Het teken op je voorhoofd

657 views
595 views

Published on

voorganger dhr Lowijs
organist Johannes de Vries
luister mee via kerknoordwolde.nl of
audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het teken op je voorhoofd

 1. 1. Fijn dat u er bent.Voorganger dhr LowijsOrganist Johannes de VriesThema:”Een teken op je voorhoofd.”<br />
 2. 2. ELB 3561 Van U wil ik zingen,wie d'eng'len omringen,al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.'k Wil loven en danken met woorden en klankenen prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.<br />
 3. 3. 2 Moog' immer mijn hartein vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uw troon.Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangentot 'k, Vader, benader der engelen toon.<br />
 4. 4. 3 Moog' hier dan mijn zingen,uw heem'len doordringenen juub'lend zich mengen met hemelse toontot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag lovenals 'k juichend zal staan bij uw stralende troon.<br />
 5. 5. Fijn dat u er bent.Voorganger dhr LowijsOrganist Johannes de VriesThema:”Een teken op je voorhoofd.”<br />
 6. 6. ELB 3741 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ringde wereld zie die U hebt voortgebracht,het sterrenlicht, het rollen van de donder,heel dit heelal dat vol is van uw kracht,<br />
 7. 7. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!<br />
 8. 8. 2 Als ik bedenk dat Jezus zonder klagentot in de dood gegaan is als een lam,sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,en aan het kruis mijn zonde op zich nam.<br />
 9. 9. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!<br />
 10. 10. 3 Als Christus komt met majesteit en luister,brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.<br />
 11. 11. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!<br />
 12. 12. Votum en groetDaarna zingen we als glorialied Psalm 87<br />
 13. 13. 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:door uwe poort zal ieder binnentreden.<br />
 14. 14. 2 Rahaben Babel zullen u behoren.Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neeren ieder land erkent Hem als de HEER.O moederstad, uit u is elk geboren!<br />
 15. 15. 3 God zal hen zelf bevestigen en schragenen op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,hen tellen, als in Isrel ingelijfd,en doen de naam van Sionskindren dragen.<br />
 16. 16. 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,dansend de harpen en cymbalen slaan,en onder fluitspel in het ronde gaan,zingend: "In U zijn al onze fonteinen".<br />
 17. 17. Gebed om opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.<br />
 18. 18. Openbaring 22 : 1 t/m 51 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ont-sprongaan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, <br />
 19. 19. die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren<br />
 20. 20. 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.<br />
 21. 21. Ps. 80 : 6Zie van uw hoge hemel neder,dat onze aanblik U verteder,geef op uw eigen planting acht,de zoon die Gij hebt grootgebracht,brand hem niet weg in uw gericht,as tot as voor uw aangezicht.<br />
 22. 22. 7 Dan zullen wij niet van U wijken,uw naam zal op ons voorhoofd prijken,uw naam is ons als uw gelaat:een sterrebeeld, een dageraad.Laat lichten ons uw aanschijn, HEER,doe ons opstaan en help ons weer.<br />
 23. 23. “Een teken op je voorhoofd”<br />
 24. 24. Gez. 290 : 1Er is een land van louter lichtwaar heilgen heersers zijn.Nooit gaat de gouden dag daar dichtin duisternis of pijn.<br />
 25. 25. 2 Daar is het altijd lentetijd,in bloei staat elke plant.Alleen de smalle doodszee scheidtons van dat zalig land.<br />
 26. 26. 3 Men ziet het veld aan de overkantin groene luister staan,als Israël 't beloofde landzag over de Jordaan.<br />
 27. 27. 4 Maar ach de stervelingen staanhier huiverend terzijen durven niet op weg te gaan,het duister niet voorbij.<br />
 28. 28. 5 Hing niet het wolkendek zo zwartvan twijfel om ons heen,wij zouden 't land zien van ons hart,dat 't hemels licht bescheen.<br />
 29. 29. 6 God, laat ons staan als Mozes hierhoog in uw zonneschijn,en geen Jordaan, geen doodsrivierzal scheiding voor ons zijn.<br />
 30. 30. GeloofsbelijdenisDaarna ELB 351Machtig God, sterke Rots,<br />
 31. 31. Machtig God, sterke Rots,U alleen bent waardig.Aard' en hemel prijzen U,glorie voor uw Naam.Lam van God, hoogste Heer,heilig en rechtvaardig,stralend Licht, Morgenster,niemand is als U..<br />
 32. 32. Prijst de Vader, prijst de Zoon,prijst de Geest die in ons woont.Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid<br />
 33. 33. Danken en biddencollecte1ste voor evangelisatie2de voor de eigen gemeente<br />
 34. 34. Elb. 413 : 1Lichtstad met uw paarlen poorten,wond're stad zo hoog gebouwd,nimmer heeft men op deze aarde,ooit uw heerlijkheid aanschouwd.<br />
 35. 35. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 36. 36. 2Heilig oord vol licht en glorie,waar de boom des levens bloeiten de stroom van levend waterdoor de gouden Godsstad vloeit.<br />
 37. 37. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 38. 38. 3Schoon tehuis voor moede pelgrims,komend uit de zandwoestijn,waar zij rusten van hun werkenbij de springende fontein.<br />
 39. 39. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 40. 40. 4Wat een vreugde zal dat wezenstraks vereend te zijn met Hemin de stad met paarlen poortenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 41. 41. Refrein:Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,luist'ren naar zijn liefdesstem,daar geen rouw meer en geen tranenin het nieuw Jeruzalem.<br />
 42. 42. Zegen3 x amenKomende week, elke avond bidden in de kerk om 19.30 uur. Van harte welkom. <br />

×