Het zuurdesem

689 views

Published on

Voorganger dhr van Dijk
organist Joh de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl
of audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
689
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het zuurdesem

 1. 1. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger: Onno van Dijk Organist: Johannes de Vries Thema: Het zuurdesem Collecte: Landelijk, fam Doelman
 2. 2. Gezang 280
 3. 3. Gez. 280 : 1 Rechter in het licht verheven, Koning in uw majesteit, louter ons geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt, laat uw vleuglen ons omgeven, troost ons met uw tederheid.
 4. 4. Gez. 280 : 2 Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe diep er wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt.
 5. 5. Gez. 280 : 3 Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard. Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eindlijk komen, die uw hart voor ons bewaart.
 6. 6. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger: Onno van Dijk Organist: Johannes de Vries Thema: Het zuurdesem Collecte: Landelijk, fam Doelman
 7. 7. ELB 289
 8. 8. Elb. 289 : 1 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos, het gesternte zingt zijn eer heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.
 9. 9. Elb. 289 : 2 Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam. Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.
 10. 10. Elb. 289 : 3 Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan. Door het brood, dit is mijn lichaam door de wijn, dit is mijn bloed geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Gezang 231
 13. 13. Gez. 231 : 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!
 14. 14. Gez. 231 : 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.
 15. 15. Gez. 231 : 3 U, die als Heer der heerlijkheid verreest tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, ook die Hem heeft doorsteken! Elk zal Hem juichend hulde biên of om ontferming smeken.
 16. 16. Gez. 231 : 4 Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Het licht, dat aan de kim verschijnt, wordt reeds van ver vernomen. Ja, halleluja, ja Hij komt! Juicht, mensen, englen, samen. Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, juicht allen! Amen, amen!
 17. 17. Genadeverkondiging en Woord van Nieuw Leven 1 Kor. 5: 7 en 8
 18. 18. 7 Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons Pesach lam, Christus, is geslacht. 8 Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemd brood van reinheid en waarheid.
 19. 19. Gezang 215
 20. 20. Gez. 215 : 1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heilge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 21. 21. Gez. 215 : 2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 22. 22. Gez. 215 : 3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja! Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
 23. 23. Gebed voor het openen van Gods Woord
 24. 24. <ul><li>Kinderlied ELB 168 </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Elb. 168 : 1 </li></ul><ul><li>Dank U voor deze nieuwe morgen, </li></ul><ul><li>dank U voor elke nieuwe dag. </li></ul><ul><li>Dank U dat ik met al mijn zorgen </li></ul><ul><li>bij U komen mag. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Elb. 168 : 2 </li></ul><ul><li>Dank U voor alle goede vrienden, </li></ul><ul><li>dank U, o God voor al wat leeft, </li></ul><ul><li>dank U voor wat ik niet verdiende: </li></ul><ul><li>dat U mij vergeeft. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Elb. 168 : 3 </li></ul><ul><li>Dank U voor alle bloemengeuren, </li></ul><ul><li>dank U voor ieder klein geluk, </li></ul><ul><li>dank U voor alle held're kleuren, </li></ul><ul><li>dank U voor muziek. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Elb. 168 : 4 </li></ul><ul><li>Dank U dat U in moeilijkheden, </li></ul><ul><li>dank U dat U in pijn en strijd, </li></ul><ul><li>dank U dat U in alle tijden </li></ul><ul><li>toch steeds bij ons zijt. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Elb. 168 : 5 </li></ul><ul><li>Dank U dat U hebt willen spreken, </li></ul><ul><li>dank U, U hoort een ieders taal. </li></ul><ul><li>Dank U dat U het brood wilt breken </li></ul><ul><li>met ons allemaal. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Elb. 168 : 6 </li></ul><ul><li>Dank U dat ons uw woord bewaarde, </li></ul><ul><li>dank U dat U uw Geest ons geeft. </li></ul><ul><li>Dank U dat ieder mens op aarde </li></ul><ul><li>van uw liefde leeft. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Elb. 168 : 7 </li></ul><ul><li>Dank U, uw liefde kent geen grenzen, </li></ul><ul><li>dank U dat ik nu weet daarvan. </li></ul><ul><li>Dank U, o God, ik wil U danken </li></ul><ul><li>dat ik danken kan. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Wij gaan, tot straks! </li></ul>
 33. 33. Exodus 12: 1-20
 34. 34. 12 1  De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2  ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3  Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4  Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft.
 35. 35. 5  Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. 6  Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. 7  Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken.
 36. 36. 8 Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden. 9 Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 10 Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden.
 37. 37. 11  Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12  Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER.
 38. 38. 13 Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. 14 Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.
 39. 39. 15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. 16 De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft.
 40. 40. 17 Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. 18 Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten.
 41. 41. 19 Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. 20 Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’
 42. 42. Lucas 22: 1-20
 43. 43. 1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf.
 44. 44. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.
 45. 45. 7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt.
 46. 46. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.
 47. 47. 14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’
 48. 48. 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’
 49. 49. 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
 50. 50. ELB 371
 51. 51. Elb. 371 : 1 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend, want U nam de straf op U die ik had verdiend. De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 52. 52. Elb. 371 : 2 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 53. 53. Elb. 371 : 3 Ik zal van U houden in leven en dood en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
 54. 54. Elb. 371 : 4 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, Dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U: 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, maar nooit zoveel als nu.
 55. 55. Overdenking: het zuurdesem
 56. 56. ELB 440
 57. 57. Elb. 440 : 1 Hoor, de vogels zingen weer. Wat doe jij, wat doe jij? Samen danken zij de Heer. Wat doe jij?
 58. 58. Refrein: Dank de Heer voor elke dag, die je van Hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer, wat doe jij?
 59. 59. Elb. 440 : 2 Vogels maken zich niet druk, wat doe jij, wat doe jij? zingen zomaar van geluk: Wat doe jij?
 60. 60. Refrein: Dank de Heer voor elke dag, die je van Hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer, wat doe jij?
 61. 61. Elb. 440 : 3 Vogels leven vrij en blij, wat doe jij, wat doe jij? God de Vader danken zij. Wat doe jij?
 62. 62. Refrein: Dank de Heer voor elke dag, die je van Hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer, wat doe jij?
 63. 63. Gebed
 64. 64. Collecte 1 e Landelijk, fam Doelman 2 e Kerk
 65. 65. ELB 351
 66. 66. Elb. 351 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor uw Naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.
 67. 67. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.
 68. 68. Zegen 3 maal Amen
 69. 69. Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis Hemelvaartsdag: Ds Sijtsma-van Oeveren Collecte: st. Mensenkinderen Volgende week zondag: S’morgens: Ds van Harten-Tip S’avonds: Dhr Lowijs Collecte: Evangelisatie

×