God is liefde

509 views

Published on

Voorganger dhr Harry Kamphuis
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

God is liefde

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Johannes de Vries
 2. 2. <ul><li>VDD G 459 Door de nacht van strijd en zorgen </li></ul>
 3. 3. 1 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.
 4. 4. 2 Liedren zingend vol vertrouwen tot in het voltooide licht broeder broeder zal aanschouwen staande voor Gods aangezicht.
 5. 5. 3 Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal, dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal.
 6. 6. 4 In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid.
 7. 7. 5 Met één lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht.
 8. 8. 6 Eén van hart en één van zinnen, één in onze aardse strijd, in ons hemels overwinnen, één in tijd en eeuwigheid.
 9. 9. 7 Zo gaan wij hier met elkander door de nacht op weg naar huis, pelgrims die uit alle landen samenkomen om het kruis.
 10. 10. 8 Die aan kruis en graf ontheven zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs.
 11. 11. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Johannes de Vries
 12. 12. <ul><li>Geprezen zij de Heer </li></ul><ul><li>die eeuwig leeft </li></ul>
 13. 13. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.
 14. 14. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.
 15. 15. Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.
 16. 16. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.
 17. 17. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
 18. 18. Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.
 19. 19. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 20. 20. <ul><li>Abba Vader </li></ul>
 21. 21. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe.
 22. 22. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.
 23. 23. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. May my will forever be evermore Your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone.
 24. 24. <ul><li>Gebed </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Ik wens te zijn als Jezus </li></ul>
 26. 26. Ik wens te zijn als Jezus, Zo need'rig en zo goed; Zijn woorden waren vriend'lijk, Zijn stem was altijd zoet. Helaas! 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och, Heiland wil mij helpen en maak mij zo als Gij.
 27. 27. Ik wens te zijn als Jezus, In 't goeddoen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen: hij doet, wat God behaagt. Helaas 'k ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij; och Heiland, wil mij helpen, en maak mij zo als Gij.
 28. 28. Ach neen, 'k ben niet als Jezus, mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden, waar vind ik hulp en raad? Mijn Heiland, wil mij helpen, maak mij van zonden vrij; dan zal 'k U eens aanschouwen en worden zo als Gij!
 29. 29. <ul><li>Lezen 1 Johannes 3 : 1 - 10 </li></ul>
 30. 30. 1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen;
 31. 31. (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.
 32. 32. 5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou weg-nemen, en in Hem is geen zonde. 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is;
 33. 33. 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde;
 34. 34. want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.
 35. 35. <ul><li>Verkondiging. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Liefde was het, onuitputt'lijk, </li></ul>
 37. 37. Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.
 38. 38. Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.
 39. 39. <ul><li>Danken en bidden </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Collecte </li></ul><ul><li>1 ste evangelisatie / 2 de eigen kerk </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Vrede van God, </li></ul><ul><li>de vrede van God, </li></ul>
 42. 42. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam geef ik jou: vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.
 43. 43. Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.
 44. 44. <ul><li>Zegen </li></ul><ul><li>3 x amen </li></ul>

×