KOM!!!

151 views

Published on

voorganger ds van Harten - Tip
organist dhr Klaas Grootherder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KOM!!!

 1. 1. WelkomVoorganger ds van Harten – TipOrganist dhr GrootherderThema: “Kom!”Viering Heilig Avondmaal.
 2. 2. Lied VDD ELB 425Dit is de dag
 3. 3. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 4. 4. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 5. 5. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 6. 6. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 7. 7. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 8. 8. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 9. 9. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 10. 10. Dit is de dag (EL 425) t. & m. D. Garratt
 11. 11. WelkomVoorganger ds van Harten – TipOrganist dhr GrootherderThema: “Kom!”Viering Heilig Avondmaal.
 12. 12. P 103 – 1, 2Zegen, mijn ziel,
 13. 13. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 14. 14. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 15. 15. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 16. 16. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 17. 17. Stil gebedVotum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 18. 18. VerootmoedigingP 103 – 3
 19. 19. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 20. 20. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 21. 21. GenadeverkondigingP 103 – 4
 22. 22. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 23. 23. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 24. 24. WetslezingP 103 – 9
 25. 25. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 26. 26. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 27. 27. Gebed om verlichting metde Heilige Geest.
 28. 28. Zing, zing, zingen maakt blijELB 478
 29. 29. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 30. 30. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 31. 31. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 32. 32. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 33. 33. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 34. 34. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 35. 35. Zing, zing, zingen maakt blij (EL 478) t. & m. J. Visser
 36. 36. Wij gaan, tot straks!
 37. 37. Lezen Jes. 55 : 1 t/m 3Uitnodiging tot het heil.
 38. 38. 1 O, alle dorstigen, kom tot dewateren,en u die geen geld hebt, kom,koop en eet, ja, kom, koopzonder geld,zonder prijs, wijn en melk.2 Waarom weegt u geld afvoor wat geen brood is,en uw arbeid voor wat nietverzadigen kan?
 39. 39. Luister aandachtig naar Mij,eet het goede,en laat uw ziel vreugdescheppen in de overvloed.3 Neig uw oor en kom tot Mij,luister, en uw ziel zal leven;want Ik zal met u een eeuwigverbond sluiten:
 40. 40. P 68 – 7, 9God zij geprezen met ontzag
 41. 41. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 42. 42. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 43. 43. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 44. 44. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 45. 45. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 46. 46. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 47. 47. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 48. 48. Psalm 68 (LvdK) t. W. Barnard; m. Straatsburg 1539 / Genève 1551
 49. 49. Lezen Openbaring 22 : 10 t/m 21
 50. 50. 10 En hij zei tegenmij: Verzegel de woorden vande profetie van dit boek niet,want de tijd is nabij.11 Wie onrecht doet, laat hijnog meer onrecht doen. En wievuil is, laat hij nog vuilerworden. En wie rechtvaardigis, laat hijnog meer gerechtvaardigdworden. En wie heilig is, laathij nog meer geheiligd worden.
 51. 51. 12 En zie, Ik kom spoedig enMijn loon is bij Mij om aanieder te vergelden zoals zijnwerk zal zijn. 13 Ik ben deAlfa, en de Omega, het Beginen het Einde, de Eerste en deLaatste. 14 Zalig zijn zij dieZijn geboden doen, zodat zijrecht mogen hebben op deBoom des levens, en opdat zijdoor de poorten de stadmogen binnengaan.
 52. 52. 15 Maar buiten bevinden zichde honden, de tovenaars, deontuchtplegers, de moorde-naars, de afgodendienaars enieder die de leugen liefheeft endoet. 16 Ik, Jezus, heb Mijnengel gezonden om bij u in degemeenten van deze dingen tegetuigen. Ik ben de Wortel enhet Nageslacht van David, deblinkende Morgenster.
 53. 53. 17 En de Geest en de bruidzeggen: Kom! En laat hij diehet hoort, zeggen: Kom! Enlaat hij die dorst heeft, komen;en laat hij die wil, het waterdes levens nemen, voor niets.18 Want ik getuig aan iederdie de woorden van de profetievan dit boek hoort:
 54. 54. Als iemand iets aan dezedingen toevoegt, zal God hemde plagen toevoegen die in ditboek geschreven zijn.19 En als iemand afdoet vande woorden van het boek vandeze profetie, zal God zijn deelafdoen van het boek deslevens, en van de heiligestad, van de dingen die in ditboek geschreven zijn.
 55. 55. 20 Hij Die van deze dingengetuigt, zegt: Ja, Ik komspoedig. Amen. Ja, kom, HeereJezus!21 De genade van onze HeereJezus Christus zij met u allen.Amen.
 56. 56. ELB 351Machtig God sterke Rots
 57. 57. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 58. 58. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 59. 59. Machtig God, sterke Rots (EL 351) t. & m. G. Bonov, F. Hernandez
 60. 60. 17b En laat hij die dorst heeft,komen; en laat hij die wil, hetwater des levens nemen, voorniets.“Kom!”
 61. 61. G 300 – 1, 4, 6Eens als de bazuinen klinken
 62. 62. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 63. 63. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 64. 64. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 65. 65. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 66. 66. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 67. 67. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 68. 68. Lezen Avondmaalsformulier.
 69. 69. ELB 211 – 1,2, 4Zoals ik ben
 70. 70. Zoals ik ben (EL-211) t. C. Elliot; v. L.M. Vreugdenhil; m. W.B. Bradbury
 71. 71. Zoals ik ben (EL-211) t. C. Elliot; v. L.M. Vreugdenhil; m. W.B. Bradbury
 72. 72. Zoals ik ben (EL-211) t. C. Elliot; v. L.M. Vreugdenhil; m. W.B. Bradbury
 73. 73. Viering Heilig Avondmaal
 74. 74. ELB 211 – 6Zoals ik ben
 75. 75. Zoals ik ben (EL-211) t. C. Elliot; v. L.M. Vreugdenhil; m. W.B. Bradbury
 76. 76. Gebeden
 77. 77. Collecte 1ste Lintindo (Indonesie)2de eigen gemeente
 78. 78. Slotzang G 476 – 1, 4, 5Eeuwig Woord,
 79. 79. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 80. 80. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 81. 81. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 82. 82. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 83. 83. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 84. 84. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 85. 85. Zegen3 x amen

×