh
 32. 32. Wij gaan, tot straks!
 33. 33. Lezen: Ezechiël 37 : 1 t/m 14Het visioen van de beenderen.
 34. 34. 1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buitenen zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullendeze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
 35. 35. 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorrebeenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen dezebeenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
 36. 36. 7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! Debeenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huidoverheen, maar er was geen geest in hen.
 37. 37. 9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen degeest, profeteer, mensenkind! Zeg tegende geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas indeze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
 38. 38. 11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis vanIsraël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zozegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
 39. 39. 13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult totleven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.
 40. 40. Handelingen 2 : 41 t/m 47
 41. 41. 41 Zij nu die zijn woord met vreugdeaannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.43 En er kwam vrees over iedereen; en erwerden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
 42. 42. 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen,
 43. 43. en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;47 en zij loofden God en vonden genade bijheel het volk. En de Heere voegde dagelijksmensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
 44. 44. Filippenzen 2 : 1 t/m 11
 45. 45. 1 Als er dan enige bemoediging is inChristus, als er enige troost is van de liefde,als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen,doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
 46. 46. 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.
 47. 47. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van Godwas, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door degestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
 48. 48. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en isgehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
 49. 49. 10 opdat in de Naam van Jezus zich zoubuigen elke knie van hen die in de hemel,en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
 50. 50. Tekstlezing 1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van deliefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
 51. 51. G 399 – 1, 2Wij loven U o God
 52. 52. allen:Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 53. 53. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 54. 54. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 55. 55. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 56. 56. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 57. 57. Wij loven U, o God (LvdK 399) t. A. van den Berg; m. Genève 1562
 58. 58. Paulus’ oproep tot eensgezindheid
 59. 59. G 303 – 1, 2, 5De ware kerk des Heren
 60. 60. allen:De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 61. 61. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 62. 62. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 63. 63. De ware kerk ders Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 64. 64. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 65. 65. De ware kerk des Heren (LvdK 303) t. S.J. Stone; v. W. Barnard; m. S.S. Wesley
 66. 66. Dienst der gebeden
 67. 67. Collecte: 1 stejeugdwerk 2de eigen gemeente
 68. 68. G 259 – 1, 2Halleluja! lof zij het Lam
 69. 69. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 70. 70. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 71. 71. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 72. 72. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 73. 73. Zegen,3 x amen
 74. 74. Vanavond 19.00 uurds Huitema met nabespreking.

×