Your SlideShare is downloading. ×
0
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Gezinskerstviering 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Gezinskerstviering 2011

175

Published on

Voorganger dhr van Dijke …

Voorganger dhr van Dijke
organist Joh de Vries
luister mee via wwww.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom bij de gezinsdienst op 1ste Kerstdag. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de Vries
 • 2. VDD opw 525 Jubel het uit.De Heer is hier;
 • 3. Jubel het uit. De Heer is hier; ontvang het koningskind! Als redder van de aarde geeft Hij het leven waarde.Dus hemel en aarde, zingt! (2x) Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!
 • 4. Jubel het uit. De Heer regeert; wees blij, verhef je stem! Zing als de schepping juicht, aanbiddend voor Hem buigteen vreugdelied voor Hem (2x) een vreugde-, een vreugdelied voor Hem!
 • 5. Zijn koningschap zal eeuwig zijn,rechtvaardig en vol kracht! Laat ieder volk op aarde zijn heerlijkheid ervaren;de liefde die Hij bracht (2x) de liefde, de liefde die Hij bracht!
 • 6. Welkom bij de gezinsdienst op 1ste Kerstdag. Voorganger dhr van Dijkeorganist Johannes de Vries
 • 7. Gez. 138 : 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,komt, laten wij aanbidden die Koning.
 • 8. Gez. 138 : 2 De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,komt, laten wij aanbidden die Koning.
 • 9. Gez. 138 : 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan!U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,komt, laten wij aanbidden die Koning.
 • 10. Stil gebed Votum en GroetEre zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • 11. Gez. 139 : 1 Komt, verwondert u hier, mensen,ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen,ziet dit nieuwgeboren kind!Ziet, die t woord is, zonder spreken,
 • 12. ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die t al is, in gebreken,ziet, die t licht is, in de nacht,ziet, die t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.
 • 13. Gez. 139 : 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,hoe men Hem in doeken bindt,die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.
 • 14. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand,die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die t al draagt in zijne hand.
 • 15. Gez. 139 : 3O Heer Jesu, God en mense,die aanvaard hebt deze staat,geef mij wat ik door U wense, geef mij door uw kindsheid raad.
 • 16. Sterk mij door uw tere handen,maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!
 • 17. KerstgedichtNu wil ik alleen nog maar blij zijn,omdat ik het kind heb gevonden.Want Gij haalt een streep door mijnzonden:Gij doet of ze niet meer van mij zijn.
 • 18. Nu wil ik alleen nog maar klein zijn,nu ik voor Uw grootheid mochtknielen.Bestraal met Uw licht onze zielentotdat ze genezen en rein zijn.
 • 19. Nu wil ik alleen nog maar stil zijn,aanbidden Uw eind´loos erbarmen.Als Gij, Heer, ons hart wil verwarmenzal daarde niet langer zo kil zijn.
 • 20. Nu kan ik alleen nog maar blij zijn en zingen met nieuwe gezangen: Geen duisternis houdt mij gevangen, ik mag tot in eeuwigheid vrij zijn!• Nel Benschop (1918-2005)
 • 21. Gez. 143 : 1 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,die miljoenen eens zaligen zal,wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.
 • 22. Gez. 143 : 2 Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.
 • 23. Gez. 143 : 3 Stille nacht, heilige nacht!Vreed en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!
 • 24. Gebed
 • 25. Lezen Lukas 2 : 1 t/m 20De geboorte van Jezus gelezen door Geke.
 • 26. 1 In die tijd kondigde keizerAugustus een decreet af dat alleinwoners van het rijk zich moestenlaten inschrijven. 2 Deze eerstevolkstelling vond plaats tijdens hetbewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich telaten inschrijven, ieder naar deplaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret inGalilea naar Judea,
 • 27. naar de stad van David dieBetlehem heet, aangezien hij vanDavid afstamde, 5 om zich te lateninschrijven samen met Maria, zijnaanstaande vrouw, die zwangerwas. 6 Terwijl ze daar waren, brakde dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld,haar eerstgeborene. Ze wikkeldehem in een doek en legde hem ineen voederbak,
 • 28. omdat er voor hen geen plaats was inhet nachtverblijf van de stad.8 Niet ver daarvandaan brachtenherders de nacht door in het veld, zehielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van deHeer bij hen en werden ze omgevendoor het stralende licht van de Heer,zodat ze hevig schrokken. 10 De engelzei tegen hen:
 • 29. ‘Wees niet bang, want ik komjullie goed nieuws brengen, dathet hele volk met grote vreugdezal vervullen: 11 vandaag is in destad van David jullie reddergeboren. Hij is de messias, deHeer. 12 Dit zal voor jullie hetteken zijn: jullie zullen eenpasgeboren kind vinden dat in eendoek gewikkeld in een voederbakligt.’
 • 30. 13 En plotseling voegde zich bij deengel een groot hemels leger datGod prees met de woorden:14 ‘Eer aan God in de hoogstehemel en vrede op aarde voor allemensen die hij liefheeft.’15 Toen de engelen warenteruggegaan naar de hemel,zeiden de herders tegen elkaar:
 • 31. ‘Laten we naar Betlehem gaan ommet eigen ogen te zien wat ergebeurd is en wat de Heer onsbekend heeft gemaakt.’ 16 Zegingen meteen op weg, en troffenMaria aan en Jozef en het kind datin de voederbak lag. 17 Toen zehet kind zagen, vertelden ze wathun over dat kind was gezegd.
 • 32. 18 Allen die het hoorden stondenverbaasd over wat de herderstegen hen zeiden, 19 maar Mariabewaarde al deze woorden in haarhart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl zeGod loofden en prezen om alleswat ze gehoord en gezien hadden,precies zoals het hun was gezegd.
 • 33. Gez. 134 : 1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
 • 34. Gez. 134 : 2Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
 • 35. Gez. 134 : 3 Lam van God, Gij hebt gedragenalle schuld tot elke prijs,geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
 • 36. Spoor van Licht Kerstproject 2011 Vertel Het Maar
 • 37. Kerstfeest: geef het Licht door!
 • 38. 5. Het licht is nu gaan schijnen,de duisternis verdween. Gods Zoon is –zeg het allen!- Redder voor iedereen!
 • 39. Refrein:God heeft ons niet verlaten,zijn liefde gaat steeds door.Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor.
 • 40. Vertelling met dia’s.
 • 41. Elb. 454 : 1 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn,jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn!
 • 42. Elb. 454 : 2 Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,Jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn!
 • 43. Elb. 454 : 3 Jezus zegt ons ook, dat t zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in t duister heldre lichtjes zijn,jij in jouw klein hoekje en ik in t mijn.
 • 44. OverdenkingKerstfeest van HarmJan
 • 45. Voor jullie
 • 46. ELB 328Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,
 • 47. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
 • 48. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk,om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk,om wat de Here heeft gedaan voor ons.
 • 49. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
 • 50. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk,om wat de Here heeft gedaan voor ons. Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk; zegt de arme: ik ben rijk,om wat de Here heeft gedaan voor ons.
 • 51. Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.Breng dank aan de Eeuwige, breng dank aan de Heilige,breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
 • 52. Dankgebed en voorbede.
 • 53. Collecte1ste Kindertehuis Horeb 2de eigen gemeente
 • 54. Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
 • 55. Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen,bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen. Ere zij God, ere zij God,
 • 56. in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen. Amen. amen.
 • 57. Zegen3 x amen

×