Your SlideShare is downloading. ×
Handelingen 1 : 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Handelingen 1 : 9

201
views

Published on

Published in: Spiritual

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
201
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“
  Handelingen 1:9
  Voorganger: Ds den Admirant
  Organist: Johannes de Vries
 • 2. Al heeft Hij ons verlaten
  Lied voor de dienst
  Gezang 234
 • 3. 1
  Al heeft Hij ons verlaten,
  Hij laat ons nooit alleen.
  Wat wij in Hem bezaten
  is altijd om ons heen
  als zonlicht om de bloemen,
  een moeder om haar kind.
  Teveel om op te noemen
  zijn wij door Hem bemind.
 • 4. 2
  Al is Hij opgenomen,
  houd in herinnering,
  dat Hij terug zal komen,
  zoals Hij van ons ging.
  Wij leven van vertrouwen,
  dat wij zijn majesteit
  van oog tot oog aanschouwen
  in alle eeuwigheid.
 • 5. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.“
  Handelingen 1:9
  Voorganger: Ds den Admirant
  Organist: Johannes de Vries
 • 6. De dag van onze Vorst brak aan
  Gezang 229: 1, 2 en 5
 • 7. 1
  De dag van onze Vorst brak aan.
  Zie, Gods gezalfde Koning
  gaat tot zijn hemelwoning
  Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
  omstraald van morgenlicht
  voor 's Vaders aangezicht.
 • 8. 2
  Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
  het leven weergenomen.
  Nu is zijn uur gekomen;
  Gods paradijs zal opengaan
  en heel de hemel wijd
  weerkaatst zijn heerlijkheid.
 • 9. 5
  O, Heer, die onze Koning zijt,
  laat niets uw rijk verhindren,
  en open voor uw kindren
  de poorten van uw woning wijd.
  Laat, met uw feestkleed aan
  ons tot uw bruiloft gaan.
 • 10. Stil Gebed
 • 11. Votum en Groet
  Klein Gloria
  Ere zij de Vader en de Zoon
  En de Heilige Geest,
  Als in den beginne, nu en immer,
  En van eeuwigheid tot eeuwigheid.
  Amen.
 • 12. O stoet van wie het heil bevocht
  Psalm 68: 6 en 11
 • 13. 6
  O stoet van wie het heil bevocht
  en grote overwinningstocht,
  o Heer, die zijt geprezen!
  Gij God, die duizend- duizendmaal
  aanbeden wordt in elke taal,
  almachtig Opperwezen!
 • 14. Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
  vurige wagen, vurig paard,
  wolk die den Heer verhulde.
  Gevangen de gevangenis!
  Hij die ons hoogst verlangen is
  ontvangt de hoogste hulde.
 • 15. 11
  Ook zelfs het land der duisternis
  zal weten wat uw luister is,
  Egypte zal U eren.
  Het morgenland strekt als een bruid
  de handen haastig naar U uit,
  ook daar zult Gij regeren.
 • 16. De wereld brengt U huldeblijk,
  want heel de wereld is uw Rijk,
  Jeruzalem het midden;
  koningen overal vandaan
  komen met schatting voor U staan,
  elk land zal tot U bidden.
 • 17. Gebed
 • 18. Psalm 47
  Schriftlezing
 • 19. 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Een psalm.2 Alle gij volken, klapt in de handen,
  juicht Gode toe met jubelgeroep.
  3 Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht,
  een groot Koning over de ganse aarde.
  4 Hij brengt volken onder ons,
  natiën onder onze voeten;
 • 20. 5 Hij kiest ons erfdeel voor ons uit,
  de trots van Jakob, die Hij liefheeft. sela
  6 God is opgevaren onder gejuich,
  de HERE onder bazuingeschal.
  7 PsalmzingtGode, psalmzingt,
  psalmzingt onze Koning, psalmzingt!
  8 Want God is de Koning der ganse aarde,
  psalmzingt met een kunstig lied.
 • 21. 9 God regeert over de volken,
  God is gezeten op zijn heilige troon.
  10 De edelen der volken zijn bijeenvergaderd,
  als volk van Abrahams God.
  Want Godes zijn de schilden der aarde;
  Hij is hoog verheven.
 • 22. Volken weest verheugd
  Psalm 47
 • 23. 1
  Volken weest verheugd,
  / jubelt, toont uw vreugd,
  prijst met handgeklap
  / 's HEREN koningschap.
  Ja, Hij is de Heer,
  / volken slaat Hij neer,
 • 24. zijn geduchte kracht
  / geeft z'in onze macht.
  Met zijn eigen hand
  / meet Hij Jakob 't land,
  die daar woont met trots,
  / als beminde Gods.
 • 25. 2
  God stijgt blinkend schoon
  / met gejuich ten troon.
  Luid bazuingeschal
  / meldt het overal.
  Zingt Gods eer, heft aan,
  / 's Konings eer, heft aan.
 • 26. Heel de aarde hoort
  / naar des HEREN woord,
  is zijn rijksgebied.
  / Zingt een kroningslied!
  Die de volken leidt
  / troont in heiligheid.
 • 27. 3
  Maakt het dan bekend:
  / Godes regiment
  houdt de volken saam,
  / geeft hun rang en naam.
  Eedlen treden aan
  / om op wacht te staan.
 • 28. Abrahams geslacht,
  / het betrekt de wacht.
  Hem, die 't aards geweld
  / paal en perken stelt,
  Hem zij lof en eer,
  / den verheven Heer.
 • 29. Handelingen 1:4-11
  Schriftlezing
 • 30. 4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.
 • 31. 6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7 Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft,
 • 32. 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
 • 33. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
 • 34. Wij knielen voor uw zetel neer
  Gezang 231
 • 35. 1
  Wij knielen voor uw zetel neer,
  wij, Heer, en al uw leden,
  en eren U als onze Heer
  met liedren en gebeden.
  Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
  voor U, o Godsgetuige,
  o Eerstgeboren' uit de dood
  zich diep eerbiedig buige!
 • 36. 2
  Die ons, gereinigd door uw bloed,
  tot priesters hebt verheven,
  en ons de hoge rang, de moed
  van koningen gegeven,
  U zij de roem, U zij de lof,
  U de eerkroon opgedragen!
  Geheel de aard' en 't hemelhof
  moet van uw eer gewagen.
 • 37. 3
  U, die als Heer der heerlijkheid
  verreest tot heil der volken,
  verwachten wij in majesteit
  eens weder op de wolken.
  Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
  ook die Hem heeft doorsteken!
  Elk zal Hem juichend hulde biên
  of om ontferming smeken.
 • 38. 4
  Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
  die dag zal zeker komen.
  Het licht, dat aan de kim verschijnt,
  wordt reeds van ver vernomen.
  Ja, halleluja, ja Hij komt!
  Juicht, mensen, englen, samen.
  Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
  juicht allen! Amen, amen!
 • 39. “ En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.”
  Handelingen 1:9
  Verkondiging
 • 40. Geef, Heer, de koning uwe rechten
  Psalm 72: 1, 3, 6 en 7
 • 41. 1
  Geef, Heer, de koning uwe rechten
  en uw gerechtigheid
  aan 's konings zoon, om uwe knechten
  te richten met beleid.
  Dan ruist op alle bergen vrede,
  heil op der heuvlen top.
  Hij zal geweldenaars vertreden,
  maar armen richt hij op.
 • 42. 3
  Heerse van zee tot zee zijn vrede,
  van land tot land zijn lof,
  de volken zullen tot hem treden,
  zijn vijand likt het stof.
  Tarsis en Scheba's verre stranden,
  brengt hem uw overvloed.
  Gij koningen van alle landen,
  valt deze heer te voet.
 • 43. 6
  Bloeie zijn naam in alle streken,
  zolang de zon verrijst.
  Zijn koningschap zij ons een teken
  dat naar Gods toekomst wijst.
  Dat opgetogen allerwegen
  de volken komen saam,
  elkander groetend met de zegen
  van zijn doorluchte naam.
 • 44. 7
  Laat ons de grote naam bezingen
  van Hem die Isrel leidt,
  want Hij alleen doet grote dingen,
  zijn roem vervull' de tijd.
  Looft God de HEER, Hij openbaarde
  zijn wonderen, zijn eer.
  Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
  Ja, amen, looft de HEER.
 • 45. Dankgebed en voorbede
 • 46. Collecte
  1e voor stichting Mensenkinderen
  2e voor de kerk
 • 47. Kroon Hem met gouden kroon
  JdH 722
 • 48. Kroon Hem met gouden kroon
  het Lam op zijne troon!
  Hoor, hoe het hemels loflied al
  verwint in heerlijk schoon.
  Ontwaak! Mijn ziel en zing
  van Hem, die voor u stierf.
  En prijs Hem in all' eeuwigheen
  die 't heil voor u verwierf.
 • 49. Kroon Hem, der liefde Heer!
  Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
  Zijn wonden tonen 't gans heelal
  wat Hij voor 't mensdom deed.
  De eng'len om Gods troon,
  all' overheid en macht,
  zij buigen dienend zich terneer
  voor zulke wond're pracht.
 • 50. Kroon Hem, de Vredevorst!
  Wiens macht eens heersen zal
  van pool tot pool, van zee tot zee.
  't Klinke over berg en dal.
  Als alles voor Hem buigt
  en vrede heerst alom,
  wordt d'aarde weer een paradijs.
  Kom, Here Jezus, kom!
 • 51. Zegen
  Amen, amen, amen!
  Dat wij niet beschamen
  Jezus Christus onze Heer,
  amen, God, uw naam ter eer!