Met Christus gekruisigd
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Met Christus gekruisigd

on

 • 406 views

 

Statistics

Views

Total Views
406
Views on SlideShare
406
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Met Christus gekruisigd Met Christus gekruisigd Presentation Transcript

 • Welkom Goede Vrijdag Viering Heilig AvondmaalVoorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Joh de Vries
 • VDD ELB 371 – 1, 2Mijn Jezus, ik houd van U
 • Mijn Jezus, ik houd van U,ik noem U mijn vriend,want U nam de straf op Udie ik had verdiend.De grote Verlosser,mijn Redder bent U;k heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.
 • Mijn Jezus, ik houd van U,want U hield van mij,toen U aan het kruis hing,een wond in uw zij.Voor mij de genade,een doornenkroon voor U;k heb van U gehouden,maar nooit zoveel als nu.
 • Welkom Goede Vrijdag Viering Heilig AvondmaalVoorganger ds Sijtsma – van Oeveren organist Joh de Vries
 • Intochtslied P 130 – 1, 3uit de diepten van ellende
 • Psalm 130 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève1551
 • Psalm 130 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève1551
 • Psalm 130 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève1551
 • Psalm 130 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève1551
 • Stil gebedVotum en groet G 180 – 1,7
 • allen:Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen t. E.L. Smelik; m. J. Crüger
 • Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen (LvdK 180) t. E.L. Smelik; m. J. Crüger
 • Gebed om verlichtingmet de Heilige Geest.
 • Lezen Lukas 23 : 33 t/m 49 (HSV)
 • 33 Toen zij op de plaats kwamen dieSchedel genoemd werd, kruisigden zeHem daar, met de misdadigers, de éénaan de rechter- en de ander aan delinkerzijde.34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun,want zij weten niet wat zij doen. En zeverdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.
 • 35 En het volk stond toe te kijken. En methen beschimpten ook hun leiders Hem. Zijzeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hijnu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is,de Uitverkorene van God.36 En ook de soldaten kwamen Hembespotten en brachten Hem zure wijn.37 En zij zeiden: Als U de Koning van deJoden bent, verlos dan Uzelf.
 • 38 En er was ook een opschrift bovenHem geschreven in Griekse, Romeinse enHebreeuwse letters: DIT IS DE KONINGVAN DE JODEN. 39 En een van demisdadigers die daar hingen, lasterdeHem en zei: Als U de Christus bent, verlosdan Uzelf en ons.40 Maar de andere antwoordde enbestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nuu hetzelfde vonnis ondergaat?
 • 41 En wij toch rechtvaardig, want wijontvangen straf overeenkomstig wat wijgedaan hebben, maar Deze heeft nietsonbehoorlijks gedaan.42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aanmij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zegIk u, heden zult u met Mij in het paradijszijn.
 • 44 En het was ongeveer het zesde uur ener kwam duisternis over heel de aarde tothet negende uur toe.45 En de zon werd verduisterd en hetvoorhangsel van de tempel scheurdemiddendoor.46 En Jezus riep met luide stem en zei:Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij degeest.
 • 47 Toen de hoofdman over honderd zagwat er gebeurd was, verheerlijkte hij Goden zei: Werkelijk, deze Mens wasrechtvaardig. 48 En al de menigten diesamengekomen waren om dit te zien,zagen wat er gebeurd was en keerdenterug, terwijl ze zich op de borst sloegen.
 • 49 En al Zijn bekenden stonden op eenafstand, ook de vrouwen die Hem samengevolgd waren van Galilea, en zagen ditaan.
 • ELB 114 – 1, 3, 4, 8Als ik in gedachten sta
 • Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals, m. Duits
 • Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals, m. Duits
 • Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals, m. Duits
 • Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals, m. Duits
 • Lezen Gal. 2 - 20a HSV20 Ik ben met Christus gekruisigd; en nietmeer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
 • Met Christus gekruisigd
 • G 189 – 1, 2, 4Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis
 • Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 • Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 • Mijn verlosser hangt aan ‘t kruis (LvdK 189) t. A. van den Berg; m. C.F. Witt
 • Lezen Avondmaals formulier
 • Gelezen Geloofsbelijdenis
 • Brood en Wijn.
 • G 259 – 1, 2Halleluja, lof zij het Lam
 • Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 • Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 • Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 • Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 • Lezen slot Avondmaals formulier
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte 1ste Diaconie2de eigen gemeente
 • Slotlied JdH 836 – 1, 3, 4 Ruw houten kruis
 • Op die heuvel daarginds,stond een ruwhouten kruis,het symbool van vervloeking en schuld.Maar dat kruis is voor ons,toch het kostbaarst kleinood,daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
 • Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat kruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 • Van dat ruwhouten kruis,met het bloed van Gods Zoon,straalt een licht dat door niets wordtgedoofd.Vol van schoonheid en pracht,vol van reddende kracht,voor een ieder die in Hem gelooft.
 • Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat kruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 • Help mij Heer, aan dat kruis,trouw te zijn tot de dood,ook als hier smaad en spot is mijn loon.Want dat kruis droeg de straf,nam de schuld van mij af,t werd de toegang voor mij tot Gods troon.
 • Refrein:k Klem mij daarom aan Golgothas kruis,tot de Heer komt en met Hem het loon,als die grote dag aanbreekten Hij ons dat kruisdan verwisselt voor d eeuwigheidskroon.
 • Zegendaarna G 392 - 5
 • Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (LvdK 392) t. H.F. Lyte; m. J.W. Monk v. W. Barnard, A.C. den Besten, W.J. van der Molen