Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
merkteken beest of Geest
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

merkteken beest of Geest

 • 168 views
Published

voorganger ds Sijtsma - van Oeveren …

voorganger ds Sijtsma - van Oeveren
organist Johannes de Vries

Published in Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “Merkteken van hetbeest of van de Geest????”
 • 2. VDD JdH 458Neem de wereld, geef mij Jezus
 • 3. Neem de wereld, geef mij Jezus,wereldvreugd‟ gaat ras voorbij,maar de liefde van mijn Heilandblijft voor eeuwig rijk en vrij.
 • 4. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 • 5. Neem de wereld, geef mij Jezus,want Zijn troost is zalig, zoet;Hij bewaakt mij, geeft mij vrede,dit is ‟t wat mij juichen doet.
 • 6. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 • 7. Neem de wereld, geef mij Jezus,want in Hem heb „k eeuwig licht,en op ‟s levens weg met Jezus,blijft geen duisternis in „t zicht.
 • 8. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 • 9. Neem de wereld, geef mij Jezus.„k Weet, Hij stierf voor mij aan ‟tkruis.„k Dank Hem hier en ook vooreeuwig,als „k Hem zie in ‟t Vaderhuis.
 • 10. Refr.O, de hoogt‟ en lengt‟ en dieptevan zijn liefde, zonder peil!O! de volheid van verlossing,onderpand van ‟t eeuwig heil
 • 11. WelkomVoorganger ds Sijtsma – van OeverenOrganist Johannes de VriesThema: “Merkteken van hetbeest of van de Geest????”
 • 12. P 99 – 1, 4God is Koning,
 • 13. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 14. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 15. Stil gebed Votum en groetAansluitend G 457 – 1, 3
 • 16. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 • 17. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 • 18. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 • 19. Heilig, heilig, heilig (LvdK 457) t. R. Heber; v. W. Barnard; m. J.B. Dykes
 • 20. Verootmoediging daarna P 51 - 1
 • 21. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 • 22. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 • 23. Genadeverkondiging daarna G 470 – 2, 1
 • 24. Wat vlied‟ of bezwijk‟ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. „Hanover‟ 1708
 • 25. allen: Wat vlied‟ of bezwijk‟ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. „Hanover‟ 1708
 • 26. Wetslezingdaarna P 51 - 5
 • 27. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 • 28. Psalm 51 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. L. Bourgeois 1551
 • 29. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • 30. Jezus houdt van alle kleine kinderen
 • 31. Jezus houdt van alle kleine kinderenJezus houdt van alle kleine kinderenJezus houdt van alle kleine kinderenAlle kleine kinderen mogen komen.Eén kleine, twee kleine,drie kleine kinderen,
 • 32. vier kleine, vijf kleine,zes kleine kinderen,zeven kleine, acht kleine,negen kleine kinderen,alle kleine kindren mogen komen.
 • 33. Jezus houdt van alle twitteraarsJezus houdt van alle twitteraarsJezus houdt van alle twitteraarsAlle twitt‟raars mogen komen.Eén twiter, twee twiter,drie twitteraars,
 • 34. vier twiter, vijf twiter,zes twitteraars,zeven twiter, acht twiter,negen twitteraars,alle twitt‟raars mogen komen.
 • 35. Wij gaan, tot straks!!
 • 36. Lezen Openb. 12 : 1 t/m 9, 13 enOpenb 13 : 1 t/m 8, 11 t/m 18 HSV
 • 37. 1 En er verscheen een groot teken inde hemel: een vrouw, bekleed metde zon, en de maan was onder haarvoeten en op haar hoofd een kroonvan twaalf sterren.2 En zij was zwanger en schreeuwdehet uit in barensnood en in haar pijnom te baren.3 En er verscheen een ander tekenin de hemel.
 • 38. En zie: een grote vuurrode draakmet zeven koppen en tien horens.En op zijn koppen zeven diademen.4 En zijn staart veegde het derdedeel van de sterren van de hemel enwierp die op de aarde. En de draakstond voor de vrouw, die op het puntstond te baren, om haar Kind teverslinden, zodra zij Het gebaardzou hebben.
 • 39. 5 En zij baarde een Zoon, eenmannelijk Kind, dat alleheidenvolken zal hoeden met eenijzeren staf. En haar Kind werdweggerukt naar God en naar Zijntroon.6 En de vrouw vluchtte naar dewoestijn, waar zij een plaats had, diedoor God voor haar gereedgemaaktwas,
 • 40. opdat men haar daar zou voedentwaalfhonderdzestig dagen.De strijd van Michaël met de draak7 Toen brak er oorlog uit in dehemel: Michaël en zijn engelenvoerden oorlog tegen de draak, ookde draak en zijn engelen voerdenoorlog. 8 Maar zij waren niet sterkgenoeg, en hun plaats werd in dehemel niet meer gevonden.
 • 41. 9 En de grote draak werdneergeworpen, namelijk de oudeslang, die duivel en satan genoemdwordt, die de hele wereld misleidt.Hij werd neergeworpen op de aardeen zijn engelen werden met hemneergeworpen.
 • 42. 13 En zodra de draak zag dat hij opde aarde was neergeworpen, ging hijde vrouw vervolgen die hetmannelijke Kind gebaard had.
 • 43. 1 En ik zag uit de zee een beestopkomen, dat zeven koppen en tienhorens had, en op zijn horens warentien diademen, en op zijn koppeneen godslasterlijke naam.2 En het beest dat ik zag, leek opeen panter, en zijn poten waren alsdie van een beer, en zijn muil wasals de muil van een leeuw. En dedraak gaf hem zijn kracht, zijn troonen grote macht.
 • 44. 3 En ik zag een van zijn koppen alsdodelijk gewond, maar zijn dodelijkewond werd genezen. En de heleaarde ging het beest metverwondering achterna.4 En zij aanbaden de draak, omdathij aan het beest macht gegevenhad. En zij aanbaden het beest enzeiden: Wie is aan dit beest gelijk?En wie kan er oorlog tegen voeren?
 • 45. 5 En het werd een mond gegevenom grote woorden engodslasteringen te spreken, en hetwerd macht gegeven om dittweeënveertig maanden lang tedoen.6 En het opende zijn mond om Godte lasteren,
 • 46. om Zijn Naam te lasteren en Zijn tenten hen die in de hemel wonen.7 En het beest werd macht gegevenom oorlog te voeren tegen deheiligen en om hen te overwinnen,en hem werd macht gegeven overelke stam, taal en volk.
 • 47. 8 En allen die op de aarde wonen,zullen het aanbidden, althans vanwie de namen niet zijn geschreven inhet boek des levens van het Lam Datgeslacht is, van de grondlegging vande wereld af.
 • 48. 11 En ik zag een ander beestopkomen, uit de aarde, en het hadtwee horens, als die van het Lam,maar het sprak als de draak.12 En het oefent al de macht van heteerste beest voor zijn ogen uit, enhet maakt dat de aarde en zij die erwonen het eerste beest aanbidden,waarvan de dodelijke wond genezenwas
 • 49. 13 En het doet grote tekenen, zodathet zelfs vuur uit de hemel laatneerkomen op de aarde, voor deogen van de mensen.14 En het misleidt hen die op deaarde wonen door middel van detekenen die het gegeven zijn te doenvoor de ogen van het beest. En hetzegt tegen hen die op de aardewonen,
 • 50. dat zij een beeld moeten maken voorhet beest dat de wond van hetzwaard had en weer levend werd.15 En hem werd macht gegeven omeen geest te geven aan het beeldvan het beest, opdat het beeld vanhet beest zelfs zou spreken,
 • 51. en zou maken dat allen die het beeldvan het beest niet zoudenaanbidden, gedood zouden worden.16 En het maakt dat men aan allen,kleinen en groten, rijken en armen,vrijen en slaven een merkteken geeftop hun rechterhand of op hunvoorhoofd,17 en het maakt dat niemand kankopen of verkopen,
 • 52. behalve hij die dat merkteken heeft,of de naam van het beest of het getalvan zijn naam.18 Hier is de wijsheid. Wie verstandheeft, laat hij het getal van het beestberekenen, want het is een getal vaneen mens, en zijn getal iszeshonderdzesenzestig.
 • 53. ELB 246Ik bouw op U,
 • 54. allen:Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 55. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 56. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 57. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 58. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 59. Ik bouw op U (EL 246) t, anoniem; m. J. Sibelius
 • 60. 8 En allen die op de aarde wonen,zullen het aanbidden, althans vanwie de namen niet zijn geschreven inhet boek des levens van het Lam Datgeslacht is, van de grondlegging vande wereld af. Welk merkteken draagt u/draag jij?
 • 61. P 97 – 1, 3, 5, 6Groot Koning is de Here
 • 62. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 63. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 64. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 65. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 66. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 67. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 68. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 69. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 70. Danken en voorbeden
 • 71. Collecte: St Mensenkinderen en eigen gemeente
 • 72. ELB 140Kroon Hem met gouden kroon
 • 73. allen:Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 74. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 75. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 76. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 77. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 78. Kroon Hem met gouden kroon (EL 140) t. anoniem; m. G.J. Elvey
 • 79. Zegen
 • 80. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor