Your SlideShare is downloading. ×
Genoeg
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Genoeg

89

Published on

voorganger dhr van Dijke …

voorganger dhr van Dijke
organist dhr Meinema
luister mee via

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
89
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr van der MeulenThema: “Weerzien in de hemel”
 • 2. VDD G 109 – 1, 4, 5Hoor een heilig koor van stemmen
 • 3. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 4. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 5. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 6. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 7. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 8. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 • 9. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist dhr van der MeulenThema: “Weerzien in de hemel”
 • 10. JdH 150Welk een Vriend is onze Jezus
 • 11. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 12. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 13. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 14. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 15. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 16. Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer
 • 17. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 • 18. JdH 890Ieder uur, iedre stap brengt …
 • 19. 1 Ieder uur, iedre stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood. Heeft de Heiland uw paspoort getekend? Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?
 • 20. Refrein: Nog is het tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens, Is uw paspoort getekend, o mens?
 • 21. 2 Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilvr en goud verliest daar zijn macht. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. Tot het land waar de Heiland u wacht.
 • 22. Refrein: Nog is het tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens, Is uw paspoort getekend, o mens?
 • 23. 3 Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht. O, geloof in de Heiland uw Redder. En Hij voert u naar t eeuwige licht.
 • 24. Refrein: Nog is het tijd, de Heer geeft gena, De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens, Is uw paspoort getekend, o mens?
 • 25. Gebed
 • 26. Opw 428Genade, zo oneindig groot
 • 27. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 28. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 29. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 30. Genade, zo oneindig groot (EL 203) v. E.Zuiderveld-Nieman, m. J.Newton
 • 31. Lezen 2 Sam. 12 : 1 t/m 23
 • 32. 1 En de HEERE zond Nathan naar David.Toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem:Er waren twee mannen in een stad, deéén rijk en de ander arm.2 De rijke had heel veel schapen enrunderen.3 Maar de arme had helemaal niets danalleen één enkel klein ooilam, dat hijgekocht had. Hij hield het in leven en hetwerd groot, samen met hem en met zijnkinderen.
 • 33. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uitzijn beker en sliep in zijn schoot. Het wasals een dochter voor hem.4 Toen er een reiziger bij de rijke mankwam, kon hij er niet toe komen een vanzijn eigen schapen en runderen tenemen, omeen maaltijd te bereiden voorde reiziger die bij hem gekomen was.Daarom nam hij het ooilam van de armeman en bereidde het voor de man die bijhem gekomen was.
 • 34. 5 Toen ontstak David in grote woede tegendie man, en hij zei tegen Nathan: Zowaar de HEERE leeft, voorzeker, de mandie dat gedaan heeft, is een kind desdoods! 6 En dat ooilam moethij viervoudig vergoeden, omdat hij ditgedaan heeft en geen medelijden had.7 Toen zei Nathan tegen David: U bent dieman! Zo zegt de HEERE, de God van Israël:
 • 35. Ík heb u tot koning gezalfd over Israël enÍk heb u uit Sauls hand gered.8 Ik heb u het huis van uw heer gegeven,en bovendien de vrouwen van uw heer inuw schoot. Ja, Ik heb u het huis van Israëlen Juda gegeven. En als dat te weinig wasgeweest, zou Ik u nog wel meer gegevenhebben.9 Waarom hebt u dan het woord van deHEERE veracht, door te doen wat slecht isin Zijn ogen?
 • 36. U hebt Uria, de Hethiet, met het zwaardgedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouwgenomen en hem hebt u door het zwaardvan de Ammonieten gedood.10 Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwigniet van uw huis wijken, omdat u Mijveracht hebt en de vrouw van Uria, deHethiet, genomen hebt om u tot vrouw tezijn.
 • 37. 11 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik breng onheilover u uit uw eigen huis, en zal uwvrouwen voor uw ogen nemen en hen aanuw naaste geven; die zal op klaarlichtedag met uw vrouwen slapen.12 Voorzeker, ú hebt in het geheimgehandeld, maar Ík zal dit doen tenaanschouwen van heel Israël en in het vollelicht.
 • 38. 13 Toen zei David tegen Nathan: Ik hebgezondigd tegen de HEERE. En Nathan zeitegen David: De HEERE heeft ook uw zondeweggenomen; u zult niet sterven.14 Omdat u echter door deze zaak devijanden van de HEERE zeer hebt doenlasteren, zal wel de zoon die u geboren is,zeker sterven.
 • 39. 15 Toen ging Nathan naar zijn huis. En deHEERE trof het kind dat de vrouw van UriaDavid gebaard had, zodat het ongeneeslijkziek werd.16 David zocht God voor het jongetje;David vastte streng en toen hij naar binnenging om te overnachten, ging hij op degrond liggen.
 • 40. 17 Toen stonden de oudsten van zijn huisop en kwamen bij hem om hem van degrond te doen opstaan; hij wilde echterniet, en at geen brood met hen.18 Het gebeurde op de zevende dag dathet kind stierf. De dienaren van Davidwaren bevreesd tegen hem te zeggen dathet kind dood was, want zij zeiden: Zie,toen het kind nog levend was, spraken wijtot hem, maar hij wilde niet naar onzestem luisteren.
 • 41. Hoe kunnen wij dan tegen hem zeggen:Het kind is dood? Dat zou kwaad doen!19 Maar David zag dat zijn dienarenmompelden; daardoor merkte David dathet kind dood was. Dus zei David tegen zijndienaren: Is het kind dood? Zij zeidendaarop: Ja, het is dood.20 Toen stond David op van degrond, waste en zalfde zich en wisselde vankleding.
 • 42. Hij ging het huis van de HEERE binnen enboog zich neer. Daarna kwam hij in zijnhuis en vroeg om eten; zij zetten hemvoedsel voor en hij at.21 Toen zeiden zijn dienaren tegen hem:Wat betekent dit wat u gedaan hebt? Omhet levende kind hebt u gevast en gehuild,maar nadat het kind gestorven is, bent uopgestaan en hebt u de maaltijd gebruikt.
 • 43. 22 Hij zei: Toen het kind nog leefde, heb ikgevast en gehuild, want ik zei: Wie weet, isde HEERE mij genadig, zodat het kind inleven blijft.23 Maar nu is het dood; waarom zou ik nuvasten? Zal ik hem nog terug kunnenhalen? Ik zal wel naar hem toe gaan, maarhij zal niet bij mij terugkomen.
 • 44. JdH 231O denk aan het huis bij de Heer
 • 45. 1. o denk aan het huis bij de heer,aan t oord, waar geen nacht is of leed,waar gods heilgen, hun koning ter eer,in t smetteloos wit zijn gekleed.
 • 46. refrein:bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer,bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer
 • 47. 2. O loof nu uw heiland en heer,die ons voor is gegaan tot gods troon,waar nu t loflied, de koning ter eer,jezus dank zegt op juublende toon.
 • 48. refrein:bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer,bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer
 • 49. 3 In t land onzer rust wacht de Heer, wachten englen en Serafs ook mij, ja, ook ik zing mijn Koning ter eer, eerlang in de zalige rei.
 • 50. refrein:bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer,bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer
 • 51. 4 Hoe goed, o hoe zalig, mijn hart, dat de tijdstroom ten einde haast spoedt dat k onsterflijk, ontworsteld aan smart, U dan heilig en zalig ontmoet.
 • 52. refrein:bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer,bij de heer, bij de heer, bij de heer,o denk aan het huis bij de heer
 • 53. Weerzien in de hemel
 • 54. Opw 217O welk een wond’re Verlosser
 • 55. O, welk een wondre Verlosservond ik in mijn Heiland en Heer.Lofprijs vervult nu mijn harte,mijn zonden gedenkt Hij niet meer.
 • 56. Refr.Genade kocht mij vrij!Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja!Genade kocht mij vrij!
 • 57. Stromen van licht en genadevervullen mijn ziel, meer en meer.k Weet: al mijn schuld is vergevendoor t bloed van mijn Heiland en Heer.
 • 58. Refr.Genade kocht mij vrij!Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja!Genade kocht mij vrij!
 • 59. Niets kan van Jezus mij scheiden,Hij woont door zijn Geest in mijn hart.In Hem ben k veilig geborgen,in uren van zorg en van smart.
 • 60. Refr.Genade kocht mij vrij!Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja!Genade kocht mij vrij!
 • 61. k Werd niet gered door mijn werken,zelfs niet door berouwvol geween,noch door mijn worstling en strijden,doch slechts door genade alleen.
 • 62. Refr.Genade kocht mij vrij!Genade kocht mij vrij!Mijn ziele juicht: Halleluja!Genade kocht mij vrij!
 • 63. Dankgebed
 • 64. JdH 81Zondaar, zoekt gij rust en vrede
 • 65. Zondaars, zoekt gij rust en vrede,levenslust en stervensmoed?Niets deelt u de wereld mede,alles vindt g’ aan Jezus voet.
 • 66. RefreinKom, o kom met al uw noden,vrede wordt u aangeboden.Vlucht dan, eer gij sterven moet,met uw zonde aan Jezus voet.
 • 67. Daar is niemand weggezonden,die om schuldvergeving bad.Daar heeft ieder heil gevonden,Alles wat hij nodig had.
 • 68. RefreinKom, o kom met al uw noden,vrede wordt u aangeboden.Vlucht dan, eer gij sterven moet,met uw zonde aan Jezus voet.
 • 69. Hoor, bij dagen en bij nachten,Roept de Heiland ´Kom tot Mij´.Waarom, waarom zoudt gij wachten?Spoedig is uw tijd voorbij.
 • 70. RefreinKom, o kom met al uw noden,vrede wordt u aangeboden.Vlucht dan, eer gij sterven moet,met uw zonde aan Jezus voet.
 • 71. Collecte 1ste Open Doors2de eigen gemeente
 • 72. Slotlied opw 602 – 1, 2 na de zegen 3
 • 73. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 • 74. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld
 • 75. na de zegen 3
 • 76. Vrede van God (Opw 602) t. & m. J. Bronsveld

×