Jezus redt!!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jezus redt!!

on

 • 253 views

 

Statistics

Views

Total Views
253
Views on SlideShare
253
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jezus redt!! Presentation Transcript

 • 1. Welkom
  Voorganger dhr Kamphuis
  Organist mevr Berger
 • 2. VDD ELB 218Samen in de naam van Jezus
 • 3. 1
  Samen in de naam van Jezus
  heffen wij een loflied aan,
  want de Geest spreekt alle talen
  en doet ons elkaar verstaan.
  Samen bidden, samen zoeken,
  naar het plan van onze Heer.
  Samen zingen en getuigen,
  samen leven tot zijn eer.
 • 4. 2
  Heel de wereld moet het weten
  dat God niet veranderd is
  en zijn liefde als een lichtstraal
  doordringt in de duisternis.
  't Werk van God is niet te keren
  omdat Hij er over waakt
  en de Geest doorbreekt de grenzen
  die door mensen zijn gemaakt.
 • 5. Elb. 218 : 3
  Prijst de Heer, de weg is open
  naar de Vader, naar elkaar.
  Jezus Christus, Triomfator,
  mijn Verlosser, Middelaar.
  Vader, met geheven handen
  breng ik U mijn dank en eer.
  't Is uw Geest die mij doet zeggen:
  Jezus Christus is de Heer!
 • 6. Welkom
  Voorganger dhr Kamphuis
  Organist mevr Berger
 • 7. Opw 13Jezus, Hij is Koning
 • 8. Jezus, Hij is Koning,
  Jezus, Hij is Koning,
  Koning van het gans heelal.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Jezus, Hij is Koning!
 • 9. Jezus heeft ons vrijgekocht,
  Jezus heeft ons vrijgekocht,
  vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Jezus heeft ons vrijgekocht.
 • 10. Wij zullen overwinnen,
  wij zullen overwinnen,
  wij zullen overwinnaars zijn.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Wij zullen overwinnaars zijn.
 • 11. Jezus, Hij zal komen,
  Jezus, Hij zal komen,
  komen zal Hij met gejuich.
  Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
  Jezus, Hij zal komen
 • 12. Votum en groet
  Erezij de Vader en de Zoon
  En de Heilige Geest,
  Als in den beginne, nu en immer,
  En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Amen.
 • 13. JdH 63Jezus neemt de zondaars aan
 • 14. 1.
  Jezus neemt de zondaars aan!
  Roept dit troostwoord toe aan allen, die van 's levens rechte baan,
  op de dwaalweg zijn vervallen,
  't rechte pad leert Hij hen gaan,
  Jezus neemt de zondaars aan.
 • 15. 2.
  Geen genade zijn wij waard
  maar in d' Evangeliebladen
  heeft ons God Zijn gunst verklaard; dat wij, hoe met schuld beladen,
  dan gelovig tot Hem gaan!
  Jezus neemt de zondaars aan!
 • 16. 3
  Als een Herder wil Hij trouw,
  't schaap in een woestijn aan 't dwalen, daar 't zich zelf verliezen zou
  van de doolweg wederhalen,
  brengen op de rechte baan:
  Jezus neemt de zondaars aan!
 • 17. 4
  Komt gij allen, komt tot Hem!
  Zondaars, komt, wat zou u hind'ren? Jezus roept u, hoort Zijn stem
  Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren;
  vrij moogt gij tot Jezus gaan:
  Jezus neemt de zondaars aan!
 • 18. 5
  O! Dit geeft mij nieuwe moed
  bij de grootheid van mijn zonden:
  door Zijn Godd'lijk offerbloed
  heeft Hij mijn rantsoen gevonden:
  nu kan ik er vast op gaan,
  Jezus neemt de zondaars aan!
 • 19. Gebed
 • 20. Opw 311'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 • 21. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
  daarom zing ik van gena.
  Van ontferming en verlossing,
  door het bloed van Golgotha.
  Daarom zing ik U, die stervend
  alles, alles hebt volbracht.
  Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
  Lam van God, voor ons geslacht.
 • 22. 'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
  met haar doornen heeft gekroond,
  maar die nu, gekroond met ere,
  aan Gods rechterzijde troont.
  U, aan wiens doorboorde voeten,
  eenmaal in het gans heelal,
  hier, daarboven en hieronder,
  alle knie zich buigen zal.
 • 23. Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
  daarom zing ik U ter eer,
  's werelds Heiland, Hogepriester,
  aller heren Opperheer!
  Zoon van God en Zoon des mensen,
  o, kom spoedig in uw kracht,
  op des hemels wolken weder!
  Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.
 • 24. Lezen Marcus 2 : 1 t/m 12De genezing van een verlamde
 • 25. 1 En toen Hij weder te Kafarnaüm gekomen was, hoorde men na enige dagen, dat Hij thuis was. 2 En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en Hij sprak het woord tot hen. 3 En zij kwamen en brachten een verlamde tot Hem, die door vier mannen gedragen werd.
 • 26. 4 En daar zij deze niet tot Hem konden brengen vanwege de schare, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats, waar Hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras neder, waarop de verlamde lag. 5 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven.
 • 27. 6 Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: 7 Wat spreekt deze aldus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 8 En Jezus doorzag terstond in zijn geest, dat zij aldus in zichzelf overlegden, en Hij zeide tot hen: Waarom overlegt gij deze dingen in uw harten?
 • 28. 9 Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel? 10 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis.
 • 29. 12 En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit gezien!
 • 30. Opw 488Heer ik kom tot U;neem mijn hart, verander mij,
 • 31. Heer ik kom tot U;
  neem mijn hart, verander mij,
  als ik U ontmoet
  vind ik rust bij U.
  Want Heer ik heb ontdekt,
  dat als ik aan uw voeten ben,
  trots en twijfel wijken
  voor de kracht van uw liefde.
 • 32. Refrein:
  Houd mij vast,
  laat uw liefde stromen.
  Houd mij vast,
  heel dichtbij uw hart.
  Ik voel uw kracht
  en stijg op als een arend;
  dan zweef ik op de wind,
  gedragen door uw Geest
  en de kracht van uw liefde.
 • 33. Heer, kom dichterbij
  dan kan ik uw schoonheid zien
  en uw liefde voelen,
  diep in mij.
  En Heer, leer mij uw wil,
  zodat ik U steeds dienen kan
  en elke dag mag leven
  door de kracht van uw liefde.
 • 34. (refrein 2x)
  Houd mij vast,
  laat uw liefde stromen.
  Houd mij vast,
  heel dichtbij uw hart.
  Ik voel uw kracht
  en stijg op als een arend;
  dan zweef ik op de wind,
  gedragen door uw Geest
  en de kracht van uw liefde.
 • 35. Verkondiging
 • 36. JdH 569Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad
 • 37. 1.
  Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
  wees Gij mijn Gids.
  wijs mij de weg naar Sionsgouden stad,
  wees Gij mijn' Gids.
  Blijf dicht mij bij; ga stap voor stap mij voor;
  dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.
 • 38. 2.
  'k was vroeger blind en dwaalde van het pad,
  want 'k had geen Gids;
  Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:
  "wees Gij mijn Gids".
  Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
  want ]ezus kwam en nu is 't licht voor mij.
 • 39. 3.
  Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,
  Hij is' mijn Gids.
  't zij door moeras of wel langs struik en heg
  leidt mij mijn Gids.
  Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
  'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht
 • 40. Gebed
 • 41. Collecte1ste jeugd2de eigen gemeente
 • 42. Opw 124Ik bouw op U, mijn Schilden mijn Verlosser.
 • 43. Ik bouw op U, mijn Schild
  en mijn Verlosser.
  Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
  Sterk in uw kracht,
  gerust in uw bescherming.
  Ik bouw op U en ga in uwe naam.
  Sterk in uw kracht,
  gerust in uw bescherming.
  Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 • 44. Gelovend ga ik,
  eigen zwakheid voelend.
  En telkens meer
  moet ik uw kracht verstaan.
  Toch rijst in mij een lied
  van overwinning.
  Ik bouw op U en ga in uwe naam.
  Toch rijst in mij een lied
  van overwinning.
  Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 • 45. Ik bouw op U, mijn Schild
  en mijn Verlosser.
  Gij voert de strijd,
  de huld' is U gewijd.
  In 't laatste uur
  zal 'k zegevierend ingaan
  in rust met U
  die mij hebt voortgeleid.
  In 't laatste uur
  zal 'k zegevierend ingaan
  in rust met U
  die mij hebt voortgeleid.
 • 46. Zegen 3 x amen