God zien

371 views
183 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

God zien

 1. 1. “God zien”Voorganger: Ds. KamphuisOrganist: Johannes de Vries
 2. 2. Op bergen en in dalen JdH 306 Lied voor de dienst
 3. 3. 1Op bergen en in dalenen overal is God! Waar wij ook immerdwalenof toeven daar is God!Waar mijn gedachten zwevenof stijgen daar is God!Omlaag en hoog verheven,ja, overal is God!
 4. 4. 2Zijn trouwe Vaderogenzien alles van nabij!Wie steunt op zijn vermogen,die dekt en Zegent Hij!Hij hoort de jonge raven,bekleedt met gras het dal,heeft voor elk schepsel gaven,ja, zorgt voor gans t heelal!
 5. 5. 3Roem, Christen, aan mijn linkeren rechterzijd is God!Waar k machtbos nederzinkeof bitter lijd, is God!Waar trouwe vriendenhanden nietredden, daar is God!In dood en doodse banden,ja, overal is God!
 6. 6. “God zien”Voorganger: Ds. KamphuisOrganist: Johannes de Vries
 7. 7. Zoek eerst het koninkrijk van God ELB 58
 8. 8. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 9. 9. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 10. 10. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 11. 11. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 12. 12. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 13. 13. Zoekt eerst het Koninkrijk van God (EL 58) t. & m. K. Lafferty; v. H. Lieberton
 14. 14. Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 15. 15. Welk een vriend is onze Jezus ELB 299
 16. 16. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 17. 17. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 18. 18. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 19. 19. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 20. 20. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 21. 21. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 22. 22. Gebed
 23. 23. Wetslezing
 24. 24. Genade zo oneindig groot ELB 203
 25. 25. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 26. 26. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 27. 27. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 28. 28. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 29. 29. Exodus 3Schriftlezing HSV
 30. 30. Mozes door God geroepen bij deHoreb31 En Mozes hoedde het kleinvee vanzijn schoonvader Jethro, de priestervan Midian. Hij dreef het kleinvee totvoorbij de woestijn, en hij kwam bijde berg van God, de Horeb.
 31. 31. 2 En de Engel van de HEEREverscheen hem in een vuurvlam uithet midden van een doornstruik. Hijkeek toe, en zie, de doornstruikbrandde in het vuur, maar dedoornstruik werd niet verteerd.3 Mozes zei: Laat ik nu naar datindrukwekkende verschijnsel gaankijken, waarom de doornstruik nietverbrandt.
 32. 32. 4 Toen de HEERE zag dat hij gingkijken, riep God tot hem uit hetmidden van de doornstruik en zei:Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier benik!5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij.Doe uw schoenen van uw voeten,want de plaats waarop u staat, isheilige grond.
 33. 33. 6 Hij zei verder: Ik ben de God van uwvader, de God van Abraham, de God vanIzak en de God van Jakob. En Mozesbedekte zijn gezicht, want hij wasbevreesd God aan te kijken.7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk deonderdrukking van Mijn volk, dat inEgypte is, gezien en heb hun geschreeuwom hulp vanwege hun slavendrijversgehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.
 34. 34. 8 Daarom ben Ik neergekomen omhet volk te redden uit de hand van deEgyptenaren, en het te leiden uit ditland naar een goed en ruim land,naar een land dat overvloeit vanmelk en honing, naar het gebied vande Kanaänieten, de Hethieten, deAmorieten, de Ferezieten, deHevieten en de Jebusieten.
 35. 35. 9 Nu dan, zie, het geschreeuw omhulp van de Israëlieten is tot Mijgekomen. En Ik heb ook deonderdrukking gezien waarmee deEgyptenaren hen onderdrukken.10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar defarao zenden, en u zult Mijn volk, deIsraëlieten, uit Egypte leiden.
 36. 36. 11 Mozes zei echter tegen God: Wieben ik, dat ik naar de farao zou gaanen de Israëlieten uit Egypte zouleiden?12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met uzijn, en dit zal voor u het teken zijndat Ík u gezonden heb: Als u het volkuit Egypte geleid hebt, zult u Goddienen op deze berg.
 37. 37. 13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneerik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:De God van uw vaderen heeft mij naar utoe gezonden, en zij mij zeggen: Wat isZijn Naam? Wat moet ik dan tegen henzeggen?14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IKBEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen deIsraëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naaru toe gezonden.
 38. 38. 15 Toen zei God verder tegen Mozes:Dit moet u tegen de Israëlietenzeggen: De HEERE, de God van uwvaderen, de God van Abraham, deGod van Izak en de God van Jakob,heeft mij naar u toe gezonden. Dit isvoor eeuwig Mijn Naam, dit is MijnNaam ter gedachtenis, van generatieop generatie.
 39. 39. 16 Ga, verzamel de oudsten van Israëlen zeg tegen hen: De HEERE, de Godvan uw vaderen, is aan mijverschenen, de God van Abraham,Izak en Jakob. Hij zei: Ik heb zekernaar u omgezien en naar wat u inEgypte wordt aangedaan.
 40. 40. 17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uitde onderdrukking van Egypte leidennaar het land van de Kanaänieten, deHethieten, de Amorieten, deFerezieten, de Hevieten en deJebusieten, naar het land datovervloeit van melk en honing.
 41. 41. 18 Dan zullen zij naar uw stemluisteren, en u zult gaan, u en deoudsten van Israël, naar de koningvan Egypte, en u moet tegen hemzeggen: De HEERE, de God van deHebreeën, is naar ons toe gekomen.Nu dan, laat ons toch drie dagreizenver de woestijn intrekken, opdat wijde HEERE, onze God, offers brengen.
 42. 42. 19 Maar Ík weet dat de koning vanEgypte u niet zal laten gaan, ook nietdoor een sterke hand.20 Daarom zal Ik Mijn handuitstrekken en Egypte treffen met alMijn wonderen die Ik te middendaarvan doen zal. Daarna zal hij ulaten gaan.
 43. 43. 21 En Ik zal dit volk genade geven inde ogen van de Egyptenaren. En hetzal gebeuren dat u, als u weggaat,niet met lege handen gaat.22 Elke vrouw moet aan haarbuurvrouw en aan haar huisgenotezilveren en gouden voorwerpenvragen, en kleren, die u uw zonen endochters te dragen moet geven. Zozult u Egypte beroven.
 44. 44. U zij de glorie ELB 132
 45. 45. allen:U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 46. 46. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 47. 47. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 48. 48. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 49. 49. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 50. 50. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 51. 51. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 52. 52. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 53. 53. U zij de glorie (EL 132) t. J.W. Schulte Nordholt; m. G.F. Händel
 54. 54. “God zien” Verkondiging
 55. 55. Ik heb de vaste grond gevonden Gezang 440
 56. 56. allen:Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 57. 57. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 58. 58. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 59. 59. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 60. 60. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 61. 61. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 62. 62. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 63. 63. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 64. 64. Gebed
 65. 65. Mijn Jezus ik hou van U ELB 371
 66. 66. 1Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem Umijn vriend,want U nam de straf op U die ik hadverdiend.De grote Verlosser, mijn Redder bentU;k heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 67. 67. 2Mijn Jezus, ik houd van U, want Uhield van mij,toen U aan het kruis hing, een wondin uw zi,j.Voor mij de genade, eendoornenkroon voor U;k heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 68. 68. 3Ik zal van U houden in leven en dooden ik wil U prijzen, zelfs dan in mijnnood.Als ik kom te sterven, dan roep ik totU:k Heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 69. 69. 4Als ik in uw glorie, uw eeuwigheidkom,Dan buig ik mij voor U in uwheiligdom.Gekroond met uw heerlijkheid zal kzingen voor U:k Heb van U gehouden, maar nooitzoveel als nu.
 70. 70. Collecte 1e: Ark Mission2e: Eigen gemeente
 71. 71. Wat de toekomst brengen moge Gezang 293
 72. 72. allen:Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 73. 73. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 74. 74. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 75. 75. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 76. 76. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 77. 77. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 78. 78. Wat de toekomst brengen moge (LvdK 293) t. J. van der Waals; m. J. Zundel
 79. 79. Zegen3x Amen

×