Jezus haalt de dood uit je ogen!!

1,052 views
946 views

Published on

voorganger dhr Kamphuis
organist Johannes de Vries
Luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jezus haalt de dood uit je ogen!!

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist dhr Johannes de VriesThema: “Jezus haalt de dood uit je ogen”
 2. 2. VDD ELB 362 – 1, 2, 4 God in ons midden
 3. 3. God in ons midden (ZGz 113)(EL 362) t. A.F. Troost; m. 19e eeuw
 4. 4. God in ons midden (ZGz 113)(EL 362) t. A.F. Troost; m. 19e eeuw
 5. 5. God in ons midden (ZGz 113)(EL 362) t. A.F. Troost; m. 19e eeuw
 6. 6. Welkom Voorganger dhr Kamphuis organist dhr Johannes de VriesThema: “Jezus haalt de dood uit je ogen”
 7. 7. Opw 218Is hier een hart
 8. 8. Is hier een hart, door vrees benard,vermoeid door s levens strijd?Twijfel drukt u neer;gij struikelt telkens weer;o, vat weer moed, want God is goeden steeds tot hulp bereid!Zo gij slechts kunt geloven,ziet gij zijn heerlijkheid.
 9. 9. Refrein:Daar zijn geen grenzen aan Jezusmachtvoor elk die wondren van Hemverwacht.Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijnkracht.Daar zijn geen grenzen aan Jezusmacht.
 10. 10. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?Leg dan uw lasten neer!Tob niet langer voort,vertrouw op s Heren woord!Hij hoort uw bee en schenkt u vreein liefde eindloos teer.Zo gij slechts kunt geloven,niets is onmooglijk meer!
 11. 11. Refrein:Daar zijn geen grenzen aan Jezusmachtvoor elk die wondren van Hemverwacht.Ja, wie Hem aanraakt ervaart zijnkracht.Daar zijn geen grenzen aan Jezusmacht.
 12. 12. Votum en groet
 13. 13. Opw 217O welke een wondere verlosser
 14. 14. O, welk een wondre Verlosser vond ik in mijn Heiland en Heer. Lofprijs vervult nu mijn harte,mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
 15. 15. (refrein) Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 16. 16. Stromen van licht en genade vervullen mijn ziel, meer en meer. k Weet: al mijn schuld is vergevendoor t bloed van mijn Heiland en Heer.
 17. 17. (refrein) Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 18. 18. Niets kan van Jezus mij scheiden,Hij woont door zijn Geest in mijn hart. In Hem ben k veilig geborgen, in uren van zorg en van smart.
 19. 19. (refrein) Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 20. 20. k Werd niet gered door mijn werken, zelfs niet door berouwvol geween,noch door mijn worstling en strijden, doch slechts door genade alleen.
 21. 21. (refrein) Genade kocht mij vrij! Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja! Genade kocht mij vrij!
 22. 22. Gebed
 23. 23. Lezen Joh 9 : 1 t/m 14 HSV
 24. 24. 1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi,wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,
 25. 25. maar dit is gebeurd, opdat de werkenvan God in hem geopenbaard zoudenworden.4 Ik moet de werken doen van Hem DieMij gezonden heeft, zolang het dag is; erkomt een nacht waarin niemand kanwerken.5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik hetLicht der wereld.
 26. 26. 6 Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde,7 en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u inhet badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.
 27. 27. 8 De buren dan en zij die eerder gezienhadden dat hij blind was, zeiden: Is dezehet niet die zat te bedelen?9 Anderen zeiden: Hij is het; en weeranderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik benhet.10 Zij dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uwogen geopend?11 Hij antwoordde en zei:
 28. 28. Een Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Gaheen naar het badwater Siloam en was u.En ik ging weg, waste mij en werd ziende.12 Zij dan zeiden tegen hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.
 29. 29. 13 Zij brachten hem die eerder blind was, naar de Farizeeën.14 En het was sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.
 30. 30. JdH 586Blijf mij nabij Heer, als het zonlicht niet meer straalt.
 31. 31. Blijf met mij Heer, als ’t zonlicht niet meer straalt, Blijf met mij Heer, als straks de avond daalt:Als vrienden henengaan in storm getij,Blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij!
 32. 32. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?Ach nimmer geeft ons d’ aarde blijvend vreugd. Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;Maar Gij, Die niet verandert, blijft met mij!
 33. 33. „k Kan zonder U geen enk‟le schredegaan.Wees Gij mijn Leidsman op mijnlevensbaan.Aan Uwe hand slecht ga ik veilig blij;zij „t voor of tegenspoed, o blijf metmij!
 34. 34. Als in de doodsvallei ik eens zal staan,En ’k zie de poorten voor mij opengaan,En Gij mij d’ ogen sluit, dan juich ik blij: In leven en in dood waart Gij met mij!
 35. 35. Jezus haalt de dood uit je ogen!
 36. 36. De blinde man genezen!Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
 37. 37. Blind zijn beeld van de zonde.• Het volk van God, dat blind is volgens Jesaja.• Jes 43 : 8 Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren, uittrekken.• Maar ook de wachters = geestelijke leidslieden die blind zijn. Daardoor krijg je verwoesting.• Jesaja 56 : 10 Zijn wachters zijn allen blind, zij weten van niets. Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen; slaperig liggen zij neer, zij hebben het sluimeren lief.
 38. 38. Jezus komt om de ogen te openen • Jesaja 42 :6 “Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. 8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam”
 39. 39. Jezus geneest in beelden.• Man = beeld van zondaar. Je mag bij Jezus komen met je blindheid en je zonden.• Jezus spuugt op de grond = Minachting voor de dood, maar ook verdriet om de dood. ( Lazarus)• Modder is een beeld van het stof van de dood. “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”• Ogen smeren = Letterlijk de dood in de ogen hebben.• Water = beeld van het Woord. Beeld van Jezus zelf de Heiland.• De sabbat = beeld voor Bekering van Israël in het duizendjarig rijk. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben.
 40. 40. Heer ik wil ook zo graag zien. Einde
 41. 41. Opw 263Er is een Verlosser
 42. 42. allen:Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 43. 43. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 44. 44. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 45. 45. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 46. 46. Er is een Verlosser (Opw 263) t. & m. M. Green; v. A. Muurling
 47. 47. Gebed
 48. 48. Collecte1ste Lukasontvanger2de eigen gemeente
 49. 49. Opw 392Mijn Jezus, ik hou van U
 50. 50. allen:Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 51. 51. Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 52. 52. Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 53. 53. Mijn Jezus, ik hou van U (Opw 392) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 54. 54. Zegen3 x amen

×