Het is prediken voor en prediken na

 • 47 views
Uploaded on

voorganger dds Bijleveld …

voorganger dds Bijleveld
organist dhr Pesman
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
47
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. WelkomVoorganger ds Bijleveldorganist dhr PesmanThema: Het is prediken vooren prediken na!!
 • 2. VDD ELB 381Daar ruist langs de wolken
 • 3. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 4. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 5. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 6. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 7. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 8. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 9. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 10. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 11. Daar ruist langs de wolken (EL 381) t. E. Gerdes; m. H. Bishop
 • 12. WelkomVoorganger ds Bijleveldorganist dhr PesmanThema: Het is prediken vooren prediken na!!
 • 13. P 47 – 1, 2Volken weest verheugd
 • 14. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 15. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 16. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 17. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 18. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 19. Psalm 47 (LvdK) t. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. L. Bourgeois 1551
 • 20. Votum en groetEre zij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.
 • 21. Verootmoedigingsgebeden genadeverkondiging.
 • 22. P 97 – 1, 4, 5, 6Groot Koning is de Heer
 • 23. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 24. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 25. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 26. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 27. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 28. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 29. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 30. Psalm 97 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 • 31. Regel van Dankbaarheiden gebed om verlichting met deHeilige Geest.
 • 32. Wij zullen opstaanELB 475
 • 33. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 • 34. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 • 35. Wij zullen opstaan (EL 475) t. & m. R. Zuiderveld
 • 36. Wij gaan, tot straks!
 • 37. Lezen Marcus 16 : 1 t/m 20De opstanding
 • 38. 1 En toen de sabbat voorbij was,kochten Maria van Magdala enMaria, (de moeder) van Jakobus,en Salome specerijen om Hem tegaan zalven. 2 En zeer vroeg opde eerste dag der week gingenzij naar het graf, toen de zonopging. 3 En zij zeiden totelkander:
 • 39. Wie zal ons de steen afwentelenvan de ingang van het graf? 4 Entoen zij opzagen, aanschouwdenzij, dat de steen afgewenteldwas; want hij was zeergroot. 5 En toen zij in het grafgegaan waren, zagen zij eenjongeling zitten aan derechterzijde, bekleed met eenwit gewaad, en ontsteltenisbeving haar.
 • 40. 6 Hij zeide tot haar: Weest nietontsteld. Jezus zoekt gij, deNazarener, de gekruisigde. Hij isopgewekt, Hij is hier niet; zie deplaats, waar zij Hem gelegdhadden. 7 Maar gaat heen, zegtzijn discipelen en Petrus, dat Hiju voorgaat naar Galilea; daarzult gij Hem zien, gelijk Hij ugezegd heeft.
 • 41. 8 En zij gingen naar buiten envluchtten van het graf, wantsiddering en ontzetting haddenhaar bevangen. En zij zeidenniemand iets, want zij warenbevreesd.
 • 42. 9 [Toen Hij des morgens vroegop de eerste dag der weekopgestaan was, verscheen Hijeerst aan Maria van Magdala,van wie Hij zeven boze geestenuitgedreven had. 10 Zij gingheen en berichtte het hun, welkebij Hem geweest waren, dietreurden en weenden.
 • 43. 11 En toen zij hoorden, dat Hijleefde en door haar gezien was,geloofden zij het niet.12 Daarna verscheen Hij in eenandere gedaante aan twee vanhen op de weg, terwijl zij zichnaar het land begaven.13 En ookdie gingen heen om het aan deanderen te berichten.
 • 44. En ook die geloofden zij niet.14 Daarna verscheen Hij aan deelven zelf, terwijl zij aanlagen,en Hij verweet hun hun ongeloofen hardheid van hart, omdat zijhen niet geloofden, die Hemaanschouwd hadden, nadat Hijopgewekt was.
 • 45. 15 En Hij zeide tot hen: Gaatheen in de gehele wereld,verkondigt het evangelie aan deganse schepping. 16 Wie gelooften zich laat dopen, zal behoudenworden, maar wie niet gelooft,zal veroordeeld worden. 17 Alstekenen zullen deze dingen degelovigen volgen:
 • 46. in mijn naam zullen zij bozegeesten uitdrijven, in nieuwetongen zullen zijspreken, 18 slangen zullen zijopnemen, en zelfs indien zij ietsdodelijks drinken, zal het hungeen schade doen; op ziekenzullen zij de handen leggen enzij zullen genezen worden.
 • 47. 19 De Here [Jezus] dan werd,nadat Hij tot hen gesproken had,opgenomen in de hemel en heeftZich gezet aan de rechterhandGods. 20 Doch zij gingen heenen predikten overal, terwijl deHere medewerkte en het woordbevestigde door de tekenen, dieerop volgden.]
 • 48. G 229 – 1, 3, 4De dag van onze Vorst brak aan
 • 49. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 50. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 51. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 52. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 53. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 54. De dag van onze vorst brak aan (LvdK 229) t. P.D. Kuiper; m. L. Bourgeois 1551
 • 55. 19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hijtot hen gesproken had, opgenomen inde hemel en heeft Zich gezet aan derechterhand Gods. 20 Doch zij gingenheen en predikten overal, terwijl deHere medewerkte en het woordbevestigde door de tekenen, die eropvolgden.]Het is prediken voor en prediken na!!
 • 56. G 470Wat vlied of bezwijk,getrouw is mijn God
 • 57. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 • 58. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 • 59. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 • 60. Wat vlied’ of bezwijk’ (LvdK 470) t. J.A. Böhringer; m. ‘Hanover’ 1708
 • 61. Dankgebed en voorbeden.
 • 62. Collecte:1ste Open Doors2de eigen gemeente
 • 63. Slotlied G 231 – 1, 3, 4Wij knielen voor Uw zetel neer
 • 64. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 65. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 66. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 67. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 68. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 69. Wij knielen voor uw zetel neer (LvdK 231) t. C. F. van Raesfelt; m. Chr. Gregor
 • 70. Zegen,3 x amen.