Komt er nog wat van?

369 views

Published on

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds van Rheenen
Organist dhr Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komt er nog wat van?

 1. 1. Welkom Voorganger ds van Rheenen Organist Johannes de Vries Thema: “Komt er nog wat van?” Viering Heilig Avondmaal
 2. 2. VDD G 452 Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
 3. 3. 1 Verlosser, Vriend, o hoop, o lust van die U kennen, neem het lied, dat U in 't stof een stervling biedt, een zondaar, die uw voeten kust. Een zondaar, een verlost', o Heer, en nu geen zondaar meer.
 4. 4. O, neem het aan! Gij laat geen bidder staan, Gij hoort in hemelingen verloste zondaars zingen. O, neem het aan!
 5. 5. 2 Bedreigt mij leed, ontmoet mij smart, ik vrees geen kwaad, maar klaag het Hem. Hoe groot in eer, Hij hoort mijn stem, hoe ver van de aard, Hij kent mijn hart. Gods zoon vergeet de broeder niet die Hij op aarde liet.
 6. 6. die Hij op aarde liet. Hij is mijn hoop. Hij wies mij met zijn doop, Hij geeft mij brood en beker, 'k ben van zijn liefde zeker. Hij is mijn hoop!
 7. 7. 3 Waar is een vreugd, een kalmt', een heil, zo zalig, als dit hoogst genot? Het vloeit uit God en keert tot God, het heeft noch maat, noch perk, noch peil. In Jezus is mijn zalig lot verborgen bij mijn God.
 8. 8. Hij is mijn lust, ook als mijn stof eens rust. O, prijst Hem, mijn gezangen! Ik blijf zijn komst verlangen. Hij is mijn lust!
 9. 9. Welkom Voorganger ds van Rheenen Organist Johannes de Vries Thema: “Komt er nog wat van?” Viering Heilig Avondmaal
 10. 10. Intochtslied P 122 – 1, 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
 11. 11. 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: "Gord u aan om naar des HEREN huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!" Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in,
 12. 12. u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! Jeruzalem, van ver aanschouwd, wel saamgevoegd en welgebouwd, o schone stede, die wij groeten.
 13. 13. 2 Hoe zijn de stammen opgegaan! Hier gingen ons de voeten voor der pelgrims, die de HEER verkoor, hier, waar uw heilge muren staan! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in
 14. 14. naar 's HEREN woord, om zijns naams ere! Zo is het Israël gezegd: hier zijn de zetels van het recht, de troon, waar David zal regeren!
 15. 15. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 16. 16. * Verootmoedigingsgebed * Woord van bemoediging
 17. 17. G 258 – 1, 2, 3 Halleluja, lof zij de Heer!
 18. 18. 1 Halleluja, lof zij de Heer! Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, de Schepper aller dingen! De roem van zijn barmhartigheid, zijn wijsheid, macht en majesteit moet al het schepsel zingen.
 19. 19. 2 Halleluja, lof zij de Zoon, gedaald van 's hemels hoge troon tot heil van stervelingen! Hem, die voor onze zonden stierf, ons 't leven door zijn dood verwierf, moet al het schepsel zingen.
 20. 20. 3 Halleluja, de Geest zij eer! Als in zijn tempel daalt Hij neer in 't hart van stervelingen! Hem, die ons troost en leert en leidt, en voor de hemel toebereidt, moet al het schepsel zingen.
 21. 21. Gebed bij de opening van de Schrift.
 22. 22. G 14 – 1, 2, 5 De Heer is mijn Herder!
 23. 23. 1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.
 24. 24. 2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.
 25. 25. 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.
 26. 26. Wij gaan, tot straks!!
 27. 27. Lezen Haggai 2 : 1 t/m 9 NBV
 28. 28. 1 op de eenentwintigste dag van de zevende maand, sprak de HEER opnieuw bij monde van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: 2 ‘Zeg tegen Zerubbabel, zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, zoon van Josadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn:
 29. 29. 3 “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden!” 4 Maar houd vol, Zerubbabel – spreekt de HEER –, houd vol, Jozua, zoon van Josadak en hogepriester; jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER.
 30. 30. Werk door, ik ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten. 5 Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte; ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn, wees dus niet bevreesd. 6 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde,
 31. 31. de zee en het land doen beven. 7 Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom – zegt de HEER van de hemelse machten. 8 Het zilver is voor mij en het goud is voor mij – spreekt de HEER van de hemelse machten.
 32. 32. 9 De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen – zegt de HEER van de hemelse machten –, en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven – spreekt de HEER van de hemelse machten.’
 33. 33. “Komt er nog wat van?”
 34. 34. Opw 430 Heer, ik prijs uw grote naam.
 35. 35. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven.
 36. 36. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.
 37. 37. Kinderen terug Collecte voor St Mensenkinderen en de eigen gemeente.
 38. 38. Viering Heilig Avondmaal * inleiding * G 444 – 1, 2
 39. 39. 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
 40. 40. 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: `Heilig, heilig, heilig' toe!
 41. 41. * Gebed * Viering * Dank- en voorbede
 42. 42. G 304 – 1, 2, 3 God is getrouw,
 43. 43. 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet,
 44. 44. laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.
 45. 45. 2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij omvat de loop der tijden; een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
 46. 46. blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; de adem zijner lippen overmant de tegenstand.
 47. 47. 3 De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
 48. 48. heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.
 49. 49. Zegen 3 x amen

×