Kan niet, moet toch!!

464 views
396 views

Published on

Voorganger dhr Pasterkamp
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kan niet, moet toch!!

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp Organist dhr J. de Vries Thema: “Kan niet, moet toch!”
 2. 2. Voor de dienst Gezang 457 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
 3. 3. 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.
 4. 4. 2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden al uwe englen, onvolprezen Heer.
 5. 5. 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, één en al vuur en liefde en majesteit.
 6. 6. 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.
 7. 7. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp Organist dhr J. de Vries Thema: “Kan niet, moet toch!”
 8. 8. P 87 – 1, 2, 4 Op Sions berg sticht God
 9. 9. 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.
 10. 10. 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!
 11. 11. 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: "In U zijn al onze fonteinen".
 12. 12. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 13. 13. P 65 – 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here,
 14. 14. 1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.
 15. 15. 2 Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed.
 16. 16. Gebed
 17. 17. Jezus houdt van alle kleine kinderen
 18. 18. 1 Jezus houdt van alle kleine kinderen Jezus houdt van alle kleine kinderen Jezus houdt van alle kleine kinderen Alle kleine kinderen mogen komen. Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, alle kleine kind'ren mogen komen.
 19. 19. 1 Jezus houdt van alle kleine baby’s Jezus houdt van alle kleine baby’s Jezus houdt van alle kleine baby’s Alle kleine baby’s mogen komen. Eén kleine, twee kleine, drie kleine baby’s, vier kleine, vijf kleine, zes kleine baby’s, zeven kleine, acht kleine, negen kleine baby’s, alle kleine baby’s mogen komen.
 20. 20. 1 Jezus houdt van alle oude mensen Jezus houdt van alle oude mensen Jezus houdt van alle oude mensen Alle oude mensen mogen komen. Eén kleine, twee kleine, drie oude mensen, vier kleine, vijf kleine, zes oude mensen, zeven kleine, acht kleine, negen oude mensen, alle oude mensen mogen komen.
 21. 21. Wij gaan, tot straks!!
 22. 22. Leefregel
 23. 23. Opw 331 Breng dank aan de Eeuwige
 24. 24. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige, breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
 25. 25. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: ik ben rijk, om wat de Here heeft gedaan voor ons. Breng dank.
 26. 26. Lezen Matteus 15 : 21 t/m 28 De Kananese vrouw
 27. 27. 21 En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. 22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23 Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende:
 28. 28. Zend haar weg, want zij roept ons na. 24 Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. 25 Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! 26 Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.
 29. 29. 27 Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.
 30. 30. Opw 462 Aan Uw voeten Heer
 31. 31. Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
 32. 32. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer
 33. 33. Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
 34. 34. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.
 35. 35. Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U.
 36. 36. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.
 37. 37. Kan niet, moet toch!
 38. 38. Opw 354 – 1, 2 Glorie aan God,
 39. 39. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
 40. 40. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
 41. 41. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!
 42. 42. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
 43. 43. Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
 44. 44. Jezus is Heer, Redder en Heer! Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: Hij is de hoogste Heer!
 45. 45. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God.
 46. 46. Gebed
 47. 47. Collecte 1ste Open Doors, 2de eigen gemeente
 48. 48. P 116 – 1, 2, 3 God heb ik lief,
 49. 49. 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
 50. 50. 2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des HEREN aangeroepen en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!
 51. 51. 3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.
 52. 52. Zegen 3 x amen
 53. 53. Vanavond 19.00 uur dhr Lowijs

×